söndag 30 april 2017

Och sen kom lobbyisterna...

Vattenfall kan tvingas stänga kärnkraften 2020. Det beskedet gav Vattenfalls vd Magnus Hall idag. Som orsak anger han dyra investeringar för att höja säkerheten. Lösningen för klara det vore att ta bort effektskatten. 


För ett år sedan - april 2016 - meddelades att effektskatten måste bort om inte kärnkraften skulle avvecklas senast 2020. Lobbyisterna påbörjade sin kampanj och till och med Naturskyddsföreningen (!) började surra. Nu skall då effektskatten bort... 

För ett år sedan skrev jag på bloggen:
"Och många väntar på att Miljöpartiet skall lägga sig i frågan om effektskatt för att Löfven så kräver av sina undersåtar i regeringen. Frågan är om man kommer att göra det. Om riksdagsgruppen skulle stå ut. Jag tror faktiskt inte det. Naivt?"

Ja, det var naivt. Nu avvecklas skatten. Och kärnkraften räddas.


Politiker, som infört effektskatten, började darra eftersom den bidrar till det politikerna lovat...Avveckling av kärnkraften. Och det var ju aldrig meningen.

Omedelbart efter folkomröstningen, där den vinnande linjen lovade att direktverkande el skulle avvecklas och reaktorerna skulle bli offentligt ägda för att underlätta avvecklingen, gjorde man tvärtom.

Direktverkade el byggdes ut så att elen från kärnkraften skulle kunna säljas. Och kärnkraftverk hamnade hos ägare som Preussen Electra. Så när Barsebäck lades ner, genom politiskt beslut eftersom danskarna var så förbannade över att Köpenhamn skulle komma att behöva utrymmas i årtionden vid ett haveri - vilket bland annat beskrevs i utredningen Efter Tjernobyl - betalade staten pengar till bolaget för "utebliven förväntat vinst".

Det är ungefär som om bödeln skulle ersättas för förlorad förväntat vinst när dödsstraffet avvecklades.

Lobbyisterna grävde sig fram, smög i buskarna, levererade ord som skall användas. Inför folkomröstningen myntades begreppet "avveckling med förnuft" - förnuftet innebar att man först skulle bygga ut kärnkraften för att sedan avveckla den. Sedan lanserades således begreppet "förtida" istället för sentida.

Löftet var ju att kärnkraften skulle vara avvecklad 2010. Då är väl rimligen avveckling därefter sentida.

Vänsterpartiet börjar darra
Så småningom viskade någon konsult i öron, tillhörande sådana som aldrig brytt som om klimatfrågan, att kärnkraften skulle kunna rädda klimatet. Man har tydligen också viskat i öron tillhörande Vänsterpartiets partistyrelse också. Denna börjar darra på de röda manschetterna.


Målet man sagt sig kämpa för i årtionden kunde kanske nås - då backade man.  Den nya idén blir istället att kärnkraften bör vara kvar längre än man tänkt sig för att fossila bränslen skall kunna fasas ur tidigare. Tanken är att svensk kärnkraft skall kunna ersätta tyskt kol. Problemet är bara, som Greenpeace noterar, att kärnkraften lika kärna kan komma att förhindra utbyggnad av förnybar energi. Så är det naturligtvis.


Konsumentverket förbjuder lögner
Strategin från kärnkraftbolag och lobbyister har varit att nylansera kärnkraft som koldioxidfri. Således erbjöds lobbytidningen Allt om Atomen gratis till skolor. 30 000 exemplar delades ut "som hjälp för lärare och elever". Med budskapet: "kärnkraft är den enda globala energiform som är koldioxidneutral…”.

E.On marknadsförde i samma veva - i helsidesannonser - kärnkraften som koldioxidfri.


Så småningom slog Konsumentverket till. Och förbjöd bolaget att marknadsföra kärnkraften på det sättet.

Kärnkraft är nämligen inte koldioxidfri. Hur mycket än lobbyister försöker marknadsföra den tanken. Lakoniskt konstaterades att mängder med fossila bränslen krävs för alla moment i kärnbränslekedjan – uranbrytning, konvertering, den enormt energikrävande anrikningen, transporter, bränsletillverkning, byggande under många år, den tidskrävande rivningen av reaktorer och därtill avfallshantering under minst 100000 år...

SNF öppnar för avveckling av effektskatten
Och sedan blev  det då effektskatten som vsr målet för lobbyverksamheten. Till och med Naturskyddsföreningen trädde in på arena och förslog att denna skatt skulle kunna ersättas med något annat. Trots att man rimligen måste fatta  att detta "något annat" är just det som lobbyisterna vill skall vara dörröppnare till kärnkraftens bevarande.Lobbyisterna har smugit in begreppet "straffskatt". Subventionerna talar man däremot aldrig om. T ex det faktum att man slipper betala försäkringskostnader för haverier. Lobbyisterna nämner heller aldrig att den avfallsavgift som kärnkraftsbolag betalar till avfallsfonden - som skall bekosta rivning av kärnkraftverk och hantering av avfall de närmaste 100 000 åren - är för liten.

Dessutom: eftersom kärnkraften beläggs med mycket låg fastighetsskatt, till skillnad från vattenkraften, så innebär effektskatten att rimlig balans uppstår.

Också i regeringskansliet darrade man, och Stefan Löfven är kärnkraftens man.

Har man följt alla de turer, manipulationer, svek mot demokratin som följt kärnkraften i spåren blir man inte överraskad.

Den 15 juni 1995 så lät Ingvar Carlsson - socialdemokraternas partiledare och Sveriges statsminister - meddela ovanstående

Ingvar Carlssons stora demokratilöfte var bara spel, precis som Linje 2:s (S och FP) löften inför folkomröstningen - den baksida som skilde linje 2 från Linje 1 (där Moderaterna ingick) vara enbart ett sätt att lura medborgarna, S och FP hade i årtionde möjlighet att få majoritet i riksdagen, tillsammans med Linje 3-partier, för det man skrev på baksidan. Men man avstod."MP-wash..."

Naiv var också Johan Ehrenberg som föll för MP:s pressmeddelande häromveckan innan han insåg att det var gröntvätt.Lobbyisterna vann. Låt Valborg bli dagen då MP bränner upp sin usla underdåniga strategi och slutar låta sig utnyttjas.