lördag 29 april 2017

Grönt kort

På Grön Omstarts nya hemsida skriver jag om Miljöpartiets möjligheter att klara nästa val: 

"Verktygen för att börja vrida utvecklingen finns ju där: sänkt normalarbetstid, tygla marknaden, basinkomst, mönstra ut skatt på låga inkomster, radikal miljöpolitik, hård kritik av de värsta dumheterna i EU, utmana krigsretorik och upprustning, kritisera värdlandsavtal, problematisera frihandel och globalisering, våga bli förbannade över orättfärdig politik.

Och, inte minst, var ärlig när det gäller miljö- och klimatpolitiken. Sverige ligger inte i fronten, vi ligger på tionde plats på listan över de som gör störst ekologiska fotavtryck per person. Våga vara ärliga! Visa att det inte räcker med borgerlig eller socialdemokratiskt dominerad politik, säg inte att marknaden, bolagen och Parisavtalet är på väg att lösa det som De gröna bildades för att genomföra. Det har sagts, och det är förfärligt"


"Det viktigaste är att språkrör är språkrör för partiet, inte i första, andra och tredje hand för den socialdemokratiskt dominerade regeringen.

Det tyngsta politiska kortet som till slut kommer att läggas är grönt. Det är där lösningar inför morgondagen finns. Det är i alla fall min övertygelse. Och den kan ingen ta ifrån mig.

Det gäller att stå upp för gröna värderingar, räta på ryggarna. Det gäller att våga värna den ideologiska rågången till de andra, inte sudda ut den."


Hela texten finns här.