torsdag 17 september 2015

Funderingar kring det här med nationalstater och öppna gränser - och ett budgettips till regeringen

En del har ännu inte förstått att vi lever på en tämligen liten planet där gränser sedan århundraden steg för steg suddats ut. En del tror att man kan sätta upp gränser, stänga ute människor när man då i själva verket stänger in sig själv.

Det förekommer en märklig debatt om nationalstaten som något naturligt och eftersträvansvärt. I själva verket är nationalstaten något konstgjort och föga eftersträvansvärt. Men under några tidevarv det minst dåliga systemet för att organisera oss så att vi får överblick. Så kommer det att vara länge till.

Vi är många, kanske för tillfället fler än på länge, som känner starkt behov av att varje land måste öppnas upp för människor som flyr, som visserligen ser praktiska problem och strukturella brister men som skulle ha svårt att kalla sig människa om gränser stängdes för medmänniskor som flyr.

Kanske är det lättare att ha den synen om man inte anser att det är ens egen förtjänst att man råkar ha fötts i ett land som levt i fred, med social trygghet - och frihet att säga nästan vad som helst. Att man lika gärna hade kunnat födas i ett annat land där man bara kunnat drömma om allt detta.

På ena sidan står de som vill stänga till, på andra sidan de som vill ha öppna gränser och fri invandring. De flesta finns någonstans mittemellan. Ytterligheterna är problematiska.


Visionen om öppna gränser och snarare planetariskt än nationellt medborgarskap är rimligen en god och eftertraktansvärd vision. Jag delar den med många andra. Nationalstaten är konstlad, inte det visionärt önskvärda. Människor bör få bo och verka var de vill.

Men, och det må erkännas, jag kan inte förklara hur det skall fungera - eller rättare sagt hur och i vilken ordning stegen bör tas för att nå dit. Jag vill ha svar på hur vi bibehåller, eller utvecklar, ett välfärdssamhälle - med social anständighet och demokratiskt ansvar - med öppna gränser där var och en tillåts leva och verka som medborgare. Öppna gränser, utan reglering, innebär i praktiken att "kompensatoriska åtgärder" införs - dessa utgörs av allt mer integritetskränkande storebrorsfasoner inne i samhället. Vi som var kritiska till svenskt medlemskap i EU brukade kritisera de kompensatoriska åtgärder som skulle ersätta gränskontrollen.

Att öppna gränser, inom ramen för "reglerad invandring" i kriser - som de som nu pågår och de som blir kommer att bli följden av klimatförändringarna - är naturligt och lätt att försvara. Vi är människor och bör upprätthålla idén om vad som är mänskligt och humant. (Mer om "godhet" och debatten om detta längre ner.)

Helt öppna gränser, utan ramverk, är däremot svårare att förklara. Eftersom det kräver helt andra strukturer och system. En del talar om världsregering, andra talar om att människor skall känna mer gemenskap med globalt verkande bolagssfärer än med nationalstater, de flesta är luddiga - det gäller även den del av gröna vänner som talar fint om fri invandring utan att gilla vare sig världsregering eller kapitalets makt. Ska fri invandring också gälla åt andra hållet? Att vi som kommer från rika länder skall ha rätten att flytta till fattiga länder och köpa upp så mycket vi kan och allmänt uppträda som gamla tiders ranchägare? Gröna brukar ogilla sådant. Och här, där vi råkar bo, hur skall trygghetssystemen ser ut? Gröna brukar gilla social anständighet.

Jag vill inte att vi som har den visionen - om att människor skall få bo och verka var de än vill -  ägnar oss åt att peka finger på de som inte delar vår vision. Att framställa dem som oförstående, inskränkta eller till och med - mellan raderna - som sämre människor. Vi måste kunna förklara hur det skall gå till, och det är svårt. Förklara hur stegen skall kunna tas utan att något omistligt i den andra änden förloras - eller förklara att något omistligt måste förloras därför att vi skall vinna något annat som vi kommer att uppfatta som omistligt när vi väl fått tillgång till det. Jag menar att vi har en väg att gå från de goda fraserna till det praktiska grävandet för att hitta trovärdiga lösningar. Och att det skall erkännas. Inte bara viftas bort med fraser.


Ett problem i debatten om framtiden är att de som kallar sig nationalister, eller åtminstone befinner sig delvis i den häraden, ofta tycks bygga sin vision om den homogena nationalstaten, med någon sorts enhetlig kultur, på tillrättalagda sagor från en annan tid. Det Sverige man påstår funnits, och som man vill återuppliva, har aldrig funnits. Vilket man ser om man ger sig tid att resa runt i landet, besöka hembygdsmuseer och gräva i gamla tidningar.

För att uttrycka det som Oskar Sjöström, som studerat Ett år i Sverige från tidigt 1800-tal: Den blonde och reslig hälsningen skilde sig markant från den hopsjunkne och svartmuskige kustbon i Bohuslän, de lata och feta bönderna kring Malmö och Lund avvek från de företagsamma och slanka invånarna på Kullahalvön. Den borgerligt sinnade allmogen i Järvsötrakten, som åt med bestick från porslinstallrikar, var inte desamma som älvdalingarnas "separata folkgrupper". Och skåningarna och blekingarna som bestod av tre "folkstammar" med understammar - och idéer om att gifta sig inom sin socken. Ett vi och ett dom. Sverigedemokraterna hade haft ett elände att hålla varje socken fri från invandring och än värre att kunna skilja på vad som var svensk kultur och inte....

Idén om den nutida svensken som arvtagare till en historisk nedärvd gemenskap känns bisarr och historielös.  Lika illa som Åkesson, Söder och de övriga tycker om dagens invandring, lika illa hade de då tyckt om den mångkulturella väv som var det Sverige de nu längtar tillbaka till.


Godhet är att hälsa människor på flykt välkomna, godhet är att försöka vara så schysst man kan som människa. I vissa kretsar har godhet blivit något som förlöjligas. Det har skrivits bra om det. Men visst är det lätt att uttrycka godhet men svårare att leva ut det i praktiken. Skänka pengar av sina överskott är inte så märkvärdigt, att skänka pengar så att man avstår från något man gärna vill köpa eller göra är ganska märkvärdigt. Ni kanske har kläm på den bibliska historien om den fattiga gumman som skänkte en skärv av det lilla hon hade, som hånades av de som skänkte av sitt överskott - men talades till rätta av den som kallas Jesus i den bibliska berättelsen.

Vi behöver godhet, vi behöver dessutom - i större utsträckning än vi som lever gott i allmänhet gör - säga nej till mer av allt vi redan har. Vi kan avstå. vi bör avstå. Vi lever i en tid när problemen inte bara är många, utan att de dessutom har fräckheten att klampa också på våra dörrar. Då är det inte mer än rätt att vi som lever gott väljer att avstå.


Det behövs praktiska lösningar, omtänkande för hur vi bygger system och strukturer. Men det krävs också medel i form av pengar. Hur vore det om alla som tjänar mer än genomsnittet (beräknat såväl på inkomst av arbete som inkomst av kapital) ålades att betala en extra progressiv solidaritetsskatt under 2016. Som skulle användas till att göra livet drägligt för människor som flyr.

Skulle vi ha så svårt att göra det? Vore inte det bättre än att kommuner kan tvingas höja kommunalskatten som slår hårdare mot låginkomsttagare än mot höginkomsttagare? Vore det inte bättre än att lärartätheten blir för låg där det behövs fler lärare för att göra skolan bra även när antalet elever som inte kan svenska ökar? Vore det inte bättre än att de som lever med små inkomster och svåra förhållanden känner att det är de som hotas när vi blir fler? Vore det inte bättre än att låna pengar för att bygga fler bostäder? Vore det inte bättre än att låta Sverigedemokraterna locka in alltfler i grumliga vatten?

Har vi inte en rödgrön regering för just den typen av åtgärder i tider när globala kriser inte bara knackar på dörren utan befinner sig i förstugan?

129 kommentarer:

 1. Godhet får inte gå över i dumhet.
  Vi kan absolut ha öppna gränser men då måste vi också avskaffa, eller i alla fall förändra välfärdssystemet.

  Det är inte pengar som är bristen, utan resurser.
  Vi har inte tillräckligt med lärare, läkare, bostäder, vattenförsörjning etc för att på kort sikt låta alla ha samma välfärd som vi har idag. Men om vi sänker standarden till 80-tal eller 60-talets standard så kan det på sikt gå att lösa.

  Om man är ärlig med detta så kan det fungera.

  SvaraRadera
 2. Så bra! Så insiktsfullt! Hörru Gustav, hörru Åsa...gör något av tipsen, ni som är där för att göra skillnad!

  SvaraRadera
 3. Fattiga länder måste dels slippa påtvingade krig, dels slippa regleringar (påtvingade av rika länder) som stoppar intern utveckling, dels slippa kapitalflykt, dels slippa "brain drain", dels slippa skulder som aldrig kan betalas av. Motprestationen skall vara att de satsar på intern utveckling. Resultat: färre flyktingar pga krig och relativ fattigdom (de verkligt fattiga har inte resurser att fly).

  SvaraRadera
  Svar
  1. Är det inte som alltid religion som skapar konflikter ock krig?

   Radera
 4. Man ska inte ta sig rätten att bo var som helst när man inget har att komma med annat än destruktivitet som fördärvar för andra. Tidningarna är fulla av dagliga beskrivningar av den sorten.
  En nationalstat har visat sig vara det som fungerar bäst vad gäller de flesta kriterier och ska naturligtvis inte bytas ut av känslomässiga skäl och i experimentsyfte hos enstaka människor.

  Att vara flykting innebär ett skede som ska vara övergående och medföra en återgång. Den dagen då herr och fru Krösus står i gatuhörnet och delar ut penningar och menar att alla har rätt att komma på hemvisit hos dem, då kanske man kan skänka bort sitt land och välfärd för trygghet kan då även vi resa till och få överallt i världen. Just nu är oro den vanligaste känslan bland svenskar och invandringspolitiken ligger högst på Listan.

  SvaraRadera
 5. Jag läste en gång en beskrivning av en konflikt bland hantverkare i Stockholm på 1870-talet. Många var upprörda över att smålänningar och norrlänningar kom till Stockholm och tog jobb för löner som låg långt under de tariffer som hantverkarna hade förhandlat fram, och krävde stopp för invandringen. Men när de hade diskuterat igenom saken insåg de att det var omöjligt. "Det är både omöjligt och omoraliskt att hindra fattigt folk att arbeta", som man uttryckte det.

  Lösningen blev att dels så snabbt som möjligt dra in invandrarna i hantverkarnas egna sociala kretsar och "utbildade" dem i konsten att leva som en stockholmare, dels ge sig ut och bilda fackföreningar i hela landet för att höja lönerna där.

  Detta lyckades på en generations sikt.

  Punkt två i deras program motsvarar Björns förslag ovan: ge fattiga länder rätt att utvecklas, utan att stoppa dom med krav på frihandel och patent. Punkt ett skulle kräva en organiserad folkrörelse i Sverige, byggd på insikten att vi inte längre kan lita till ombudsmän som gör jobbet åt oss.

  SvaraRadera
 6. Kan ju vara aktuellt att läsa för de som häckar på nätet...
  http://www.hd.se/min-mening/2015/09/17/sluta-folja-andras-digitala-latsasliv-och-folj-dig-sjalv-och-dina-egna-ideer/

  SvaraRadera
 7. Det är ingen som vill att vi ska stänga nationsgränserna. Inte ens SD. SD vill minska med 90% och hamnar väl då på Danmarks nivåer per capita eller något sådant. Vi måste sätta nivåer för vi kommer inte kunna ta emot hela flödet som vill till just vårt lilla land med drygt nio miljoner invånare.

  Det kan vara så att halva jordens befolkning vill hit om de hade möjlighet. Min kompis som är läkare i Ukraina tjänar 3000 kr i månaden, han vill hit. Men det Ukrainska folket behöver egentligen honom där, enligt honom själv...om vi nu ska prata arbetskraftsinvandring.

  De godas nivå är alltid dagens nivå oavsett, alla andra som vill ha en lägre nivå är mindre vetande/troll/lågpannade/rasister/fascister/nazister. Nivåer som nästan alla andra länder har och som vi hade här i sverige också under S-regeringar är det normala, nuvarande nivåer är extrema.

  Om ca 16 år är svenskar under 44år i minoritet och jag tycker det är problematiskt. Får man tycka så? Och en fasansfull (min åsikt) religion kommer börja dominera.

  Vissa säger att detta kommer gå bra för det har lyckats i USA. Men USA tar inte emot många per capita. Vi tar emot mer än USA, mycket mycket mer. Till och med mer än USA i slutet av 1800talet då de tog emot som mest (enl Tino S). Sverige är extremernas extrem (vi kan säga att det är min åsikt, inlägg raderas ibland av märkliga anledningar).

  Och sedan vad är godhet? Är det att hjälpa en (1) till synes ganska välmående, välklädd manlig yngling eller 100-300 svältande barn i afrika? Vi tar ifrån bistånd just nu till flyktingar. Sd vill öka biståndet med 10 miljarder, det kan rädda livet på många människor.

  SvaraRadera
 8. Allt människan gör är naturligtvis konstgjort, nationalstaten lika väl som det globala samhället. Människan är ett flockdjur och kommer alltid att formera sig i grupper som kan kallas klaner, nationer och subkulturer osv. I tider av välstånd finns mer tålamod med folk som uppfattas som annorlunda. I ofärdstider kryper grupperna ihop och misstron mellan dem ökar. Detta bör en ansvarsfull politiker ha i bakhuvudet. Ett välfungerande samhälle kan inte byggas på idealism utan politikerna måste till stor del vara tråkiga och cyniska nog för att beakta sådana mekanismer. Det vi gör i sverige nu är just idealism och helt frånvänt tråkig realpolitik. Givetvis kommer det också sluta illa. Förmodligen kommer klanmedborgaren visa sig starkare än världsmedborgaren under den kommande finanskrisen.

  Vad gäller gott och ont så brukar jag föreslå en god sak. Bostadsbrist och utanförskap kommer nå nya höjder nu. En god sak vore därmed att upplåta husrum till flyktingar, förmodligen behövs det över flera år. Många bor i alla fall för stort och har lediga rum eller tex en sommarstuga som mycket väl skulle kunna nyttjas. Dessutom får flyktingen träffa svenskar vilket bryter utanförskap och främjar integration. Tyvärr är svensken inte god utan bara "god". "Goda" människor trycker på "goda" gillaknappar på facebook, går på manifestationer, åker kanske till Danmark för att "rädda" flyktingar och drar sedan paralleller till hur judar räddades från danmark under 2:a världskriget osv. Sedan, när allt detta är gjort förväntar man sig att staten ska lösa resten av problemen som uppstår när flyktingarna är här dvs bostadsbrist, segregation, utanförskap, förse alla (svenskar och invandrare) med god välfärd och allt det där andra. Staten kommer inte lösa dessa problem. Allt detta kommer bli många varv värre. Bara ett mycket starkare privat engagemang kan ha en chans att minska dessa problem.

  Jag förmodar att de "goda" människorna är välfärdsbroilers dvs deras uppväxt i välfärdssverige har inpräntat föreställningen att den svenska staten är allsmäktig och kan åstadkomma mirakel. Tyvärr saknar de "goda" människorna egentlig vilja att offra sin tid annat än till tillfälliga engagemang i vilka man dessutom får goda möjligheter till att exponera sin "godhet".

