onsdag 29 april 2015

Är kärnkraften straffbeskattad?

Skiss: Betraktande av Tjernobyl.
Straffskatt. Straffskatt på kärnkraft. Hörde Jan Björklund tala om detta hela gårdagen. Straffskatt...? Kan man tala om straffskatt när kärnkraften inte ens betalar det som krävs för att finansiera avfallshanteringen? 

Och har någon hört Björklund säga att vattenkraften är straffbeskattad trots att den beläggs med en fastighetsskatt på 5,5 öre per kWh - medan den för kärnkraften är 0,3 öre per kWh.

Låt mig börja med avfallsavgiften. För att kunna finansiera omhändertagandet av det radioaktiva avfallet krävs att avfallsavgiften ligger på ungefär 6 öre per kilowattimme. Enligt flera myndigheters beräkningar. Den avfallsavgift S och MP gemensamt kom fram till att höja med 1,6 öre per kWh (från 2,2 öre till 3,8 öre) räcker således inte för att täcka kostnaderna.

Avfallsfonden är således fortfarande underfinansierad, vilket tydligen Jan Björklund blundar för. Kan man då tala om straffskatt?

Björklund riktar in sig på är den så kallade effektskatten som baseras på reaktorernas termiska effekt - vilket man kan översätta med "värmeproduktionsförmåga".  Regeringen ville höja den redan i höstbudgeten. Höjningen är ganska beskedlig - drygt 2200 kr per megawatt och månad (från 12 648 till 14 770 kronor) varav 600 kr är inflationsuppräknat. En tämligen marginell kostnad således

Jag skrev i höstas: "Detta påverkar knappast kostnaden för reaktorerna så att de drivs till stängning, men det bidrar", och det är fortfarande en rimlig bedömning. För helår handlar det om nettointäkt för det offentliga på cirka 250 miljoner. 

Ringhals 2 har för övrigt stått stilla hela vintern (sedan 15 augusti förr året) på grund av reparation av bottenplåt, som varit korrosionskadad, i reaktorinneslutningen.


Säkerhetskrav 
Det som inte resonerades om igår var de nya säkerhetskrav som EU ställer på kärnkraften - och som skulle kunna slå på ekonomin för de äldsta och sämsta reaktorerna. Det handlar om extra sytsm för härdkylning. För gamla reaktorer, som t ex de nu aktuella reaktorerna, kommer man förmodligen inte att behöva investera i stationära system  - det hade blivit alltför dyrt i förhållande till de begränsade år reaktorerna har kvar -  men väl i mindre dyra mobila system. Men, trots allt, en del ökade kostnader.

Vare sig denna extra kostnad för säkerhet, eller den måttliga effektskatten, skulle ensamma räcka för att släcka ner några reaktorer om inte elpriset sjunkit drastiskt. Nu blir emellertid kostnadsbilden - som den ser ut idag när bolagen inte kan ta lika mycket betalt för elen som  tidigare - tydligen alltför hög för två reaktorer i Ringhals som ju redan är tämligen bedagade. 

Farligt lova nedsläckning denna mandatperiod
Hur situationen ser ut om om bara ett år är emellertid högst osäkert. Fracking, som gett tillskott på billig olja, kan visa sig innefatta så stora miljöproblem att man får minska planerna. Situationen mellan EU och Ryssland kan utvecklas så att rysk gas stoppas, kriser i oljestinna områden kan minska upptaget av olja. Allt påverkar elpriset indirekt. Och uppåt.

Personligen håller jag nog fast vi den bedömning jag gjorde i höstas. Åsa Romsons löfte om att två reaktorer kommer att avvecklas denna mandatperiod känns osäkert. Att minst två ryker nästa mandatperiod är däremot högst troligt - om inte annat så när avfallsavgiften måste ökas för att avfallsfonden skall tillförsäkras de pengar som krävs för att ta hand om allt det radioaktiva avfall Sverige lyckats producera.

Någon som hört Björklund hävda att Vattenkraften är "straffbeskattad"?
Vattenkraften beläggs med en fastighetsskatt som motsvarar 5,5 öre per kWh. Björklund har mig veterligen aldrig hävdat att Vattenkraften är straffbeskattad.


PS1!
Jag läser att Ringhals stängs i förtid. Förtid?? De skulle ju, enligt löften från segrarna i folkomröstningen (S och FP) varit avstängda senast 2010. Hur kan det då bli förtid...? Avvecklades dödsstraffet också i förtid - Sverige hade 1906 investerat i en ny fin giljotin som bara kom att användas en enda gång. (Kan inte låta bli att göra jämförelsen av den enkla anledningen att några av läsarna av denna blogg kommer att få kraftigt adrenalinpåslag, vilket kan vara nyttigt för stillasittande nätkonsumenter.)

