måndag 11 juni 2018

Det är inte Åkesson som får skulden... det är ni, Löfven och Kristersson.

Det är här och nu vi väljer väg. Det är här och nu vi riskerar att gå vilse så att vi glömmer vad vi lärt, vad vi sett och läst om.
Det är här och nu vi riskerar att göra “vi mot dom” till vår helt dominerande tankemodell.
Det är här och nu vi väljer om vi ska ta steg som ger läraren skyldighet att ange barn, sjuksköterskan att ange den sjuke, socialtjänsten att ange den utsatte.
Det är här och nu – närmare har vi aldrig varit - vi är på väg att ta steget in i en samhällsmodell som gör oss alla till del av angivarsamhället. Samhället där det blir en uttalad eller outtalad plikt för medborgare att ange den andre. Ange den andre. Ange. Där vi alla till slut riskerar att bli angivare i hopp om att inte bli angivna.
Hela ledaren finns här, gillar du den så dela den. För det är allvar nu.