  SvaraRadera
 9. Det hände mycket i Europa efter att Sverige som stormakt klappade samman det blev helt enkelt mycket bättre för gemene man och nya konstellationer, med den nya stormakten Ryssland som försökte sig på att närma sig väst och modernisera. Fram till att Karl XII dog var det fria ordet dödsdömt. Friheten kom smygande, även om det mesta var hemligstämplat i sekreta utskottet, dit bönderna inte hade tillträde.
  1755 skev Niklas von Oelreich:
  ”Ut i alla tider. När allt är ihopataget, äro aldrig så många, så stora och för Riket nyttiga ting gjorda som under denna vår nu varande Frihetstid, så till utrikes som inrikes affärer.” i en av Sveriges första politiska (fria) skrifter. Författaren Niklas var dessutom, anonym, och var Stockholms censurchef.
  Niklas var Cencor (censurchef) som det fanns i de flesta Europeiska länder, deras uppgift var att skapa en kombination av blindhet (för det opassande) och insikt (bildning) för det som passade, samma uppgift en förälder har vid fostran av sina barn – en avvägning av barnets behov av vägledning och barnets behov av att stå på egna ben, och söka sin egen väg.
  1766 fick Sverige som första land i världen en grundlagsskyddad grundlag (tryckfrihet) rätten till sitt eget ord utan att bli bestraffad.

  Den där friheten kom sig av att centralmakten i Sverige fallit samman, och vår fyrkammar-Riksdag, bröt upp monopolet från adel och präster, mycket tack vare att Sverige hade en förhållandevis läskunnig allmoge, en mycket stor självägande bondeklass, och en relativt stor fri borgarklass, som inte var beroende ekonomiskt av andra än sig själva. Sveriges geopolitiska läge gav verklig frihet, är vi blev fria från krigarkungar som inte bara tog vår skatt, utan även våra söner, att föra krig.

  Bondeståndet var starkt och kunde i inrikesfrågor gå samman med borgarståndet, debatten om frihandel respektive tull var den samma, då som nu. England och Tysklands ekonomier behövde råvaror och vi fick vara ifred. För att stå emot centralmakt, krävs lokal makt, och har man inte lokal makt, så kommer någon och tar makten från dig. Att införa progressiv skatt, leder till att människor slutar arbeta, men du kan införa kapitalskatt, på kapital som inte kan flyttas och det är fyra: föda, frakt, fattiga och fastigheter. (Frakt kan diskuteras, eftersom det går att släppa frakt från luften, om man har flygtillstånd, som för övrigt beskattas hårt).

  Ju mer rättigheter du ger, åt alla, med skatt, desto fler vill ha denna rättighet, för rätten till ett liv som vi lever, finns bara i norden, som klarar detta, genom att landet är glesbefolkat och har kvar naturresurser per capita, som (nästan) räcker enligt 1800-talets beredskapsplaner från Kungliga lantbruksakademien för 4 miljoner människor. Alternativet är låtsaspengar och krediter och miljöförstöring. slw

  SvaraRadera
 10. Opinionsbildning är svårt, makten vill ha monopol, och vill styra opinionsbildningen, och just nu har PR-byråerna och de policyprofessionella ett visst övertag. Dock, lever denna alternativa förespegling i för mycket otakt med verkligheten – fungerar inte propaganda som så bra, i längden, och då tar nya individer kommandot.
  Botanisten Petter Forsskål var den första i Sverige som ställde krav på mänskliga fri- och rättigheter, rättigheten att uttrycka sig och friheten att göra vad man vill, så länge det inte går ut över någon annan. Frihet från slaveri (tex löneslaveri eller skuldslaveri) och detta kom sedermera, och framför allt idag att stå i motsats till det moderna rättighetsbegreppet, rätten att göra vad man vill och tycka vad man vill, och kräva att andra ska betala den egna notan, då krävs nämligen tvång, skattetvång och monopol på våld, och då där håller det på och böljer.

  Vår rätt till vårt ord, hänger samman med upphovsrätten, tex till text och musik, vi äger vårt eget ord, och detta hänger sedan samman med upphovsrätt att tex skriva kod (för data i program i datorer) eftersom lagstiftaren i Sverige inte kunde se någon principiell skillnad mellan god litteratur, måleri, noter eller datakod, krumilurer som krumilurer. Detta har bland annat Stig Strömholm skrivit om.

  Detta har tex blivit en av utgångspunkterna till framgångsrik Svensk programvaruutveckling, det hänger samman med att vi har rätten från start, till vårt fria ord, utan att behöva söka patent, den där rätten håller sakta på att dras undan genom EU-lagstiftning (amerikanerna är fenor på upphovsrätt, att ta den juridiska rätten över något genom possesiv äganderätt via bolag, det är detta TTIP handlar om, bland annat. Dvs inte låtsaspengarna i sig, utan rätten till det reala, tex rätten över ett land, är det inte en stat, så är det företag, ungefär som det håller på att bli i frihetens hemland USA, frihet finns, till och med centralbank är förbjudet som stat, varför centralbanken är privat.

  Tryckfriheten är central, blir vi överkörda här, gäller företrädesvis amerikanska patentlagar, alla vet hur det gick för Håkan Lantz, med amerikansk rätt, är rätt = pengar. slw

  SvaraRadera
 11. Du är god du Birger Schlaug.Och så härligt insiktsfull.
  Dina ord och tips behövs nu mer än någonsin när hela EU-projektet hänger på gärsgårn.Stöveltrampande nationalisterna syns över hela Europa och vi vet alla vart sånt leder.
  Löfvens och Romsons regering normaliserar.Nu har vi en reglerad invandring i Sverige igen.Det är en ansträngning och en utmaning och inte så berikande lönsamt som förr.
  Finland ska ta emot dom vi inte vill ha precis som Danmark.Alla måste ta sitt ansvar säger Löfven.
  När man inte ens kan räkna med att en regering bestående av S och Mp håller upp solidaritetens fana så undrar man vem man ska kunna lita på?
  Allt är gränsernas och ekonomins fel!

  /Ungdomsförbundet

  SvaraRadera
 12. Precis vad NWO förespråkar. Låt monopolkapitalet styra och skicka folket i fattigdom.

  SvaraRadera
 13. "Enligt uppgifter som inkom till polisen under natten hade passagerarna synpunkter på boendet och flera vägrade lämna bussen. Det skriver Dala-Demokraten.

  Tidningen uppger också att att de personer som finns kvar i bussen i stället vill bli körda tillbaka till Märsta. Eller till Tyskland."


  http://www.svd.se/just-nu-flyktingar-vagrar-lamna-buss-i-dalarna

  SvaraRadera
 14. Man tycker ju att Birger borde förstå att vi som redan bor i Sverige är väl anpassade här. Flyttar man på arterna blir det som med mörkhudade mammor, de riskerar föda autistiska barn.

  SvaraRadera
 15. Det inte mycket mer än 100 år sedan invandringen reglerades och man behövde pass för att resa. BS visar en mycket stor okunskap i historia och mänskligt beteende. Det är inte förvånande mot bakgrund som ledare av MP men samtidigt hoppades jag att BS ändå hade öppnat det kulturmarxistiska locket som tryckt ner honom tidigare.
  Vi levt i Norden i tusentals år utan att utplånas som etnisk folkgrupp trots att det varit fri invandring hela tiden fram tills modern tid. Den tsunami av människor från Arabvärlden, Afrika och Asien som väller in över oss hade inte inträffat om inte dessa människor, utan motprestation fått ta del av de tillgångar som våra förfäder och vi själva arbetat ihop. Vi har också understött att främmande kulturer utvecklas inom Sverige trots att all historia visar att det på sikt leder till sammabrott, inbördeskrig, förintelse. Den största gruppen migranter tillhör islam som i sitt fundamenta går emot allt som västerländsk kultur står för. Dårskapen visar ingen gräns och jag hoppas BS en dag går ut naken i skogen, sätter sig på en stubbe så länge det behövs och sedan kommer tillbaks som en ny man. Jag tror nämligen att BS innerst inne är en intelligent, logiskt tänkande människa som vid mogen ålder kan spräcka den kulturmarxistiska bubbla som han olyckligtvis hamnade i någon gång på 60-70-talet.

  SvaraRadera
 16. Anonym 11:28:00
  Det är så typiskt rasistiska SD:are att kränka andra och neka dom deras mänskliga rätt att vara kräsna.Skulle du vilja bli avsläppt någonstans i Dalarna om du flytt från krig och fattigdom i flera veckor?
  Nä,jag tänkte väl det!

  /Grönast Ungdom

  SvaraRadera
 17. Min tanke i en tanke: de resurser du skriver att vi måste ha - lärare, bostäder etc - kostar dock pengar, som vi förvisso har, men på fel ställen. Det offentliga behöver mer, om vi inte t ex skrotar det militära försvaret och därmed frigör medel, vilket inte lär vara aktuellt. Därav behovet av den skatt jag skriver om. Den har också ett pedagogiskt värde: medborgare som har det ekonomiskt och socialt marigt skall veta att det inte är de som skall behöva dra ner.

  Ballahu, menar du verkligen att "destruktiva människor" skall få bo i Sverige? Men de som enligt din mening är födda i Sverige av svenska föräldrar, var ska de bo? Du skriver också att vara flykting bör innebära att man flyttar tillbaka (återgång, som du skriver). Har du koll på ditt eget släktträd? I mitt finns åtskilliga generationer som flytt.

  Björn, håller med om vikten att regioner, eller länder, måste ges rätt att utveckla självtillit genom att bland annat skydda sin verksamhet från frihandelsfundamentalism.

  Övriga, som jag hittills läst: Tack för att ni hållit nivån över den där som blivit så vanlig i sociala medier.

  SvaraRadera
 18. Nåja, det hann komma en lågvattenkommentar medan jag skrev...

  SvaraRadera


 19. Familjer bildas på liknande sätt, där kaka söker maka. Om det däremot vore så att alla hade samma smak i boendet, gillade samma mat, kläder, möbler, konstverk, kultur över huvud taget, då kunde vi slippa vara uppdelade i familjer. Om nu familjer skulle vara något ont? Men nationer, det är däremot något ont?

  Nej, låt oss hylla mångfalden! Låt så många länder som möjligt få finnas! Att alla ska smälta samma och bilda en enda kultur, är inte det enfald?

  SvaraRadera
 20. Upplysningen kom till människan på 1700-talet, fick vi lära oss i skolan, men vad var det vi blev upplysta om? Vetenskapliga framsteg, ja, kyrkan fick konkurrens om gunsten från eliten.

  1749 fick Stockholm tex en lag som reglerade husägarens plikt att hålla med ljus på fasaden.

  Negativ frihet = frånvaro från tvång,
  (tex att betala skatt)

  Ska ställas mot motsatsen, antagonisten:

  Positiv frihet = möjligheten att få ett jämlikt liv, för de som inte är lika bemedlade/förtjänstfulla.

  Nu är inte frågan om detta är rätt, det är rätt, och gäller i första hand våra barn, och icke sällan våra äldre, som gav oss själva vårt liv. När rätten att ge alla rätt till något, inskränker på rätten till att själv bestämma över sig själv, inskränks för mycket, genom diktat, monopol på våld, är det en tidsfrågan innan det blir revolution.
  I Sverige pågår nu en revolution, eftersom vi har världens högsta skatter, som skattebetalaren upplever inte ger något tillbaka, inte ens Reinfeldt tog bort värnskatten, en skatt som paradoxalt nog togs ut för 100 är sedan för att rusta Sverige mot yttre hot.

  Innan vi under frihetstiden i Sverige fick vår grundlagsskyddade tryckfrihet, (vilken för övrigt våra politiker i tysthet avskaffat som grundlag, sannolikt en smygande EU-anpassning) så rådde strikt förtryck, av det fria ordet, jämför åsiktskorridoren idag, som naturligtvis bar fördummar, hade åsiktseliten haft rätt, så skulle det inte behövas en korridor.

  Nu la man sig till med en korridor, censurerar kalla fakta, och tystade all normal opposition, och är detta sker från höger till vänster, som på ett avgörande sätt ändrar på hela balansen i samhället, så är man närmast imbecill, eller saknar "common sense (sunt förnuft) om man tror att man kan transitera om en förändring, kalla det en vist eller en förbättring, när alla andra samhällssektorer får minst resurser, tex sjukvården går på knäna, för att inte tala om lärarna eller värsta av allt, de goda social-arbeterna, som inte hinner med något annat än att må dåligt över att de måste fuska för klara budget. I slutändan hamnar den där rätten, p bordet hos en socialarbetare, eller tjänsteman på försäkringskassan eller arbetsförmedlingen, som ska klara jobbet med en bund policyprofessioenlal värdgrundsord, lean och med fem gånger så lite resurser att fördela om, som är behovet, och då blir det liv i luckan, för de som vill ha sin psotiva frihet tillgodosedd - tror ju på fullt allvar att de policyprofessionella lögnerna från eliten, gäller i praktiken, och när det inte gör det, tex våra segregerade bostadsområden där det inte finns en enda svensk som står upp genom handling, så kanske det ekar lite tomt, i betongen.

  England var föregångslandet:
  1695 avskaffades förhandsgranskningen av av tryckt ord.
  Men man hade inte rätt att uttrycka vad man ville, det kunde leda till att man blev av med några av sina medborgerliga rättigheter samt att stå vid en skampåle i tre dagar. slw

  SvaraRadera
 21. Birger Schlaug
  finns det någon särskild anledning till varför de goda av din sort gärna sysslar med något slags abstrakt teoretiserande ovanför en konkret verklighet som vi andra lever i?
  Det rent praktiska tar du sällan ställning till.För dig är det tillräckligt att läsa något i en bok som förklarar andras verklighet på ett för dig plausibelt sätt.Något någon skulle kunna benämna confirmation bias.
  Så rent praktiskt; hur ställer du dig till flyktingarna i Fredriksberg som vägrar lämna bussen eftersom de är missnöjda med erbjudet boende och istället vill bli körda till Tyskland?

  SvaraRadera
 22. Läs the precariat- Guy standing.
  Där står allt.

  SvaraRadera
 23. Anonym 12,16 vad är det som får dig att tro att Birger inte sysslar med (och tar ställning till) en konkret verklighet? Få politiker har väl gjort det i så hög grad som han.
  L.

  SvaraRadera
 24. Efter debatt fick så Sverige en överenskommelse (i december) som blev en grundlag. och ett tips till våra politiker är att inte runda grundlagen genom privata påhitt, för det straffar sig. I en demokrati så stiftar man lag, och när DÖ-skallarna efter valet först tänkte ändra på Riksdagsordningen, så kom de på att det inte fanns tid för det heller, men följa reglerna ville man inte, så det blev det en slags överenskommelse, om att åsiktskorridiroen som uteslöt SD skulle bestå, och det går ju, kortsiktigt, men man ändrade inte på väljarnas egen verkliget, den som sas censerurerats bort i Stockholm, i vart fall sedan 1998, ibland är demokrati vackert på ett högre plan, det representerar kamp mot mörker, mot diktat från ovan, just den kamp som mp stod för i begynnelsen.