PS2!
Begreppen kan förvirra. Kärnkraftens effektskatt ersatte år 2000 den så kallade produktionsskatten, och baseras på reaktorernas termiska effekt - vilket kan översättas med "värmeproduktionsförmåga". Den motsvarar ungefär 5 öre per kWh om man skall förenkla det lite. Den industriella fastighetsskatten för kärnkraft är bara 0,3 öre per kWh medan den för vattenkraft således uppgår till 5,5 öre.

PS 3!
Tillägg 3 maj: Det finns de i kommentarsfältet menar att skattehöjningen var avgörande för Vattenfalls vilja att avveckla Ringhals, vilket jag hävdar att den inte varit. "Vi hade fått stänga Ringhals i alla fall", meddelar nu Vattenfalls VD. Vilket var och en som inte leker den retoriska leken inser. Däremot är det inte säkert, inte ens troligt, att reaktorerna stängs ner före valdagen 2018.

53 kommentarer:

 1. Nej det resonerades inte om vår politik (EU) och de säkerhetskrav som EU ställer på kärnkraften. Det resoneras om någon annan politik... Hittepåpolitik?

  Inte heller resonerades det om att vi inte får gå före. Om konkurrensregler. Så kärnkraftsanhängarna får säkert "rätt" Men det blir fel. Gott kan bli till ont och tvärtom.

  Lisbeth

  SvaraRadera
 2. Dödsstraffet avvecklades faktiskt inte helt förrän 1973. Bl a tack vare vårt starka försvar (numera avvecklat) slapp vi dock krigstillstånd i Sverige så vi slapp avrätta folk enligt krigslagarna.

  SvaraRadera
 3. Jo, Ben, men giljotinen avvecklades före dödsstraffet. I krigstid gällde arkebusering fram till 1973.

  SvaraRadera
 4. Ja, men man bör ju vara framsynt! Hade det blivit allvar av hade det ju varit både miljöförstöring och resursslöseri att sprida en massa bly i naturen om man har en fullgod, återanvändingsbar giljotin att använda?

  SvaraRadera
 5. Samma sak där Ben Dover. Vårt starka försvar och värnplikten avvecklades. Så de som tyckte att den skulle vara kvar får "rätt". Eftersom det finns en energiprincip en vetenskaplig, så borde vårt starka försvar inte ha avvecklats utan omformats medvetet av oss. Ändrat form till ett försvar mot t.ex. ett förändrat klimat med allt vad det medföljer.

  Inte läggas på EU som vill upprusta. Termodynamikens första huvudlag är energins bevarande. Vi är mästare i att bevara och starta krig. Det ändrade inte ett numera avvecklat försvar på. Det borde vi som ville avveckla försvaret erkänna med facit i hand. Nu är det enda som är trovärdigt att stärka försvaret om vi vill kallas alliansfria. Men det var länge sedan vi var det... Så vi kommer förmodligen att avrätta folk enligt krigslagarna. Som inte ska förväxlas med kosmiska lagar. Som inte alls talar om upprustning dödsstraff eller kärnkraft. Utan om fri energi. Frihet inom ramen för allas rätt till samma frihet.

  Lisbeth

  SvaraRadera
 6. Igår drog Jan Björklund en lans för kärnkraften, veckan innan för återinförd värnplikt och NATO - medlemskap. Kanhända stundar snart ett nytt utspel om eurons införande i Sverige. En lång ökenvandring tillönskas folkpartiet.

  SvaraRadera
 7. Tyvärr så verkar denna ökenvandring "tillönskas" oss alla.

  SvaraRadera
 8. År 1865 blev det första året under 1800-talets Sverige, då ingen civil avrättning verkställdes.
  Under 1900-talets första decennium blev endast en person dömd till avrättning.
  Praxis efter år 1910 blev att de dödsdömda fick sina domar omvandlade till livstids straffarbete.

  Vackra Långholmen hyste många dåtidens dödsdömda i sina celler, som numera smart återanvänds
  för ett helt annat sorts boende, turisters frivilligt valda och högst tillfälliga viste.

  Varför inte låta nutida Långholmen stå som förebild för alla svenska gammaldags inhumana och så
  synnerligen kontraproduktiva och kostsamma fängelsehålor.
  IQ

  SvaraRadera
 9. Stockholms kommun har idag 430.000 bostäder som referens. Och vi måste bygga cirka 600.000 bostäder på 11 år enligt boverket. http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6132949

  Detta kräver kanske en del el? inte bara bostäderna utan underliggande infrastruktur och industri.

