torsdag 4 februari 2016

Rovdrift på älvarna skadar glesbygd och eroderar naturvärden

Foto: Örjan Kraft
Flera älvdalskommuner, med Jokkmokks kommun i täten, levererar miljardintäkter till statskassan, samtidigt som de är hårt drabbade av utflyttning och minskade möjligheter till utveckling. Ska vi acceptera att viktiga hållbara utvecklingsmöjligheter fråntas dessa? Samtidigt som naturvärden eroderas.

Följande debattartikel, införd i bl a Dala Demokraten, tar upp den frågan.

Den 16 november överlämnades ett idédokument om hållbar vattenkraft till Miljö- och Energiministrarna. Förslaget är skrivet av Havs- och Vattenmyndigheten (HaV) och Energimyndigheten. Förhoppningen är att riksdagen ska anta ett långsiktigt beslut om vattenkraften och säkra svensk energiförsörjning. Men förslaget behöver revideras så att social och ekologisk hållbarhet genomsyrar hela strategin.

Vi som undertecknar denna artikel ser att de två myndigheternas strategi negligerar de regionala behoven och ställer en näring mot en annan: energi mot turism. Därmed begränsas den lokala och regionala utvecklingen i Norrlands älvdalar än mer.

Den avgörande orsaken att svensk vattenkraft ännu inte miljöanpassats beror på att den inte lyder under miljöbalken, utan under 1918 års vattenlag. Vattenkraftsbolagen har ännu inte behövt betala för sin miljöförstörelse.

Den föreslagna nationella strategin placerar Luleälven och Göta Älv i Grupp 1, vilka har högst prioritet för vattenkraftsproduktionen. Grupp 2 har näst högsta prioritet i vilken Skellefteälven, Ångermanälven, Indalsälven och Ljusnan ingår. Det betyder att samtliga storskaligt utbyggda älvar ska användas för rikets vattenkraftsproduktion under överskådlig tid, och att de har så hög prioritet att miljön nedprioriteras till ett minimum.

Dessa älvlän som bidrar storskaligt till statskassan, får i gengäld leva med kilometerlånga döda torrfåror, sänkta fastighetsvärden, stopp för fiskvandring, eroderade strandbrinkar där lagskyddade fornlämningar årligen rasar ut, farliga strömmar och risk för översvämningar. Social hållbarhet finns inte alls med som hållbarhetskriterium i strategin.

Sveriges miljöorganisationer har i rapporten "Rikedomar runt rinnande vatten" visat på en rad exempel globalt där miljöåtgärder i vattenkraftsälvar genererar en positiv företagsutveckling genom turism. Svenska vattenkraftsälvar kan generera 11 miljarder kronor per år i turismintäkter om den storskaliga vattenkraften miljöanpassas. Kostnaden är framförallt energiförluster som enkelt pareras genom ökande nederbörd och effektiviseringar av kraftverken. Utväxlingen i andra änden är nya arbeten. Levande älvar skapar förutsättningar för företagsutvecklande bygder.

Flera älvdalskommuner, med Jokkmokks kommun i täten, levererar miljardintäkter till statskassan, samtidigt som de är hårt drabbade av utflyttning och minskade möjligheter till utveckling. Ska vi acceptera att viktiga hållbara utvecklingsmöjligheter fråntas dessa? En miljöanpassning av vattenkraften skapar refuger för liv i älvarna. Naturen är en resurs för fler än bara för kraftindustrin. Miljöanpassade älvar skapar ekosystemtjänster för invånare såväl som besökare. Att samtidigt kunna producera energi till Sverige nationellt är en bonus men får inte vara överordnad hållbarheten lokalt.

Vi vill att Sveriges regering och riksdag utvecklar en strategi som skapar ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet i alla vattenkraftsälvar. Sverige har möjlighet till helt förnybar elproduktion med samtidig hänsyn tagen till biologi och regional utveckling.

Får nuvarande nationell strategi genomslag i riksdagen och i genomförandet av EU:s vattendirektiv, då permanentas en ohållbar rovdrift av de största älvdalarna och deras samhällen, varav de flesta ligger i norra Sverige. Det är nu upp till er politiker att se till att så inte sker. Älvar och deras biflöden utgör livsnerver i sina regioner. Låt inte vattenkraften vara ett hinder.

Birger Schlaug, författare, och fd språkrör (MP)
Maria Lundqvist-Brömster, ordförande Liberalerna Västerbotten
Ewa Larsson, ordförande Gröna kvinnor
Bernt Ove Viklund, arkeolog
Roland Sjögren, gruppledare (KD) Lycksele
Siri och Kurt Lundström, Lule Älvdals Serviceorgan
Samt flera fiskevårdsområden, byalag och politiker från Lule älvdal, Ångermanälven och Ljusnans avrinningsområde.

62 kommentarer:

 1. En schyst och rimlig lösning är att göra fastighetsskatten kommunal och belägga industrifastigheter med fastighetsskatt. Det fungerar bra i Norge.

  SvaraRadera
 2. I en tid när de gröna får det allt svårare att göra sig hörda och allt svårare att göra sig förstådda är det skönt att Birger Schlaug fortfarande går att räkna med.
  Ett ljus i det gröna mörkret.Tack för det Birger!

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det är framförallt Siri Lundström som skall hedras genom ett stort tack!

   Radera
 3. Samebyn Girjas har nu i tingsrätt äntligen fått erkännande; De får själva bestämma över småviltsjakt och fiske inom sitt eget hävdvunna renskötselområde.
  Generöst och storsint av svenska staten, efter alla statliga intrång, tvångsförflyttningar och många olika påtvingade begränsningar. Detta under mer än hundra års förtryck av samekulturen.
  Åtminstone sedan 500-talet har samer fiskat och jagat i dessa områden, har man nu nyvaket kunnat konstatera.
  Kanske blev det "jackpot" i målet, då statens ombud i rätten ifrågasatte samernas status som urbefolkning.
  Urbefolkning i andra fjärran länder har det alltid varit bekvämare att försvara.
  Måtte alla andra samebyar följa efter.
  IQ

  SvaraRadera
  Svar
  1. När ska vi östdanskar i Skåne få ersättning för alla övergrepp, tvångsassimileringar, den etniska rensningen, etc osv?

   När ska smålänningarna få tillbaka allt som rövades från området i skadestånd då de tvångskonverterades till protestantismen av Gustav Vasa efter Nils Dackes nederlag?

   Radera
 4. Bra! utan vatten inget liv. De gröna har som alla andra partier EU kommissionen att förhålla sig till. Det har inte vi andra som sitter i soffan och gnäller. De har EU:s vattendirektiv att förhålla sig till. Men de behöver inte alltid vara bäst i klassen och lyssna. Det har visat sig att det gör inte andra länder. De tänker själva.

  Regeringens uppgift måste också vara att inte öka klyftor i samhället. I Lima (Globalt) får de allra fattigaste betala dyrt för vattnet. Om de ens får tillgång till vatten... Är det så fattigdomen dvs de fattiga ska utrotas? Ingen eller liten tillgång på vatten, vad kan vara effektivare än det?

  När det gäller nyproduktion av hyresrätter (lokalt) får alla individer en individuell mätning av varm och kallvatten. De fattiga eller de med mindre ställt, får alltid betala, för att andra ska kunna vara rikare. Och inte protesterar de nämnvärt. Vatten behöver vi alla. Detta gäller såvitt jag förstår även nyproducerade bostadsrätter. Individuell mätning kan bli ett krav för alla i Sverige.

  EU kommissionen kräver att Sverige inför individuell mätning och hotar att stämma Sverige inför EU domstolen, för att det saknas lagstiftning. Bör vatten privatiseras? Bör det tvingas fram gemensamma bindande krav inom EU? EU står ju som bekant för privatiseringar och avregleringar.

