fredag 26 oktober 2018

Det är detta tillväxtfundisarna kallar frikoppling...


Växthusgaserna ökar med 1 procent och BNP ökar med 3 procent. Det är detta som tillväxtfundamentalisterna jublar över och kallar frikoppling. Om tillväxten är större än ökningarna på utsläppen är de nöjda. De lever i excelarkens värld. Planeten bryr sig inte om excelark och vilka relationer som råder mellan BNP och utsläpp.

Det finns något som kallas Absolut frikoppling och det är att utsläpp av växthusgaser minskar trots ekonomisk tillväxt. Sedan finns det något som kallas Tillräcklig Absolut Frikoppling och det skulle uppstå när utsläppen minskar så mycket som krävs för att Parisavtalets mål uppnås trots att BNP växer. Vi är så långt ifrån detta mål att det är beklämmande att höra ledande politikers förslag som är så löjligt otillräckliga att hela högen - inklusive de mest högstämda - borde skämmas.

Så här ser det globala resultatet av tillväxtfundamentalisternas politik ut: