lördag 20 februari 2016

Feminismen och arbetslinjen

Jag har hamnat i debatt om feminism och huruvida det är ett feministiskt önskemål att alla skall arbeta heltid. Är det målet så är jag inte feminist.

Från den rödgröna regeringens socialförsäkringsminister hörde jag häromveckan att "välfärden bygger på att vi arbetar". Därmed känner jag mig inte rödgrön heller. När feminismens företrädare, såväl som den rödgröna regeringens företrädare, ser "arbetslinjen" som ideologisk bas betackar jag mig.

För det första. Tanken att det bara är arbete som utförs av människor som skall finansiera vår välfärd, inklusive pensioner, har överlevt bäst-före-datum. Varför skall inte arbete utfört av robotar, datorer, maskiner - precis som arbete utfört av människor - finansiera vår välfärd?

Allt mindre del av företags omsättning härrör från människans direkta arbetstid, vilket innebär att den del av produktionen som skall finansiera välfärden blir allt mindre av den totala omsättningen. Skattebasen minskar i relation till vår totala "ekonomi". Så länge de rödgröna inte förmår inse detta utgör det ett lika stort problem som de borgerliga.

För det andra. Hela tanken på att alla skall arbeta heltid - samtidigt som de som driver detta inte ens driver kravet på sänkt arbetstid - bygger inte bara på att det är arbete som skall finansiera välfärden, utan också att det är av ondo att vara hemma lite längre hos sina barn, att det är destruktivt att engagera sig i den civila obetalda sektorn, att det är dumt att lägga tid på livskamrater som drabbats illa, att allt det där som ligger utanför den formella "ekonomin" - det vill säga den del som bidrar till tillväxt - är något som skall bekämpas.

Men vi är olika, en del av oss tycker det är livskvalitet att jobba deltid när barnen är små, kanske till och med så länge barnen går i grundskolan.

En del av oss tycker att det må vara värt förlorad arbetsinkomst för att hjälpa till några timmar på äldrevården där morsan finns. Det är inte fult, det är en del av att vara människa. Men så länge feminismens, mer eller mindre offentliga, företrädare envisas med att så ensidigt se livet som en fråga om pengar så riskerar feminismen reduceras till ett verktyg för den ekonomism som reducerar människan till en ekonomisk varelser vars uppdrag är att vara en tillväxtskapande producent och konsument.

Vi människor är biologiska, sociala och kulturella varelser och det borde något så viktigt som feminismen grundas på. Sänkt arbetstid, rätt också till deltid, breddad skattebas för finansiering av trygghetssystemen, inklusive pensionerna vars grundbelopp därmed kan höjas och bli mer jämställd och jämlik, borde väl rimligen tillhöra feminismens kärna.

Här en mycket sevärd film om suffragetterna.
Och här om Elin Wägners kamp för kvinnlig rösträtt, fred och ekologisk hållbarhet.

93 kommentarer:

 1. Feminism är först och främst till för kvinnliga karriärister som vill kunna hävda att de är utsatta för strukturellt förtryck om de inte fått ett kul och välbetalt jobb på SVT innan de är tjugofem år. Att göra barn ingår ofta inte i deras planer.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det finns en del sådana exempel men att underkänna en hel ideologi på grundval av några usla företrädare är kanske lite extremt?

   Radera
  2. Man måste väl få raljera lite? Ben Dover blir allt sossigare...

   Radera
  3. Vadå raljera..?
   En politiker, en kvinnlig dito, sade en gång att "jag skulle inte kunna tänka mig att leva med en man som tjänar mindre än mig själv"...
   Tja, det var ju egentligen ganska traditionellt. Inte särskilt feministiskt. Eller var det det?
   "Lika barn leka bäst"... Jämställt som tusan ju..
   En del kvinnor tycks ju vilja ha en passop i hemmet, men de är nog inte särskilt vanliga...
   Så "femninistisk politik" är allt en förstärkt klasspolitik.
   Som jag ser det...
   Och suffragetterna var medelklasskvinnor, om inte överklass...
   Så därmed stämmer mina teorier!

   Radera
  4. Sosse kan du vara själv, ecklesiastiksminister.

   Radera
  5. det är påtagligt många män som tycker saker kring feminismen här... Var någonstans kan man läsa att feminismen har enats kring frågan om arbetslinjen? Feminism är en hållning, och precis som ordet kultur är hållningen inte statisk utan ändras med tid och efter behov. För närvarande håller större delar av feminismen på att mota mansplainande Ollar mot grind och får då knappast tid för egna uttalanden...så för egen del - och som feminist - välkomnar jag minskad arbetstid. Kvinnor far värst i dagens stressamhälle och har allt att vinna på ökad fritid. Förståelse för fritidens biologiska och sociala inverkan på oss människor är fundamental, oavsett klass eller kön.

   Radera
  6. Jag räknar mig som feminism men jag tänker då även på Nina Björk som skrev en bok om att hon tycker att män borde gå ner till kvinnors arbetsnivå och inkomst. Detta för att vi alla måste minskavår konsumtionför att klara klimatmålet. I Birger S hänvisar i boken "Att slakta en guldkalv" til att forskare på KTH räknat ut att nuvarnde konsumtion på 4000 kr / månaden överskrids koldioxid utsläppet på 2 ton. Den mängd som måste sänkas för att klimtförändringarna inte ska öka. Tant Barbro

   Radera
  7. Tja, Barbro...
   Du vet litet om hur världen ser ut.
   Statistiken om skillnaden mellan kvinnor och män säger inte allt.
   Det är bara propaganda.
   Men visar att du själv inte skulle vilja "leva med en man som tjänar mindre än du själv" för då hade du inte skrivit så...