  Regeringen behöver verkligen en strategi. Och röststyrka. Eller hopp om att någon intelligentare makt hör. För med "Gud" i maskinen privatiseras allt. Frågan är hör "Gud" bön. Man kan ju alltid försöka med att be. Finns liksom inget att förlora .

  Lisbeth

  SvaraRadera
  Svar
  1. Lisbeth, jag tycker det är fullt rimligt att el och vatten inte skall ingå i grundhyran, utan att man skall betala för det, det skall löna sig att hushålla. Vid övergången - för de som inte redan har det på detta sätt - måste man förstås se till att inte hyresvärden låter bli att sänka grundhyran.

   Varför skall den som släcker i rum som hen lämnar, nyttjar spisvärmen på ett smart sätt och låter bli att stå i duschen trettio minuter på dag betala för de som gör tvärtom? Man kan nu faktiskt nyttja såväl vatten som el på ett effektivare sätt.

   Skall det fungera måste dock de fasta avgifterna tas bort helt och bakas in i kilowattpris resp kubikmeterpris.

   Radera
  2. Numera bygger man nog för det mesta bostäder med individuell mätning av både el och varmvatten. I befintliga hus kan det helt enkelt vara svårt att få till en sådan mätning. På den gamla goda miljonprogramstiden var ju energi billigt och miljö var väl inget man funderade på.

   Radera
  3. Ologiskheten är ju att elefanten uppvärmning inte mäts per lägenhet, medan myrorna el och vatten mäts. Det är alltså symbolhandlingar som synliggör miljöaspekten, liksom den som släcker ned rum i sin lägenhet, eller för den delen kommuner som lanserar den briljanta idéen att släcka ned gatubelysningen.

   Radera
  4. Nja, med moderna system kan man ganska noga kontrollera temperaturen hos hyresgästerna. Inte minst därför att <18 grader kan medföra sänkning av hyran.

   Sen spelar så klart kvadratmeter in, vilket redan är justerat i hyran, samt hur mkt yttervägg man har vilket hyresgästen knappast kan hålla ansvarig för.

   Naturligtvis kan man på pin kiv vädra korsdrag i smällkalla januari, men oaktat det så är värmeförbrukningen nog ganska lika mellan hyresgästerna och därmed inte så väsentlig att mäta.

   Radera
  5. Birger, Naturligtvis är det rimligt, att det ska löna sig att minska sin vatten och elanvändning. Det gör de som nöjer sig med små bostäder. De förbrukar mindre. EU kommissionen vill höja priset på vattnet i Sverige. Prissättningen föranleder den största kritiken som Sverige får. Även där hotar de med EU domstolen som alltid.
   Är det inte lite väl mycket hot? Som sedan inte verkställs. Det har förmodligen (spekulation) äntligen gått upp för åtminstone en och annan politiker. Ska vi gå i spetsen för allt, och bara svälja allt? Säga vi tycker det är okej med dyrare vatten. Ja vi kan t.om. betala mer än andra medlemsländer? De övriga medlemsländernas politiker verkar resonera lite annorlunda. Det finns säkert många i Sverige som kan ta dyrare vatten. Hushåll som har det gott ställt. De kommer inte att märka mycket. Men de andra då? Bör man inte alltid utgå från de minst resursstarka? Även om man inte tillhör den gruppen själv.

   Lisbeth

   Radera
  6. En del befarar att notan, kommer att hamna hos hushållen och inte hos industrin eller jordbrukssektorn. EU kommissionen varnar i en ny rapport, att torkan i EU kan hota kontinentens tillgång till vatten. Och det är ju bra att de varnar. Men är det inte viktigt vad notor hamnar? Man reflekterar förmodligen mindre över notan, om man kan betala den. Men man bör alltid reflektera över vem/vilka som betalar notan? Samt vilka som alltid drabbas mest. För det finns dem med väldigt små medel. Ofta är de väldigt miljömedvetna medvetet eller omedvetet. Tills de får det bättre ställt...

   Lisbeth

   Radera
 5. Fördelningen av olägenhet på grund av allmännyttiga anläggningar (t ex olika sorters infrastruktur) är ju en demokratisk fråga väl värd att debattera.

