torsdag 24 oktober 2013

Vem behöver blodiga statskupper?

Det första slaget föll redan 1985 när kreditmarknaden avreglerades på det att bankerna kunde visa sin totala avsaknad av kompetens och samhällsansvar.

Det andra slaget utgjorde en långdragen process under vilken reglerna för valutaflöden monterades ner – plötsligt utgjordes 90 procent av alla penningflöden över gränserna av ren spekulation.

Det tredje slaget föll i maj 1991 när regeringen gav klartecken till Riksbanken att knyta den svenska kronan till EU:s valuta, ecun. För att försvara kronans värde sattes räntan till 500 procent, vilket ledde till massarbetslöshet, att småföretag slogs ut och statens finanser blev allt sämre.

Det fjärde slaget var inte dåligt det heller: Många med höga inkomster fick så betydande skattesänkningar att de kunde låna ut pengar, mot hög ränta, till staten så att staten kunde bekosta de skattesänkningar som de just fått.

Vem behöver blodiga statskupper, när allt detta kan ske, utan debatt, i demokratins namn?

Den som hävdar att Marknaden tagit makten är fel ute. Marknaden har inte tagit makten. Den har fått makten av de folkvalda. Borgerliga och socialdemokrater i skön förening, applåderade av Svenska arbetsgivarföreningen/Svenskt Näringsliv och under pinsamt icke-motstånd av arbetarrörelsens fackliga gren, som det så vackert brukar heta. Hand i hand har de - i tron att det varit modernt - kapat allt fler band till en ekonomi byggd på reella värden.

Marknaden som givits makten är den marknad som styrs av idén om att allt kan reduceras till en fråga om pengar. Begär av vinst är det som ska driva samhället framåt. Inte behov av demokrati, kultur, social välfärd, delaktighet och empati. Sådant är omodernt i en tid när alla fått för sig att leka affär.

Den politik som blev norm bygger inte på empati, eller ens förstånd, utan på ekonomiska nyckeltal. Den politik som förs bygger på att människan är till för systemets skull – inte på att systemet är till för människans. Staten behandlar människor som problem. Kommuner uppträder som företag med köp- och säljprinciper. Företag med etiska, sociala och ekologiska ambitioner slås ut på grund av att rimliga spelregler saknas. Ekonomismen är den nya religionen, medan de mest inskränkta av ekonomer är det nya prästerskapet.

Uppriktigt sagt: det hela är så jävla dumt att människor om trettio år kommer att titta förvånat på vår tid och undra hur i h-e det kunde bli som det blev. Man kommer att undra varför så många, så länge och så intensivt blundat för vad det var som hände; nämligen en statskupp.

Den reellt existerande kommunismen var en katastrof och det var skönt när den försvann. Men det kommer att bli lika skönt när den reellt existerande råkapitalismen kommer att försvinna. Då, och först då, kan vi börja bygga en ekonomi som om människor och miljö betyder något. Då kommer det nuvarande systemets försvarare att ställas till svars. Många kinder kommer då att rodna, på samma sätt som kinder rodnat hos gamla Sovjetkramare.

Trösten i detta är att det inte behövs blodiga statskupper för att i grunden förändra ett samhälle. Det kan vara gott att veta när tiden är mogen för en ärofylld reträtt. 

39 kommentarer:

 1. Neoliberal Agendators okt. 24, 05:37:00 fm

  Marknaden är du och jag. Att vi fått mer makt och politiker mindre är något vi ska applådera

  SvaraRadera
 2. tack Birger! för den senaste tidens knivskarpa inlägg, tack för att du står stadigt och för att du med din långa erfarenhet kan se att utveckling inte handlar om en femårsperiod utan måste sättas i ett mycket större och längre perspektiv. Tack!

  SvaraRadera
 3. Neoliberal det är direkt fel. Vi har inte fått mer makt. Politikerna har däremot fått mindre makt och avvecklar sig själva på sikt. Det kan ju tyckas bra om man ogillar politiska partier. Men samtidigt vill vi ha det som i USA. Den "moderna" mallen. Som får världen att hålla andan gång på gång. Ska vi applådera en sådan modell?

  Birger, väldigt tydligt och bra skrivet. Marknaden har inte tagit makten den har fått den av alla dem som du räknar upp i en "skön" förening.

  Ingen behöver blodiga statskupper egentligen. Förutom den yttersta makten.