   Radera
  8. Förvånar mig inte det minsta att du möter denna linje från dem Birger - för mig stämmer helt med t.ex. F! ideologiska hemvist och vad jag lyssnat in hos dem - jämför t.ex. kartläggningen på blogginlägget "Var står partierna? Var står du?" av Henrik Alexandersson, lika auktoritära som SD (jag hoppas ingen i dessa två partier är smickrade av sin placering i förhållande till de historiska jämförelser som finns på political compass hemsida där det underliggande testet finns att göra).

   För frihetliga gröna känns det så självklart att det är konsumtion och inte arbete som bör vara den viktiga skattebasen, men likt jag tror du Birger gör så upplever jag omfattande ideologiska spärrar mot att ens fundera på frågan hos mången människa.

   Apropå suffragetterna, har inte sett den men hoppas den ger en trovärdig bild av rösträttskampen. Av namnet att döma gissar jag att det rör brittiska förhållanden. Till skillnad från Sverige fick ju männen allmän rösträtt före kvinnorna där, de svenska männens rösträtt var ju avhängig värnplikten. Osäker hur stark suffragetternas "white feather movement" tog sig uttryck i Sverige, i synnerhet efter det att kvinnor fått allmän rösträtt, det synes ju gå på tvärs med att avskaffa kravet på värnplikt för att män skall få rösträtt. Kanske någon här som har bättre koll på hur samarbetet i kampen för allmän rösträtt för män bedrevs efter det att kvinnor väl fått det i Sverige?

   Historien upprepar sig i alla fall. En dagsaktuell parallell till "white feather" som vi idag upplever är ju hur alla unga män/pojkar inte tillåts vara fega utan tar sitt ansvar och tar risker som ankare för att familj/släkt skall få ett bättre liv i Sverige. De nyanserna kommer väl inte alltid fram så tydligt i media idag.
   Erik Berg

   Radera
  9. Jag tror att kronovraken fick rösträtt två år efter att kvinnorna fick rösträtten i Sverige.
   Så männen var mer diskriminerade än kvinnornq.

   Radera
  10. Vad vinner ni på att sätta låginkomsttagare dvs. kvinnor och män mot varandra, när det gäller rösträtten? Suffragetterna hade inte sin motsvarighet i Sverige. Elin Wägner ska visst ha anslutit sig till dem. Gillat kampandan. Men i övrigt var intresset svalt. Kvinnokampen sattes före klasskampen. Klasskampen borde sättas först. Eftersom klass är en naturens ordning. "Så männen var mer diskriminerade än kvinnorna" Nej de utan egendom var diskriminerade. Och så är det väl än idag. Klass räknas utifrån titlar, egendom, social status i samhället. Kaka söker maka.

   Kvinnorörelsen har inte lyckats nämnvärt. Och nu driver feminister (många av dem) som det viktigaste, att fler kvinnor ska ta plats i bolagsstyrelser. Varför jo kvinnor kan göra allt som männen gör. Betyder det att kvinnor borde göra allt som männen gör? Varför inte låta männen leka färdigt där?

   Alla ismer har brister. Brister bör vi rätta till. Och det försöker vi. Kvinnor med egendom fick rösträtt före sina systrar av "lägre klass". De fick även rösträtt före män som gjorde värnplikten. Kantänka fick det "dem" att trappa ner engagemanget en aning. Eller ställa om fokus för ett tag. Krig bröt ut och rättfärdigt krig för jämställdhet kvinnlig rösträtt fick ett helt annat fokus. Praktiskt arbetande kvinnor gjorde praktiskt nytta och plåstrade om män som utkämpade krig. Tid för eftertanke fanns hos dem som iakttog kriget. Inte dem som var mitt uppe i det. Florence N var liksom Wägner sjuklig och svag. Men kunde organisera och styra från sjuksängen. Alla har sin roll, men rollerna ger väldigt olika betalt i lönekuvertet. Trots att vi alla är beroende av varandra.

   Äganderätt och social status har alltid satts först. Många som kallar sig för feminister permanentar det ytterligare. Halvtid för kvinnor gynnar kvinnor bäst. För kvinnor tar fortfarande det största ansvaret i hemmen. Varför ger det inga pensionspoäng till kvinnor och även män som tar ansvar i hemmen? Ansvar för anhöriga och dylikt.

   Ja historien upprepar sig i alla fall. Rut och Rot. "Enkla jobb" men väldigt olika betalt. En förskollärare (oftast är de kvinnor) kan höja sin lön med åtskilliga tusenlappar, genom att jobba på bygg. Och historien kommer att upprepa sig, så länge som vi inte erkänner att klass är en naturens ordning. Erkänner vi till en början Evolutionen så kan vi mer medvetet göra samhällsevolution. Nu ingår vi bara i den. Och då menar jag inte "Mello" att unga kvinnor och små flickor uttrycker att män är stora gråa fästingar som klängt sig fast. Att bli programledare för "Mello" verkar idag ses som samhällsevolution, lika mycket som fler kvinnor i bolagsstyrelser. Existenslinjen var är den`? Allas rätt att existera. Män överlag Män skulle vinna på att ordet klass utreds. På att feminism inte är överordnad klass. Men de flesta både män och kvinnor verkar vilja bevara nuvarande klassamhälle. Kvinnor kan göra samma saker som män. Men de kan även göra annat. Samma sak med män. Varför föds vi som kvinna eller man? För att vi helt ska ha samma roller? Skulle inte tro det.