  Här i söder genomkorsas landet av vägar och järnvägar fulla med transporter till och från övriga Sverige. Hur ska vi ersätta oss stackars skåningar för det?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Staten kan väl ge er bidrag så att ni kan flytta till orter i Norrland med glesare nät av vägar och järnvägar.
   Slutar SR sedan spela "Jag har bott vid en landsväg", så slipper ni påminnas om det hemska.

   Fred Lane

   Radera
  2. Öresundsbron var väl tänkt som en liten vink åt skåningarna.
   Långt ifrån alla fattade det.
   Okunskapen kring samekulturen verkar vara outgrundligt stor.
   IQ

   Radera
  3. Så Fred Lane tycker det är ok att raljera över skåningar?
   Det är skillnad på folk och folk då liksom.
   Om Fred Lane fått in "Jag har bott vid en landsväg" de senaste decenierna så hör han i höre som det heter..

   Radera
  4. Jag brukar turista i Skåne på somrarna. En av anledningarna är att lära dem svenska, jag ser det som ideellt arbete som jag gärna utför (det är min altruistiska ådra som SFS-lärare).

   Om ni skåningar får lite kultur och bildning och får prata med vettigt folk ibland kan ni kanske kompensera det genom att låta oss köra på era vägar?

   Radera
  5. Prova att byta ut skåningar och "Jag har bott vid en landsväg" mot judar och Hava Nagila så får ni se.
   Märkligt att slikt är tillåtet på Birgers blogg!

   Radera
  6. Att skåningarna skulle behöva bildas är bara en ursäkt för att tvinga på dem en främmande, svensk kultur näs skånsk/östdansk kultur i själva verket varit speciell sedan urminnes tider. Ni kan behålla er Kebnekaise, jag trivs ändå bättre på Stenshuvud.

   Radera
  7. Kära modiga anonym,
   Inte raljerar jag!
   Jag föreslår en praktisk lösning på Ben Dovers problem. Skulle staten hjälpa honom att slippa all besvärlig infrastruktur, skulle han dessutom få närkontakt med norrlänningarnas problem samt kunna berätta för dem om den hemska infrastrukturen i hans östdanska hembygd.
   Därmed skulle alla parter uppnå ökad ömsesidig förståelse.

   Fred Lane

   Radera
  8. Förmodar då att du är verkligt hövlig när du kallar Ben Dover för ni?
   Luktar dålig ursäkt och beklaglig människosyn lång väg.

   Radera
  9. Kära modiga anonym,
   Jag har inte alls nämnt skåningar.
   Ben Dover talade om "stackars skåningar" - alltså pluralisformen. Därmed utgår jag ifrån att han inte är ensam om att vara stackars skåning, utan känner till minst ytterligare en sådan. Alltså använde jag pluralis i mitt svar.
   Valet av "Jag har bott vid en landsväg" - en sång som jag gillar - gjordes utifrån att han ondgjorde sig över vägnätet. Det var alltså ett vänligt skämt, och jag är ledsen om du inte uppfattade/uppskattade det.
   Jag har inte alls nånting emot skåningar - har träffat ett antal trevliga sådana. Att andra ser ner på dem tycker jag är ytterst beklagligt.

   Fred Lane

   Radera
  10. Även om du hellre fokuserar på anonymiteten så kom ursäkten,fast den satt långt inne.Troligen drog du den nödvändiga slutsatsen efter att ha provat med judar istf skåningar.Nåväl,det är mänskligt att fela och du kommit till insikt.Ursäkten accepteras.

   Radera
  11. Det låter som en bra lösning, Fred. Den norrlänning som inte trivs med:

   kilometerlånga döda torrfåror, sänkta fastighetsvärden, stopp för fiskvandring, eroderade strandbrinkar där lagskyddade fornlämningar årligen rasar ut, farliga strömmar och risk för översvämningar

   kan alltså helt enkelt flytta söderut?