  Fråga, hur många vindsnurror måste vi bygga för att bara klara detta om vi inte ska bygga ut älvar och kärnkraft? Och hur mkt vindkraftverk byggs nu när Romson och Friddo har makten?

  SvaraRadera
 10. @Lisbeth:

  Man bör åtminstone inse att vi inte sätter ordningen i vår omvärld. Inte när det gäller klimatet, inte heller när det gäller det militära läget.

  Vi bestämde inte ordningen 1933 eller 1945 och vi kan inte bestämma den idag.

  Begreppet "Moralisk stormakt" är lika löjeväckande oavsett om det gäller havsnivåns höjning eller Putins legioner.

  SvaraRadera
 11. Kärnkraft har väl alltid subventionerats. Kärnkraft hade aldrig byggts på någon fri marknad utan har alltid varit beroende av subventioner och garantier.

  Lite som att bilindustrin aldrig nått dagens nivå om de själva fått bygga vägarna.

  Beskattningen kan ju vara på en nivå att skattebetalaren åtminstone får tillbaka sin insats och skälig ersättning för de garantier som skattebetalaren fortfarande har hängande över sig för kärnkraftsdriften.

  SvaraRadera
 12. Om man vill bli av med kärnkraften kan hög beskattning vara ett sätt.
  Men det regeringen gör just nu är att man vill avveckla kärnkraften samtidigt som man lägger nya skatter på förnyelsebar energi.

  Vill man att Sverige ska vara utan elproduktion?
  Ungefär samma sak som man gör med sveriges bönder, beskatta dom till döds.

  Det blir förvissa mer miljövänligt i Sverige om allting utförs i andra länder och vi bara importerar, helst med hästdroska och segelfartyg.

  SvaraRadera
 13. Moderna kärnkraftverk är väldigt säkra. Nästan helt säkra, men inte riktigt helt. Så ju fler verk och ju längre de är i drift desto mer ökar risken för en olycka. Och till slut så blir den mera trolig än otrolig.

  Det finns också en annan sårbarhet som det sällan talas om. I händelse av krig så skulle kärnkraftverken vara prioriterade mål och väldigt utsatta. Speciellt för nya avancerade "bunker buster" bomber.

  SvaraRadera
 14. Var har du fått dina 250 miljoner från, Birger? Du har uppenbarligen inte kontrollräknat. Vi har cirka 27000 MW termisk kärnkraftseffekt. 12648 kr/månad och MW ger en intäkt för staten på 4.1 mdr. Med höjning till 14770 kr blir intäkten 4.8 mdr. Skillnaden är i storleksordningen 700 miljoner, men problemet är hela bördan på 4.8 mdr eller cirka 8 öre/kWh.

  8 öre tillsammans med ca 4 öre avfallsavgift blir 12 öre, och du påstår att avfallsfonden skulle behöva 6 öre (ansvarig myndighet håller INTE med dig). Alltså är kärnkraften straffskattad med minst 12-6 = 6 öre. Att vattenkraften också är straffskattad gör inte saken bättre. Problemet är snarare att vindkraft subventioneras med 20 öre (+ att den slipper ta en del av de kostnader man åsamkar el-infrastrukturen). Det gör kärnkraften missgynnad med mer än 30 öre totalt.

  Dessutom baseras höga estimat för avfallsfonds-behovet på pessimism om kostnadseskaleringar, samt att politiker fortsätter tvinga fram förtida nedläggning (så att inbetalningarna krymper) och fortsätter segdra anläggningen och överforskar den. Man kan göra slutförvaret billigt om man vill och dyrt om man vill. Du, MILKAS och andra gröna vill göra det så dyrt som möjligt för att bevisa att kärnkraft är dåligt.

  Vi lever inte i en nekrokrati och varje riksdag är suverän. Därför är folkomröstningen och omgivande löften helt överspelade. Förtida nerläggning handlar om teknisk och ekonomisk livslängd, inget annat. Den tekniska livslängden är rejäl. Den ekonomiska livslängden kortas politiskt av figurer som Lööf, Romson och Löfvén.

  SvaraRadera
 15. Olle, sannolikheten att kasta en sexa med tärning är inte högre nästa gång för att man kastat icke-sexa 10 gånger i rad, som du tycks tro. Kärnkraften har den säkerhet den har och blir om något säkrare med tiden, eftersom man lär sig saker vid varje haveri i världen. Vidare är kärnkraften solklart värd sina olyckor - den räddar cirka 80,000 människoliv varje år.