   Lisbeth

   Radera
  11. Elin Wägner var rätt nedslagen av hur kvinnor utnyttjade sin rösträtt. I Hennes bok Väckaklockan från 1941 och även i arbetet med kvinnokurserna på Fågelsta så vill hon att politiken ska inriktas på at rädda livet inte följa med i männens expansionslusta. Hon var för att kvinnor skulle få utrymme för att utvecklas på landsbygden i stället för att tvings in till städerna. Elin W skulle verkligen ha varit för att Sverige skulle blivit självförsörjande och odlat miljövänligt. Om hennes bok hade tagits ännu mer på allvar så hade inte Sverige haft så stor förbrukning av de ändliga resurserna som vi nu har. Vi hade inte kunnat exportera så mycket heller men ej heller behövt köpa utifrån och inte haft skuld till krigsskador. Det hade kansk varit helt andra sorts människor som velat komma hit då.

   Jag hade inte haft någonting mot att tjäna mer än min fd sambo. I min bild av att vara feminism ingår att alla försörjer sig själva. Jag är nu så kallad fattig pensionär och det visste jag att jag skulle bli, men eftersom jag inte hade tänkt gynna någon pensionfond så oroar det inte mig. Det som oroar mig är om fattiga pensionärers låga konsumtion är för hög, för att den rymmas inom det ekologiska utrymmet som vi alla måste anpassa oss till och det fort. Då behövs det omställning genast. Vi måste dela på lönearbetet. Vi måste leva efter Elin Wägners 10 budord för frivillig fattigdom. Då måste hela samhället leva på sparlåga. Kan vi ha på vårt samvete att det är bara propaganda att klimatpåverkan och utarmad åkermark redan finns och orsakar katastrofer och kriser, Kan vi då tillåta att det finns de som har inkomster som är 25-30 gånger större än vad så kalla de nybörjare ska ha på arbetsmarknanden. Är aktiebolagslagen rätt utformad eller ska den tas bort? Det är mycket viktigare än att hälften kvinnor finns med i bolagsstyrelserna. Tycker Tant Barbro

   Radera
 2. I ett samhälle som förbrukar stora mängder energi kan jag förstå att man arbetar lite. I ett lågenergisamhälle borde människor rimligtvis behöva arbeta mer.
  Hur ska vi kunna ersätta mänsklig arbetskraft med robotar och samtidigt minska energikonsumtionen?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Apparaterna tenderar att dra allt mindre ström. Surfplattan jag skriver det här på drar mindre än 10 Watt men är långt kraftfullare än datorerna var för 60 år sedan, som drog enormt mycket ström. Ledlampor drar mycket mindre ström än glödlampor. Elfordon drar mycket mindre energi än bensinfordon, i synnerhet om de inte behöver någon chaufför. Dagens TV-apparater drar mycket mindre ström än de som såldes för tio år sedan.

   Annars skulle vi inte ha de låga elpriser vi har nu.

   Radera
 3. Det är ju knappast ett problem begränsat till feminismen. Både de ideologier som formade 1900-talet, liberalismen/kapitalismen och marxismen/socialismen, är helt och hållet materialistiska och på så vis spegelbilder. Därav den materialistiska diskussionen. Och därav också t ex att en del låter rekrytera sig till helt andra ideologier t ex islamism, som står för andra värden.

  SvaraRadera
 4. Neoliberal Agendalör feb. 20, 09:40:00 fm

  "Varför skall inte arbete utfört av robotar, datorer, maskiner - precis som arbete utfört av människor - finansiera vår välfärd?"

  Politiker har nog inget emot robotar och maskiner, för att få in mer skatt och bestämma över alltmer, men det är inget som de råder över. Vad som händer på den fronten beror mer på Silicon Valley. Däremot kan de påverka hur mycket människor arbetar, genom lagar och förordningar här.

  Därför är det deras fokus.

  Det märkliga är dock att inga vill ta bort arbetsförbudet vid 40 timmar. Säg att vi höjde den gränsen till 50 timmar. vilket är vad EU:s arbetstidsdirektiv stipulerar, så kanske svensken skulle arbeta 2 timmer mer i snitt. Det är 5% av BNP, om vi utgår från att det är ett 1:1 förhållande med arbetad tid och produktion, eller ca 200 miljarder i ökad produktion.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Och vad skulle svensken arbeta med två timmar med i snitt? Redan nu skulle man utan vidare kunna arbeta mer än två timmar mer i snitt. Två skäl att man inte gör det: a) jobben finns inte och b) man kanske anser att tid med barn är viktigare.

   Radera
  2. Vi kan ju öka byråkratin. Svensk byråkrati är en framgångssaga. Den är 50% större än i andra västländer. Dessutom en exportprodukt... "Ombudsman" heter den, om någon minns...