   Radera
  12. Kära modiga anonym,
   Det var ingen ursäkt, utan en förklaring. När debattmotståndaren är lite väl trögtänkt nödgas man leverera sådana.
   Din jämförelse med judar var inte på något sätt välgörande - snarare låg och desperat.
   Nåväl - jag vill gärna återvända till trådens egentliga ämne nu. Du får sista anonyma ordet.

   Fred Lane

   Radera
  13. Ben Dover,
   Men tänk om dom norröver trivs med sina grannar?

   Fred Lane

   Radera
  14. Jag trivs också med mina grannar. Men inte med alla norrländska lastbilar som kör förbi. Så varför råder du mig att flytta men inte dom?

   Radera
  15. Är annars väldigt lik en ursäkt av den klassiska typen för din sort..

   Radera
  16. Ben Dover,
   Jag är glad över att du trivs med dina grannar.
   Trodde att du var urless på vägar och järnvägar. Är du inte tillräckligt less - eller om du är alldeles för grannkär - vore jag den sista att råda dig att flytta.

   Fred Lane

   Radera
  17. Så trivs eller flytta är helt enkelt rådet du ger de som ifrågasätter sin närmiljö?

   Radera
  18. Nej, man kan också vantrivas och stanna kvar - samt bilda opinion mot det man anser är skadligt.

   Fred Lane

   Radera
 6. Om jag fattar det rätt här kan man alltså äta kakan och ha den kvar. Elproduktionen skulle bli densamma och miljön återställas. Då kan det väl inte vara något svårt beslut?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Nej, det är ingen som sagt att miljön "återställs", det som påpekas är att torrfåror bör undvikas.

   Radera
  2. Nej, återställs var fel term. Men möjliggör en fauna som mer skulle likna den ursprungliga är väl korrekt, även om vattenflödet inte blir som en orörd älv.

   Radera
 7. Den gamla stammen inom MP, särskilt dem med antroposofiska värderingar, upphör aldrig att prestera bra saker. Partiets ledningsgrupp däremot är det mycket osäkert vad de sysslar med. De är lite grann som med Hamlet: - Att vara eller icke vara Grön...

  SvaraRadera
 8. Var skall elen komma ifrån? Havererade fläktstolpar (Vindkraftverk) Biogas? Gräsmattorna räcker inte till. Solenergin ligger åratal efter kärnkraftverken men har potential. Tills dess behövs oren el? Men Kolkraften då? Kolet måste ju upp ur sina gömmor annars får vi ingen koldioxid till växtligheten mm. När skall vi börja diskutera nedläggning av AB Sverige?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Kjell, och hur mycket tror du att det skulle minska vattenkraftens produktion om man lät marginellt med vatten rinna igenom dammarna? Sans, Kjell, sans!

   Radera
 9. Du har error på stavningen av "erodera" i rubriken och ingressen, vilket kan erodera ditt anseende, grönfink! ;-)

  SvaraRadera
 10. Morgan Johansson och hans handgågne Ygeman planerar att utöka och förlänga Sveriges andrum efter migrationverkets prognoser.Tårkanalerna fylls på på Åsa om det inte är dags att stå för något igen?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Snart kanske det införs friserade "öppna" (jättelåga) invandrings-prognoser, politikerna verkar ogilla verkligheten mer & mer?

   Radera
  2. Man kan väl säga att regeringen håller andan?

   Radera
  3. I och för sig är det väl kul att en del anser att bloggen är av den digniteten att man ivrigt känner behov av att flera gånger i veckan - oavsett vad blogginlägget innehåller - delge sin åsikt i frågor som berör människor på flykt. Vore intressant att läsa vad denna radda av anonyma - eller om det nu bara är en person som lägger matta - anser om vikten av att ta naturhänsyn när man drar ut el från älvar...

   Radera
  4. Kanske är det så Birger att människor på flykt överskuggar alla andra problem för många?
   Kanske är det också så att naturhänsynen prioriteras ned därför?
   Kanske är det så att en bidragande orsak till det är ditt f.d parti?
   Vore intressant att höra hur du ställer dig till det?

