måndag 14 maj 2018

Det handlar om något så enkelt som medborgarideal...


Helgens ledare i ETC handlar om medborgarideal, jag skriver bland annat:

"De borgerliga partierna ogillar röd enfald men öppnar upp för blå enfald. Man ogillar röd planekonomi, men älskar en utveckling som leder till blå planekonomi. Man ogillar att demokratiskt valda församlingar äger skolor, men gillar att kapitalvalda församlingar äger samma skolor. Cirka 30 procent av alla friskolor på gymnasienivå ägs av samma bolag. Och fler blir det.
Än märkligare ter det sig att reella monopol, som till exempel elnät, får ägas av privata bolag. Det borde vara en självklarhet för ett gott samhälle, som vill ha viss kontroll över grundläggande samhällsfunktioner, att sådant som elnät, vatten- och avloppsledningar, mobilmastnät ägs av det offentliga i enda syfte: att vara bra för medborgarna.
På liknande sätt borde det vara en självklarhet att det finns en statligt ägd penningförmedling, minst en statligt ägd bank med det uttalade syftet att vara bra för medborgarna istället för bra för ägarna.
Det handlar inte ens om socialism eller något liknande. Det handlar om ett medborgarideal – att vi som bor och verkar i det här landet ses som medborgare, inte kunder, inte arbetskraft, inte klienter. Utan medborgare.''
Hela ledaren finns här.