  Även om SD inte förtjänar framgången av egen kraft, så förtjänar de den i kraft av rättvisa att bestraffa dumheten, arrogansen och grandiositeten - våra nuvarande ledares historielöshet, dårskap och maktbegär. Som freträdesvis handlar om en stund i solen i EU och FN, varför de övergivit inrikes- för utrikes frågor.

  man ser nyttor för väljarna (gemene man), som inte gemene man själv ser (ännu), man lovar att det blir bättre sedan, och att detta är ett bondeoffer. Gemene man har hört detta i två decennier och ser nyttan för politikern och så klart de som har sin näring av omställningen, rätt eller orätt. Det är det gemena man ser.

  Gemene man ser nyheter från TV och tidningar, och ser att verkligheten och operativet, inte är i närheten med ordet, det fria, från ledningen. Dvs det ord som torgförs, är inte det ord som talas i gråd och stuga, och gemene man försöker anpassa sig, snart kommer den där utlovade förbättringen.

  och när den då inte kom, utan att det inte gick som det var sagt, men inte nödvändigtvis tänkt, så är det ju något som brister, förtroendet.
  Det var väl ungefär vad som hände i Weimar.

  Då rämnar kontraktet, först rösta med fötterna, sedan rösta protest och sist göra revolt, tex vägra betala skatt genom att vägra arbeta, eller ännu värre, som det gick i tyskland, genom att börja heila. slw

  SvaraRadera
 25. Anonym 12:16:00 Schlaug gör bara som Aftonbladet dvs basunerar ut att Bulgarien stänger gränsen med militär och "redaktioniserar" bort buss-vägrarna som anekdotiskt evidens av en sort som inte stämmer med värdegrunden.
  Det blir enklast så!

  *redaktioniserar är ett nyspråkligt begrepp som betyder att en tidningsredaktion filtrerar bort nyheter som inte anses passa den egna agendan.Orsaken anges vanligen vara att nyheten inte stämmer med värdegrunden.

  /Liberal

  SvaraRadera
 26. Anonym 12:26:00 Så gulligt med en fan-boy.
  Är det vad som kallas den trollande miljö-svansen?

  Strix

  SvaraRadera
 27. 12,16, de flesta flyktingarna har tacksamt stannat. Bybor har välkomnat. Några av flyktingarna ar väl känt som den här bybon:


  Boende i Fredriksberg följer händelserna utanför asylboendet.
  – Jag förstår dem, säger en man i byn.
  – Det här är inte värdigt. Vi har inget att erbjuda dem.
  – Husen är förfallna och det finns bara ett kök på fem huskroppar. Hur är det när man har småbarn och kan behöva laga välling på natten?
  Mannen säger att de asylboenden som finns på orten har blivit ett diskussionsämne.
  – Jag ser inte att det här handlar om att ta hand om människor på ett bra sätt. Det är mer en verksamhet som ska ge pengar, säger bybon.

  SvaraRadera
 28. "Vi är många, kanske för tillfället fler än på länge, som känner starkt behov av att varje land måste öppnas upp för människor som flyr, som visserligen ser praktiska problem och strukturella brister men som skulle ha svårt att kalla sig människa om gränser stängdes för medmänniskor som flyr."

  "Kanske är det lättare att ha den synen om man inte anser att det är ens egen förtjänst att man råkar ha fötts i ett land som levt i fred, med social trygghet - och frihet att säga nästan vad som helst. Att man lika gärna hade kunnat födas i ett annat land där man bara kunnat drömma om allt detta."


  Första stycket är lätt att instämma i. Andra stycket är kommunistiskt, horribelt skitsnack.

  SvaraRadera
 29. Strid, har du jobbat med honom? Det har jag. Så jag lär ha bättre på fötterna än dig när jag bedömer vad han gjort.
  L.

  SvaraRadera
 30. Anonym 12:35:00
  Men varför kör man inte direkt till Södermalm i så fall?
  Malena Ernman och Henrik Schyffert har öppna hjärtan och ställer gärna upp.
  (och det är inga små-barrar vi snackar heller)
  Om de så ska flytta till Fredriksberg pga krisen!

  SvaraRadera
 31. Vad döskallarna gjort är att de försökt behålla inrikes maktbas för utrikes syften, till ett visst pris, gemensam överenskommelse att fortsätta transformationen, och låta kommuner, offentligt anställda och skattebetalarna ta hand om praktiken, teori är en annan femma, likaså vision. Josef och Adolf hade också grandiosa planer, och var inte hemma i praktiken. Detta är väl Birgers poäng, gärna en vision, men inte utan en hållbar genomförbar förankrad praktisk lösning.

  Vad som hänt med DÖ och vad DÖ egentligen representerar, dövöra mot verkligheten, inte dövöra mot ideologi. ideologi är en sak, praktik av ideologi en annan. Det måste finnas koherrens, endera finns det mat på bordet eller inte, endera kommer man hem från arbetet och skatten, och kan leva ett gott liv, eller inte.

  Om inte ord stämmer med handling så rekylerar det, det är sas en naturlag, det går inte att äta ord, livet är praktik som kan beskrivias med verb, oftast transitiva konkreta verb, politiken håller sig till abstrakta verb och mest adjektiv, och adjektiv går inte heller att äta.

  Om nu gränslös visionen inte fungerar i praktiken, den går inte att omsätta av de som ror, så blir det som i Sovjet eller DDR, det går inte på det sätt som det är tänkt. Reinfeldt klarade saken under åtta år och han gjorde bara det som behövdes, för att komma till makten, och han kom till makten, och gjorde bra och mindre bra saker, detta med det sovande folket är sant, och gäller lika mycket inom S. Reinfelst tyckte ju bara att folket sov för mycket s-slummer.

  Nu har de dragit undan fötterna för sin egen maktbasen, inrikes mandatet, format/sprunget ur nationen. Pengar och näringsliv styr, även under S-regeringar, och då måste ju näringslivet tala med den nya maktbasen. Det fanns många banker och kapital i Tyskland efter 33, som inte var tyska. slw

  SvaraRadera
 32. Nu har lågvattnen vaknat, neoliberal sätter lågvattennivån. Synd.

  SvaraRadera
 33. Det är här visionärerna inte riktigt tänkt till, när makten blir för långt bort från folket, blir det för komplext, och makt måste delegeras - går inte ordningen lokalt att hålla, så uppstår nya maktcentra, ungefär som SD i Skåne eller helvetesänglarna eller de organiserade brottsligheten i Italien eller helt enkel lokala gäng eller klaner i förorten, vi är redan där. Sedan sprider sig budkavlen.

  Det lite det som hände i Ryssland under oktoberrevolutionen, tsaren hade missat något väsentligt, undersåtarna eftersom dikaturen var genomkorrumperad. Lite som kung Sol och Co i Frankrike. slw

  Men det fanns hjältar i Sverige redan före 1766, som la grunden, som hade kurage och mod att föra rätt ord mot orättens.

  Linnés lärjunge Petter Forsskål som sagt om grundläggande undersåtlig frihet.

  Matematikern Lars Anders Chierlin kritiserade militärens översitteri.

  Majoren Lars Grönhagen gick till stroms mot Stockholmspolisen (statspolisen) för att de framtvingade bekännelser under tortyr.

  Bokhandlare Johan Gustaf Halldin ifrågasatte statens rätt att tjäna pengar (skatt) på medborgarnas alkoholism.

  Boktryckaren Sven Rask gav ut en tidning i Växsö som kritiserade godsägarens rätt att plågade livet ur sina arrendatorer.

  Alla fick de mycket hårda straff – för att de ville upplysa människor, om vad som var fel på den tiden, men de fick rätt. slw

  SvaraRadera
 34. Thomas Paynes var skräddare, hans mor och far dessutom kväkare. 1774 sprang han på Benjamin Franklin i London.
  Med skriften Common Sense 1776 som han delade delade ut och spred i USA, gav han argument för USA:s frigörelse. 1779 blev amerikanska revolutionen av.
  Payne var anhängare av dåtidnes upplysningsideal i England och var varm anhängare av franska revolutionen. Payne blev invald i Nationalförsamlingen som amerikan. Payne var emot avrättningen av Ludvig XVI, och blev osams med Robespierre som angav honom till revolutionstribunalet. I fängelset, som dödsdömd, skrev Payne osannolikt nog The Age of Reason. Payne lyckades mot alla odds undgå avrättning och lärde sig att efter ett diktat, kommer ett nytt. 1796 skrev Paine Agrarian Justice där han förespråkar såväl ålderspension som basinkomst för alla, dvs social välfärd. Och denna omfördelning, kräver som sagt var repressalier, för de som inte betalar för de som har behov. Och vem ska nu avgöra (diktera) hur omfördelningen ska vara? Detta kräver skatt på produktivitet, men inte mer än att det går an, annars blir det som i Mobergs ”Rid i natt”
  Napoleon I Paine träffade Napolen 1800, varpå beundran förbyttes i fördömande av diktatoriska tendenser. Paine begav sig tillbaka till Amerika1802, inbjuden av Thomas Jefferson och avled i New York några år senare. Sex personer närvarade vid begravningen.
  Thomas Paynes var skräddare, hans mor och far dessutom kväkare. 1774 sprang han på Benjamin Franklin i London.

  Med skriften Common Sense 1776 som han delade delade ut och spred i USA, gav han argument för USA:s frigörelse. 1779 blev amerikanska revolutionen av.

  Payne var anhängare av dåtidnes upplysningsideal i England och var varm anhängare av franska revolutionen. Payne blev invald i Nationalförsamlingen som amerikan. Payne var emot avrättningen av Ludvig XVI, och blev osams med Robespierre som angav honom till revolutionstribunalet.

  I fängelset, som dödsdömd, skrev Payne osannolikt nog The Age of Reason. Payne lyckades mot alla odds undgå avrättning och lärde sig att efter ett diktat, kommer ett nytt. 1796 skrev Paine Agrarian Justice där han förespråkar såväl ålderspension som basinkomst för alla, dvs social välfärd. Och denna omfördelning, kräver som sagt var repressalier, för de som inte betalar för de som har behov. Och vem ska nu avgöra (diktera) hur omfördelningen ska vara? Detta kräver skatt på produktivitet, men inte mer än att det går an, annars blir det som i Mobergs ”Rid i natt”

  Napoleon I Paine träffade Napolen 1800, varpå beundran förbyttes i fördömande av diktatoriska tendenser. Paine begav sig tillbaka till Amerika1802, inbjuden av Thomas Jefferson och avled i New York några år senare. Sex personer närvarade vid begravningen. slw

  SvaraRadera
 35. L. 12:39:00
  När jag jobbade med han hade han inget på fötterna.Jag tror inte att du verkligen har jobbat med han för då hade du inte skrivit som du skriver.Du vill bara påstå det och sola lite i hans glans!

  Strix

  SvaraRadera
 36. Jag kollade in en film på YouTube gjord av SD-sympatisörer om att Fredrik Reinfeldt använt invandringen för att förstöra välfärden. Videoklipp är väldigt obehagligt då den skuldbelägger invandrare genom att lägga problemformuleringen på dem genom att tala om ”etnicitet” och ”Sverige åt svenskarna” etc.

  Jag håller dock med filmen om att Reinfeldt troligen är den störste av alla förrädare bland de prostituerade politikerna. Dock från en helt annan vinkel än den främlingsfientliga hållning SD intar- Jag är, som alla som läser min blogg vet, finansparasit-fientlig – något SD inte är.

  I filmen säger Reinfeldts pappa att hans son använt invandrarna för att montera ned välfärdsstaten. Likaså säger en socialdemokratisk journalist. Men för mig är det Bo Lundgrens (moderatledaren före Reinfeldt) kommentar som är tyngst. Lundgren säger det dessutom väldigt rakt ut – Reinfeldt har använt invandrarna för att montera ned välfärden och trycka ned lönerna. Vi har mao importerat en underklass som vi nu också ska pissa på (under hejarop av SD).

  Jag skriver mer här:
  https://parasitstopp.wordpress.com/2015/09/17/av-alla-prostituerade-politikerna-ar-nog-reinfeldt-den-storsta-forradaren/

  SvaraRadera
 37. Grunden för demokrati är som sagt var rätten till ordet, utan att stå vid skampålen, för då reglerar demokratin si själv, underifrån, som det är tänkt och som det fungerade för Reinfelts förfäder, som gav hans förfäder rätten till frihet.
  Demokrati underifrån är bra, demokrati ovanifrån, som i EU/Bryssel, är som alla inser dåligt, för inte blir det bättre med ännu mer centralmakt, konfliktytorna blir bara ännu större, i ännu färre mäns händer.
  DÖ-planen är en förlängning av Reinfeldts plan att härka gnenom att söndra. Då åsidosätter grundlag (RF) och det spelar ingen roll att det är en majoritet, DÖ-regeln finns inte i lag, och även om medbrogarna inte håller med SD, så innebär DÖ att en vansinnesfärd mot att upplösa Sverige som vi känner det, accelererar, och detta är verkligheten för väljarha, det är inte ideologi, det är oro, för demokratin och ordets rätt, att förlora det vi har. Det är så lätt att se, från sidan, för alla som inte är professorer i statskunskap eller journalister i public service. den styrande eliten har en egen agenda som förändrar samhället på ett närmast panikartat sätt, och brottom har de, när de visst upptäckte att Svenskar, inkl alla som inte är native Svenskar, men som anpassat sig, inte riktigt tror att det håller. För det är trots allt inte Borgs eller Anderssons pengar, skatten har de tagit från några.
  Det är när politiken (eliten) är inne och tafsar på kontraktet, tilliten och ordet, som basen rämnar, sedan kan man ogilla konstituniell demokrati, som sas omsätter rättigheter och skyldigheter praktiskt (Genom att samla in skatt och normera beteendet/upfärandekod, vilket sker med lag, vad vi ska med värdegrunder till är oklart, det viktiga är att handla/agera enligt lag och förtjäna sin respekt, vad människor säger, är betydelselöst utan handling ( konkretion.
  Om planen är att gå mot EU-federation och nato med beskattning från Bryssel, pch politiken misstänker att de inte klarar debatten, så håller de tyst, men fortsätter agendan, och när de då blir tagna med fingrarna i syltburken mot världsordningen, som alls inte är fel, så är de svaret skyldiga – den fråga Birger ställer.

  Hur ska det går till konkret, ska ni avskaffa demokratin och mina medborgerliga fri- och rättigheter? (dvs den egentliga policyprofessionella plattform som vi redan har, som omsätts lokalt, kommunalt, regional och nationellt, beroende på solidariskt system inom mindre grupper, tex den nordiska välfärdsmodellen.

  Den modellen vet både de gröna och nymoderaterna att Svensken inte vill bli av med, inte vår uppnådda jämställdhet heller, och eftersom väljarna jnte vill detta, så driver man på om omställningen genom att driva modellen mot avgrunden, eftersom ingen från finansens finns med och talar om att debet ocn kredit inte går ihop, n¨got måste offras, välfärden, vad annars? Världens högsta skatter, där ingen som nu betalar pension, kommer få pension.

  Har man en demokrati, och vill genomföra en världsordning, så ska man dels fråga om mandatet, och sedan sla man fråga om tex alla muslimer eller alla Kineser också önskar en och samma världsordning, byggt på västerlandets samfundsidéer om praktiken, det är nog inga små självklarheter vi måste offra, i den högre ordningen, om alla i samfundet ska vara med på saken - i synnerhet om vägen dit går via skuldslaveri. slw

  SvaraRadera
 38. Lincoln
  Du menar inte att Fredrik Reinfeldts pappa och Bo Lundgren har gått över till SD?
  Att moderaterna läcker som ett såll under Kinberg Batra visste man ju men Reinfeldts pappa och en fd partiledare som Bo Lundgren?
  Det är illavarslande för de nya moderaterna!
  Har du länken?

