tisdag 12 juni 2018

Kris- och krigsbroschyren saknade en ursäkt från de makthavande...

Vilken tur att svenska politiker har Putin att peka på. Så riksdag och regering har fått argument för att ge ut broschyren Om krisen eller kriget kommer.  Där får vi läsa att det finns hot mot vår självständighet och säkerhet. Och att fred, frihet och demokrati är värden som vi måste skydda och stärka varje dag.

Så vilket tur att riksdag och regering har Putin att ta till. Det vore ju pinsamt att behöva beskriva hotet som det är. Nämligen att politiker, medier och marknadens gycklare gjort allt  för att i globaliseringens namn bygga upp det sårbara samhället där allt mer av makten överförts till system och strukturer som vi inte har minsta lilla kontroll över.

Krisen som lär komma har inte ett dyft med Putin att göra. Den har makthavande politiker skapat alldeles själva. En ursäkt hade varit på sin plats i den där broschyren.

Fria Tidningen är som sagt återupplivad och min senaste ledare handlade om kris- och krigsbroschyren. Prenumeration här.
Vi skall värna självständighet, meddelas i broschyren. Vilken självständighet? Mig veterligen är vi numera del av en union där allt fler beslut tas, mig veterligen gör vi oss dagligen mer beroende av en globaliserad marknad vi inte har minsta inflytande över.


Vi skall värna säkerheten, meddelas. Vilken säkerhet? Mig veterligen har makthavande politiker byggt bort säkerhet med svindlande hastighet. Kopparledningarna rivs, köpcenter centraliseras, trygghetssystemen bygger på digitaliserad byråkrati, livsmedelsförsörjningen är skröplig, vi producerar 11 ton koldioxid per person när det borde vara 1 ton, värdlandsavtalet med Nato skapar nya konfliktytor.

Krisen kommer, var så säker. Av den enkla anledning att de makthavande politikerna skapat alla förutsättningar för kris. Steg för steg har de i gemensam naivitet byggt det sårbara samhället. Och de som talat om vikten av att bygga robusta system, grundläggande självtillit och rimliga regional självförsörjning ha utmålats som bakåtsträvande. 

Miljöpartiet var det parti som länge påpekade att självtillit är det bästa sättet att möta omvärlden utan rädsla. På 90-talet hölls gröna presskonferenser om bygge av ett robust samhälle. Få kom. Än färre skrev. Det var ju så in i helvete omodern att ifrågasätta globaliseringen och dess inneboende destruktivitet. Idag har den politiskt gröna rösten tystnat, istället hyllar man globaliseringen och som enda gröna parti i Europa försvarar man handels- och maktförskjutningsavtal som CETA precis som sina borgerliga och socialdemokratiska kollegor.

Sverige tillhör de länder som är mest sårbara. Och vi jobbar hårt för att öka sårbarheten. Vi kan inte ens unna oss att ha kopparledningar kvar… än mindre en statlig penningförmedling… och absolut inte regelverk som få samhällets funktioner att fungera eftersom allt mer säljs ut och blir beroende av marknadsaktörer vars framförhållning är nästa kvartalsrapport. Sverige lär dessutom vara det mest digitaliserade landet. Den digitala kollapsen kommer. Allt annat vore osannolikt. Naiviteten har inga gränser i en struktur där allt vävs samman, allt slås ut. 

Så visst kommer krisen. Så visst är det bra att de makthavande i broschyren meddelar att landets invånare bör ladda upp med potatis, havredryck  och nyponsoppa.

Krisen som lär komma har inte ett dyft med Putin att göra. Den har makthavande politiker skapat alldeles själva. En ursäkt hade varit på sin plats i den där broschyren.