tisdag 20 juni 2017

Så snälla Isabella, säg som det är!

Visste du att riksdagens majoritet beslutat att klimatåtgärder inte får leda till att den ekonomiska tillväxten drabbas? Viktigare än så anser man inte att klimatfrågan är. För övrigt skriver jag i dagens ledare i ETC bland annat följande:

"Vi kommer aldrig att klara de åtgärder som krävs av oss om vi inte är ärliga. Vi måste sluta gömma oss bakom väl vald statistik och retoriska finter. Det är helt riktigt att Sverige ligger bäst till i EU genom ett sätt att räkna, men det sättet att räkna ger en falsk bild av vårt sätt att leva.

Om ledande politiker fortsätter att dölja den verkliga sanningen genom att hävda att vi är ett grönt föredöme, kommer människor att tolka det budskapet som att ”vi kan fortsätta att leva som vi gör, vi ligger ju ändå i topp”.

Så, snälla Isabella Lövin, var gärna stolt över det du gjort, inte minst över den internationella havskonferens som Sverige och Fiji tagit initiativ till, men våga vara ärlig. Annars legitimerar du konsumtion, resevanor och livsstil som är allt annat än hållbart.

Du riskerar att bli en indirekt del av problemet hur många miljoner du än driver fram till Gröna fonden och hur väl du än talar om klimatlagen."

Läs hela ledaren här.