  SvaraRadera
 39. Det är det där fria ordet, friheten att bestämma själv, friheten att ifrågasätta makt, när de spårar ur som är central, och som varit grunden för att Sverige utvecklats till ett bra land. När först Persson och sedan Reinfeldt börjar skicka soldater och vapen, givetvis med tyst stöd av mp, kors och tvärs i världen, som det sas inte gick så bra, inte för att det var Sveriges fel, utan för att vi inte hänger med, men vi kan hänga med på hemmaplan, om vi nu kan styra spelreglerna själva, vårt eget ord.
  FN-s stolta deklarationer, mänskliga fri- och rättigheterna, är minst sagt dubiösa, då ingen hittills har hittat på en bra balans, frihet (eller rätt) att fördärva hela moder jord, för att fördela om till de med behov, eller friheten att sätta sig i evig skuld, för kortsiktig konsumtion, eller rätten att kräva att alla andra måste anpassa sitt språk, för att inte kränka den lättkränkte, som icke sällan snabbt finner detta som en affärsmodell. Ska rätten att få bidrag ska ställas mot friheten att sitta och tigga utanför affären och få ta emot frivilliga bidrag.
  Oftast vill människa, i vart fall de goda, finna kollektiva lösningar, på godheten, och det är här nyliberalerna och sossarna har ett problem, ska staten ha rätt att ta ut hög skatt, och sedan avlöna tjänstemän, som gör upphandlingar med skattade medel, för att dela ut kontrakt, nä, detta håller inte.
  Pengar kan beskattas och omfördelas, tillbaka till individer, men inte omfördelas via välfärdsföretag, det fattar ju både vänstern och den gamla högern, och det är detta som de nyliberala, inkl grönpartisterna inte vill eller förmår förstå. Detta oförstånd, det förment goda – i kombination med banker, big money, skulder och alla de rättigheter en individ ges, genom uppehållstillstånd och medborgarskap, blir ingen lyckad kombination, människans girighet undergräver jordmånen och tilltron till de genuint kollektiva, lokalsamhället, den enhet som allting bygger på, alternativet är 1984.
  FN-stadgan försöker förena den amerikanska och den franska revolutionen. Fransmännen har har hittills klarat sig genom att vara rätt nationalistiska, Engelsmännen klarade sig genom att vara imperialistiska, och USA dito med endast frivillig omfördelning. Den där friheten har en baksida, friheten för andra länders kapital, att söka sig till högskatteländer, och etablera fri företagssamhet. Ska frihandel fungera, så måste välfärdsamhället bort, och då är det företagen som är storebror, inte minst banker och IT-jättarna, som kartlägger varje steg vi tar. All makt åt en världsordning på nätet, och vem styr nätet - frihet '8och rätt(visa) är alltid dubbel. I vart fall är tilliten en bra utgångspunkt, och tillit fås genom ärlighet och praktik, av den som förtjänat tilliten, kan även kallas solidaritet, det finns men omfattar aldrig mer än vad som möjligt att pressa fram, av sig själv och av moder jord. slw

  En text som har givit upphov till missförstånd, den handlar inte om godhet, hjärtan eller kärlek, men är bra för det.

  Every breath you take
  Every move you make
  Every bond you break
  Every step you take
  I'll be watching you

  Every single day
  Every word you say
  Every game you play
  Every night you stay
  I'll be watching you

  O can't you see
  You belong to me

  /Sting

  SvaraRadera
 40. Anonym 12:40:00
  Bostadsrättsföreningen Understenshöjden kunde kanske vara ett alternativ för den som inte trivs i Dalarna.

  "Skynda fynda: Radhus i ekoby i Stockholm till fyndpris!"

  "Så skynda fynda! Endast (mp) och (fi)-väljare göre sig besvär." 

  http://cornucopia.cornubot.se/2015/09/skynda-fynda-radhus-i-ekoby-i-stockholm.html

  SvaraRadera
 41. Problemet i den svenska debatten är att man bara kan vara nationalist och därmed fascist eller för öppna gränser och därmed medmänsklig och humanitär.

  Alternativet att inte vara vilja en vassallstat till EU och USA utan för självständig demokrati, finns inte med bland alternativen.

  Men det som har urholkat den svenska demokratin är just att vi har kapitulerat demokratin till eu-teknokrater, finans och industrilobbyister, detta har inget som helst med etnicitet eller ras att göra.

  SvaraRadera
 42. Anonym 01:14:00
  Ser rätt mycket ut som vad som vanligen kallas white flight.
  Inte något man hade förväntat sig av av anhängare till Fi och Mp direkt.
  Nu hamnar glorian allt lite på sned mitt i hyckleriet!

  Mäklaren

  SvaraRadera
 43. .. och ska man ha öppna gränser kombinerat med demokrati får man antingen en ultracentraliserad världsregering som sitter på andra sidan jordklotet eller lokaldemokrati där regioner får självbestämmande i någon form av decentraliserad federation.

  Inget av dessa saker finns för närvarande, så att då propagera för att avveckla den demokratiska nationalstaten och öpnna gränserna tills ett alternativ existerar är ren idioti.

  Det som kommer hända är bara att någon annan kontrollerar vår politik i ännu större omfattning än NATO, EU och USA redan gör.

  SvaraRadera
 44. En annan sak som är allvarligt fel med den svenska debatten är att anledningen till att folk flyr de senaste krigen inte diskuteras.

  Anledningen är att de inte vill bli en av de 4 miljoner muslimer som NATO och dess hantlangare tagit kol på de senaste åren.

  Att då se samma personer som klagar på flyktingströmmar samtidigt vill gå med i den allians som orsakar dessa flyktingströmmar är väl ett bra mått på hur korkade många blivit i detta land.

  SvaraRadera
 45. Anonym 01:37:00
  Birger Schlaug har väldigt lätt för att vifta bort sådana praktikaliteter.
  Det är så futtigt när det känns så bra att måla med den stora breda penseln.
  Världen blir så mycket vackrare om man målar med rosengrönt och struntar i de riktiga färgerna.
  Birger Schlaug är en visionär.En idealist.En drömmare.

  Andra får leva i resultatet av visionerna.

  SvaraRadera
 46. 01:54:00

  Det är minst lika dumt att tro att flyktingar och invandrare är orsak till den politik som förs av våra lakejpolitiker.

  SvaraRadera
 47. Anonym 01:56:00
  minst lika dumt som vad?

  SvaraRadera
 48. Lika dumt som att propagera för öppna gränser när inget ännu annat alternativ existerar än NATO och EU, vilket jag tycker jag formulerade rätt klart.

  SvaraRadera
 49. I ett svenskt parlament är det meningen att vi som befolkning genom val ska ha 100% kontroll över den politik som förs. I EU har samtliga svenska partier totalt runt 2% inflytande och i NATO har vi 0% inflytande.

  Dessa är de alternativ vi har.

  SvaraRadera
 50. Är det inte tydligt att det här har med tillväxtens gränser att göra? Paul Ehrlich förutspådde redan för 40 eller 50 år sedan massiv folkvandring av fattiga till den rika delen av världen. Jag tror inte att han angav hur det skulle sluta. Det finns nog dessvärre inget bra sätt det kan sluta på.

  SvaraRadera
 51. Anonym 12.16 - svar på ditt första inlägg: Illa.
  Svar på ditt andra inlägg: Nu är det väl knappast så att mina visioner förverkligats så det är nog några andras visioner du tvingas leva med.

  SvaraRadera
 52. Anonym 02:10:00
  Men vi är ju redan med i EU och tycker oss vara en key player?
  Och Löfven verkar vackla i regeringsförklaringen angående NATO?
  Alliansen applåderar allt de kan och V har inte så mycket att fundera på.
  Det räcker väl med att vi har 87% kontroll över politiken?
  EU är ett fredsprojekt där man fördelar flyktingar.
  NATO vill också ha fred och en del pengar som jag förstått det.
  Kanske är det dit SJ-kassan ska gå nu när regeringen kör sin egen budget?

  SvaraRadera
 53. Det är väl bra med visioner om en gränslös fredlig värld. Tyvärr är världen styrd med järnhand av ett finansmilitärindustriellt komplex som begår folkmord i humanismens och demokratins namn och dessutom orsakar massflykt och det enda värn vi har mot detta är nationell demokrati, så det vore kanske bra att diskutera utifrån den realitet vi lever i.

  SvaraRadera
 54. Birger Schlaug
  Betyder det att du tar avstånd från Miljöpartiet?
  Betyder det att du ångrar att du var med och grundade det?
  Betyder det att du och MP inte delar visioner överhuvudtaget?
  Betyder det att du vandrar ensam och desillusionerad i öknen i dag?

  SvaraRadera
 55. Miljöpartiet reducerade sig till ett solidaritetsparti. Läran om de tre/fyra solidariteterna blev miljöpartiets död som konstruktivt parti. Borta var strax systemtänkandet. Utbytt mot en allmän snällism.

  SvaraRadera
 56. 02:32:00

  Jag säger att vi inte ens kommer över 4% spärren i vårt demokratiska inflytande över EU så jag vet inte vad du menar med att "vi är ju redan med i EU"

  Problemet är att vi långsamt avvecklar den svenska demokratin och låter NATO, EU lobbyister och teknokrater ta över medan vi lallar fina sagor om en fredlig gränslös utopi.

  SvaraRadera
 57. Detta är första gången som mitt bidrag kanske inte bidrar till att
  hålla uppe nivå på dagens höga nivå. Men det får brista...eller bära.

  "Stor invandring ett måste." Detta förutsätter
  Ju att människor är cancerceller i Jordens Kropp.
  Men vi är Naturligtvis summan av våra friska celler som är vår kropp.
  Våra kroppar är naturligtvis friska celler i vår Kultur.
  Våra kulturer är små Helheter som vi kan förstå och ta ansvar för.
  Tillsammans med alla andra Helheter som människor kan Hantera
  så samverkar vi så att Hela Jorden fungerar som en Helhet.

  Om det inte vore så, så skulle vi ju vara ett hot mot vår egen planet.

  Men inte så få, kan sägas vara vansinnigt desorienterade.
  Hela länder som USA, Israel, Sverige, England, Ryssland.
  Länderna triggar varandras vansinne och i bakgrunden
  så manar de som verkar men som inte vill synas, på.

  SvaraRadera
 58. Våra journalister får också på journalisthögskolorna lära sig att deras uppgift är att slåss för de svaga. Att försöka rädda systemet som håller oss levande är på intet sätt någon uppgift för dem. Bara att få folk att gråta över varje människa som har det jobbigt.

  SvaraRadera
 59. Problemet är inte invandring problemet är demokratiskt underskott. Men som jag sa innan man kan bara vara antingen rasistisk nationalist eller gränslös humanist i den svenska debatten idag.

  Att bara vilja behålla nationell demokrati i en värld dominerad av industrilobbyister, vapenskramlare och finansmaffiosos finns inte längre tydligen.

  SvaraRadera
 60. Kuckeliku
  det är allt en väldig tur att vem som är "de svaga" skiftar hela tiden.
  Allt från Allan Kurdis pappa till hon som inte kunde hitta rätt färg på plåstret.
  Om så inte vore fallet kunde ju människorna sluta lita på journalister och dessutom sluta betala för papperstidningar precis som undersökningen igår visar att man gör.
  Då måste politikerna vakna till och dra sin lans eftersom det är ett hot mot demokratin.
  Alice Bah Kunkhe rider ut som Jeanne d'Arc och räddar oss.

  SvaraRadera
 61. Globaliseringsextremism är ett bra ord som förefaller oanvänt. Det behöver få vidare spridning. Globaliseringsextremister är alla som är jätteangelägna om globaliseringen men skiter totalt i om det inte finns några ordnade former för den. "Det löser sig" inbillar sig sossar, liberaler och gröna.

  SvaraRadera
 62. Kuckeliku

  Frimarknadsförespråkande nyliberaler och utopiskt tänkande vänster-internationalister har hittat varandra i någon sorts ohelig allians och på andra sidan står bara neandertalrasister och en NATO förespråkande högerallians och jag känner inte mig riktigt hemma hos någon av dessa grupperingar.

  Jag vill bara ha en fungerande demokrati som tar hand om både befolkning och miljön - Jag är väl extremist...

  SvaraRadera
 63. Bästas 02:37, du tycks inte läst MP.s partiprogram eller ha den minsta kunskap om vad grön ideologi är. Du tycks tro att det är MP som skapat dagens samhälle, utifrån sin vision. Det är att överskatta ett litet parti. Den gröna visionen, som man kan ta del av i partiprogram och hos gröna tänkare, är något helt annat än det vi lever i idag. För det första är det mycket låg skatt på arbete. För det andra är frihandeln försedd med sociala och ekologiska spelregler. För det tredje är spelreglerna för kapitals frihet betydligt hårdare. För det fjärde är sammelsuriet av bidrag och avdrag utrensade ungefär som Birger skrev på DN debatt häromveckan. För det femte har vi mer av riktig marknadsekonomi där de externa effekterna finns inräknade i priset. För det sjätte är de ekonomiska klyftorna mellan rik och fattig betydligt mindre än idag. För det sjunde hade såväl kärnkraft som fossila bränslen varit avvecklade eftersom partiet ville påbörja detta redan för 30 år sedan. För det åttonde hade man satsar mer på rättssystemet än på det militära försvaret. För det nionde hade låga inkomster inte alls varit beskattade. För det tionde hade ett biståndsmål varit självtillit. För det elfte hade satsningarna på konfliktlösning varit dominerade i utrikespolitiken. För det tolfte osv osv...

  Så du har nog en hel del att fundera över 02,37. Det samhälle som SD vill ha har större likheter med dagens samhälle än vad ett grönt samhälle skulle se ut. SD accepterar ju hela dagens systembygge.

  SvaraRadera
 64. Vi Negerbollar KRÄVER att när ni Blekansikten slår oss
  så ska vi ha tillgång till Negerplåster.
  Vi Rödingar ser gärna Indianplåster som kan sättas för truten på
  Blekansikten och som sorterar bort 75 % av vad som skrivs och vad som
  sägs. Det skulle minska trycket på avloppssystemet med c:a 75 % !

  SvaraRadera
 65. Anonym Grrreenline 1

  Jag har inte på något sätt påstått att miljöpartiet skapat den värld vi lever i. Jag sa bara att en förutsättning för att genomföra vilken politik som helst är att man har ett nationellt parlament där man som befolkning har demokratiskt inflytande.

  I EU når samtliga svenska partier inte ens upp till 4% spärren för att tjata och det är det närmsta alternativet vi för närvarande har till nationell demokrati.

  SvaraRadera
 66. .. och jag är på inget sätt någon knogsläpande sverigedemokratisk rasist.

  SvaraRadera
 67. Och EUs inställning till demokrati visades väl tydligt med greklands folkomröstning angående åstramningar:

  Juncker said: "Pipe down or we will crush you. ... We can. The world is watching what is being done to Greece in the name of euro stability. ..... You´re right in what you're saying, but we're going to crush you anyway'.."

  SvaraRadera
 68. Anonym03:41:00 ....och jag är på intet sätt en svamptuggande skogsmulle med rastaflätor !