  Lisbeth

  SvaraRadera
 4. Neoliberal Agendators okt. 24, 08:00:00 fm

  "Vi har inte fått mer makt."

  För 25 år sedan bestämde politiker över 57% av produktionsvärdet medan det idag bara är ca 45%. Det är en stor maktförskjutning, även om man så klart hade velat se mer.

  "Det kan ju tyckas bra om man ogillar politiska partier."

  Jag har inget principiellt mot politiska partier, men jag ogillar sådana som vill använda hot/våld mot medborgarna..Statens uppgift ska vara att skydda invånarna från tvång/våld så vi kan bygga ett samhälle på samarbete och icke aggression.

  Den enda legitima användning av våld/tvång är för att hindra våld/tvång. Gå inte på vad politikerna säger. Det blir inte mindre stöld bara för det görs av en människa som kallar sig politiker.

  SvaraRadera
 5. # Neoliberal Agenda

  Marknaden är framförallt de som har fett om pengar, av vilket skäl som helst. Om en komplett oduglig, amoralisk och ond individ fick ärva 95 % av världens tillgångar av sin stenrike far så vore det han som hade 95 % av makten. Och det tycker du är rätt och bra...

  SvaraRadera
 6. # N/A

  "Den enda legitima användning av våld/tvång är för att hindra våld/tvång"

  Du är självfallet totalt blind för det massiva tvång som kapitalister skapar för oss andra när de styr världen som de vill för att tillfredsställa sina egna ofta ytterst tarvliga begär.

  SvaraRadera
 7. Neoliberal Agenda Gå inte på vad någon säger tänk själv. Politiker är också människor med fel och brister. Pekar vi bara på politikerna är vi illa ute. Tre fingrar pekar tillbaka på oss själva. Men de har tagit på sig ett uppdrag att föra folkets talan. Det förpliktigar. Man bör inte ta på sig mer makt än man har vett att handskas med. För "alla" är någons dräng och kan därmed köpas omedvetet eller medvetet. Att utse vettiga "ledare" är vår uppgift. Men som det är nu så får vi allt mindre att säga till om.
  Det kan väl ändå inte vara något att applådera?

  Lisbeth

  SvaraRadera
 8. Om Breivik eller Hitler hade ägt nittiofem procent av världens tillgångar så skulle Neoliberal Agenda ansett att det vore brottsligt att hindra honom från att satsa pengarna hur han vill. Exempelvis för att krossa vissa ekonomier och folk genom att konkurrera ut de ekonomiska verksamheter som de lever på.

  SvaraRadera
 9. Du skriver "Det kan vara gott att veta när tiden är mogen för en ärofylld reträtt." Det låter hoppfullt, men syns några tecken på det och hur ska det gå till?

  Tyvärr tror jag det kommer att gå ännu längre i att enskilda och samhället förlorar makt och inflytande.

  Att Björklund nu föreslår utsäljning av universitet vad är det? Visst, vi har uppmärksammat att forskningen inte stöder alliansen teorier. Och Häggströms förslag att förstaliga sjukvården är inte det ännu en våt dröm om att rea ut våra gemensamma tillgångar?

  SvaraRadera
 10. Neoliberal Agenda är antingen dum i huvudet eller en diktaturälskare. Sannolikt är hans mål kapitalets diktatur. Neoliberal agenda är en neofeodalist som vill att alla vi andra skall vara livegna slavar.

  SvaraRadera
 11. Ekot "Avlyssnad av USA"

  Storebror USA avlyssnar lillebror EU?

  SvaraRadera
 12. Birger är som Eliahu i Selmas "Jerusalem";

  Eliahu kunde bli blodröd av vrede, när han räknade upp för sig alla
  turkarnas missgärningar. Han kunde knappast förstå, att det var möjligt,
  att de fingo regera ostörda i hans fädernesland. Ty var inte Palestina det
  land, som alla kristna älskade? Och det var intet främmande land för dem.
  De funnos där av alla slag i kloster och skolor och missionsanstalter,
  ryssar och greker, romerska katoliker och protestanter, armeniska
  kristna, kopter och jakobiter. Och när man visste hur mäktiga en del av
  dessa voro i sina hemland, var det inte då otroligt, att de skulle låta
  turkarna fortsätta med sitt ofog? Varför lagade inte alla dessa, som
  bekände Kristi namn, att hans land blev styrt med rättfärdighet?