   Radera
  5. Det finns väl ett par miljoner sajter att skriva om människor på flykt och politik som handlar om det - emellanåt skriver jag själv om det också. Har tagit upp alla de frågeställningar du tar upp, men inte varje vecka, inte varje dag, inte i varje kommentar...

   Det jag inte begriper är varför du, Anonym 03.42, och andra skriver just när, när ämnet är något annat, av vad ert hjärta är fullt. Denna dag prioriterade jag en debattartikel om naturvård på min blogg, du kan väl varje dag prioritera på flyktingfrågan på din egen blogg. Huruvida just du är en av de som lägger ut mattor på olika kommentarsfält vet jag inte. Men lite tjatigt är det. Morgondagens blogginlägg kommer inte heller att handla om den fråga du vill, utan om något helt annat. Så vet du det, och kan ägna dig åt något annat än att läsa den... :-)

   Radera
  6. Stefan Löfven har också det problemet.Han vill tala om socialdemokratisk politik men hinder ligger i vägen.
   Jag tror miljöpartiets politik är ett ok som hela miljörörelsen får bära vare sig man vill eller inte.Först när den lilla knuten är löst finns miljöfrågorna per se med på dagordningen igen.Jag kan förstå om frågan är infekterad och tackar så för ett ärligt svar i varje fall.

   Radera
 11. Man får passa sig så man inte landar i ekomodernismen. I det man anklagar andra för att landa i. Miljögurus verkar ha lätt för det. Som Mark Lynas. De bryter med miljörörelsen. Och miljörörelsen bryter med gröna tankar. Hamnar i tillväxttänk. Allt ska lösas med elbilar, tillväxt osv. Är det även ekomodernism, att inte reagera på om vattnet, ska privatiseras eller inte? Ringer inga varningsklockor alls? Mycket märkligt!

  Lisbeth

  SvaraRadera
  Svar
  1. Lisbeth,
   Ja - det finns förskräckliga exempel på länder som låtit vattnet privatiseras.

   Fred Lane

   Radera
  2. Lisbeth, att privatisera vatten är förstås absurt, men det var ju inte det jag skrev om, jag skrev att det är rimligt att man betalar för det vatten man använder,liksom för den el man använder, oavsett om man bor i bostadsrätt eller hyreshus. (Jag tror att du förstod vad jag menade, men vill bara förtydliga om ifall att jag varit otydligt).

   Radera
 12. Nej det var inte det du skrev om. Det förstod jag. Artikeln är bra. Och som sagt det är rimligt att betala, för det vatten man använder. Det är orimligt att inte göra det. Och det är rimligt, att det sker rättvist över landet.

  Fred Lane, Det handlar i vårt fall även om kommuner. Våra politiker verkar oavsett färg, anse att vattnet ska vara allmänt. Att vatten är en mänsklig rättighet. Men kommuner kan hamna i stor knipa och inte veta var de ska ta pengar. Och i kommunerna finns det utrymme för, att sälja ut vattnet. Norrköping t.ex. Kommunerna har ett hårt tryck nu. Jag anser också att vi kommer in på migrations och flyktingfrågan hela tiden. Oavsett ämne. Sorry! (menar det) nu gör jag också det igen. Men tyvärr så används flyktingarna nu av en del partier, för att försämra välfärden. Och jag tror inte att varken de eller vi vill det. Det finns många krafter som vill privatisera vattnet. Även om våra politiker spjärnar emot.

  Varför finns det ingen lag som säger nej till privatisering av vatten i Sverige? Visst har det väl folkomröstats i en del andra länder?
  Räcker det med att konstatera, att det är absurt? Skulle det om det fanns en lag gälla kommunerna? Att om de ansåg sig vara i ekonomisk knipa så får de inte sälja ut ändå? Knappast...? Hanteringen av vatten ligger på kommunerna? Frågan om vilka kostnader som är rimliga kan då se olika ut?
  Kan ha fel! Men olika kostnader för vatten är fel. Det tycker nog de fattiga i Lima också

  Lisbeth

  SvaraRadera
 13. Skit samma! ska ta och koppla av med lite "Mello" och skitserier "Gift vid första ögonkastet"

  Lisbeth

  SvaraRadera
  Svar
  1. Mello gör underverk mitt i alla seriösa miljöfrågor!

