onsdag 20 mars 2013

Luciabeslutet som stängde landets gränser

Tänker man inte på vad man säger, säger man vad man tänker. Det är väl ändå så man måste tolka Tobias Billströms olika uttalanden. Som fått berättigad kritik. 

Från en del håll försöker man göra gällande att "i vår rörelse" är vi så mycket bättre, man ger sken av att man inte skulle komma på tanken att t ex låta individer gå under beteckningen "volymer".

Låt mig i all stillsamhet påminna om en plats, en tid och en statsminister som sa så här:

 
"5 000 turkbulgarer har kommit till Sverige den senaste tiden. Inget annat land har tagit emot fler än 500. Miljoner turkbulgarer lever i den här situationen. Det har bara börjat, det som de har bestämt sig för: Vi ska inte leva i Bulgarien längre, vi åker till Sverige...

Det finns hur många människor som helst som skulle kunna komma in. Men om vi inte vidtar några åtgärder, utan bara låter detta löpa, kommer det att slå tillbaka mot de flyktingar som redan är här. Därtill kommer det som Anna-Greta säger – det här med turkbulgarerna är inte något isolerat fenomen, utan vi kan få människor från Estland, Lettland och andra delar av Sovjetunionen, som i vinter går över gränsen mot Finland. De har ingen mat – det går svälttåg helt enkelt, som i desperation börjar röra sig mot Skandinavien...

Det kan bli en situation som vi inte har sett maken till i modern tid. Detta kan vi inte utåt diskutera. Men jag håller med Anna-Greta. Detta gäller inte bara VU, utan vi borde ha en grupp som började fundera i yttersta diskretion över vad vi gör om något sådant skulle inträffa."
 
Den som talat är statsminister Ingvar Carlsson. Samtalet förs i Socialdemokraternas Verkställande Utskott. Varje ord är nedtecknat i protokoll.

Regeringen har dagen innan informerat riksdagen om det som kommit att kallas Luciabeslutet. Året är 1989. Detta socialdemokratiska beslut innebar att gränserna stängdes - och att asyl i princip endast skulle ges till dem som uppfyllde kraven enligt FN:s flyktingkonvention. Humanitära skäl skulle inte längre gälla. Reglerna skulle gälla även de som fanns i Sverige och väntade på besked, med undantag för barnfamiljer som vistats i Sverige i mer än ett år utan att ännu fått något slutligt beslut.

Det var en märklig upplevelse. Sverige införde en slags undantagstillstånd i ett Europa med flyktingar som behövde hjälp. Till Tyskland hade det kommit 23 000 på flykt under bara en helg. Vilket Ingvar Carlsson tydligen valde att bortse från.

Den information som riksdagen fick levererades av den socialdemokratiska invandrarministern Maj-Lis Lööw den 14 december. Hon inledde så här:
- Herr talman! Jag har bett att få ta kammarens tid i anspråk för att infor­mera om ett regeringsbeslut i dag, föranlett av att det svenska flyktingmotta­gandet befinner sig i en kris... 

Moderaternas Gullan Lindblad var glad: "Det är bara att konstatera att verkligheten nu har nått rege­ring och riksdag även när det gäller flykting- och invandrarpolitik. Vi mode­rater ställer oss bakom regeringens beslut, inte minst eftersom det är ett gammalt moderat krav som regeringen nu gör till sin politik..." 

Centerpartiet ger sitt fullödiga stöd till skillnad från Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Folkpartiet, vars partiledare Maria Leissner säger:  "Herr talman! I juletider lyssnar vi ofta till evangeliet, och där kan man läsa: 'och det fanns inte rum för dem i härbärget,. Det är nu regeringens budskap till flyktingarna som söker sig till Sverige." Protokollet från riksdagens debatt finns här. Den borgerliga regeringen (sic!) upphävde beslutet efter sitt tillträde 1991. 


Hur socialdemokraterna resonerade internt finns ordagrant nedtecknat i protokoll - som blivit offentliga - från Verkställande Utskottet. Peter Santesson - som jag intervjuade häromdagen i Kunskapskanalen - har skrivit om detta på Inslag. se.

En snutt samtidshistoria som speglar dels hur fort vi glömmer, dels hur en del socialdemokratiska debattörer lätt förser sig med änglavingar fastklistrade med hyckel-lim.