  Varför man skulle vilja bomba kärnkraftverk vid krig är oklart. Det skulle riskera att få skadeverkningar även på angripande land. Vill man förstöra elförsörjningen är det långt enklare att bomba knutpunkter i el-infrastrukturen.

  SvaraRadera
 16. Martin, kärnkraften mjölkas kraftigt av staten och har varit en enorm vinstaffär för Sverige. Nu går vi över till ett kraftslag som mjölkar oss istället. Det får oundvikligen konsekvenser för vårt välstånd.

  SvaraRadera
 17. Ben Dover, Precis! "Man bör åtminstone inse att vi inte sätter ordningen i vår omvärld" och det är det jag skriver om. Fast är vi värst i klassen, så får vi mycket väl sätta ordningen. Det har Schlaug påmint mig/oss om. Flera gånger... Då är vi plötsligt inte små. Ingen piss i havet längre. Titta på föredömet Sverige. De avreglerar ju hela landet, går i spetsen. Säljer ut. Med tanke på allt som sålts ut borde vi kunna upprätta en stark arme. Om vi vill... Men var är pengarna, är ladan tom eller full. Kanske halvfull. Eller är politikerna fulla? Var tog vinsten vägen? Har vi blivit fattigare eller rikare. Vem ska man tro på? På Di Leva?

  Upprusta betyder upprusta militärt. Det är det bra med människor som vill gå före och skapa en annan och fredligare värld, samt en miljö värd namnet. Även om dessa människor inte får sätta agendan, så sätter de ner foten och påminner andra om "moral" och etik.

  En del påstår att vi är en "humanitär stormakt" och med det menar man väl att EU har god moral och etik. Hur pass moraliska vi är kan man kivas om.
  Schlyter förtjänar mer beröm än kritik när han tar fajter med kommissionen. Andra politiker fajtas också en hel del om man lyssnar noga... Men det gäller att lyckas också. Eller att erkänna öppet och mer tydligt att man måste fajtas oavsett vilket parti man tillhör. Sedan krävs en ännu viktigare sak att folket uppfattar förstår och lyssnar.


  Lisbeth

  SvaraRadera
 18. @jeppen
  Du säger att jag tror något som jag aldrig sagt. Sannolikheten att kasta en sexa är alltid lika stor oberoende av tidigare kast. Men ju fler kast man gör desto högre blir sannolikheten att man får en sexa.  SvaraRadera
 19. Situationen kring skogsbranden i närheten av Tjernobyls kärnkraftverk har skärpts.
  Ukrainas nationalgarde och interna trupper har larmats, uppger inrikesminister Arsen Avakov.
  Enligt Avakov har situationen med skogsbranden i Tjernobyls omnejd skärpts. Lågorna uppges närma sig kärnkraftverket. Skogen brinner för närvarande inom en 20 kilometers radie från det nedlagda kärnkraftverket.

  SvaraRadera
 20. Jeppen! Finansdepartementet delar Schlaugs uppfattning på 250 miljoner. Framgår av budgetpropositionen.

  SvaraRadera
 21. @Olle: Försök inte. Du skrev såhär: "Så ju fler verk och ju längre de är i drift desto mer ökar risken för en olycka. Och till slut så blir den mera trolig än otrolig."

  Det är helt enkelt inte sant, av precis det skäl jag nämnde.

  SvaraRadera
 22. @Anonym 04:01:00 em: Ok. Finansdepartementet har förstås räknat på påverkan på statsbudgeten, och då blir förbättringen endast den effektskatt som icke-statliga kärnkraftsandelar betalar in (resten tas från Vattenfalls vinst/utdelning). Dessutom måste man räkna bort den bolagsskatt som skulle flutit in om bolagen fått behålla dessa medel. Då blir nettoförbättringen av statsbudgeten 250 mille, men ökningen av effektskatten är 700 mille.

  Kom ihåg att Vattenfall är den största ägaren. Höjningen av effektskatten innebär alltså till största delen att regeringen plockar pengar av Vattenfall på ett annat sätt för att tvinga det att lägga ner reaktorer på ett PR-mässigt aptitligt sätt. ("Titta, kärnkraften klarar inte ekonomiiiiin!!!")

  SvaraRadera
 23. @jeppen

  Du har helt enkelt fel.

  SvaraRadera
 24. @jeppen
  En riktigt löjligt låg sannolikhet blir sannolik om man bara kastar tillräckligt många kast med tärningen. Den blir helt säker med tiden om man fortsätter att kasta.


  SvaraRadera
 25. Jeppen, det var ju det Schlaug skrev! Till och med skrevs det med spärrad stil.

