onsdag 20 juli 2016

Sänkt arbetstid behöver inte "kosta"

Dagens Nyheter ägnade gårdagen åt att förtala idén om sänkt arbetstid. Förtala? frågar sig vän av ordning. Man redovisade ju bara hur mycket pengar netto man skulle förlora om normen för heltid blev 30 timmar istället för 40. 

Det är ett fiffigt sätt att döda mångas intresse. Men det är bedrägligt eftersom man utgår från att allt annat skall vara som om man inte sänkt arbetstiden. Vilket det rimligen inte kommer att bli.

Så här: en allt mindre del av den totala samhällsekonomin består av sådant som härrör direkt från arbetstid, medan en allt större del av ekonomin härrör från automatisering, robotisering och annan digital teknik.

Den produktion som härrör från annat än den direkt arbetstiden bör rimligen beskattas på ett mer likformigt sätt som arbetstid - det vill säga den totala produktionen bör beskattas mer likformigt än idag. Annars kommer en växande del av näringslivet hamna i utanförskap - i bemärkelsen inte betala skatt som kan finansiera skola, vård, omsorg och trygghetssystem. Vilket steg för steg för oss mot nattväktarstaten.

Var är det rimliga i att ett företag som tillverkar tiotusen pottor genom 100 anställda människor betalar arbetsgivaravgifter till trygghetssystemen och inkomstskatter till skola, vård och omsorg medan ett företag som automatiserat tillverkningen inte betalar något av detta?

Dessutom: när en allt större del av BNP är frikoppling från direkt arbetstid, som alltså är det som finansierar skola, vård, omsorg och trygghetssystem, kommer fördelningen i samhället att än mer förskjutas till kapitalägarnas fördel. De som äger får en allt större del av ekonomin, rika blir rikare, vi har sett det redan som följd av robotisering och annan digital teknik.


Vi måste bredda skattebasen - det vill säga införa t ex en allmän omsättningsskatt eller produktionsskatt oberoende av om det är en människa eller digital teknik som står för produktionen av varan eller tjänsten.

Kan vi dessutom sänka skatten på arbetstid i takt med att normalarbetstiden sänks från 40 timmar i veckan till 30 timmar behöver inte nettoförlusten bli den som DN tar för given. Inkomstskatten kan sänkas så att den första delen av inkomsten blir allt mindre beskattad. Därmed behöver inte inkomsten efter skatt bli lägre för stora delar av arbetskraften.


Själva tanken att vi skall behålla en heltidsnorm som infördes för snart ett halvt sekel sedan är totalt befängd. Det är som om staten ser 40 timmar som någon sorts naturlag - riktigt korkat blir det när man hävdar att 30 timmars arbetsvecka som ny lagstadgad norm skulle vara planekonomi, medan 40 timmars lagstadgad heltidsnorm skulle vara marknadsekonomi. Är i så fall 35 timmar i veckan blandekonomi?

Sänkt arbetstid är inget hot, det är en nödvändighet eftersom allt mer av produktionen rationaliseras. Den pågående robotiseringen ger oss möjligheter att få bättre liv. Att sänka arbetstiden är också en fråga om solidaritet - vi bör helt enkelt dela bättre på de jobb som kommer att finnas.

2,5 miljoner av dagens jobb kan försvinna inom 20 år. Nya jobb - en del som vi inte har en susning om idag - kommer att tillkomma. Men inte alls lika många som försvinner. Partiet som inte tar sig an detta, som inte försöker formulera ett brett reformpaket med sänkt arbetstid och breddad beskattning tar inte sitt ansvar.

De gröna bärs av en ideologi som har svar på detta. Så plocka fram den istället för att begrava den. Det enda ni, kära språkrör och partistyrelse, vinner på att begrava den är att ni får motta begravningsblommor från sossarna som anser att ni varit lojala in i döden.