Två saker: Jag undrar varför Ingvar Carlsson var så noga med att tillsätta en grupp som skulle börja "fundera i yttersta diskretion". Undrar vad dom sa. Sedan undrar jag hur det kommer sig att ett statsråd får sitta kvar i Sverige efter att ha uttryckt sig om blonda och blåögda som symbol för det goda. Det är som en liten, liten otäck pust från Centerpartiets gamla partiprogram från 1933 där man skrev:

"Som en nationell uppgift framstår den svenska folkstammens bevarande mot inblandning av mindervärdiga utländska raselement samt motverkande av invandring till Sverige av icke önskvärda flyktingar. Folkmaterialets bevarande och stärkande är en livsfråga för vår nationella utveckling."

Lustigt nog har de som ihärdigt krävt att V skall göra upp med sitt förflutna aldrig krävt att C skall göra upp med sitt...
33 kommentarer:

 1. Birger, varför ska inte Tobias Billström sitta kvar? Om alla politiker som någon gång sagt något dumt skulle avgå, då hade vi inte haft några politiker kvar, och ingen hade då heller vågat bli politiker. Allmänheten kräver ofta att våra politiker mer ska likna väljarna och dela dess villkor. Men hur ofta hoppar inte grodor ur munnen på oss väljare? Alltså, samtidigt som vi ställer enorma krav på våra politiker, kräver vi att dessa ska vara som folk är mest. Det går ju inte ihop. Men det finns ett sätt att lösa problemet, och det är att göra som Billström nu gjort. Man ber om förlåtelse och bättrar sig. Detta är den mänskliga vägen. Att i tid och otid kräva avgångar är bara dumt, för att inte säga omänskligt.

  SvaraRadera
 2. Politiker som gärna gör anspråk på att veta hur allt skall vara måste kunna ställas till svars när dom så uppenbart inte gör det. Grodor ur munnen på en minister har en betydligt större effekt än de grodor som t.ex. Ulf Löfgren och jag släpper ut.

  Bo Westerberg

  SvaraRadera
 3. Ulf
  Förlåtelsen tillhör kyrkligheten och religionen. INTE politiken.
  All sammanblandning är oförlåtlig.
  Aran

  SvaraRadera
 4. Det är förvånande att s lämnar ut sina protokoll, även när det ger så negativ bild av hur statsministern resonerar. Å andra sidan, hur pratar dom då när inte orden registreras?

  SvaraRadera
 5. Tack Birger för all intressant historisk info!

  SvaraRadera
 6. Herregud så fort man glömmer! Hur såg LO:s Löfven på saken då, vet man det?

  SvaraRadera

 7. Sverige räddades fem i tolv genom att den politiska förändringar i Bulgarien gjorde att flyktingströmmen avtog.

  Luciabeslutet fick i praktiken en ganska liten betydelse, men berättar hur även "det goda" partiets företrädare agerar när det hettar till.

  SvaraRadera
 8. Visst har det varit brunt förut i olika partier - och i valstugorna för inte så länge sedan - men nutiden hos Moderaterna ser mycket grumligt ut.
  Statsministern talar om "etniska svenskar", för att sedan läxa upp en minister som uttrycker sig rasistiskt.
  Det vore självklart bra om de partier som har bruna fläckar gjorde upp med dem - men ännu viktigare är att de konsekvent tar spjärn mot rasismen idag.

  SvaraRadera
 9. Statsministern talar om "etniska svenskar"

  Ett synnerligen mörkt kapitel i svenskarnas historia, då statsministern råkade erkänna deras existens ...

  SvaraRadera
 10. Ibland tycker jag att du tar lite väl billiga poänger, Birger.

  Idag är en sån dag, även om jag inser betydelsen av ditt resonemang om att kasta sten i glashus.

  Seluah Alsaati, vänsterpartist, för idag ett resonemang i SvD kring en rasism som är mycket grövre - men mindre uppenbar - än Tobias Billströms.

  Det handlar om sveriges rikaste kommuner som bara bygger villor och bostadsrätter.

  Avsaknaden av hyresrätter garanterar i princip att man får segregerade områden utan personer med invandrarbakgrund.

  Ett annat exempel på projekt med rasistisk underton är friskolereformen.

  Vetnskapsradion rapporterar idag om hur genuint misslyckad reformen är ur samhällelig synpunkt och hur lite intresse politikerna ägnar saken.

  Bortsett ifrån att den resulterat i bra och dåliga skolor med vitt skilda resultat så driver den också på segregationen.

  Internationella forskare varnar Sverige för att fortsätta med den i deras tycke extrema skolpolitiken.

  Ovanstående exempel är strukturell rasism pga politiska beslut som är otroligt mycket allvarligare hot mot en generös invandringspolitik än Billströms slarviga uttalande.

  Tyvärr kan man konstatera att t ex Miljöpartiet är väldigt mycket mer intresserade av att framstå som antirasister an att verkligen vara det.