   Radera
 14. Ett bra sätt att lösa saken är att göra som Peter Eriksson. Bli positiv till EU, som MP nu är, På så vis kan man få ett kärnkraftverk byggt nära hembygden på gränden till Finland (länk förbjuden).

  Tack vare frihandeln kan kärnkraftverket sedan leverera billig frihandels-el rakt in i Norrland och en miljövänlig vattenkraft kan sedan läggas ner och fina fisken kan simma fritt, helt utan laxtrappor.

  Samtidigt får vi plutonium till gudibehagliga framtida kärnvapen, nu när vi har nato-högkvarter i Sverige samt extrema mängder islamister som förökar sig med hjälp av flerbarnstillägg.

  Strålande politik!

  SvaraRadera
  Svar
  1. Lättvattenreaktorer är väl inget vidare på att producera plutonium?

   Radera
 15. @ Ben Dover
  Vilken osis för Finländarna. Då får de inga egna smällare. Så synd. Jag som trodde att de hade valt ett generation4-kraftverk.

  SvaraRadera
 16. En av Schlaugs käpphästar är att Mp inte ska ta ansvar genom att faktiskt syssla med den trista verkligheten och göra avvägningar mellan motstridiga intressen. Istället ska man göra såna här grejor, dvs kräva både nedlagd kärnkraft och minskad reglerkapacitet i älvarna, vilket innebär mindre förmåga att stötta sol och vind. Men å andra sidan, vem behöver el i sitt lilla torp?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Skoja inte om att kärnkraften. Det är fruktansvärt dyrt sätt att koka vatten. Även om det skulle bevisas att Kärnkraftverken minskar koldioxid utsläppen så tar det för lång tid att bygga om det ska göras säkert och ger farligt avfall vid uranbrytningen. Jag håller med uppropet om att vattenmagasinen kan var dåligt underhållna och ej anpassade för att det blir mer regn. Boende i Vindkraftverkens områden har fått uppfattning om att variationerna i vattenstånden inte skulle variera så mycket när vindkraftverken startade. Det verkar inte finnas sådan samband. Kommunerna ska ha ersättning/ fastighetsskatt så de kan anställa folk som kollar alla vattenstånd och dambyggnader, samtidigt ska de provfisk och kolla parasiter och radioaktiviteten efter Tjernobyl och vad som ändras efter kärnkrafts olyckan i Japan. Jag växte upp med påståendet om att minskat fiske och parasiter berodde på att mina förfäders sjö hade förvandlats till vattenmagasin. Nu när haven är utfiskat behövs det satsningar på insjöfisken. Jag hörde mig för i förfädernas kommunen där jag har ett sommarhus om just mätningar av radiaktivitet. Eftersom den är hög i marken och därmed inomhus eftersom den är hög på många ställen om hur det var i fisken. Det fanns inga pengar att fortsätta mäta i fisken men när pengarna var slut var bequrellvärdena lågt nästan lika de sjöar som hade haft lågt värde hela tiden. Miljö- o hälsokontorets chef skulle gärna fortsatt mätningarna. Endast viltkött som säljs mättes. Begurellvärdena var olika eftersom kommunen är stor till ytan. Den enda nyttan jag kan se med EU är att det nu finns Vattenvårdsområden. Avsikten var att allt som hade med vatten skulle samordnas. Men ibland har EU beslutat om konstiga gränser mellan vattenavrinningsområdena särskilt i havsområdena. Dricksvatten kommer att bli dyrare eftersom vattenresovarerna under jord inte följer kommungränserna och det kommer att kosta att reda ut nyttjande rätten. Många kommuner har dyra behov av investeringar i dricksvattenanläggningar och avloppsanläggningar, som skjuts upp pågrund av pengabrist. Norrköpings kommun var tvungna att köpa tillbaka sitt vatten och avlopps bolag Men det är fortfarande ett bolagt vilket även renhållningen är. Vet Tant Barbro

   Radera
  2. Tant Barbro, kärnkraften är ett billigt och bra sätt att koka vatten. Att kärnkraften har otroligt låga CO2-utsläpp är bevisat sedan länge och reaktorerna byggs snabbt nog, till skillnad från sol och vind. Sol och vind ger upphov till värre miljöskador för gruvbrytning än vad kärnkraft gör.