  SvaraRadera
 69. Allt det här med kris och det är ganska överdrivet.Sverige är ett rikt land och vi har råd.Vi kan bättre än så här om vi gör det tillsammans!

  /Ungdomsförbundet

  SvaraRadera
 70. Nej inte jag heller men jag kan uttrycka mina åsikter på bättre sätt än du tydligen, har du någon politisk åsikt du är kapabel att uttycka så gör det, ingen hindrar dig.

  SvaraRadera
 71. Allt det här med kris och det är ganska överdrivet.Sverige är ett rikt land och vi har råd.Vi kan bättre än så här om vi gör det tillsammans!
  /Ungdomsförbundet
  --------------

  Krisen består i att NATO bombar och beväpnar extremister så befolkningen får fly hals över huvud och att det numera inte finns något "vi" i sverige, det finns en medleklass och överklass som fått det bättre med hjälp av lånade pengar och olika avdrag och missnöjda marginaliserade människor som tar sin tillflykt till ett populistiskt rasistparti.

  SvaraRadera
 72. 04:08:00 En del har inte förstått att vi bor i ett tämligen litet land och att alla inte kan få plats här utan att det blir för trångt.Det är problemet.

  SvaraRadera
 73. Om politikerna ska representera folket borde väl de som representerar folket bäst vara populister?

  /Frågan

  SvaraRadera
 74. Antingen kastar sig kommentatorer över kommentarsfältet utan att läsa blogginlägget färdigt, eller också fattar man inte vad där står. Det är verkligen märkligt, rent av lustigt.

  BLOGGINLÄGGET problematiserar hela frågan om invandring, tycker nog det är en väldigt bra ingång, sympatisk när den också erkänner egna brister. En önskan, innan ni kastar er över kommetafältet, läs en gång till, fundera på innehållets helhet. Vad kul det vore!

  SvaraRadera
 75. Jag håller med dig Birger, kloka ord.
  Här är en nysläppt video som ger perspektiv på tillvaron. Rekommenderas starkt. En skalmodell av vårt solsystem i Nevadaöknen. Man förstår hur liten vår planet egentligen är.

  https://vimeo.com/139407849

  SvaraRadera
 76. /Frågan
  de som inte vill representera folket kallar då de som vill det för populister som då används nedvärderande för att man ska förstå att det finns en elit som vet bättre och därför ska leda folket vare sig de vill eller inte.
  I min bok kallas det fascism men så är den ju inte skriven av Henrik Arnstad regeringens fascist-expert heller.Å andra sidan hade han aldrig fått kalla sig expert heller om han inte pekat ut rätt parti åt Löfven..

  SvaraRadera
 77. Om politikerna ska representera folket borde väl de som representerar folket bäst vara populister?
  /Frågan
  ----------

  Populism är t ex när folk skriker om hårdare straff trots att all forskning visar att det inte hjälper och politiker följer opinionen istället för forskningen. Det är därför vi förhoppningsvis väljer representanter som har en smula högre IQ än allmänheten.

  Problemen börjar när politiker inte representerar folket utan börjar representera en finansiell elit för att främja sina egna karriärer, då dras folk just till populistpartier.

  Och vi har ytterligare ett problem med att vi inte längre har demokratiskt kontroll över vår politik, hälften av alla beslut i Sverige kommer från ett EU vi inte har mer än 2-3% inflytande över.


  SvaraRadera
 78. Olle
  Jag har aldrig varit i Nevada men nu i somras var vi på Legoland hela familjen.Man får verkligen ett annat perspektiv på tillvarons förgänglighet coh människans litenhet när man står där och betraktar vår civilisation som en samling plastbitar uppifrån.

  SvaraRadera
 79. Man får verkligen ett annat perspektiv på tillvarons förgänglighet coh människans litenhet när man står där och betraktar vår civilisation som en samling plastbitar uppifrån
  ------------

  Det kanske i det läget kan vara bra att lämna ankdammsperspektivet och se vilken roll sverige hade kunnat spela som fredsmäklare, fördelningspolitisk förebild och grön energipionjärer. Dvs om vi behåller kontrollen över vår egen politik i stället för att bli en nyliberal nato-lydstat och flytta över all makt till EU lobbyister och teknokrater.

  Det är där nationalstaten kommer in i bilden.

  SvaraRadera
 80. Anonym 04:48:00
  Så populism är när folket inte är vetenskapliga kan man säga?
  När dom vill äta för många ostmackor till morgonkaffet till exempel?
  Eller är det när dom bara har fel helt enkelt?
  Och hur röstade vi i Sverige egentligen?
  Fick vi de förhoppningsvis valda representanter som har en smula högre IQ än allmänheten vi röstade på?
  /Allting går att sälja med mördande reklam/

  SvaraRadera
 81. Så populism är när folket inte är vetenskapliga kan man säga?
  -------------

  Populism är t ex att höja löner genom sänka skatten istället för att ge arbetare större del av företagets vinst. Något som är populärt i början men folks sen börja inse gör att det inte finns pengar till vare sig vård, skola, infrastruktur eller annat.

  Eller att skylla det haveri på välfärden denna politik resulterat i på invandrare.

  SvaraRadera
 82. Anonym 05:12:00
  så populism är något du definierar från exempel till exempel?
  Finns det inte en fara i att göra så?
  De som inte håller med dig blir ju då populister per definition eller hur?
  Om sedan varje människa har en egen definition blir hela världen snabbt befolkad av, just det,populister!

  SvaraRadera
 83. Birger
  ....en lysande visionär, en fullpoängare levereras idag.
  Folket (läs kommentatorerna) fattar noll och ingenting,
  börjar puckla på varandra och Birger med skällsord och
  irrelevanta dagsläges beskrivningar.
  Så hopplöst! Förstår verkligen att B håller sig borta
  från partipolitiken, som ju helt saknar visioner.
  ....pustande
  Aran

  SvaraRadera
 84. så populism är något du definierar från exempel till exempel?
  ---------------

  Vill du ha en definition så är populism något som är populärt hos allmänheten men inte ger det resultat folk önskar i längden.

  SvaraRadera
 85. Aran


  Jag delar Birgers visioner men bara påpekar att det inte finns några demokratiska alternativ till nationalstaten för ögonblicket. Och nationalstat förutsätter att en gräns finns mot andra nationalstater.

  Annars riskerar vi forlora allt inflytande över vår egen politik, något som redan hänt i och med EU och blir ännu mindre med ett NATO medlemskap.

  SvaraRadera
 86. Anonym 05:29:00
  Då vet man alltså vem som är populist först i efterhand?
  Eller görs det något slags sannolikhetskalkyl med efterföljande korrigering om den skulle visa sig slå fel?
  Ett slags, mer eller mindre, kvalificerad gissning?

  SvaraRadera
 87. Då vet man alltså vem som är populist först i efterhand?
  ------------

  Det går väl att känna igen vissa populistiska tendenser redan under tiden de genomförs, att t ex skylla allt på svarta/judar/invandrare eller att allt löser sig bara man sänker skatten.

  Det är väl knappast den första gången i historien dessa saker används som politiska argument.

  SvaraRadera
 88. Aran
  Det var roligt för dig att du uppskattade Birgers visioner.
  Själv uppskattar jag relevant mark-kontakt.

  SvaraRadera
 89. Aran
  Det var roligt för dig att du uppskattade Birgers visioner.
  Själv uppskattar jag relevant mark-kontakt.
  ---------

  Man kan göra båda sakerna, både ha en vision om en bättre värld och samtidigt vara helt klar över den bistra verkligheten. Det finns ingen som helst motsättning mellan dessa saker.

  SvaraRadera
 90. Anonym 05:39:00
  Så hur ställer du dig till att allt ordnar sig bara vi höjer skatten?
  Eller öppnar våra hjärtan?
  Eller skyller allt elände på vita medelålders cis-män i suv?
  Eller på nationsgränser?

  Är det populism?

  SvaraRadera
 91. Så hur ställer du dig till att allt ordnar sig bara vi höjer skatten?
  Eller öppnar våra hjärtan?
  Eller skyller allt elände på vita medelålders cis-män i suv?
  Eller på nationsgränser?
  -

  Höj skatten på bankvinster, arbetsfria fasgighetsinkomster och höginkomsttagare.
  Mitt hjärta är redan öppet. Om du med det menar öppna gränser så har jag redan svarat på detta.
  Jag är en medelålders cis man utan suv.
  Jag har redan sagt att nationalstaten för ögonblicket är det enda realistiska demokratiska alternativet vi har.

  SvaraRadera
 92. Är det populism?
  --

  Om poängen du vill göra är att vänstern sysslar med populism i lika hög utsträckning som högern håller jag med. Det är ju precis det jag säger; öppna gränser och avveckling nationalstaten är samma sak som att kapitulera inför EU och NATO.

  Men därmed betyder det inte att jag är sverigedemokrat.

  SvaraRadera
 93. Bra så Birger, hjälpsamhet skall emellertid ej övergå i självdestruktivitet. Den balansen är svår att se innan man ramlat över knivseggen. Försiktighetsprincipen och självhjälpsprincipen, vad hindrar alla dessa flyktingar från att sätta hårt mot hårt och bygga sin framtid i sina egna länder? I annat fall fortsätter de rullande krascherna runt om i världen.
  Ju fler människor det bor på jorden, den begränsade och vackra men stenkalla jorden (jag tänker på kannibaliserande lejonhannar, eller mördande chimpansflockar) desto närmare en total gräns når vi.
  När gränsen passerats är det svält och våldsamma konflikter.

  Troligen är vi inte där än, men uppenbarligen finns det andra gränser som passerats eftersom människor inte kan hålla fred runt om i världen. Hur vet ni goda, hjälpsamma människor att ni inte bjuder in oåterkalleliga obalanser? Ni påstår att ni siktar på arbete, att flyktingarna skall ta hand om våra gamla, att vi skall hjälpa för hjälpandets skull, invandringen skall bidra till tillväxten och så vidare. Men jag tvivlar på att ni har överblick och förståelse för vad ni sysslar med. Därför uppmanar jag till försiktighetsprincipen.
  Liksom människan inte hade koll på DDT, Agent Orange och andra undermedel har människan nu inte koll på vad som kommer att ske med de öppna gränserna. Det bara skall genomföras, kosta vad de kosta vill.

  Varför det inte kan hjälpas på plats, väcker endast min djupaste oförståelse. Varför underlätta flyktingströmmar, om världen nu är så ymnigt givmild som Birger försöker påskina? Varför inte investera i de områden där flyktingarna nu befinner sig? Upp med hus, VA, vägar, bevattningsanläggningar etcetera. Varför tältläger när man kan bygga flervåningshus, för uppenbarligen måste det göras i Sverige för att kunna husera alla de flyktingar som förväntas tas hit. Varför kan inte dessa hus byggas där de nu är?
  De påstås vara kompetenta, vuxna människor - då borde de väl kunna bygga upp nya samhällen om byggnadsmaterial, mat och annat fixas tillfälligt.
  Varför måste det skapas vandrande horder av människor? VARFÖR?

  Det är en sådan fruktansvärd vrede som bubblar upp när jag hör etablissemangets förbannade floskler.

  Det går ENDAST att bygga HÄR, det går ABSOLUT INTE att bygga där. ALLT måste ske HÄR, inget kan ske DÄR!
  Är det knarkpengar som skall tvättas?

  SvaraRadera
 94. 05:34
  Visioner är skisser över en bättre värld, med fred och samförstånd.
  Att bygga fysiska och mentala gränser och stängsel mellan varandra
  har vi inte längre råd med. Har egentligen aldrig haft det heller.
  En visionär ser det möjliga gemensamma målet, men inte alltid medlen att nå dit.
  "Markkontakt" kommer vi alla att få, om vi inte snarast enas om denna enda jord,
  som vi fått att bebo.
  Aran

  SvaraRadera
 95. Anonym 05:58:00
  det betyder att du tror min poäng är att du använder ordet populism efter en vänster-högerskala och då lite ängsligt måste betona att du inte är sverigedemokrat?
  Det handlar egentligen mer om att ord allt oftare används som sk dogwhistlers,vilket du väl bevisade.Men också om ord som genom flitigt överutnyttjande tappat sin innebörd och en allmän förflackning av det svenska språket.Dessutom ofta initierat av just de som säger sig värna språket mest.

  SvaraRadera
 96. Att bygga fysiska och mentala gränser och stängsel mellan varandra
  har vi inte längre råd med.
  -----------

  Det är inte så mycket en fråga om det, utan att definitionen på demokrati råkar vara en befolkning som röstar på ett parlament just inom nationella gränser.

  Kan någon visa mig hur en annan definition ser ut?

  SvaraRadera
 97. Aran
  Vad ska jag säga?
  Jag skrev att det var roligt för dig att du uppskattade Birgers visioner.
  Själv uppskattar jag mark-kontakt av den enkla anledningen att vi är överösta med visionärer med den ena paradisiska berättelser efter den andra.
  Messias:arna står på rad och avlöser varandra med uppenbarelser om en bättre värld.Den enkla fråga HUR? blir dock sällan eller aldrig besvarad och det gör mig andfådd.
  The road to Hell och hela den biten.

  SvaraRadera
 98. Den enkla fråga HUR? blir dock sällan eller aldrig besvarad och det gör mig andfådd.
  --------------

  Vi brukar använda den demokratiska processen för att rösta fram den bästa samhällsvisionen. Men det förutsätter att vi har inflytande där vi röstar och att vi kan lita på att våra politiker inte jobbar åt främmande makt eller åt en procent finanshajar.

  Och därmed kan vi börja om hela diskussionen från början igen.

  SvaraRadera
 99. Anonym 06:51:00
  Sant MEN min poäng är att jag efterlyser fler pragmatiker som svarar på frågan HUR än visionärer med luftiga luftslott understödda av en armé reklamare och professionella luftslottsmakare.
  Sveriges nuvarande taskiga sits skulle må bra av det.

  SvaraRadera
 100. Gränser torde ha räddat fler människoliv än penicillinet. Detta eftersom de definierar vem som är värd och vem som är gäst; vems normer som ska gälla och vem som ska mötas med gästfrihet, men då påkallat ta seden dit de kommer. Så slipper folk slåss på liv och död om detta. Vi borde visa mer tacksamhet mot gränserna.

  De flesta konflikter är inbördeskrig, där olika etniska/religiösa grupper slåss eftersom det inte finns interna gränser definierade än.

  Nationalstaten må vara konstruerad, MEN DEN FUNGERAR. Den har fött demokratin, den skapar sammanhållning och tillit, en naturlig gemenskap. Den har möjliggjort välfärdsstaten. Den är som en familj i storformat.

  Jag har fötts i ett bra land, inte p.g.a. tur, utan p.g.a. att mina förfäder, och andra svenskars förfäder, slitit hårt och offrat mycket för att bygga upp detta samhälle.

  SvaraRadera
 101. Erik, tja, nog är det tur att man föds där man föds, du har väl inte gjort ett dyft för att bli född i Sverige???
  Luftslottsmakare skriver 08:09 - tja jag tackar för att de finns, luftslott beskrivs välfärdssamhället också som om du går tillbaka till arbetarrörelsens historia, luftslott gjorde att mina föräldrar tog sig till Sverige en gång i tiden mot alla odds, luftslott gjorde att jag och tiotusentals andra fick ett hem här. Tack.
  06:08 du skriver att Birger skriver att världen är ymnigt hjälpsam, det gör han väl inte, hade världen varit det så hade inte flyktingar varit på väg i månader.
  Och ni som använder order markkontakt kanske ska fundera en stund på vilka det är som verkligen har markkontakt idag, både bokstavligt och bildligt.
  Mio, min Mio

  SvaraRadera
 102. "Volontärer lämnar Malmö C
  Från och med onsdagskvällen drar nätverket "Allt åt alla Malmö" kraftigt ner sina frivilliginsatser åt flyktingarna som kommer till Malmö central.
  – Våra resurser är slut, både vad gäller aktivister och ekonomiskt, säger talespersonen Kalle Jonzon."