  Själv skulle jag föredra ett parti som jobbar antirasistiskt genom att lyfta fram en vettig skol- och bostadspolitik.

  /gorg
  SvaraRadera
 11. gorg - har ingenting att invända, det finns strukturer som de facto medför de konsekvenser som skiktar samhället, om detta har jag skrivit så många gånger att jag underlät detta nu. MP har jag kritiserat för dessa uppmuntran av segregation när det gäller t ex skolor. Skolpolitiken som förs bygger dessutom inte ett dyft på den forskning som finns, utan är helt ideologiskt motiverad, vilket jag väl med nästan föredömlig :-) tydlighet har påpekat både här, i debattartiklar och i teveprogram.

  Men denna gång handlade debatten om Billström och hur andra låtsas att man har änglavingar.

  SvaraRadera
 12. Lästips:

  OCH I WIENERWALD STÅR TRÄDEN KVAR av Elisabeth Åsbrink (Natur & Kultur 2011).

  Bland annat citeras där korrespondens mellan svenska myndigheter i Sverige och i Tyskland, och samtal mellan svenska myndigheter och Hitler-tyska dito.

  En del av dem går i en lika ruskig stil som den, vilken Centerpartiets rötter hemföll åt. Partiet hette förvisso Bondeförbundet på den tiden, men det befirar knappast dagens Center från att be om ursäkt.

  Må vi även ha Socialdemokraternas tidigare ledares utsagor i åtanke, när vi idag hör dem i TV racka ner på t.ex. Billström.

  Hur är det med glashuset, som sagt?


  Angående religion och politik, så vill väl alla religioner omfatta samhällsbyggnaden. Alltså är t.ex. kristendomen också politisk.

  Läs boken VINDARNA FRÅN VÄSTER av Per-Eive Berndtsson (Logos Media 2010) och se hur lika fornkristendomen (som levde kvar i den keltiska kyrkan fram till år 664) och filosofin i Steg 3 är varandra!

  Gt

  SvaraRadera
 13. Neoliberal Agendaons mars 20, 07:09:00 em

  Socialism och stängda gränser går hand i hand.

  Ni miljöpartister pratar om medborgarlön på 10 000:- i månaden.

  Hur tror ni det går ihop med fri invandring?

  SvaraRadera
 14. Neoliberal, nu kör du motorsåg istället för kirurgkniv igen när du försöker ta dig fram i debattdjungeln... Inte bra för trovärdigheten.

  För det första är jag inte medlem i något parti, för det andra talar inte MP om medborgarlön, för det tredje är man väl inte heller, vad jag vet, för fri invandring. Men du kanske är bättre insatt om det finns något hemligt partiprogram eller så...:-)

  SvaraRadera
 15. Socialism handlar om vem som har makten över produktionsmedlen. Typ. Vad har det med stängda gränser att göra? Trollfasoner.

  SvaraRadera
 16. Neoliberal Agendators mars 21, 12:34:00 fm

  Florian, konstaterar bara att det finns en motsättning mellan ett system med omfattande bidrag och stor offentlig sektor, och öppna gränser.

  I ett nyliberalt samhälle kan man ha helt öppna gränser eftersom systemet inte bygger på att man kan leva på varandra genom staten.

  SvaraRadera
 17. För att komma vidare lite i resonemangen om medborgarskap och invandring (ibland kan det kännas som att det står så väldigt still i denna fråga) kan man läsa den här artikeln av Tino Sanandaji:

  http://www.axess.se/magasin/default.aspx?article=1673

  Rubriken är lite avskräckande ekonomistisk, men det är en artikel med många nya vinklar som också förklarar debattens politisk-historiska rötter.

  Kan vara ett sätt att komma framåt kanske.

  SvaraRadera
 18. forts...

  Citat från Sanandajis artikel:

  "Medborgarskap inom ramen för den liberala, demokratiska nationalstaten kan ses som en form av kollektivt ägande. Medborgare äger kollektivt tusentals miljarder i form av kollektiv egendom samt årliga skatteintäkter. Utöver detta innebär medborgarskap rätten att bruka makt över andra.

  Invandring är inte enbart ett kontraktsrättsligt utbyte mellan invandrare och hennes arbetsgivare, det innebär omfördelning av tillgångar och makt från existerande till nya ägare. Därför har alla medborgare rätt att kollektivt besluta om invandring."

  Är det en form av nationalism som uttrycks? Ja, kanske.
  Men det är väl ungefär samma form av nationalism som de flesta åberopar för Tibet, Västsahara, Östtimor och Palestina i så fall.
  Möjligen är nationalism fel ord för det Sanandaji vill beskriva. "Samhällskontrakt" kanske är bättre?

