torsdag 14 juni 2018

Alice Bah Kunke, hur vore det med lite ekonomisk demokrati?

Demokratiminister Alice Bah Kunke (MP) berättade i Ekots lördagsintervju om hur hon och regeringen vill stärka demokratin, flera förslag kommer att presenteras. Men. Demokrati handlar inte enbart om hat och hot på nätet, inte bara om att många känner sig främmande inför partier och valdag,

Det handlar också om var makt över framtiden finns. Det handlar också om ekonomisk demokrati. Demokratin urholkas i takt med att reell beslutsrätt handlar mer om ekonomisk makt än om politisk. Demokratin handlar om ekonomi, om internationella avtal som urholkar folkvaldas möjlighet att ta beslut. Om hur pengar och därmed makt sugs upp i allt högre hierarkier som behärskas av allt större bolagssfärer.

Att gladeligen acceptera - till och med applådera - internationella avtal som flyttar makt från folkvalda till kapitalvalda innebär att demokratin urholkas. Att inte tala om detta, än mindre göra något åt det, är och förblir alldeles förskräckligt oavsett om det beror på naivitet eller politisk övertygelse. Jag inbillar mig att det i detta fall handlar om naivitet och bristande analys av maktförhållanden. Det var faktiskt länge sedan jag hörde en ledande miljöpartist tala om maktförhållanden. Nästan 17 år faktiskt. Men jag kan ju ha missat nåt.