  SvaraRadera
 26. @Olle: Som sagt, du tänkte fel. Alla kan göra misstag, men vi andra kan erkänna det. Du försöker låtsas som att du hade rätt.

  SvaraRadera
 27. Jeppen, jag skrev ju nettointäkt. Vad är det du påstår att jag har fel?

  SvaraRadera
 28. @Anonym: Ja, men det var ändå ett exempel på hur Schlaug lite schlugt försöker vilseleda, genom att låtsas som att liten påverkan på statsbudgeten innebär liten påverkan på kärnkraften. Du är nöjd med det, förstås, men jag är det inte.

  Faktum är att regeringen ser till att en produktion som i sig är väldigt billig blir utkonkurrerad av en mycket dyrare och sämre metod. Schlaugs hela inlägg går ut på att blanda bort korten.

  SvaraRadera
 29. 0.000001 * 1000000 = 1
  Det kan en femteklassare förstå.  SvaraRadera
 30. @Schlaug: Jag var ouppmärksam som inte fångade det direkt, men mina invändningar gäller ändå. Du vilseleder som sagt genom att illustrera din poäng, att höjningen effektskatten inte driver till stängning, med statens nettointäkt.

  SvaraRadera
 31. @Olle: Vill du flytta målstolparna så får du - ids inte tjafsa om det. Men jag kan påpeka att du nu verkar påskina att en sannolikhet på en miljontedel/år leder till att det med säkerhet händer inom en miljon år. Det stämmer inte heller, även om det kanske är naturligt för en femteklassare. Sannolikheten är istället 1-0.999999^1000000 = 63%. (Däremot sker det förstås i genomsnitt en gång per miljon år, så du kan rädda dig med det.)

  SvaraRadera
 32. Sverige har några av de äldsta kärnkraftverken på planeten. Fyra av tio kommer att passera 40-årsstrecket i år, vilket är den livslängd reaktorerna konstruerades för. Inget kärnkraftverk har drivits längre än 50 år, och det saknas kunskap om lång­tidsdriftens konsekvenser, skriver Annika Jacobson och Rolf Lindahl. Trots att reaktorerna uppgraderas och repareras för­sämras deras allmänna tillstånd, och därmed ökar risken för allvarliga olyckor.

  SvaraRadera
 33. @Anonym: Nämen!? Så du menar alltså att några betalda tjänstemän på Greenpeace sprider korkad FUD om kärnkraften? Vilken SKRÄLL.

  SvaraRadera

 34. Birger,

  Stoff för en annan dag:

  http://www.gp.se/nyheter/ledare/ledarkronika/1.2700198-malin-lernfelt-smutsigt-och-dyrt-i-mp-s-sverige

  SvaraRadera
 35. Det enda vi har vetskap om är vad vi här och nu kan konstatera, resten blir enbart teoretisk spekulation. Teori, spekulation och statistik om vad som till exempel händer i framtiden med det avfall kärnkraften lämnar efter sig har varken Jeppen eller någon annan vetskap om.

  När kunskapen fattas får vi nöja oss med begreppsförvirring som illusionen skapar. Första steget till radikal förändring av uppfattning är att inse sin egen begränsning. Trots att vi enbart har utforskat en bråkdel av tillvaron tror vi oss - i vår inbilskhet - kunna bedöma allt.

  SvaraRadera
 36. @Anonym 05:15: Det finns både teori och empiri när det gäller kärnkraftsavfall. Följ länken och läs!

  Även om vi har ofullständig kunskap så måste vi självklart agera på den kunskap vi har. Vad är alternativet? Fullständig handlingsförlamning? Eller att agera tvärtemot den kunskap vi har?

  Den kunskap vi har idag ger vid handen att kärnkraft är det miljövänligaste av energislagen, att den räddar cirka 200 människoliv per reaktor och år, samt utgör vårt enda riktiga hopp att avvärja såväl klimatkatastrof som luftkvalitets-massmorden vi ser idag. Därför bör världen sikta mot att åtminstone 10-faldiga kärnkraftskapaciteten.på ca 40 år. För miljöns skull, för vår egen skull och för framtida generationers skull.

  SvaraRadera
 37. Du har helt rätt Birger. Kärnkraften kan stängas så vi kan importera el från tyska kolkraftverk och gasverk drivna av rysk naturgas. Det har aldrig varit så roligt att vara miljöentusiast i dagar som dessa. Man kan bli creddig på söder OCH förstöra miljön och världen och ändå framstå som god.

  SvaraRadera
 38. Jeppens sakliga, faktabaserade inlägg har jag sparat för framtida referens. Tack.