   Radera
  3. Neoliberal Agendalör feb. 20, 10:49:00 fm

   "Och vad skulle svensken arbeta med två timmar med i snitt? Redan nu skulle man utan vidare kunna arbeta mer än två timmar mer i snitt. "

   En del kan arbeta mer än två timmar per vecka, men många begränsas av lagstiftningen, direkt eller indirekt genom att sätter ett generellt tak bland företag.

   Jobb finns, även om fack och kollektivavtal gör sitt bästa för att omöjliggöra arbetstillfällen. Frågan är om du är villig att göra arbetsuppgifterna för den ersättning någon är villig att betala.

   Det är ingen som är emot att man spenderar mer tid med sina barn. Jag förslår inte arbetsvård på 50 timmar per vecka. Jag tycker det ska vara upp till arbetsgivare och arbetstagare att komma överens om, så som man idag gör med lönen.

   Men nu vill politikerna ha mera pengar till ökad socialism, och då är det konstigt att ingen föreslår det som skulle kunna ge dem hundra miljarder

   Radera
  4. Neoliberal Agendalör feb. 20, 10:54:00 fm

   "arbetsvård" ska vara "arbetstvång".

   Radera
  5. Det är väl inget problem att öka arbetstiden...
   Det kallas "starta eget"....

   Radera
  6. Neoliberal Agendalör feb. 20, 03:14:00 em

   "Det är väl inget problem att öka arbetstiden.."

   Typen av jobb du kan göra som egen firma är begränsat. Det stora flertalet vill inte heller avstå kapital eller ta de risker som det innebär.

   Radera
  7. Jamen, det är vad jag menar. Arbetstiden är ju inte detsamma som arbete...
   Inte ens för en egenföretagare...

   Radera
 5. Bondkvinnan, för hundra år sedan, aktades högre än dagens kvinna.
  Redan då var hon mera oumbärlig än mannen. Mannen drängade för kvinnan och var väl medveten om hennes i särklass högsta värde. Utan henne kollapsade gården.
  Nutidens kvinnor tar över allt mer på nästan alla områden, medan männen vilsekommet försöker hitta sig en dräglig plats i det moderna samhället.
  Muskelstyrka, djärvhet och snabbt beslutsamt agerande var passande i forntida krig men blir bara patetiskt i vårt utvecklade samhälle. Som politiker kan mannen fortfarande väcka nostalgiska känslor, men sällan det realpolitiska förståndet.
  IQ

  SvaraRadera
  Svar
  1. Man kan väl ansluta sig till IS!

   Radera
  2. Det du beskriver är en "afrikansk modell" (utan att nervärdera afrikaner).
   Där kvinnorna gör allt arbete och männen sysslar med politik...
   Nej, så är det ju inte här.. Här är det kvinnorna som, också, sköter politiken.
   Vad gör då männen?

   Radera
  3. Thomas
   Män jagar helst varg och björn, sportar, tittar på sport, läser tidningen, försöker hänga med i politiken så gott det går, klagar på samhällsordningen, pysslar om alla sina olika fordon i sitt eget lilla garage, men framförallt tittar på storbildsteve så mycket det bara går. Ju större skärm dess bättre. I bästa fall har den arttypiske mannen ett gammaldags jobb att gömma sig på, för att slippa vardagens verkliga ansvarstagande.
   Kan du Thomas, eller någon annan, se något vettigt utvecklande eller samhällstillvänt i dessa typiska "mannens verksamheter"?
   IQ

   Radera
  4. Mesigt att skjuta på sånt som inte skjuter tillbaka. Det är ju inte sportsligt.

   Radera
  5. Javisst. Vad är politik annars...
   Det är ju bättre att de sparkar fotboll än skjuter på varann...

   Radera
 6. Arbete ska man göra så pass bra att man behöver göra mindre av det.

  SvaraRadera
 7. Gå med i IS är inget dumt förslag. Islam är emot konsumism och för mer tid i hemmet och med barnen. Dessutom har de räntefri ekonomi och bryr sig inte om BNP-tillväxt. Och skägget har du ju redan, Birger.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Ovanligt korkat, Ben Dover.

   Radera
 8. Det är fan i mig inte obegripligt att kommentarsfält stängs ner överallt när man läser hur en del kommentarer ser ut. Jag förstår att de stängs ner, ett seriöst inlägg på en blogg som möts med strunt och dumheter när de inte är halvrasistiska. Ben Dovers senaste är av karaktären att jag inte alls skulle förvåna mig om även detta öppna fält stängs ner och denna gång för sista gången. Grattis i så fall, ni som jobbat så hårt för det!

  SvaraRadera
  Svar
  1. Ben Dover är en skämtare. Man skall givetvis inte ta allt han säger på allvar. Ett och annatt skämt stör föga, bara de har viss kvalitet.

   Radera
  2. Exakt vad i mitt inlägg var ens I närheten av rasistiskt?

   Radera
  3. Det var för övrigt Thomas Gunnarsson som föreslog att man skulle gå med i IS. Ben Dover hakade bara på.

   Radera
  4. Överkänsligt värre.

   Radera
  5. Ja, det var mitt "fel"...
   Jag läste häromdagen att skolorna i Götet har undervisning i fysiskt försvar för flickorna medan pojkarna skall gå en genuskurs...
   Att man redan innan man blivit en av feministerna skudbelagd våldtäktsman gör naturligtvis att man som ung man insett att samhället är ens fiende som försöker psykiskt kastrera en...
   IS låter då som en räddning!
   "Lev farligt, dö ung och bliv ett vackert lik!"

