söndag 11 november 2018

I gråzonen mellan journalistik och sponsrade texter....SvD är värst

Svenska Dagbladet, oberoende moderat med en ledarredaktion där marknadsliberalism är ett honnörsord, är värst när det gäller att blanda egna journalistiska texter på nätet med sponsrade texter från kommersiella bolag eller propagandistiska tankesmedjor som har råd att köpa sig plats. Steg för steg har tydligheten om vad som är eget journalistisk text och sponsrade texter minskat.

Syftet kan bara vara ett: på ett så omärkligt sätt, som dagsmoralen tillåter, försöka lura in läsare i sponsrade artiklar. Varje klick bidrar till reklamintäkter. SvD:s marknadsliberaler har gått längst i denna marknadsbransch och respekten för läsaren är i starkt avtagande - egna texter skall bli startdepåer till de sponsrade. Gråzonerna blir allt fler. Hur goda journalister orkar vara kvar under dessa premisser fattar jag inte. De utnyttjas ju alltmer som lockbeten.

Talade med en hyggligt ledande politiker från ett av riksdagspartierna om saken och hen ansåg att det var för jävligt men ansåg också att en offentlig kritisk reaktion på detta skulle kunna leda till att det skulle kunna bli svårare att få in ev debattartiklar och uttalanden. Så var det med det.