  SvaraRadera
 39. Tack 05:12:00 sparar ditt faktabaserade inlägg. Tack. Försiktighetsregeln eller försiktighetsprincipen gör att vi måste agera. Vi vet inte vad som händer med det avfall kärnkraften lämnar efter sig. Alltså så spekulerar vi och har som jeppen skriver "ofullständig kunskap". Denna ofullständiga kunskap borde leda oss till försiktighetsprincipen. Alternativet är alltså försiktighetsprincipen Jeppen. Du frågar efter alternativet. Det är då inte handlingsförlamning eller hybris. Finns inget bättre än försiktighetsregeln i en så allvarlig fråga och när kunskapen är ofullständig.

  Den regeln eller principen säger inte bygg fler kärnkraftverk. För kunskapen om hantering av avfallet är ofullständig. Blir nästan lite rädd "10-faldiga kärnkraftkapaciteten på c.a. 40 år" Det säger den ofullständiga kunskapen. "Även om vi har ofullständig kunskap..." så bör vi 10-faldiga kärnkraftkapaciteten. Låter märkligt. Handlingskraftigt ja visst men märkligt.
  Dessutom vad är det som säger att vi måste importera el från tyska kolkraftverk eller gas från Ryssland. Livsstilsförändringar måste gå hand i hand med omställning och tyvärr så får ni Jeppen och Erik, Sthlm nog "rätt"
  Jeppens inlägg kan mycket väl(spekulation) sparas för framtida referens för en del. Skriver "spekulation" för livsstilsförändringar kan tvingas fram fortare än vad vi tror. Därför är försiktighetsregeln A och O i mycket viktiga frågor.

  SvaraRadera
 40. 1. Ingen har bevisat att försiktighetsprincipen är säker att använda. Alltså kan vi, enligt försiktighetsprincipen, inte använda den.
  2. Vi saknar fullständig kunskap om allt. Om kärnkraft diskvalificeras på den grunden så diskvalificeras allt.
  3. Vi måste fortfarande agera med den kunskap vi har. Den kunskap vi har är att kärnkraft är bäst. Det är irrationellt (och "märkligt") att välja något vi har all anledning att tro är sämre.
  4. Vi har redan kärnavfall, så det tekniska problemet måste lösas. Om vi har 10 gånger mer eller inte spelar ingen roll.
  5. Världen behöver mer energi, inte mindre. Många miljarder lever i energifattigdom och får samla pinnar vars rök de och deras barn sedan får sjukdomar och dör av. För dem är kolkraft en lätt-tillgänglig förbättring av ett desperat läge. Vi bör hjälpa till med kärnkraft istället.
  6. Sverige kan i nödfall och med livsstilsförändringar klara sig på vattenkraften för vi har ca 700 W/capita vattenkraft. Men världen som helhet har mindre än en tiondel av detta. Ska vi hjälpa till ska vi bygga kärnkraft, inte två våra händer och låtsas som att andra kan göra som vi.
  7. Om du, Lisbeth, för jag antar att det är du, vill att världen ska göra livsstilsförändringar, så kan du väl solidarisera dig med de kvinnor i tredje världen som året om tvättar familjens kläder i närmsta vattendrag och som inte har tillgång till kyl, frys och elspis?

  SvaraRadera
 41. Jeppen, Du antar att det var jag, men du visste inte. Du spekulerade:) Ställ detta i förhållande till att spekulera kring kärnkraft. För mig är det en allvarlig fråga därför försiktighetsregeln. Kan inget om W/capita. Eller om världen som helhet har mindre än en tiondel av detta. Men jag vet att olyckor skett och att sannolikheten att det ska ske igen finns. Med denna vetskap finns något annat val än försiktighetsprincipen?

  1) Försiktighetsregeln/principen är något man tar till när man inte är helt säker.
  2) Instämmer vi saknar fullständig kunskap om allt! Kärnkraft diskvalificeras på grund av att vi saknar fullständig och viktig kunskap. Men alla frågor är mer eller mindre viktiga. Vi bör inte vara fega och missbruka försiktighetsregeln. Hur då lära mer? Du nämner i ett annat inlägg "för miljöns skull för vår egen skull och för framtida generationers skull" Här gäller försiktighetsprincipen. Omsorg om alla/allt.
  3) Där brast det. Vi har ofullständig kunskap. Du skrev det själv. Den kunskap vi har eller tror oss ha är delad. Som baken. Du säger dig veta trots ofullständig kunskap.
  4) Tekniska problem löser man inte på samma sätt som skapat dem. I det här fallet med mer problem (kärnavfall). Det är inte som att välja mellan ett äpple eller 10.
  5) Världen behöver inte mer energi utan annan energi. Det är den energin den "goda" vi (en del) försöker hitta. Trots att en del säger att den är fri och att makten vet det.
  6) Hjälpa till eller stjälpa? Utan mer kunskap kan det bli vilket som.
  7) Solidarisera sig med kvinnor i tredje världen kan man göra på olika sätt. Tredje världen förresten... Det finns rapporter som säger att fortsätter vi på samma spår så blir det vi som får kalla oss för ett "U-land" inom en snar framtid. Vi rasar i mjuka värden. Vad vet de som skrivit dessa rapporter som inte vi vet? Försiktighetsregeln/principen har inte fått gälla i dessa frågor skol/omvårdnad/järnväg osv. heller. Så förbered dig på livsstilsförändringar Jeppen. Människor har fått ställa om genom hela historien. Säkert inte frivilligt alla gånger.