  Vi behöver fler "Birger" i vårt Palestina.
  Aran

  SvaraRadera
 13. Neoliberal Agenda:

  Visst, du och jag är en del av marknaden precis på samma sätt som grisarna är en del av farmen.

  "Krig är fred. Frihet är slaveri. Okunnighet är styrka."

  SvaraRadera
 14. Birger Schlaug anser du att tiden inte bara är mogen utan övermogen för en ärofylld reträtt? Om allt läggs ut på spekulationsmarknaden så är det till sist "försent?" Undrar liksom Karin K hur du anser att det ska gå till?

  Lisbeth

  SvaraRadera
 15. Enhets namn dyker upp då och då. Har varit engagerad i Enhet men blir inte riktigt klok på dem.

  Är Enhet ett EU kritiskt eller EU anpassat parti?

  Tycker det låter bra när jag läser om "Namninsamling för basinkomst i EU" Men ordet modernt kan få obehagliga konsekvenser.

  Annika Lillemets MP anser helt uppenbart att basinkomst inte kan ersätta sociala försäkringar. Utan är att betrakta som ett komplement. Människor har olika förutsättningar. Länder har olika förutsättningar även om vi alltmer går mot likriktning.

  Vad anser Enhet och i förlängningen EU kommissionen? Vi bör vara försiktiga när vi moderniserar? Det blir helt uppenbart inte alltid som man tänkt sig. Långa tankar är inte alltid vår specialitet. Det ska gå snabbt och det ska gå undan är snarare vårt motto just nu. Tycker det är intressant att basinkomst diskuteras och ventileras. Samt att Enhet eventuellt finns med som ett alternativ.

  Lisbeth

  SvaraRadera
 16. Neoliberal Agendators okt. 24, 11:27:00 fm

  "Marknaden är framförallt de som har fett om pengar,"

  Finns många olika typer av marknader, men om vi tittar på varu- och tjänstemarknaden (och inte den för dyra antikviteter och sportbilar) så består den till största delen av vanligt folk som får sin lön och som handlar mat, kläder och annat de behöver.

  "Om en komplett oduglig, ... Och det tycker du är rätt och bra"

  Ditt exempel är hypotetiskt, men om en person lyckas få ihop 95% av jordens tillgångar så är det för människor i ett tidigare skede frivilligt har genomfört ett stort antal affärer med individen där de vid varje tillfälle har fått det bättre (annars skulle de inte gå med på transaktionerna). Alltså, har föräldern varit till otroligt stor nytta för världen. Tänk er någon typ Ingvar Kamprad som har givit världen billiga möbler fast gånger 1 miljon. Denna världsförbättrare ska sen ha valt att ge allt till sitt barn och barnet ( "odugligen") ska sen hitta på omoraliska saker. Svårt att veta vad du menar här, vad för omoraliska saker tänker du dig? Vi kan dock vara säkra på att om barnet gör saker som allmänheten inte gillar så kommer de företag etc. som odugligen äger inte stå högt i kurs.

  SvaraRadera
 17. Neoliberal Agendators okt. 24, 11:40:00 fm

  "Du är självfallet totalt blind för det massiva tvång som kapitalister skapar "

  Vad för tvång är det?

  En kapitalist tillhandahåller arbetstillfällen och varor/tjänster som folk kan köpa. Finns det bättre villkor och billigare/bättre varor på andra ställen så är det fritt att välja bort kapitalisten, eller starta något eget. Det finns inget i ett liberalt samhälle som hindrar arbetarägda företag eller andra företagskonstruktioner.

  Grejen är bara att de flesta inte är intresserade. Äger man företag så måste man också vara med och ta risken. Säg att Spotify hade varit ett arbetarägt företag. Det betyder att arbetarna hade behövt jobba till låga löner i över 7 år, företaget har fortfarande inte gjort vinst. Kapitalister har legat ute med pengar för de hoppas att en dag kunna skörda stort.

  SvaraRadera
 18. Birger,

  tack! Du skriver det ena relevanta inlägget efter det andra. Jag bugar.

  Ja, nyliberalismen har kuppats igenom. Jag tror dock att det kan finnas skäl att vara lite mer konspiratorisk än vad du är.