   Radera
 17. Marginellt, ytterst marginellt ändras reglerkraften om man släpper igenom en del vatten. Detta kompenseras genom att vi får - och redan fått - större nederbördsmängder och överskrids vid modernisering av kraftverken.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det duger inte, tyvärr. Med nedlagda kärnkraftverk och mer vind som ersättning kommer älvarna drivas hårdare, vattendomarna tänjas, kraven på ny utbyggnad öka. Samtidigt kommer nya kraftledningsgator huggas, oljereservkraftverken öka sin produktion, gaspipelines från Ryssland troligen dras och vår klimatvänliga export krympa. Vår irrationalisering av elproduktionen får obönhörligen konsekvenser för ekosystem och utsläpp, både nationellt och globalt.

   Radera
 18. Jag tror inte att det rent socialt skulle vara en fördel att låta pengarna "gå tillbaka" till älvdalarna. Snarare en förbannelse av Guds nåde.
  Det som skapar en verkligt välmående ekonomi är produktivitet, inte rikedom i sig (läs gärna Peter Druckers böcker, "The effective executive" eller "The age of discontinuity" finns massor av exempel där på hur enbart rikedomskoncentrerande istället för produktivitetsutveckling lett till socio-ekonomiska katastrofer). Rikedom i sig kan lika gärna leda till rentiärer, se på Saudiarabien eller de ryska oligarkerna. De använder sina pengar till att köpa lyxprodukter och teknologi från annorstädes istället för att forska och producera något själva (nåja, vapenteknologi i Rysslands fall är ett undantag då men jag tror inte att det var vad någon hade i tankarna). Pengar som går "tillbaka" (till vem/vilka? /hp) betyder inte att folk där kommer att använda dem till någon kreativ utveckling. Energibranschen är till sin natur sådan att den är kapital- men inte arbetskraftsintensiv och förändringar inom etablerad teknologi som vattenkraftsgeneratorer kräver en helt annan utbildning och kunskap än vad de flesta invånarna har runt vattenkraftverken (som i sin tur regleras någon annanstans sedan 40-50 år tillbaka, det finns knappt någon anställd lokalt vid dammarna utom någon vakttjänst och liknande). ABB som betytt mycket för svensk utveckling av elöverföring m.m. finns mycket riktigt längre söderut.


  Vad som behövs är att skapa nya värden vilket är något annat än att få rentiärinkomster. Pengar i sig ger ingen glädje, som bekant.

  SvaraRadera

KOMMENTERA GÄRNA DET AKTUELLA BLOGGINLÄGGET- MEN LÅT BLI KOMMENTARER OCH INLÄGG OM ANNAT.

LÄGG INTE IN LÄNKAR I KOMMENTARSFÄLTET.

MÅNGA SOM VELAT FÖRA EN KONSTRUKTIV SAKDEBATT HAR UNDER ÅRENS LOPP MEDDELAT ATT DE TRÖTTNAT PÅ ATT FÅ INVEKTIV OCH STRUNT TILL SVAR FRÅN ANDRA KOMMENTATORER.

VI SOM ADMINISTRERAR BLOGGEN HAR DESSUTOM TRÖTTNAT PÅ ATT RENSA UT RASISTISKA OCH GENTEMOT MEDKOMMENTATORER KRÄNKANDE INLÄGG.

DET ÄR SCHYSST OM DU TAR HÄNSYN. OCH HELST ANVÄNDER DITT NAMN.

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.