  Försiktighetsprincipen/regeln bra att den finns. Synd bara att den används alltför sällan.

  Lisbeth

  SvaraRadera
 42. @Lisbeth, olyckor har skett inom kärnkraft och kommer ske igen. Precis som inom vattenkraft, solcellstillverkning, gödseltillverkning, medicin, kirurgi, matproduktion, matberedning, idrott, kemi, transport, lek, älskog, konsertverksamhet mm. Betyder det att vi ska tillämpa försiktighetsprincipen och sluta med dessa aktiviteter? Om inte, varför tillämpa den på just kärnkraft?

  Kärnkraft räddar enligt forskare på NASA cirka 80,000 liv per år, eller 220 per dag. Tjernobyl kommer totalt att skörda cirka 4000 liv enligt pessimistiska beräkningar från WHO. Kärnkraften låg alltså på plus när det gäller miljö och liv även under månaden april 1986, då Tjernobyl skedde. Den olycksaliga månaden stod kärnkraften för 220*30-4000 = 2600 räddade liv. Övriga månader cirka 6600 räddade liv.

  Du menar att vi enligt försiktighetsprincipen, ska strunta i den kunskapen och låta bli kärnkraft? Det är antiintellektuellt, oresonabelt och oansvarigt, för att uttrycka det milt. Dessutom är det så iskallt att jag nästan blir mörkrädd. Är du likt Schlaug så gammal att du skiter i klimatförändringarna? Eller hur kommer det sig att du är så kall inför dessa dödsfall och den annalkande klimatkatastrofen?

  SvaraRadera
 43. Jeppen sitter fast i gamla tankemönster. Människans förmåga drivs inte av energi som kommer från kärnkraft. Människan drivs av Fri-Energi och den är gratis. Fri Energiteknik: Ja, tack!

  Försiktighetsprincipen: Ja, tack!

  SvaraRadera
 44. Fri energi, är det två hål i väggen i din hyreslägenhet det? Eller är det lite mitt-på-dagen-sommar-el som är "gratis" efter att man betalat 50,000:- till en solcellsmånglare?

  SvaraRadera
 45. Jeppen talar om kärnkraft som om den vore ett vetenskapligt under.

  De officiella forskarna - som Jeppen lutar sig mot - tror sig stå vid mänsklighetens yttersta gräns, de har tydligen inte kunskap om Fri-Energiteknik eller så finns det krafter som stoppar vidare utveckling. Istället satsar de på "under" - stora betongklossar - som kallas kärnkraftverk.

  Avfallet är dödsbringande i tusentals år framåt, ändå fortsätter produktionen. Plutonium är dödande och vid läckage blir stora landområden både obeboliga och ur stånd att producera livsmedel. Vad strålningen beträffar föreligger stor risk för sjukdom och missbildade foster.

  Det jag påtalar anses som vetenskapligt framåtskridande. Personligen kallar jag det en vetenskaplig dimridå som är livsfarlig.

  Försiktighetsprincipen: Ja, tack!

  SvaraRadera
 46. Vad du yrar. Berätta vad din "Fri-Energiteknik" är istället.

  SvaraRadera
 47. Jeppen.
  Förväntade mig att bli bemött med konstruktiv - inlärd - statistik och siffror om hur framtiden utvecklar sig om "undret" som kallas kärnkraftverk.

  SvaraRadera
 48. Och jag förväntade mig att du skulle tala ur skägget vad gäller fri energi. Men tydligen inte.

  SvaraRadera
 49. Instämmer med anonym. Det handlar om gamla tankemönster. Människor drivs av gratis energi. Men riktar den fel. Blockeringar som t.ex. kärnkraftverk och andra hemska sjukdomar uppstår då lätt.
  Fri energiteknik som anonym skriver om, vet jag väldigt lite om. Men vill man kan man ta reda på saker själv. Vet liksom Schlaug att det resonerades inte om EU och de säkerhetskrav som ställs. Utan det resoneras som om vi ytterst ställer kraven. (Min egen åsikt) Högt ställda säkerhetskrav och vi har svårt att gå före. Det blir en väldigt dålig ekvation. Hur ser den ut i siffror?