  Jag tror att den s.k. marknaden kan ha tagit makten genom att den förhärskande ekonomismen är köpt av storkapitalet och att förrädare som Kjell-Olof Feldt dels är programmerade av denna propaganda och dels tjänar på att gå kapitalets ärenden.

  Oavsett detta så är risken stor att vi inte kommer att få se en reaktion som innebär ett mer humant samhälle utan snarare ett mer hierarkiskt och brutalt sådant. Kampen om resurserna tilltar och efter kapitalistiska excesser kommer vanligen konservativa dito. Kombinationen är olycksbådande. Men jag hoppas att jag har fel.


  Eschaton

  SvaraRadera
 19. Neoliberal Agendators okt. 24, 11:55:00 fm

  "Pekar vi bara på politikerna är vi illa ute. Tre fingrar pekar tillbaka på oss själva. Men de har tagit på sig ett uppdrag att föra folkets talan."

  Visst är det så att de som valt politikerna bär ansvar.

  Vad jag menade med "gå inte på vad politikerna säger" är att många politiker beskriver det de vill göra med fina ord så man inte ska se förtrycket. Man kallar tex. saker för "gratis när det egentligen handlar om att med tvång/våld komma över medborgarna pengar för att lägga på verksamhet x.

  SvaraRadera
 20. Det bästa från din penna/ditt tangentbord hittills! Jag ställer mig intill Eschaton och bugar och sörplar i mig av din klokskap.

  Men - intill mig står även Karin K och Lisbeth. Och jag undrar med dem: NÄR och HUR? Syns det några tecken i skyn som tyder på att ett systemskifte är nära förestående?

  Du Birger skriver: "Men det kommer att bli lika skönt när den reellt existerande råkapitalismen kommer att försvinna."

  Jag hoppas du har rätt, men befarar att Eschatons profetia, om att det som (först) väntar oss är en tid av stora fasor, inte bara är sannolik, utan trolig. Nuvarande makthavare bär inte silkesvantar. Vi kan bara hoppas med Eschaton att han har fel.

  SvaraRadera
 21. Fast Birger har ju skrivit om det här förut om statskuppen....Om anpassningen till EU. Bugar och bockar också inte minst för ditt otroliga tålamod.

  Befarar också likt Eschaton och Anita att det som (först) väntar oss är väldigt svåra tider. Vi kan kalla dem omvälvningstider. Nuvarande makthavare bär som Anita skriver inte silkesvantar. Så vi kan nog tyvärr inte hoppas på att Eschaton har fel.

  När Birger skriver att om trettio år kommer vi titta förvånat på detta. Så hoppas jag att han har fel. Att det inte ska behöva ta trettio år. Så djävla dumma är vi det?

  Lisbeth

  SvaraRadera
 22. Lisbeth: Vet inte när du var engagerad i Enhet men vad jag förstår har mycket hänt i partiet sedan ungefär ett år tillbaka.

  Tidigare var känslan att idébasen var lite flummig med slogans som "mer kärlek i politiken" och "inre frid för yttre fred" mm.

  Idag är partiprogrammet mer konkret och genomtänkt med en tydlig modell för den ekonomiska politiken där landskatt och basinkomst är centrala begrepp.


  Tyvärr har jag erfarit att flera av mina vänner studsar på namnet Enhet som de associerar till diktatur och intolerans mot oliktänkande mm vilket är synd då det är så långt ifrån partiet man kan komma.

  Av partiprogrammet framgår med tydlighet att Enhet är emot EU-samarbetet så som det ser ut idag.

  Det är definitivt värt att gå in på hemsidan och titta igenom partiprogrammet.

  SvaraRadera
 23. Tack Eric F. Det är ju bra om det finns tillräckligt underlag och intresse för en eventuell ny folkomröstning. Birger har ju tidigare tagit upp detta om folkomröstning om EU i ett inlägg.
  Håller med det saknades en tydlig modell för den ekonomiska politiken tidigare. Det blev flummigt. Ska definitivt kika mer på deras hemsida.

  Lisbeth

  SvaraRadera
 24. Neoliberal Agenda:

  Jag har inte läst allt du skrivit här så jag blir inte sur om du inte läser detta, men:

  Det finns alltid en konflikt mellan särintressen och den makt som representerar hela folket. Pengar är makt. Makten utövas till större del av marknadens särintressen idag än av en samlande samhällsfunktion, dvs politikerna. Historiskt manifesterades denna konflikt i maktkampen mellan kungamakten och lokala adelsmän som ville suga ut bönderna så gått det går. Kungen kunde ofta bygga sin maktställning på att hålla adelsmännen någorlunda i schack gentemot folkmassorna.