   Radera
 9. Det är fan i mig inte obegripligt..
  att Ben Dovers intellekt står över många anonymas.
  GO ON, Ben Dover !
  /Anonym

  SvaraRadera
 10. Att blanda in IS i detta är inte bara fånigt utan smaklöst.Fälten för Dovers nätskriverier minskas allt eftersom kommentarsfält dras in.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det var ju Thomas Gunnarsson som blandade in IS. Gnäll på honom.

   Radera
  2. Inga kommentars jag skriver i har dragits in, för övrigt.

   Radera
  3. Ja, kul att man kan bidraga med något....

   Radera
 11. Det är för övrigt ett annat problem i politiken - socialismen är så ingrodd i det här landet att den framgångsrikaste strategin att få sin vilja fram är att till varje pris framstå som ett kränkt offer.

  Sverigedemokrat - då är du censurerad.
  Islamist - då är alla andra rasister.
  Är du rik - då är du jagad av skattemyndigheten.

  Givetvis finns det även verkligt missgynnade men när nån lipsill börjar yra om rasism ska man inte i första hand lägga om kursen utan som Mao osäkra sin revolver.

  Tänk om nån nån gång kunde försöka sälja in sin idé eller visa lite självförtroende i det offentliga istället för att bete sig som en professionell gråterska på Kim Jong ils begravning.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Mitt i prick, Ben
   Kändisar toppar sin popularitet med att upprepat berätta om barndoms övergrepp, våldtäkter, överfall, svåra sjukdomar, handikapp etc.
   Sådant höjer inte kvaliteten på utförandet eller uppförandet men slår an på folks medkänsla och ökar därigenom kändisens inkomster.

   Men vad har detta har med samhällets socialisering att göra ?
   /undrar Socialist, helt visst

   Radera
  2. Bortsett från att det var Göring som osäkrade sin revolver som egentligen nog var en pistol...

   Radera
  3. Alla måste vara offer.
   Om man är medelålders lönnfet författare och miljonär kan man alltid hitta någon oförrätt från det där sommarjobbet i gymnasiet eller så.

   Jag kommer ju själv ihåg hur det kändes att få löneavdrag när jag kom försent till lagerjobbet och kollegorna "glömde" att stämpla in mig. Jävla svin! Det glömmer jag aldrig! Aldrig!!

   Radera
 12. Kommentarsfält: Lekutrymme för personer som har för lite att göra, är sjukskrivna eller arbetslösa? Någon som jobbar heltid skulle ju inte ha tid att skriva på kommentarsfält, åtminstone inte om man är arbetare eller jobbar inom vården eller liknande. Tjänstemän på kontor kanske kan?

  Utrymme för de som aldrig vågat skriva det de gör om de skrivit under eget namn och egen identitet och som inte förmår skapa något eget utan parasiterar på andras bloggar med avsikt att a) missförstå vad som skrivits och b) få ur sig lagom mängd spyor för att må bra och c)känna att de finns till. Kan det vara så enkelt? Självklart stängs en massa kommentarsfält ner, synd men förmodligen oundvikligt. Läs gärna veckans nummer av Syre förresten! Birger skriver en lång artikel om vad han hoppas att partierna skall ta sig an för att det inte skall gå som i Danmark, där ett nytt parti (Alternativet) bildats. Intressant, ord som grönt och feminism används inte eftersom "det kan betyda lite vad som helst nuförtiden".
  L.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det är lördag. En del kan skriva på kontorstid. En del är pensionärer. En del har så mycket pengar att de kan ägna sig åt vad de vill. Att skriva politiska kommentarer är verkligen inte det sämsta man kan ägna sig åt om man har någorlunda sunda åsikter och värderingar.

   Radera
  2. L
   Kortare arbetstid inom vård o omsorg ger förstås mera tid till politiska kommentarer, som du kallar spyor, men som är långt viktigare eller värdefullare än mycket annat. Dessa ger "Syre" till att tänka färdigt långa tankar. Det där som vårdpersonal ju aldrig hinner med. Visst är det synd om dem, L. Stackarna!
   IQ

   Radera
  3. Anonym kommentar som fördömer att folk skriver anonymt. Ett performance, eller menar vederbörande allvar?

   Radera
  4. Vore inte det enklaste att L en gång för alla slog fast vad kommentarer ska innehålla för att inte kallas spyor och sedan kunde Provokas censor tillämpa reglerna och på så sätt hålla bloggen spyfri?

   Radera
  5. Nog fan jobbas det heltid. Man man har väl rätt till en rast ibland?
   Kommentatorsfältet blir nog trist för många om det enbart innehåller långa deklamationer i samma riktning som blogginlägget.

   Radera
  6. Tja, min åsikt har ända sedan jag började på nätet varit att om jag inte kan stå för vad jag skriver så är det bättre att avstå.
   Ring gärna så kan vi pratas vid....

   Radera
  7. Min egen strategi är att alltid ligga ner och skriva. Då behöver jag ju knappast stå för det.

   Radera
  8. Thomas Gunnarson är en s.k stå-uppare!

