onsdag 13 juni 2018

DN gör vad man kan för att öka flygandet...

Dagens Nyheter ger prenumeranter erbjudande om rabatt påflygresor. Förmodligen rabatt som motsvarar flygskatten. Minst.  DN gör vad man kan för att påskynda klimatförändringarna. Det anses väl lönsamt för ägarna. Och lönsamhet är viktigare än planeten. I sann liberal anda. Peter Wolodarski ger sig inte.