  Marknaden är dålig på att leverera det som de flesta vill ha därför att det man helst vill ha kräver långa planeringshorisonter hos konsumenten: vård, skola, äldreomsorg. Marknaden är bra på att erbjuda snabba lösningar. I de fall den erbjuder lösningar på långsiktiga behov är det vanligt att konsumenten vilseleds och villkoren förändras efter hand, tex pensionsförsäkringar.

  SvaraRadera
 25. Birger. Om trettio år kommer folk att undra hur vi i vår tid tänkte, menar du.

  Men det förutsätter väl att den kommande generationen blir fostrad i en helt annan anda än den rådande.

  Ty barn som växer upp med nuvarande politiska miljö, t.ex. den ekonomiska politiken, kan ju tycka att detta är normen, och i vuxen ålder fortsätta driva samhället åt fanders.

  Såvida de inte tar del av förfädernas värderingar, så som de gestaltas i bl.a. din vettiga blogg.

  Gt

  SvaraRadera
 26. Enhet delade flygblad flitigt i Sthlms lokaltrafik för ett antal år sedan och förmedlade intrycket till mig att det var ett gäng stollar/rättshaverister. Så namnet har rätt negativa associationer för min del. :-)

  SvaraRadera
 27. Neoliberal, hur tänker du kring dem som inte kan sälja sin arbetskraft för att de är för sjuka eller gamla eller har för låg IQ?

  Det finns ju exempel i USA på folk som tvingas ta 2 heltidsskitjobb för att få ihop till livets absoluta nödtorft. Det är ju också ett tvång precis som statens tvång.

  SvaraRadera
 28. Gt,Anita och flera andra: oavsett om vi kommer att hamna i den kollaps - beroende på miljö, ekonomi, klimat och självgående system - som ganska många varnar för eller inte så kan det bli en reaktion när det vi nu upplever känns mättat. En ny trend kan växa fram - om inte annat så kommer allt fler (unga, gamla, välutbildade, outbildade, egenföretagare, anställda, skuldtyngda och andra) att vara del av det stora prekariatet som till slut blir ohanterligt för beslutsfattare att hantera.  SvaraRadera
 29. Ja, då får jag tacka för detta komplement.

  Gt

  SvaraRadera
 30. Och när kommer sista steget i den här uppladdningen på bloggen? Proklamerande av opinionssiffror för ett helt nytt parti?

  SvaraRadera
 31. Tror det ligger mycket i det Birger skriver. Att en ny trend kan växa fram. Tyvärr kan den innehålla mycket ilska och frustration.

  Det delvis för att EU kommissionen vill begränsa skyddet för anställdas säkerhet. Med stopp för planerade direktiv angående belastningsskador och skydd mot cancerframkallande ämnen.

  Samtidigt vill de enligt "KA" ta de länder i örat som inför bättre regler för de anställda än de regler som finns i EU-lagstiftningen. EU kommissionen vill införa en offentlig skämslista som försvårar för företag genom att ägna sig åt "Gold Plating".

  Trots att det står i EU fördraget att det är tillåtet för länderna att ha bättre regler än EU:s när det gäller arbetsmiljö.

  Att EU vill skruva ner inte bara arbetsmiljöarbetet på EU nivå är väl ganska tydligt. Även när det gäller annat miljöarbete.

  I Sverige skulle det enligt KA gälla 98 procent av alla företag i landet... Så i princip alla kommer att märka av detta.

  Har svårt att tro att det kommer att accepteras. Tydligen ska detta diskuteras nu vid EU ländernas toppmöte. Ett brev har skrivits av LO, TCO och SACO med uppmaningen Reinfeldt ska stoppa förslaget.

  Kan inte förstå att EU kallas för ett miljöprojekt.

  Anser han att företag tjänar på att ha friska löntagare så försöker han stoppa detta. I annat fall är han med och ökar det "utanförskap" han alltid själv talar om. Belastningsskador leder ofta till förtidspensionering. Att begränsa skyddet för anställdas säkerhet, får givetvis konsekvenser som kommer att märkas och till sist bli ohanterligt för beslutsfattare att hantera.