   Radera
  9. L, Elin Wägners hälsa var inte den bästa? Sjuk eller inte så ville hon delta i samhällsbyggandet. Precis som många andra av föregångarna. Elin Wägner talade om nästan en religiös anda. Av vad jag läst. Idealism drev liberala kvinnor att verka för kvinnors rösträtt. Jag undrar hur hon hade sett på utvecklingen från då till nu? Hon måste ju ha funderat och skrivit en hel del under sina sjukdoms perioder då hon inte mådde bra, eller tänkt en massa som måste få utlopp, på en gång eller senare. Hade hon tänkt fördomarna kring sjuka och arbetslösa lever ännu kvar, om hon läst ditt "lekutrymme för personer som har för lite att göra, är sjuka eller arbetslösa?" Den värsta moderat kunde inte ha sagt det "bättre" än vad du gjorde. Hen hade knappast sagt de lär sig jobbet på jobbet. De vill utvecklas.

   De som kommenterar i kommentarsfält är individer kanske (spekulation) Wägner sagt. Fördomar då och fördomar nu Evolutionen går sakta, kanske hon också sagt.

   Lisbeth


   Lisbeth

   Radera
  10. Förmodligen hade hon också sagt, är du så viktig, att du måste skriva din signatur mer än en gång. Ja hade jag svarat. Det är jag! Vi är alla viktiga och betydelsefulla. Även dem som leker i kommentarsfält och är sjuka eller arbetslösa.

   Radera
 13. Vad är skillnaden på dagens (synliga) feminister och den mer extrema vänstern? Vad jag hör är att vänstern kidnappat feminismen.
  Det är vänsterpolitik det pratas om, inte feminism.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Antirasist betyder också vänster.
   Annat är det med miljöpartist som ingen vet riktigt vad det betyder längre.Skit kanske?

   Radera
  2. Jag antar att antirasist nu mer betyder våldsvänster, tyvärr.

   Radera
  3. En förklaring är att vara antirasist är att vara antivit...
   Att vara rasist är att vara vit.
   Då gäller det att titta i spegeln...
   Vad man tänker och tycker har därmed ingen betydelse...

   Radera
  4. Det är så härligt att Henrik Arnstad ersatt SAOL när det betyder något!

   Radera
 14. SKatt på produktion kan nog vara intressant, men hur genomföra det utan att ta död på industrin?
  Dessutom blir det ju ett led i arbetslinjen; gör automatiserad produktion dyrare, och skapa därmed mer manuell produktion. Vettigt?
  Trots 200 miljarder i jobbavdrag kommer det in mer inkomstskatt till staten idag än innan alla avdragen infördes. Plus mer moms, arbetsgivaravgift etc, så systemet verkar ju fungera.

  SvaraRadera
 15. Mycket tänkvärd film. Meryl Streep i rollen som medel eller överklasskvinna, som talar till trötta slitna hårt arbetande kvinnor. En dogmatiker? "Rösträtt åt kvinnor ni har makten i era händer" "Vi vill var lagstiftare" Jag vill vara lagstiftare är det det hon menar? Ni måste lyssna till mig. Gör mig till en lagstiftare och jag glömmer er genast i samma ögonblick som jag träder in i de fina salongerna?

  För att lyckas med att komma till makten, måste jag vara mer "man" än männen själva. Jag måste gå den yttersta maktens (främst mäns) ärenden. I annat fall blir jag inte långvarig vid makten. De kvinnliga förespråkarna för kvinnlig rösträtt kanske skulle varit mer ärliga? De kom oftast från välbärgade hem. Bättre vore om det kommit underifrån. Kan ha varit en anledning till att många kvinnor inte kände igen sig. Lika lite som många kvinnor och män känner igen sig då "makten" talar.

  Idag finns det många kvinnliga lagstiftare i EU parlamentet t.ex. där man tittar på förlag till nya lagar. Rätten till heltid, gynnar det främst kvinnor? Rätten till halvtid skulle gynna kvinnor mer. Det är flest kvinnor som tvingas gå ner till halvtid, för att vårda äldre eller sjuka anhöriga. Men det finns även män som tvingas till det. Ibland är det ett val men ofta inte.

  Det är synd att så många resonerar som att det är värt att få förlorad arbetsinkomst, då man gör det finaste en människa kan göra, nämligen ställa upp på sina livskamrater de närmast anhöriga. Borde inte det ge pensionspoäng?

  Kvinnokampen startade inte underifrån på gräsrotsnivå. Hade den gjort det, hade förmodligen inte kvinnliga politiker än idag, tyckt att det viktigaste är, fler kvinnor i bolagsstyrelser. Och de hade inte talat om tunga jobb som lätta. Nu ska flera "lätta" jobb skapas. Och pengar stoppas i fickor hos dem som har mer. Trodde vi valt bort slaveriet.

  Lisbeth

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det var ett misstag att rösträtten från början var beroende av ekonomin. Det ville man med rätta ändra på. Alla ska ha rätt att rösta. Men i stat och samhälle med alla dess organisationer, måste finnas över och underordnade, grupperade efter kapacitet dvs. fysisk och mental förmåga. Tyvärr har alltid social status varit överordnad allt annat.

