lördag 13 oktober 2018

Den allmänna parken behöver stöd

Jag tillhör de som djupt uppskattar idén med Wikipedia. En allmänning för bildning som ger svar och impulser att gå vidare i sökande efter mer. En fantastisk idé i en överkommersialiserad värld. En idé som överlevt. Låt den överleva!


Här kan du också ge ett bidrag, gör gärna det!