  Är det okej att sätta sådan press på medlemsländerna? Att inte gå längre. Det kan var och en fundera på innan de får belastningsskador.

  Lisbeth

  SvaraRadera
 32. Om ekonomin går mot en kollaps så vill man ju helst ha ett homogent land med god sammanhållning. Tyvärr är det ju inte så länge och det är väl det som oroar mig mest, mer än klimatfrågan.

  För övrigt kan nu direktörerna och de andra höginkomsttagarna tacka Jonas Sjöstedt för att de får en extra skattesänkning p.g.a. slarv inom V i samband med röstningen.

  SvaraRadera
 33. Håller med - tunga och upplysande inlägg på sistone. Håller tummarna för att det kommer ett upplysande inlägg om utsläppsrätter framöver.
  AK

  SvaraRadera
 34. Det var länge sedan marknaden var "du och jag". En liberal agenda kan handla om mindre stat och politik och mer fria val. En NEOliberal agenda däremot, alltså den vi lever efter, handlar om lika mycket politik som någonsin, med skillnaden att staten är högst engagerad i storföretags väl och ve samtidigt som staten avsäger sig ansvaret för det pris som marknaden har/kostar utanför sig själv.

  Den som tror att marknaden är bara du och jag tror inte att ett sånt pris finns. Därför är det svårt att tro att klimathöjningar skulle vara människans fel etc. Och svårt att tro att det är skillnad på privatisering och marknadsanpassning. Trots att de är varandras motsatser: privatisering innebär att slippa staten. Men det vi har idag innebär mer stat, mer övervakning från stat av människor, mer skydd av banker på bekostnad av människor, etc. Neoliberalt så det stinker, för när marknaden inte är du och jag då är marknadens frihet inte heller vare sig din eller min frihet.

  Staten finns inte om den inte låter sig styras av någon. Jag hade helst att det var du och jag.


  Intressant om skuld och att antikens greker hade tyckt vi var slavar:

  http://www.youtube.com/watch?v=nOBeHwyVKJs

  Annelie

  SvaraRadera
 35. Världsmarknaden kontrolleras av ett hundratal multinationella företag:

  Revealed – the capitalist network that runs the world

  http://www.newscientist.com/article/mg21228354.500-revealed--the-capitalist-network-that-runs-the-world.html#.UmmhGrEW9zQ

  Så marknaden är en hierarki av de som äger flest marknadsandelar, försök få det att framstå som demokratiskt... ha ha ha!

  Och de mest lukrativa marknaderna i världen är droger, vapen, prostitution och olja

  http://www.businesspundit.com/the-worlds-most-lucrative-business-markets/

  Rimmar rätt illa med alla nyliberala skönmålningar.

  SvaraRadera
 36. Den som hävdar att marknaden tagit makten är fel ute skrev Birger.

  Den har fått makten bl.a. av arbetarrörelsens fackliga grens icke motstånd. Förmodligen i tron på att allt var modernt.

  Nu vill de svenska facken att regeringen stoppar EU kommissionens förslag om att begränsa skyddet för de anställdas säkerhet. De ser inte minskat skydd som modernt. Utan tycker att det är en oroväckande och provocerande utveckling. Syftet att underlätta för små och medelstora företag i krisens EU köps inte helt. Priset får inte vara löntagarnas säkerhet och hälsa. Syftet är alltså att allt som är bra för den anställdas hälsa är en börda för företagen som skall gå med vinst.

  Uppmaningen att Fredrik Reinfeldt ska stoppa förslaget ger inte mycket hopp. Ett liknande brev skrevs enligt Kommunalarbetaren för två år sedan. Den gången ställde sig Reinfeldt bakom kommissionens förslag.

  Människan har reducerats till en maskin inte till den sociala, kulturella och andliga varelse som hen är. Tror inte vi behöver oroa oss för överbefolkning i framtiden... De svaga slås ut dör tidigt eller stoppas undan och glöms bort. De andra kan betraktas som slavar.

  Lisbeth

  SvaraRadera
 37. "En kapitalist tillhandahåller arbetstillfällen och varor/tjänster som folk kan köpa."

  Att kapitalister skapar arbeten, är en myt som lever vidare genom att man vänder på orsak och verkan.

  Arbetstillfällen skapas av att det finns en efterfrågan, inte genom att man skapar ett utbud.

  Efterfrågan baseras på att människor har _råd_ att efterfråga varor och tjänster.

