tisdag 15 maj 2018

Är valdebatten rimlig...?

Valdebatten är igång... Skriver en ledare i Fria om frågor som borde tas upp men som politiker skyr som pesten...
Är det rimligt att nästan hela vårt välfärdssamhälle – skola, vård, omsorg och trygghetssystem som föräldraförsäkring och pension –  bekostas av skatter på arbete och arbetstid? 
Är det rimligt att företag som istället tillverkar med hjälp av robotar, hårdvara etcetera inte bidrar till skola, vård, omsorg och trygghetssystem?
Är det rimligt att i den politiska debatten koppla bort miljö- och klimatfrågor från  en allt mer oreglerad frihandel där varor skickas kors och tvärs över haven utan att detta problematiseras?
Är det rimligt att länder som till exempel förbjuder stråförkortningsmedel i jordbruket inte får stoppa import av spannmål där stråförkortningsmedel använts? 
Är det rimligt att bygga upp system som är beroende av ekonomiskt tillväxt trots att till och med Nationalencyklopedin slår fast att sådan är omöjlig i längden eftersom den mäts exponentiellt?
Är det rimligt att de politiska partierna rör sig inom allt snävare ramar som är formulerade utifrån en alltmer begränsad tankefigur? 
Borde vi inte inse att att många av de system som byggts upp bör förändras i grunden, att samtal om detta är nödvändigt?
Borde vi inte föra en politisk debatt om hur vi kan lösgöra oss från den kvävande tankefigur som gör oss till något mycket mindre än vi skulle kunna vara?
Hela ledare kan du läsa här.