  I stället för att ifrågasätta mig om jag är kall Jeppen, så kan du rikta energin mot EU och fråga hur de tänker sig framtida energiförsörjning, om den ska vara kall eller varm. Men förvänta dig inte att de talar ur skägget oavsett om det är blått, rött, eller grönt.

  Lisbeth

  SvaraRadera
 50. @jeppen

  Kram och puss! Jag tror att du behöver lite kärlek.

  SvaraRadera
 51. Olle, du kanske är uppriktig, men det du skriver blir förminskande, en sorts härskarteknik. Jag behöver att gröna slutar flumma och börjar ta miljön på allvar. Chickenracet mot klimatet måste få ett slut.

  SvaraRadera

 52. Det jag noterar i Birgers postning är att han svamlar fullständigt om effektskatten.

  Ja, svamlar... det är inte bara ett påhopp, jag menar det jag säger: det är rent svammel.

  Effektskatten är inte en avgift för att täcka upp för olyckor.- Inte ett enda öre går in i någon slags olycksfallsfond eller liknande. Det är ren inkomst för staten. Syftet har aldrig varit att täcka upp för olyckor.

  Inte heller är det någon slags avfallsavgift. Det har vi en speciell avgift för och storleken på den bestäms av regeringen. Att påstå "Nä men den avgiften är för liten" är något som Birger i så fall får ta upp med sittande regering och inte blanda in i denna diskussion för effektskatten går inte in i denna fond heller.

  Säkerhetskrav och kostnader för dessa... nu snackar Birger ren smörja. Den kostnaden ligger på bolagen att ta hand om. Men effektskatten tar ju pengar ifrån bolagen. Så att effektskatten skulle gå till att implementera säkerhetskrav är helt verklighetsfrämmande.

  Så hela denna blogg-postning är svammel där Birger i raljerande ordalag försöker kasta skit på att Björklund kallade kärnkraften för "straffbeskattad". Effektskatten kan inte beskrivas som något annat. 4800 miljoner SEK per år tar staten på ren pin tjiv av bolagen, utan att bolagen får ett jota för det.

  I miljöpartiets företrädare i detta läge går ut och säger "Kärnkraften är för dyr" och sedan - så fort de kom på regeringspost för första gången någonsin - höjer straffskatten är smutsigt hyckleri.

  SvaraRadera
 53. Det som är mest beklämmande är att Birger inte inser att effektskattenhöjningen även är en nettoförlust för staten (och oss skattebetalare).

  Värdet på Ringhals 1&2 är idag ~15 miljarder SEK, en tidigare stängning leder till en aggressivare avskrivning av detta värde vilket faktiskt börjar närma sig kostnaden för Nuon-skandalen.

  Brutto kostar en höjning på effektskatten med 700 miljoner per år, ca: 3 miljarder per år för Vattenfall fram till 2020. Det är pengar som annars skulle betalats till statskassan, netto så kostar effektskattehöjningen oss skattebetalare 2,3 miljarder kronor, fram till 2020. Vad som sedan händer är oklart, men eftersom slutförvaret inte är färdigt så kommer kostnaderna eskalera för Vattenfall fram till slutförvaret står färdigt så att man kan börja riva anläggningarna.

  Man måste nog tillhöra den gröna ideologin för att tycka sådant här resursslöseri är något som är bra och beundransvärt...

  SvaraRadera

KOMMENTERA GÄRNA DET AKTUELLA BLOGGINLÄGGET- MEN LÅT BLI KOMMENTARER OCH INLÄGG OM ANNAT.

LÄGG INTE IN LÄNKAR I KOMMENTARSFÄLTET.

MÅNGA SOM VELAT FÖRA EN KONSTRUKTIV SAKDEBATT HAR UNDER ÅRENS LOPP MEDDELAT ATT DE TRÖTTNAT PÅ ATT FÅ INVEKTIV OCH STRUNT TILL SVAR FRÅN ANDRA KOMMENTATORER.

VI SOM ADMINISTRERAR BLOGGEN HAR DESSUTOM TRÖTTNAT PÅ ATT RENSA UT RASISTISKA OCH GENTEMOT MEDKOMMENTATORER KRÄNKANDE INLÄGG.

DET ÄR SCHYSST OM DU TAR HÄNSYN. OCH HELST ANVÄNDER DITT NAMN.

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.