  Kapitalisten lever på att det finns efterfrågan och förstör en stor del av efterfrågan genom att ständigt sträva efter att ackumulera kapital, kapital som inte används till investeringar i realekonomin utan istället till att spekulation, mark- och fastighetsköp.

  Genom förfarandet förstör kapitalister hela tiden fler arbetstillfällen än de påstås skapa.

  Efterfrågan skapas av statens valutautgivning, som sker genom direkta köp av varor och tjänster, eller indirekt via statsbidrag till t.ex. kommuner och landsting.

  Genom att utgivningen av valutan är större än statens skatteintag skapas möjligheten till efterfrågan, den som bl.a. kapitalister använder sig av.

  SvaraRadera
 38. "Det tredje slaget föll i maj 1991 när regeringen gav klartecken till Riksbanken att knyta den svenska kronan till EU:s valuta, ecun. För att försvara kronans värde sattes räntan till 500 procent, vilket ledde till massarbetslöshet, att småföretag slogs ut och statens finanser blev allt sämre."

  Vad man gjorde var att man bytte en fast växelkurs mot en annan. Möjligheten att spekulera mot svenska kronan hade fortsatt funnits kvar om man inte gjort någonting.

  Det är först när man valde flytande växelkurs (det vi fortfarande har idag), som möjligheten att spekulera sönder svenska kronan försvann.

  Det var marginalräntan som sattes till 500 procent, och det var bara under perioden 16 september och 21 september. Marginalräntan var den styrränta centralbanken använde sig av när den kortsiktigt lånade ut pengar till bankerna.

  Att den korta perioden på 5-6 dagar skulle ha skapat massarbetslösheten i sig är historierevisionism. Det kan den inte göra och gjorde heller inte.

  Det som skapade massarbetslöshet var att man sparkade väldigt många människor i offentlig sektor. Dessa människor fick direkt åtskilliga mycket mindre pengar att spendera ut i ekonomin, i den privata sektorn, vilket fick följden att tusentals små företag förlorade sin efterfrågan och därmed fick slå igen.

  När man påstod att staten skulle spara sig ur krisen, var det en åtgärd som istället förstörde en stor del av den ekonomi man påstod sig man ville rädda.

  Att Sverige sedan delvis kunde lyfta sig ur den kris som staten förvärrade, beror på ren tur, en exceptionell omvärldsdriven högkonjunktur.

  Frukterna från den högkonjunkturen gjorde Göran Persson till att vara hans förtjänst genom "ordning och reda i finanserna". Och det lever fortfarande kvar, trots att det är helt uppåt väggarna fel.

  SvaraRadera
 39. Välkommen till 24Hour Lån Tjänst

  Har du försökt att få lån från bankerna utan framgång? Snabbt behöver pengar för att få ut av skulden? Behöver pengar för expansion eller etablering av ett eget företag? Få ett lån från en av Storbritanniens ledande företag lån. 24Hour Lån Tjänsten är ett av de största säkrade lån företag i Storbritannien och vår vänliga och erfarna personal har möjlighet att behandla din ansökan snabbt och effektivt. Du får låna över en term 1-25 år och låna något belopp från £ 2000 till £ 50,000,000.00 för något ändamål. För mer information, vänligen kontakta via e-post: 24hourloanservice@gmail.com
  Hälsningar
  Larry Fox

  SvaraRadera

KOMMENTERA GÄRNA DET AKTUELLA BLOGGINLÄGGET- MEN LÅT BLI KOMMENTARER OCH INLÄGG OM ANNAT.

LÄGG INTE IN LÄNKAR I KOMMENTARSFÄLTET.

MÅNGA SOM VELAT FÖRA EN KONSTRUKTIV SAKDEBATT HAR UNDER ÅRENS LOPP MEDDELAT ATT DE TRÖTTNAT PÅ ATT FÅ INVEKTIV OCH STRUNT TILL SVAR FRÅN ANDRA KOMMENTATORER.

VI SOM ADMINISTRERAR BLOGGEN HAR DESSUTOM TRÖTTNAT PÅ ATT RENSA UT RASISTISKA OCH GENTEMOT MEDKOMMENTATORER KRÄNKANDE INLÄGG.

DET ÄR SCHYSST OM DU TAR HÄNSYN. OCH HELST ANVÄNDER DITT NAMN.