  "Samtidigt vore det "oansvarigt av oss att bränna ut aktivister på ett arbete som i själva verket inte är deras att utföra", skriver "Allt åt alla Malmö" på sin Facebook-sida.

  – Vi kan inte fortsätta med detta i evigheter. Vi vill driva långsiktig politisk kamp och inte välgörenhet, säger Kalle Jonzon.

  – Den så kallade flyktingströmmen kommer inte att sluta nästa vecka, den kommer att pågå i flera år om inte politikerna gör något för att förändra det."

  http://www.sydsvenskan.se/malmo/volontarer-lamnar-malmo-c/

  /Orken tryter

  SvaraRadera
 103. Det finns en sak som jag inte förstått med den svenska godheten. Så jag vill gärna fråga dig Birger, eller någon av er andra som vet.

  Antag att vi verkligen är goda på riktigt och att vi bestämmer oss för att vi ska avvara precis allt av vårt överskott för att ge till de som behöver. Kanske blir det 300 miljarder varje år, kanske 500 eller 1000 miljarder. Oavsett pengarna så kommer de aldrig att räcka till. Behoven är omättliga.

  Det finns bara två måsten i livet. Det ena är att dö och det andra att välja. Då måste vi välja, alltså att prioritera. Vilka ska vi rädda och hur? För varje miljon vi satsar får vi välja. Ska vi satsa på att rädda en person som tagit sig till Sverige, eller 100 personer som är alltför fattiga, sjuka eller svaga för att kunna ta sig hit. Ska vi använda 1000 miljarder för att rädda en miljon på flykt eller till att rädda 100 miljoner av de svagaste och sjukaste.

  Jag vet inte vad du tycker Birger men du skriver att solidaritetsskatten ska "användas till att göra livet drägligt för människor som flyr" och underförstått alltså inte till att rädda de hundrafalt fler som inte ber om drägligt liv utan bara om ber livet själv, om att få slippa tyna bort långt bortom medias strålkastarljus.

  Vad ska vi säga till dem? Hur förklarar vi att vår godhet medför deras död? Hur kan vi vara stolta när vår stolthet kräver så ofantligt många offer som vi inte låtsas se?

  Birger. Du får gärna förklara: Vari ligger godheten i att offra många för att gynna ett fåtal?

  Det finns som sagt bara två måsten i livet, att välja och att dö. Vi i vår godhet tar bort ett av de både måstena från de fattigaste. De behöver inte längre välja. De har inte längre ett val. De måste bara dö.

  Kan någon förklara godheten i detta?

  SvaraRadera
 104. NATUREN håller blåmesarna åtskilda från sparvarna. I fåglarna finns "mekanismer" som förhindrar att flockarna blandas till en enda stor. Varför då? Hur kan NATUREN ägna sig åt den typen av "fasoner", kanske en "värdegrunds-policy" & en "falsett-skrivande" galet god ledarskribent i någon vänsterblaska kan få den att fatta reson?? Men NATUREN bara ler knappt märkbart, inåtvänt. Den har sina skäl. Som bl a har med "praktiska saker", som mat & boende, att göra. Och om nu de 3 partierna till vänster i svensk politik är så trötta på att återväljas i valen framöver, så är de väl det så. Då har man valt den vägen. MEN VÄNSTERVÄLJARNA HAR EN PLIKT ATT SE TILL SÅ ATT DEN ANRIKA BLÅGULA VÄLFÄRDS-STATEN BEVARAS!

  SvaraRadera
 105. Birger, du tar dig. Men du har en mycket bra bit kvar.

  SvaraRadera
 106. Kanske ska man försöka sig på att förklara begreppen, vet vi vad det är vi talar om?

  Så att det blir lite sans och måtta, om vad vi för diskussion om, även i det offentliga fikarummet. Birger är en folkbildare, om än med vissa ideologiska förtecken, och detta att problematisera målkonflikter är det ju ingen av våra politiker som kan, inte ens juris dr Romson.

  Viktigaste lärdomen i denna tråd är att många inte känner sig hemma mellan den rödgröna röran som den blivit sedan 1998 (i vart fall) och den blå,rosa, gröna röran, som har gått all in, på en variant av nyliberalism och globalism, kreditkapitalism. Ingen av de bägge lägren har hittat rätt, att förena den Svenska "folkskälen", vad det nu är, men det är mer som förenar vänstern, hbtq-högern, en gråsosse med en folkparsit, kristdemorkat, Bohmanoderat eller gammelcenterpartist, än vad som skiljer oss åt, vi är alla med modersmöjlken normerade och inskolade i Svenska lagar och förordningar (ordning alltså), liksom våra föräldrar, vi glömmer lått bort detta, vad vi inte är inskolande in är fördragen, och vad EU egentligen är (en slags fördragsstat) Vi hänger bara inte med eliten, som siktar mot kapitalet och globala ordningar, detta är ingift med maktens essens, och var samma under Khan, Karl den store eller Caesar. EU var en god tanke, av goda män, och har med åren blivit en tummelplats för grandiositet, och det är synd, för om man inte siktar för högt, så är det ingen alls dum idé.

  Den förändring vi står inför, har sas i aktiv handling inte riktigt talat om för folket - uppdragsgivaren - som har makten enligt 1 kap 1 § i RF - vart hän man strävar, pch kanske har Fp varit mest ärliga här, möjligeh jämte v, medan mp och möjligen sd vajar ordentligt, mellan retorik och varthän man egentligen strävar.

  Kanske är det just därför det blir så svårt, att SD (med sin last) är de enda som trots att ger ett alternativ, även om partiet skamlöst utnyttjar de befintliga partiernas inkompetens och cyniska partiintresse. Å andra sidan är de lite värda en fet smäll.

  Det finns måhända en liten risk (möjlighet) att det också är ett språkligt problem, helt enkelt ett bildningsproblem, som kommer av att vi har dåligt pålästa politiker, och det är ett problem som är svårt att åtgärda, att det är för lätt att bli partiledare eller helt enkelt att begåvade personer skyr denna marknad med pratmakare, som inte vet något mer än hur man tar sig fram i en partiorgansiation.

  Att någon tex lagt rabarber på begreppet nation, så att vi tappar kompassen, detta är ett vanligt misstag, olika makteliter förvirrar till det, genom begreppsförvirring, i själva verket är det detta som är den inrikespolitiska maktapparatens själva trollspö. Vi tolkar begreppet nation, nationalstat och nationell, efter politiska förtecken, där vi faktiskt inte ens med säkerhet kan tolka i vilket syfte samma begrepp användes tex under 1800-talets nationalromantik, som egentligen var en slags förvirring under den pågående oron inför den pågående industrialiseringen / proletariseringen, och oron för att gammal kunskap och hantverk och kultur skulle gå förlorad, så det går att tolka allt, beroende på maktperspektiv. Naturligtvis har den mer revolutionära delen av arbetarrörelsen haft intresse att göra begreppet nation till något negativt – eftersom man hade idéer om en socialist-internationel, ungefär som dagens EU-federalister, nationen är då som nu inte enkel att hantera, eftersom man samtidigt vurmar för tex samer eller andra överkörda nationella förekomster, som numera kallas för minoriteter, Svenskar är en minoritet i EU, på samma sätt som romer, skillnaden är att Svenskar har en stat och en statsmakt, vilket ger makt. slw

  SvaraRadera
 107. Enligt Svens ordbok, utgiven av Sv akademien (2009, 1a tryckningen)
  Stat Jmfr land 1 nation 1,rike 1
  Stat 1 = område som utgör en självständig politisk enhet
  (särskilt med tonvikt på på självständighet gentemot andra sådana områden (stater))
  Exempel; rättsstat, suverän stat, nationalstat, statsmakt, industristat
  Även om självstyrande enhet i en förbudsstat / förbundsrepublik, tex Amerikas förenta stater eller Tysklands förbundsstater, tex Bayern 
  stat (etymologi) = av fornsvenska stat ställning, levnadssätt som kommer av latinets stat´usståndpunkt, ställning tillstånd, jämför ståt, status.
  Stat 2 = sammanfattande benämning av ett lands regering och de centrala verk, myndigheter som är underställda den (staten)
  Jmfr statsman – en framstående politikersom har förmåga att höja sig över över partistriderna och företräda sitt land (folk) utåt.

  Rike Jmfr land 1 nation 1 stat 1 välde 1
  Rike = område som utgör en självständig politisk enhet
  (särskilt i formella, historiska eller högtidliga sammanhang)
  Rike (etymologi) = Forsv. riki dvs innehavare av makt, regent, av keltiskt ursprung
  Exempel Konungariket Sverige, Guds rike, dödssriket
  Välde Jmfr rike 1, Imperium
  Välde 1 = Stor centralstyrd centralmakt
  välde (etymologi) = av fornsvenska till våld. (ur Magnus Ladulås regler för invånarnas)
  Välde 2 = statsmakt, vanligen sammansatt som folkvälde, påvevälde e
  välde (etymologi) = av fornsvenska till våld. (ur heliga Birgittas uppenbarelser)

  Nation: Jmfr land 1, rike 1 stat 1

  Det finns två betydelser i Svenska språket.
  Nation 1 = politisk enhet som utgärs av ett sammanhållet folk (som normalt förfogar över ett ett sammanhållet landområde)
  Etymologi: av latinets na´tio födelse, släkt, folkslag, folk, stam (Sedan 1523)
  Jmfr natur, nativitet, naiv, natur, renässans

  Nation 2 = sammanslutning av studenter vid unviersitet från samma hembyggd, ofta landskapsvis.
  Av de två betydelserna vet de flesta att Sverige består av landskap, där tex Skåne och Jämtland tillhör de med Sverige sist integrerade, vilket så klart har med handel och tull att göra. slw

  SvaraRadera
 108. Anosym 10,56 - på vilket sätt skulle jag sagt något annat förut? (Jag kan berätta för dig att nästan hela texten är hämtad från en artikel jag för ganska exakt 20 år sedan).

  SvaraRadera
 109. Om Jämtland som tidig nation

  (i syfte att programmera begreppet nation dess laddade betydelse),
  så att det går att inkorporera fler betydelser, inkl kultur-relativisternas tankevärld i begreppet.

  Det går att tänka sig att en god pedagog och folkbildare skulle klara av att förklara lite grundläggande frågor, så att begreppet stat, nationalstat och nation, inte hamnar i en liten gapig grupps domän, medan alla vi andra står utan ord, symboler, för det som defacto står mitt framför oss, en komplex värld med olika intressen.

  Lite som "jag är Kalle" eller "jag är nationalist" men fråga då för guds skull vad som avses med nation / nationalist, (dock utan att gå in på det komplexa verbet - att nationalisera något, tex banker, som för övrigt USA är i färd med, genom uppköp av skulder, via Federal trust.

  Jämtlands befolkning var de sista i dagens Sverige som erhöll svenskt medborgarskap. Jämtland var således dessförinnan en nation, och som blev ett landskap, inom nationalstaten Sverige, som i kraft av vapenmakt, allierade och handel, tog makten över området.

  Jämtland kristnades under mitten av 1000-talet då Frösö-stenen Sveriges nordligaste runsten restes, Jämtland form som ett kristet landskap och den första kyrkan, Västerhus kapell uppfördes.

  I Norges äldsta skriftliga dokument, Historia Norvegiæ, från 1170-talet står det klart och tydligt att Norge gränsar i nordöst till Jämtland. I samband med de norska inbördesstriderna besegrade Sverre Sigurdsson jämtarna på Storsjöns is i slaget vid Andersön 1178.

  Konsekvenserna av nederlaget blev:
  - högre skatter
  - minskat självstyre
  - Jämtlands lagman (domare) utsågs av kungen.

  Jämtarna behöll dock en särställning som en ointegrerad del av det norska riket, det kallades i äldre norska handlingar för "det östra riket – öystræ rikinu". Jämtarna hade inget inflytande över de norska kungavalen. Så här var alltså rike och nation lika, och stat användes inte.

  I Snorre Sturlassons saga påstås jämtarna betalat skatt till endera norska konungar (Håkon Adalsteinsfostre och Öystein Magnusson) eller betalade skatt till sveakungen för att få beskydd. Detta är säkert sant, då det inte fanns gränser som vi känner idag, då det inte fanns tillförlitliga kartor. Så låg man mitt emellan två maktgalna kungar, så fick man endera betala dubbel skatt (vi i Sverige betalar skatt till fyra enheter, kommunm, landsting, stat och EU) så under tidig medeltid gällde det att endera bilda eget, eller flytta så att man bara betalade till en fogde.

  Snorres pålitlighet i frågan om Jämtlands tillhörighet exakt i tid är oklar, men det fanns inga andra maktcentra än Danmark, Svitjod och Norge. Svitjod blev Sverige genom Kalmarunionen, som i praktiken inordnade Sverige under Danmark. slw

  SvaraRadera
 110. Klart är att Jämtland vid den tiden var en "nation" som var svårkontrollerat, pga att sitt geopolitiska läge. Långt bort från Stockholm och gömt bakom norska bergskedjor, så jämtarna fick ofta vara ifred, , fram till att Sverige genom Wasa kastade loss.

  Efter att Norge förenats med Danmark 1536 kom Jämtland att styras från Köpenhamn och blev en krigsskådeplats under de dansk-svenska krigen vilket resulterade i att Jämtland blev en del av Sverige genom freden i Brömsebro 1645.

  Sveriges intentioner i landskapet var försvarsmässiga, vilket ledde till att de jämtska bönderna fick en stor börda att bära, som krigsskådeplats. (narvik låg för långt upp, och Östersjön var ju ofta frusen, vilket var ett skydd och en begränsning för Stockholm, så vägen till handel kunde gå västerut, mot golfströmmen.

  Danmark gjorde omfattande försök att vinna Jämtland åter, (lyckades två gånger, 1657 och 1677) Norrmännen hälsades denna gång som befriare, pga av de skatter Svenskarna ålagt Jämtarna.

  Försök till försvenskning av de norsk-sinnade jämtarna genomfördes. Jämtarna lyckades genomdriva ett kontrakt, där det slogs fast att jämtska styrkor inte fick tas ut i krig, utan enbart försvara landskapet 1688. Först 1699 ansågs jämtarna vara "svenska" och fick medborgarskap (ingå i Sveriges nation)

  Kontraktet revs upp av Karl XII efter Poltava (resursbrist) varpå jämtar deltog i Armfeldts tåg mot Norge under stora nordiska kriget. När Karl XII dog marscherade Armfeldt tillbaka till Jämtland, då över 3 000 man miste livet i Jämtlands fjällvärld.