  SvaraRadera
 19. Den här kommentaren har tagits bort av bloggadministratören.

  SvaraRadera
 20. Neoliberal Agendators mars 21, 08:32:00 fm

  Öppna gränser är ett sätt att krossa välfärdsstaten. Sanandaji verkar snarare vilja bevara den genom att ha stängda gränser.

  Det är tex. ingen som vill betala in en massa pengar i ett statligt pensionssystem om massa människor kan invandra vid 64 års ålder och också få ta full del av det.

  Lösningen är att ha privata system, då blir den enes bröd blir inte den andres död.

  Jag kan inte se varför en norrlänning ska ha större rätt att till mina pengar än en etiopier. Om något skulle jag hellre ge mina pengar till etiopiern som har haft mycket sämre förutsättningar, men detta givande måste isf. ske på frivillig väg.

  SvaraRadera
 21. Häromdagen var jag på det kommunala badet i den förment segregerade kommunen och badade i barnbassängen med den blonda och blåögda dottern på 4år. Hon var den enda som inte hade heltäckande kläder, en del av de andra barnens föräldrar hade ytterkläder och skor på sig, som de vadade i vattnet med. Ensam och naken i bikini var hon!

  Hon har redan i sin barnmedvetenhet börjat tala om att ha slöja.

  Hur länge tror ni det dröjer innan Svenska kvinnor måste gå med slöja av säkerhetskäl? Syraattackerna kommer att komma.

  Så ni svenska hycklare som förnekar etniska svenskar och svensk kulur: Öppna ögonen och inse att hela Sverige befolkning kan tryckas in i en förstad till Shanghai.Inse att det är ni som blir nästa offer i en etnisk rensning. Ni är i minoritet.

  Etniska rensningar har alltid förekommit och kommer alltid att förekomma, utom i den välfärdsparantes som var under senare delen av nittonhundratalet.

  Den, som dessutom menar att samhället skall bekosta det ena och det andra, skall ge bort sin lön till samma välgörande ändamål, först! Annars är denne en hycklare som låtsas vara god, på andra bekostnad.

  SvaraRadera
 22. "Etniska rensningar har alltid förekommit och kommer alltid att förekomma, utom i den välfärdsparantes som var under senare delen av nittonhundratalet."
  Jag rekomenderar boken: SKYMNINGSSÅNG I KALAHARI där Lasse Berg resonerar om att inte våldsamheter bland människor funnits speciellt länge.

  SvaraRadera
 23. Vet någon, huruvida Billström la in någon värdering i begerppet blå ögon & blont hår?

  Ifall han menar att det är fulare att ha mörka ögon än blå, så lär han ligga dubbelt illa till hos sin partiledare, som är mörk (och snygg).

  En välvillig tolkning av den Billströmska grodan är väl att han, medelst ytliga schabloner, ville illustrera ett anförande, utan att avse någon gradering i skönhetsfrågan.

  Men i den politiska kulturern tolkar man inte välvilligt. Den världen känner tydligen mest till illvilliga tolkningar.

  SvaraRadera
 24. Ingen som vill diskutera om det var rätt beslut.Turkbulgarerna saknade egentliga asylskäl och ex.vis MP är ju inte för fri invandring.

  SvaraRadera
 25. Jag är för fri invandring. Eller rättare sagt jag vill att nån visar mig vad en gräns är? Och ett bra skäl varför man inte skulle få bosätta sig där man trivs bäst?

  SvaraRadera
 26. @Neoliberal agenda

  Ja den yttersta vänstern (kommunisterna) och den yttersta högern (neoliberalerna) förenas på väldigt många punkter.
  Även på punkten att krossa välfärdsstaten genom oreglerad invandring. Det här sägs sällan rakt ut, men en sådan agenda finns.

  Den yttersta vänstern har aldrig accepterat välfärdsstaten, och har snarare ett stort fattigt proletariat som mål (eller om man vill, som medel för revolution).

  Det är intressant att dessa små, sekteristiska grupper lyckats påverka politiken i Sverige så mycket.
  Kanske kan det förklaras med att åtminstone den ena sekten har i princip obegränsade medel för propaganda och lobbying (genom Timbro).

  Märkligare är kanske att det som brukar kallas den politiska mitten (Mp, C, kanske Fp och Kd) tycks ha anammat en de facto fri invandring, eller åtminstone mycket hög invandring (c:a 800.000-1 miljon människor per decennium kommer till Sverige om man räknar in amnestierna, vilket ger oss en av de snabbaste folkökningarna i världen)

  Detta trots att en oreglerad invandring på många punkter bidrar till att skapa ett samhälle som snarast blir polariserat i en höger-vänsterdimension, skapar rotlösa och vilsna grupper som blir lätta offer för konsumtion och dåliga arbetsförhållanden, och ofta inte alls stämmer överens med dessa partiers samhällsmål.