   Men verklig klass har inget med social status att göra. Detta feltänk måste bort. Och så länge vi inte erkänner att vi är andliga varelser, så kommer det inte att ske. Verklig klass är en naturens ordning, bestämd av individens egenskaper och förmågor, kvalitet, kapacitet och kaliber. Klass är alltså oberoende av uppfostran och utbildning. Vi ser rena barbarerna i kostym och fina kjolar. Fin fernissa och kosmetika skyler. Men det finns säkert även dem som vill förändra.

   Alltså bland de hårt arbetande kvinnorna i filmen fanns förmodligen de som var mer lämpade, än några av dem som drev på och som talade i deras ställe. Förståelsen för vad dessa kvinnor behövde fanns den? Hos en del säkert, men överlag? Ett samhälle behöver byggas underifrån. Är det jag skriver en spya? Eller förenligt med grön ideologi?

   Människan de flesta, står sig själv och sina anhöriga närmast. Men få erkänner det. Försvarar sitt med näbbar och klor. Ibland är det bra, ibland mindre bra. Personligen har jag svårt för att tro, att det främst var arbetarklassens kvinnors intresse, som suffragetterna satte främst, då de sa att vi vill stifta lagar. Är inte tanken från att vilja ha ett bättre liv och att stifta lagar en bra bit från varandra? Kunskap är makt om den ger förmåga. Tyvärr finns det förmåga utan kunskap och den förmågan missbrukar makt.

   Nu så här i efterhand kan vi se att inte mycket har förändrats. Makt och social status är väldigt viktigt för många. Ja överordnat allt annat. Hörde en MP:are tala om bostadskarriär. Och det kan väl kopplas till rätten till heltid? Med halvtid eller sjukersättning görs ingen bostadskarriär. Kvinnor i politiken som beter sig som män, kan knappast förändra något. På sätt och vis är det ännu värre när kvinnor ser ner på andra kvinnor och går maktens ärenden.


   Lisbeth

   Radera
  2. Länge var mantrat att kvinnor skulle arbeta heltid för pensionens skull....
   Nu när pensionssystemet kollapsar så borde mantrat vara : Stanna hemma och skaffa barn. Så att någon förhoppningsvis kan ta hand om dig på gamla dar....

   Radera
 16. Ser inga problem med heltid - bara normen för heltid sänks. Vägen dit ter sig alltmer avlägsen eftersom det kräver ett någorlunda jämlikt samhälle. Ett sådant får vi inte genom att återgå till 1920-talets uppdelade arbetsmarknad där en stor del av befolkningen ska sköta den andra delens markservice.
  Mp tycks föredra en modell där den sistnämnda gruppens "arbetstidsförkortning" ska skattesubventioneras på bekostnad av underbetalda städpatruller.

  SvaraRadera
  Svar
  1. "Ser inga problem med heltid - bara normen för heltid sänks"
   Lite som Arne Tammer då?
   I Sverige produceras väl inte så mycket annat än att vi springer runt och tar hand om varandra?
   Om vi inte går i skola för Kunskapssamhällets skull?

   Radera
 17. Som vanligt ballar fältet ur.
  Mycket beroende på att sådana som Ben Dover bereds utrymme att skriva sånt som att man borde gå med i IS utan att administratören bryr sig.Snart handlar inläggen bara om invandring och flyktingar som vanligt.
  Det borde inte vara så svårt att fatta att bara för att Birger Schlaug inte är med i MP längre så är han inte SD:are!
  MP ligger närmare SD än vad Birger Schlaug gör!

  SvaraRadera
  Svar
  1. Märkligt vad många "anonyma" bekymrar sig...
   Det är givetsvis en katastrof att ungdomar dras till IS...
   Men vi har ingen radikal vänster som förr...
   Så vad är det radikala?

   Radera
  2. Anonyma som bryr sig ska vi inte bry oss om.Vad det har med en radikal vänster att göra vet jag inte.

   Radera
  3. Kränkt kränkt kränkt. Kränkt! Kränkt Kränkt. Kränkt Kränkt Kränkt Kränkt? Kränkt.

   Radera
  4. Det är för snävt säga det handlar om SD mot sjuklöverpartierna, eller folket mot invandring. Vad det verkligen handlar om är folket mot eliten, etablissemanget. Och det skeendet håller på att bli alltmer globalt.

   Radera
  5. Den striden har ju rasat sen medeltiden åtminstone, i olika former. Och fortsätter framöver, givetvis.

   Radera
 18. Har någon, någongång, i någon nyhets tv-studio frågat de rödgröna företrädarna VARFÖR INTE välfärden skulle kunna bygga på att "automater & robotar arbetar" & att man faktiskt kan beskatta deras arbete precis likadant som det mänskliga? Anses det "fräckt", av programledarna? Anses publiken "inte mogen" för att komplicera saker så..?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Och om det hysteriska rödgröna svaret blir att "-Människor måste faktiskt få känna sig behövda!" så kanske en ultra-cool programledare bara kan invända att "-Men det är väl väldigt olika hur folk känner angående sådant?". Kan man inte pröva i aktuellt? Bara lite, på slutet?

   Radera
  2. Därför att skatterna skall betalas av de lägsta inkomsterna!
   Även om det är fullständigt kontraproduktivt!
   Alla människor behöver 12000kr i månaden i disponibel inkomst för att överleva.
   Varför beskatta det?
   Och tjata om något så vedervärdigt som "medborgarlön", när det är ett samhällsbidrag!
   Och bidrag får man inte gratis!!
   Det är en väg mot ett extremt kontrollsamhälle!
   När ett Vettigt Grundavdrag är en enkel sifferkonstruktion som går att besluta omedelbart!
   Då vi redan har Grundavdraget i skattesystemet.
   Fast extremt lågt för att vara EU.....