  Den jämtska självstyrande traditionen hölls alltjämt vid liv. Jamtamot hade under den danska tiden övergått till att bli ett landsting. Jamtamot förbjöds senare av den danska staten och kom att hållas i hemlighet. Tiden som följde, frihetstiden innebar anläggande av nya jordbruk runt om i Jämtland, inkluderat potatis och magasinering av spannmål, vilket gjorde befolkningens standard bättre, i synnerhet under frihetstiden. slw

  SvaraRadera
 111. https://vimeo.com/139407849

  SvaraRadera
 112. Nation (och således nationalist) kan definierats på olika sätt och är ett begrepp som ändras över tid. (begrepp är vad man tänker på är man hör ordet nation, som alltså är en symbol, för något som vi alltså diskuterar på fullt allvar, och menar vi olika saker, så kan det ju lätt bli lite missförstånd, här har postmodernisterna ett problem i offentligt debatt, man ger fanken i förklara vad man menar, man bara påstår ngt rent stipulativt, utan att defininiera stipulativet.
  Referens och referendum blir ointressant, det enda som är intressant är att referera till referensen Adolf eller allmänt till rasist, (som inte heller definieras.

  En nation är i vart fall (utanför svenskan) en slags kollektiv gemenskap av människor som förenas av gemensamma faktorer/intressen.

  Bayrare är Bayrare, och är inte tyskar. De kommer alltid att vara Bayrare och pendla mellan att vara nation, förbundstat och del av centraleuropa, och det gjorde de långt före Adolf. Det är lika dant i england, norra england är väsensskilt mot södra, för att inte tala om Skottlands hög och lågänder eller Irland, här är nationen tydlig inordnad under kronan.

  Nation betecknar en mängd individer och skillnaden beror på vad man fokuserar på som det gemensamt överenskomna kriterierna; språk, religion, kultur eller härstamning.

  Eftersom vi Svenskar upphöärt att försöka förklara vad vi menar, så kan vi inte föra en meningsfull politisk debatt, utan vi talar förbi varandra, och kan sas inte riktigt förstå den andra sidans argument.
  VÄrst av allt är när eliten pekar finger, och förklarar att människor som funderar, inte bara har fel, utan dessutom är att likna vid SS dödspatruller, det blir sas ingen bra diskussion då, om svåra frågor. och inte får man människor med sig heller.

  Ordet nation används i betydelsen av enhet, repeterar "enhet":

  - ett land i politisk betydelse

  - en geopolitisk spelare som kan vara en vän eller en fiende

  - en stat i geografisk betydelse som har invånare som kommer
  överens om att regler för att försvara dess gränser

  - en folkrättsligt erkänt område av gränser, som avgränsas mot
  en annan stat, och som uppvisar viss stabilitet, dvs respekt
  för gränsen = frånvaro av krig / konflikt.

  - ett folkslag som finns i ett område, men som inte är en stat,
  tex Kurder.

  Vi Svenskar skulle aldrig komma på tanken att använda ordet nationell strävan negativt om kurdernas kamp för överlevnad mot mäktiga grannars interventioner.

  Ofta tillhör människor en Titularnation vilket (pars pro toto) innebär att en nation dessutom kan bestå av olika mindre delar.

  Bra exempel är Elsass Lothringen (på tyska för att retas lite bara)
  slw

  SvaraRadera
 113. Den kulturbetonande definitionen härrör från romantiken och dess föreställning om olika folkslag, där alltså folkslag och språk förknippades med sedvänjor, dvs kultur, pch folkslag har vi än idag, tex Romer eller Samer, som rör oss med obehindrat, debatten om att ingen kan definiera vad Svensk är, blir naturligtvis absurd för en turk eller grek, det vet precis vad de tänker på när de hör ordet Svensk, på samma sätt som vi har en uppfattning om vad en turk eller grek är, i vid bemärkelse. Turkfolk är en ännu vidare definition.

  Den geopolitiska användningen ansluter mer till den jacobinska idén: den betydelse nation gavs i samband med franska revolutionen.

  Detta ger en bättre förståelse till varför det heter FN, som ju består av stater och inte nationer. På svenska har denna användning betraktas som en anglicism.

  En stat uppbyggd runt och förknippad med en nation är en nationalstat. Staten är grunden för folkrätten. Folkrätten omgärdas av FN och FN tycker alla vänstermänniskor är toppen, samarbete, säkerhetsrådet och korruptionen till trots. (Ahlenius kritik var ju inte nådig)

  Förmodligen kan den nationella faktorn sammanfattas med hjälp av olika faktorer, som vi kan tillmäta högre eller längre betydelse, men vi kan inte tänka bort någon fakor, då fördummar vi nationen som begreppslig enhet.

  Ett gemensamt intresse av att ingå i en viss gemenskap med tillit, viss solidariet (Lbeskattning) och vissa sociala normer, tex att man inte slår barn, eller att kvinnan har samma rättigheter som mannen. Det är inte självklart i tex mellaöstern och Afrika.

  Dessa gemensamma ”kriterier” kan vara:

  - språk (dialekt)

  - gemensam (accepterad) styrelseform

  - regler (lag)

  - normer (sociala normer) tex att stå i kö.

  - religion (som ofta angränsar mot lag)

  - etnicitet (vad nu det är, populärt bland vänstern, förmodligen
  mendar de delvis ngt som liknar nation)

  - härstamning, (om nationen folkvandrat)

  - historia (en nation har nästan alltid en historia, eftersom
  det tar tid att samlas kring ett gemensamt konktrakt/
  överenskommelse, som respekteras av andra.

  - kultur (som är en slags särpräglade beteenden och riter)

  - traditioner (som är sedvänja, handlingsmöster som
  erfarenhetsmässigt visat sig fungera

  - utseende, när kan man, om man vill komma in på ras....

  eftersom en person som talar klockrent dalmål och är asiat, ser sitt utseende som en del av ens identitet, eftersom det skiljer sig från den inhemska typen, med blekare hy, anpassad för d-vitaminreglering :-)
  slw

  SvaraRadera
 114. Språket uppfattas ofta som nationens (gemenskapens) själ och signalement, och har blivit vitkigare sedan vi började flytta runt, migrera eller adoptera. Språkliga minoriteter betraktas ömsom med respekt ömsom med misstänksamhet.

  Denna indelning i språk benämns ibland kulturnation och avspeglar mer sentida förändringar. En stat baserat på denna idé är Frankrike vars politik om enhetlig språkdräkt har påverkat franska språket. indiannationer har detta som definiens.

  Många nationalstater har en dominerande trosuppfattning, såsom Turkiet, Iran eller Saudiarabien vars nationspolitik kan sägas vara islam . Sverige var under många år en luthersk stat, med Svenska statskyrkan som en sammanhållande värdegrund.

  I syd-europa blandar man aldig samman stat med religion, det är skilda ting, Påven. våra nordiska flaggor, nationella symboler med ett kors, ses med förundran, eftersom vi inte är ett skit religiösa, och inte bryr oss nämnvärt om att Islam inte skiljer alls på stat och relgion.

  Under 1800-talet återfinns olika skolor av nationsbegreppet, de mest framträdande var som sagt:

  1. det tyska (som försöker ena småhertigdömena i centraleuropa, en slags essensialistiskt skola. (om nationens väsen - Johann Gottlieb Fichte och Carl Schmitt) som betonade den gemensamma historien och/eller en gemensam kultur. Religion och språk var sekundära men bidragande faktorer till kulturen. Historia (Gesichte, var centralt) Denna definition var påverkad av de nationalromatiska strömningar som var inflytelserika vid tiden under formandet av ett större Tyskland under bland annat Bismarck.

  2. Jakobinska (Som ju revolterat mot Kungen och sökte nya vägar - att nationer bildas och skapas ur en politisk enhet (en gmensam idé om statsmässig ordning) som menar att en nation rätt och slätt är medborgarna i en stat som fokuserade på gränserna för staten och de gemensamma reglerna (värderingar och regler)

  Nationernas välstånd (An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations) av Adam Smith publicerades 1776 under den skotska upplysningen. En skildring av den politiska ekonomin under den begynnade industriella revolutionen, betraktas som ursprunget för nationalekonomi som försvarar den fria marknaden där Smith betonar vikten av konkurrens och arbetsfördelning. Phu, att diskura nationalism offentligt är inte lätt, då det finns en beröringsskräck, som skapar handlingsförlamade politiker, det är dumt.

  Nationalism betecknar doktrin eller politisk rörelse som hävdar att en nation – (definierad i termer av gemensam härstamning, språk och kultur) har rätt att utgöra en oberoende och självständig gemenskap baserad på en gemensam idé. De flesta nationalister anser att statens gränser bör sammanfalla med gränsen för nationen i syfte att garantera folkets egen makt, tex rösträtt att själva avgöra sin framtid.

  Se även folkrätt, hertigdöme, domsaga, stam, folk, folkgrupp

  Av detta följer att boken wealth of nations får ett mer begripligt sammanhang av att nation på Engelska och Franska har en vidare betydelse än på Svenska. nationalism är svårt, och för Svenskar som levt i fred och frihet, utan större konflikter sedan 1814 är det svårt att förklara / förstå att vi vist är nationalister, vi vill ju alltid att alla ska göra som vi gör i Sverige, och tycker är det ofattbart, att inte alla gör som oss Svenskar, som funnit ljuset i vår hörna av världen, men nu kommer det inte att bli så, våra normer som vi tar för givna, är inte alls givna, och detta med Europa är lite svårt, likt England tillhör norden an avskild del, och har varit lite som USA, en avskild del som skapat en mycket särpräglad egensinnig kultur. slw

  SvaraRadera
 115. Har man orkat ändå hit, kan man lika gärna slicka i sig lite konsitutionell juridk, som våra högsta jurister börjat intressera sig för sedan vi gick med i EU - atts taten inte längre är god.

  Det är alltför sällan som vi i Sverige (numera) är intresserade av verklig kompetens, det kan vi tacka de policyprofessionella för, som lever i en förenklad barnkammarvärld, endera A eller B att det kan vara A och B går liksom inte in, sannolikt beror denna fördumning på att våra partier inte har minsta konstitutionell reglering, och går att köpa, och de som låter sig köpas, brukar inte vara intresserade av verkligheten eller det komplexa - utan enbart hur man drar en "berättelse" - då blir det platt, och det går inte riktigt att komma fram till om det är C eller M som kommit längst, i tomhet, miljöpartiet har fått vittring på tomheten, och sossarna är väl i princip tomma i bollen, även om de har sin identitet och historia kvar.
  Det där motståndet, bjuder inte SD mycket motstånd.

  Rättsstaten — rätt, politik och moral
  Fredrik Sterzel (red) Rättsfondens skriftserie, Uppsala 1996.
  Källa: http://svjt.se/svjt/1997/102

  Sterzel uppehåller sig vid den senaste författningsreformen i sin efterskrift Rättsstaten i 1974 års regeringsform. Artikel är en värdefull panorering över de punkter som i vår regeringsform på ett eller annat sätt har rättsstatsanknytning och gör att vi kan beteckna oss som en demokratisk rättsstat.

  I frågan om lagprövning erinrar Sterzel om Håkan Strömbergs genomgång av de högsta domstolarnas praxis i Förvaltningsrättslig Tidskrift 1988, en genomgång som ”utmynnade i ett välvilligt godkännande för Regeringsrättens del och ett lika klart underbetyg för Högsta domstolen som menades i dessa fall agera som statsmakternas förlängda arm mot medborgarna”.

  Sterzel bekänner sig till dem som vill ta bort uppenbarhetsrekvisitet, eftersom ”våra domstolar inte bör ha mindre befogenhet än de överstatliga domstolarna i Strasbourg och Luxemburg som vi ju är subordinerade”.

  Tyvärr vet ingen idag vad detta rekvisit innebär konstitutionellt, det är uppenbart. underbar benämning förresten. INte ens DÖ är uppenbart regelvidrig, eftersom helt enkelt HD inte vill agera konstitutionell somstol, eftersom det är regeringen som utser HD, och då är det uppebart att staten, dvs statsministern vill dig väl.... och just därför är det uppenbart, att vi landat fel, det finns ingen som kan ta statsministern i örat, ens när han avgått och spelar i kulisserna som partiledare.

  Sterzel avfärdar på ett uppfriskande sätt dem som varnar för en politisering av domstolarna och påpekar att det är lättare att mot bakgrund av Håkan Strömbergs undersökning ”se risken för domstolar som hukar för den politiska makten”. slw

  SvaraRadera

 116. Förhoppningsvis är en attitydförändring på väg. Men de höga kloka gubbarna måste få draghjälp, av våra opiniopnsbildadne journalsiter, annar tar den policyprofessionella eliten över, och det är någon som betalar duktigt, för att få dem att kvacka.

  Statsvetarna har på senare år uppmärksammat domstolarnas och den judiciella kontrollens betydelse för demokratin. (som vi tagit för given)

  Professor Olof Ruin gav i sitt inledningsanförande vid Nordiska Juristmötet i Stockholm i augusti 1996 ett försiktigt förord för ökad judiciell kontroll, som nog kändes ovant för många som vant sig vid den ”svenska modellen”.2 Är det bara trycket från en ökad internationell exponering genom EU-medlemskapet som sakta föranleder en förskjutning i relationen mellan politik och juridik också i vårt land,3 eller håller insikten i tider av vikande statsfinanser att spridas, att staten (”samhället”) kanske inte är så god, när allt kommer omkring?

  I Demokratirådets första rapport 1995 Demokrati som dialog, Bo Rothstein (red) sägs bl. a. följande (s. 89): ”Debatten kan nu inte längre önskas bort. Såväl politiker som medborgare har en skyldighet att ta ställning till de fundamentala regler som sätter det politiska systemets gränser och bestämmer dess legitimitet.” I rådets andra rapport, Demokrati och ledarskap, 1996, följs betydelsen av juristernas roll i demokratin upp.

  Inom den statsvetenskapliga forskningen talar man internationellt om politikens ”judikalisering”. Se Global Expansion of Judicial Power (ed. Torbjörn Valinder & Neal Tate) 1995 och Barry Holmström, The Judicalization of Politics in Sweden, 1994.

  Det var allt - vakna.
  slw

  SvaraRadera
 117. Neoliberal Agendafre sep. 18, 12:56:00 fm

  "Hur vore det om alla som tjänar mer än genomsnittet (beräknat såväl på inkomst av arbete som inkomst av kapital) ålades att betala en extra progressiv solidaritetsskatt under 2016. Som skulle användas till att göra livet drägligt för människor som flyr."

  Rakryggat, men det löser inte den grundläggande motsättningen mellan välfärdsstat och fri invandring.

  Varför ska relativt rika personer, som bor inom det geografiska område vi kallar Sverige, få bidrag samtidigt som vi låter barn svälta Bangladesh?

  Inse, ert moralsystem är trasigt.

  Nyliberalismen kan ge svar, statens enda uppgift är att skydda människor mot våld och tvång. Allt annat får skötas på frivillig väg, genom kontrakt, försäkringar, frivillig samarbete etc.

  Alla har lika rättigheter, oavsett var man är född. Vill en Gävlebo flytta till Stockholm så får denne hyra en lägenhet, bo hos vänner eller köpa ett hus/bostadsrätt. Exakt samma sak gäller om man kommer Eritrea.