  Det är konstigt att den politiska mitten inte förstår vilka krafter de gjort sig till verktyg för.

  SvaraRadera
 27. Ny lag som det talas om för att papperslösa ska få gå i skolan begränsar de rättigheter de redan hade. De har rätt till utbildning och vård som det var, enligt internationell rätt.

  Det är alltså inet n framgång att reducera till akutvård, utan ett steg tillbaka.

  Sverige (lagstiftare, domstolar) är ovanligt konservativt (efterblivet) när det gäller att erkänna att mänskliga rättigheter ska gälla i det egna landet.

  Billström kan såklart inte sitt akvar om vi ska värna demokratin. men det kanske inte är det som är meningen.

  SvaraRadera
 28. Billström får stöd av M-politiker i landets kommuner, sas det i teve. De håller visserligen inte med om ordvalet, men i sak tycker de som ministern. Nu kanske ettera av två saker sker.

  Antingen lockar Billström och Co till sig röster från SD.

  Eller så blir det folkvandring av "Billströmare" från M till SD.

  SvaraRadera
 29. 09:42.nämn ett till land där papperslösa, som enligt lag skall utvisas, får gå i icke-obligatorisk skola!!

  SvaraRadera
 30. Björn Johansson har du sett någon tomtgräns och har du något bra skäl för att man inte skulle kunna bosätta sig där om man vill.

  SvaraRadera
 31. Jag tror Billström ville säga att den som gömmer illegala ofta inte är en välmenande etnisk svensk tant (som mediabilden kanske varit), utan en landsman till den illegala som utnyttjar dennes situation ekonomiskt, sexuellt, etc.

  Sedan har det blivit en massa rabalder när Reinfeldt sagt "etnisk svensk" (får bara sägas i negativa ordalag verkar det), varför Billström försökte med "blond, blåögd" som en sorts synonym, men bladdrade på utan att koppla in hjärnan och speciellt slutet på resonemanget blev jättekonstigt.

  Precis som det finns kurder så finns det en etniskt svensk folkgrupp och ett behov av att referera till den ibland. Tyvärr har PK-hysterin gjort att folk tvingas uttrycka sig allt mer invecklat och oklart.

  SvaraRadera
 32. Angående V:s kontra C:s förflutna så tycker jag det är stor skillnad på att å ena sidan hysa en åsikt som var ganska "mainstream" på den tiden och som inte aktivt tar livet av någon; och å andra sidan ursäkta, förneka, bortförklara och umgås med diktatorer som dödat tusentals till miljontals oskyldiga människor.

  Tiden är också en faktor: i C:s fall ligger det 70 år tillbaka i tiden. I V:s fall pågick det till murens fall och längre än så. Det var väl Uppdrag Gransknings senkomna exposé som slutgiltigt gjorde det svårt att kalla sig kommunist och hänga idolproträtt av massmördare på kansliväggen. Övriga media har haft en mycket förlåtande inställning.

  Om man vill gräva i gammal partihistoria så hade folkpartiet valsamverkan lokalt med nazistpartier på ett par orter på 30-talet.

  Och sossarna öppnade världens första rasbiologiska institut.

  SvaraRadera
 33. Det enda vettiga Socialdemokraterna gjort sedan ca 1970 och det förstördes sedan av den efterkommande borgerliga regeringen!

  SvaraRadera

KOMMENTERA GÄRNA DET AKTUELLA BLOGGINLÄGGET- MEN LÅT BLI KOMMENTARER OCH INLÄGG OM ANNAT.

LÄGG INTE IN LÄNKAR I KOMMENTARSFÄLTET.

MÅNGA SOM VELAT FÖRA EN KONSTRUKTIV SAKDEBATT HAR UNDER ÅRENS LOPP MEDDELAT ATT DE TRÖTTNAT PÅ ATT FÅ INVEKTIV OCH STRUNT TILL SVAR FRÅN ANDRA KOMMENTATORER.

VI SOM ADMINISTRERAR BLOGGEN HAR DESSUTOM TRÖTTNAT PÅ ATT RENSA UT RASISTISKA OCH GENTEMOT MEDKOMMENTATORER KRÄNKANDE INLÄGG.

DET ÄR SCHYSST OM DU TAR HÄNSYN. OCH HELST ANVÄNDER DITT NAMN.

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.