   Radera
  3. 23 tusen netto är väl det den genomsnitts-nettosumma fack & arbetsgivare anser vara nödvändig för att folk ska kunna leva drägligt? Och "systemet" vill givetvis inte ha några förändringar där deras "magiska vinst-bottar" börjar beskattas, men SVT:s nyhetsprogram är väl inga "aktieägar-klubbar"? Där ska man väl ställa relevanta samtidsfrågor & dessutom ställa vassa motfrågor när svaren man får låter besynnerliga..?

   Radera
  4. Att Thomas Gunnarson tjatar om höjt grundavdrag är ett bra skäl att vara emot det. Han är fientligt inställd inte bara till medborgarlön utan till Anders Wijkman också, av något skäl han inte vill precisera. Skum karl. Thomas Gunnarson alltså.

   Radera
  5. Thomas är antagligen med i IS.

   Radera
  6. Jaså, personkontroller...
   Ja, Rockis och Wijkman är märkliga typer.
   Rockis sade på en tv-seminarium att man "skulle prata med de viktigaste företagsledarna i världen" ... Istället för politiken.
   Låter inte så demokratiskt tycker jag! Snarare tvärtom....
   Men så är han agronom också....

   Radera
  7. När vi, vi svenskar alltså, ändå är med i EU (inte IS) så kan man väl anamma något av det som sker utomlands, söder om Bron i Malmö?!
   Som ett Vettigt Grundavdrag.
   På den nivån som det brukar vara inom EU...
   "Inkomster under 60% av landets medianinkomst bör vara skattebefriad då människor annars riskerar att hamna i fattigdom"....
   Inget revolutionärt alls.
   Men görs inget kommer väldigt många människor att råka illa ut framöver.
   Även en del av de mest kaxiga....

   Radera
  8. Det där är vad jag kallar radikal vänster!

   Radera
  9. Att göra skatteavdrag är inget radikalt. Det radikala skulle vara att hitta på ett sätt att staten tryckte pengar så att det räckte till det som var nödvändigt för sjuka och gamla, kvinnor och barn utan att det behövdes utnyttjas några ändliga resurser och förgiftade naturen. Det radikala skulle vara at låta barn få utveckas till fantasifulla,trygga, friska vuxna som inte skulle låta sig påverkas till att deras lycka var beroende av att äga massor saker. Tant Barbro

   Radera
  10. Skönt att det fortfarande finns utopister

   Radera
 19. Hen är ett svenskt könsneutralt personligt pronomen. Ordet kan användas då könstillhörigheten är okänd, oväsentlig eller ska otydliggöras.Ja tänk så kan det gå.I en framtid behövs ju inte vi män.Då blir ju allt så bra.Så fort vi är könsmogna så blir vi statens egendom.Då blir det att testa våra små spermier.De som duger kommer att bedömas av en rad olika feministiska remisser.Det ni grabbar det är framtiden.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Alternativet är att den manligaste av dem alla får makten-
   -Donald Trump.
   DÅ får manligheten fortsatt spelrum.
   HC

   Radera
  2. Eller så får Hillary makten och feminismen världen över triumferar.
   Sverige står väl förberedda för det.

   Radera
  3. Hen är inget specifikt svenskt, i flera språk görs inte uppdelningen i hon och han på det sätt som vi gör i Sverige. I Finland t ex. Männen har knappast försvunnit där, jämställdheten knappast varit bättre än i Sverige så Anonym 09:46 kan vara lugn.

   Radera
 20. Var och med vilka har du hamnat i debatt? Vilka tycker att alla ska arbeta heltid? Är det inte rätten till heltid som många vill ha och att deltidsanställningar nästan bara förekommer inom kvinnodominerade arbeten som de flesta ser som problem? Jag var tvungen att gå in på Feministiskt Initiativs program för att läsa deras krav. De kräver ” En generell arbetstidsförkortning till sex timmars arbetsdag.” innan de nämner deltidsarbeten.

  Trist att rätten till deltidspension försvunnit. Finns det något parti som vill återinföra den rätten?

  SvaraRadera

KOMMENTERA GÄRNA DET AKTUELLA BLOGGINLÄGGET- MEN LÅT BLI KOMMENTARER OCH INLÄGG OM ANNAT.

LÄGG INTE IN LÄNKAR I KOMMENTARSFÄLTET.

MÅNGA SOM VELAT FÖRA EN KONSTRUKTIV SAKDEBATT HAR UNDER ÅRENS LOPP MEDDELAT ATT DE TRÖTTNAT PÅ ATT FÅ INVEKTIV OCH STRUNT TILL SVAR FRÅN ANDRA KOMMENTATORER.

VI SOM ADMINISTRERAR BLOGGEN HAR DESSUTOM TRÖTTNAT PÅ ATT RENSA UT RASISTISKA OCH GENTEMOT MEDKOMMENTATORER KRÄNKANDE INLÄGG.

DET ÄR SCHYSST OM DU TAR HÄNSYN. OCH HELST ANVÄNDER DITT NAMN.

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.