  SvaraRadera
 118. "statens enda uppgift är att skydda människor mot våld och tvång"

  För att skydda alla männsiskor mot våld och tvång, krävs monopol på våld, dvs en stat, och den staten måste ha monhopol på våld och tvång för att samla in skatt, för att finansiera sin stora godhet, att skydda invånarna från våld och tvång. För att skydda den stat, som skyddar invånarna från våld och tvång krävs, givet att värnplikt ej tillämpas, ett pretorianskt garde, som uprätthåller våldsmakten. Detta garde behöver vapen (förutom en krigarklass) Dessa vapen måste någon tillverka, och för dessa krävs en krigsindustri, och denna krigsindustri levererar det mest fundamentala, och får utan tvivel inflytande över den stat som köper dess vapen. Utöver detta pretorianska garde, inkl vapenindustri, så behövs stödprocesser, tex en valmyndighet, skatteverk, riksrevision, ett civilförsvar, tex brandkår. Sedan är det det här med utbildning, om all utbildning är privat, så är frågan hur man skapar en utbildning för pretorianska gardet, som är neutral, i förhållande till det det privata.

  Dock, staten (makten) är alltid ond, och vill dig aldrig väl, så målet är det samma, att minska skadan av despoti, diktat. sedan finns det lite olika vägar. En annan väg är en stark stat som inte lämnar någon i sticket, då minskar risken för konflikter och uppror. men problemet är det samma, nu är vi på väg mot full privatisering, under höga skatter, och då är det nog fan inte sämre med äkta vara, nyliberalism, som i vart fall säger som det är. Att sten med monopol på våld samlar in all kosing, och sedan delar ut skatten genom upphandling, leder bara till ohejdad korruption och kameraderi, det var var osannolikt nog socialdemokrater som började detta med NGM, helt otroligt.

  Konklusionen är att om staten inte är god, så är heller inte marknaden god, statens makt neutraliseras med demokrati, marknadens makt genom "the power of good bye" Det gäller att maktbalansera, mellan det privata och offentliga, och ett problem är ingen längre vet om bankerna är staten eller ngt privat, det enda vi vet är att äganderätten förefaller behöva ett skydd, ibland anser ett kollektiv att de har äganderätten till något, då kallas det en stat, ibland får individer för sig att de äger något, då kallas det företag, dvs marknadsekonomi eller kapitalägarekonomi, tex att äga en plätt mark.
  Om en rik person köper en stor bit mark, och byter titel från ägare till Kung, och sedan inför små lokalval, för att göra arbeterna/ undersåtarna nöjda, så ligger man ganska nära, vad som varit, och hur det faktiskt är. Gustav Wasa ägde ju personligen statet, stat och kung var samma sak, tror det där reglerades först 1809. slw

  SvaraRadera
 119. Skilj religionerna från staten NU och på riktigt.
  Bra resonerat av Schlaug kring nationalstater. Det finns inget naturligt eller eftersträvansvärt med dem. Men de är under flera tidevarv, det minst dåliga systemet. Vi måste givetvis som det står få överblick. Skippa skygglappar är det enda som ger överblick. Reformera religionerna. Svårt? omöjligt? Ja kanske men nödvändigt.

  SvaraRadera
 120. Visionen om öppna gränser är god. Borde kunna ena alla som har tillit till Evolutionen. Problemet är att de flesta endast TROR på den. Evolutionen och endast evolutionen gör visionen om öppna gränser möjlig. Så varför inte hålla visionen levande?

  SvaraRadera
 121. Visionen är väl god men det förutsätter också att makten föredelas lika om vi inte vill sitta med en världsregering kontollerad av den rikaste promillen.

  Så tills ett rimligt alternativ finns så är det nationalstaten som vår demokrati vilar på.

  SvaraRadera
 122. Birger svarar att flyktingarnas otacksamhet över anvisat boende är illa. Antagligen i tron att det och motsvarande i vintras är några slags undantag. Jag möter asylanter varje dag. Varje.
  Dag. Och jag garanterat att det inte är några undantag. Den attityd jag alltför ofta möter har gjort mig väldigt kritisk till vad som pågår. En arsenal av krav på allt mellan himmel och jord. Kan vara allt från att lägenheten inte är tillräckligt central i centrum till att den inte är tillräckligt nyrenoverad. Vilken bild som tutas i människor i deras hemländer för att de ska vilja ta sig hit via dyra och farliga flyktingsmugglare kan man ju fundera över en stund. Men inte för länge. För under tiden svälter och lider de som behöver hjälpen som bäst. Men får den som minst. Som sagt, Birger har en bit kvar i sin problematisering.

  SvaraRadera
 123. Sverige har varit med att jämna t ex libyen med marken och innan våra JAS plan hjälpte Al Qaeda att ta över så såg det ut så här i Libyen:

  1. Libyen har den näst högsta BNP per capita i Afrika, bara Sydafrika har högre (1980 var landet ett av världens rikaste per BNP).
  2. Libyen hade högst levnadsstandard i hela Afrika.
  3. Libyen var ett skuldfritt land! 0% statsskuld! Hur många andra länder har det?
  4. Libyen hade fri utbildning för både kvinnor och män (med största andelen utbildade kvinnor av alla muslimska länder). 25% hade universitetsexamen.
  5. Gratis sjukvård för alla medborgare. http://en.wikipedia.org/wiki/Health_in_Libya
  6. Gratis el åt alla
  7. All form av ränta var olaglig – 0% på alla lån
  8. Bensinen kostade 44 öre litern
  9. Medellivslängden är/var höga 76 år.
  10. Ett hem var en mänsklig rättighet i Libyen. Gaddafi utlovade att sin far inte skulle erhålla ett eget hus innan varje medborgare i Libyen hade sitt hus eller lägenhet. Ett löfte han höll. Som nygift bidrar Libyska staten med 335 000 kronor till nytt boende
  11. För alla som ville bli bönder betalade staten mark, utrustning, hus, boskap och utsäde
  12. Över 82% av befolkningen kan läsa och skriva. De ca 18 procenten som inte kan läsa tillhör den äldre generationen.
  13. Om en Libyer inte hittade önskad utbildning eller sjukvård i landet finansierade staten detta utomlands plus traktamente på $2,300 US dollar per månad.
  14. Gaddafi tillät alla religösa åskådningar och raser.
  15. För varje nyfött barn ges mamman $5000 US dollar i bidrag
  16. I en FN-rapport från 2010 beskrivs Libyen som det bästa landet i hela afrika för människor att bo i.
  17. Nelson Mandela utnämnde Gaddafi för 1900-talets största frihetskämpe och fredsaktivist.
  18. Lybien är det enda självständiga landet i Afrika som inte har amerikanska militärbaser och en amerikanskt kontrollerad centralbank.


  Saab pressade regeringen att behålla Jas i Libyen

  Karma...

  SvaraRadera
 124. Birger, angående budgettips så är det inte så dumt att lyssna på ekonomer ibland:

  "Det finns många sätt att stoppa detta med rationell politik. I stället för att belöna t.ex. unga män som har pengar att ta sig över kan ett begränst antal flyktingar väljas ut på basis av behov (exempelvis sjuka eller föräldralösa barn) och sedan säkert flygas till Europa.

  De Europeiska länderna kan gå återgå till temporära uppehållstillstånd. De som verkligen flyr sina liv och inte har något val kan får skydd från krig. Samtidigt finns inte samma lockelse för de som inte är flyktingar i ordets sanna bemärkelse utan flyttar för att förbättra sin livskvalitet.

  Det viktigaste rika Europa kan göra för tiotals miljoner på flykt och uppemot hundratals miljoner i drabbade länder är naturligtvis att skicka resurser, inte att ta emot några hundratusen av de som lever i eller runt krigsdrabbade länder och försumma resten. De som med diverse absurda argument försöker förneka detta visar att de inte är allvarliga i sin påstådda altruism."

  "Mitt skissartade förslag är därför att Sverige ska ge två kronor till FNs flyktingprogram för varje krona som sparas på reducerad invandring. Detta kan kombineras med åtaganden om kvotflyktingar och temporära uppehållstillstånd till dem med skyddsbehov. Om exempelvis Norge följer med kan stödet till världens drygt 50 miljoner flyktingar två- eller tredubblas. En irrationell flyktingpolitik som till stor påfrestning för det egna samhället hjälper en bråkdel av dem på flykt är inte det enda alternativet som står till buds. Om viljan och förnuftet fanns vore det inte omöjligt för Sverige att agera som en äkta moralisk stormakt och faktiskt lösa den globala flyktingkrisen.”

  http://www.tino.us/2015/09/verklighetsforfalskning-ar-inte-humanism/

  SvaraRadera
 125. "I stället för att öka biståndet för att möta globala katastrofer har Sverige kraftigt skurit ned biståndet, utan större diskussion. Det är talande att ökat humanitärt bistånd förkastas i den svenska debatten till förmån för vad som närmast kan beskrivas som en invandringskult. Det är på basis av dessa kvasireligiösa övertygelser om avskaffade nationsgränser som Timbros så kallade “expert” Fredrik Segerfeldt krävde fri invandring samtidigt som han kritiserade Sveriges mathjälp till Syrien, ett land på svältens gräns. Den underliggande drivkraften i medias rapportering är en ideologisk övertygelse om öppna gränser, inte ett rationellt patos att hjälpa så många som möjligt.

  Att miljoner lever i svåra förhållanden i läger i Libanon och andra länder i desperat behov av pengar används som argument för att ta emot några promille av de boende och fortsätta svälta resten på resurser. Dessa absurda prioriteringar försvaras inte sällan med absurd retorik. Invandrare som redan fått skydd men föredrar Sverige framför Danmark, Turkiet eller Italien jämförs med judar som flydde undan andra världskrigets dödsläger. Kändisar klättrar över varandra och kräver beröm för att de vill ha mer av samma linje som dödar barn i medelhavet."

  Media framställer oärligt diskussionen om invandring som en konflikt mellan humanister som vill hjälpa och främlingsfientlig som vill vända flyktingar ryggen. I själva verket är dispyten om hur man ska hjälpa bäst, vilket i sin tur handlar om olika syn på bakomliggande fakta och huruvida ökat invandring är ett självändamål eller ett medel att hjälpa. Stefan Löfvenimpotenta respons sker inom ramen för en förnuftfientlig debattklimat:

  ”När människor flyr undan krig, förtryck och terror har vi ett moraliskt, mänskligt ansvar att hjälpa till, säger statsminister Stefan Löfven…Han framhöll att de som kommer hit utgör ungefär en-två promille av dem som är på flykt…”Stefan Löfven slog fast att de nyanlända kommer att behövas i Sverige eftersom vår befolkning blir allt äldre, men också eftersom en rad sektorer inom välfärden redan i dag skriker efter utbildad personal.”

  Det är ingen slump att policyn bygger på verklighetsförfalskning om nästan varje detalj:

  •   Flyktingvågen handlar inte främst om flyktigar som flyr krig, utan om de som fått skydd från krig i mindre attraktiva länder och föredrar att leva i rika välfärdsstater.

  •    Det handlar inte om att ta emot en eller två promille av världens flyktingar utan en eller två promille av världens flyktingar per år.

  •    Det handlar inte om en temporär kris eller ett fåtal flyktingar utan vad UNHCR beskriver som ”what increasingly looks like the new normal”.

  •    Det relevanta för att avgöra bördan är naturligtvis inte hur stor andel av världens flyktingar ett land tar emot utan antal i relation till landets befolkning. 2 promille av de 60 miljoner som är på flykt vore 120.000 per år, en takt som innebär att de med utländsk bakgrund blir Sveriges majoritetsbefolkning om runt 40 år. Detta är kanske önskvärt, men måste i så fall förklaras tydligt, inte döljas i manipulativ retorik om promille. Ingen har förklarat hur Sverige ska hantera dessa siffor mot bakgrund av de senaste trettio årens misslyckande med att integrera runt en miljon flykting- och anhöringinvandrare. Utrikes föddautgör redan idag 40 procent av de långtidsarbetslösa medan de med utländsk bakgrund utgör nära hälften av de med svaga skolresultat och står för ca 60 procent av socialbidragen."

  http://www.tino.us/2015/09/verklighetsforfalskning-ar-inte-humanism/

  SvaraRadera
 126. Jag vill inte ha folk boende i mitt hus. Inte nära vänner. Knappast släktingar heller. I alla fall inte någon längre tid. Och flyktingar/immigranter? Knappast. Svensken kanske vill ta emot några stycken för kortare tid mot ersättning. Men i flera månader eller år utan att få bra betalt - glöm det.

  I en nationalstat kan man säga att man vill ta emot ett visst antal invandrare. Bara för att man inte önskar fri invandrig, innebär det inte att nationalstaten ska vara statisk. Den ser så klart helt annorlunda ut om 50 år än den gjord nu eller för 50 år sedan. Som privatperson kan man också ha åsikter om vad som är en lämplig mängd invandrare. Detta är dock förenat med komplikationer för folk som bor i Sverige.....

  /xls

  SvaraRadera
 127. Hej andra tittare, är här för att vittna om hur jag fick mina lån från Mr Mason Brooke efter en hel del falska långivare lurad mig. Jag var i behov av ett lån för att starta ett företag och jag ansökte om lån från långivare från olika forum. De bad mig att betala lite pengar, men de gav mig aldrig mina lån. Tills en vän till mig presentera herr Mason, han lovade att hjälpa mig och han verkligen erbjöd han mig lånet utan dröjsmål. Jag vet inte om du är på något sätt i behov av en verklig och brådskande lån, tveka inte att träffa Mr Mason via sin e-post (urgentloanfinancialservice@gmail.com)

  SvaraRadera
 128. Min man man bromsade upp äktenskapsförhållanden med mig, han är mitt livs kärlek, vi separerade han sa att det var över mellan oss och att han aldrig kommer att ta mig tillbaka igen, jag förstod bara att han var kärleken i mitt liv efter Jag förlorade honom. Jag älskar min man så mycket, vi hade två barn tillsammans och jag vill att han ska älska mig men jag vet inte hur jag ska göra det, för så många gånger har jag försökt ringa eller skicka textmeddelanden till honom men han inget svar på mina textmeddelanden och inga samtal från honom på mer än sex månader. Inte säker på hur jag ens kan få honom tillbaka, verkar som om han fortsätter med sitt liv med en annan kvinna.
  Jag läste liknande artikel på en blogg, jag läste en koment från en dam från Sverige som heter Katie Mburgs, hon gav ett vittnesbörd om hur hennes ex återvänder tillbaka till henne efter 2 års skilsmässa, hon vittnade om att Dr.Oduduwa hjälpte henne med kärlek delaktivering för att föra tillbaka ex kärlek. hon lämnade efter kontaktadressen för att kommunicera med Dr.Oduduwa (dr.oduduwaspellcaster@gmail. com)

  SvaraRadera

KOMMENTERA GÄRNA DET AKTUELLA BLOGGINLÄGGET- MEN LÅT BLI KOMMENTARER OCH INLÄGG OM ANNAT.

LÄGG INTE IN LÄNKAR I KOMMENTARSFÄLTET.

MÅNGA SOM VELAT FÖRA EN KONSTRUKTIV SAKDEBATT HAR UNDER ÅRENS LOPP MEDDELAT ATT DE TRÖTTNAT PÅ ATT FÅ INVEKTIV OCH STRUNT TILL SVAR FRÅN ANDRA KOMMENTATORER.

VI SOM ADMINISTRERAR BLOGGEN HAR DESSUTOM TRÖTTNAT PÅ ATT RENSA UT RASISTISKA OCH GENTEMOT MEDKOMMENTATORER KRÄNKANDE INLÄGG.

DET ÄR SCHYSST OM DU TAR HÄNSYN. OCH HELST ANVÄNDER DITT NAMN.

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.