onsdag 6 juli 2011

Almedalen: Ibland gäller det att hålla truten

Att hålla truten kan vara en dygd. (Ska jag säga...)
Något av det heligaste för ett parti är att just den dag då man har ett givet utrymme i medierna, just den dag ska interna utmanare till partiledare/språkrör hålla truten. Håller dessa inte truten så tar den interna konflikten över medias intresse. 

Den hyvens Jonas Sjöstedt kunde inte hålla truten. Och förpassade därmed Ohlys ideologiska tal till andranyhet. Hade jag varit Ohly hade jag varit förbannad. Hade jag varit vänsterpartist hade jag varit både besviken och förbannad.

Hur som helst: Ohlys tal var det klart bästa, även om konkurrensen varit svag, hittills under veckan. En rejäl ideologisk genomgång, en kraftig markering mot allt från rasism till riskkapitalbolagens dränering av pengar från sjukvården, en klockren spark i baken på Miljöpartiet för dess förvar av vinstsyftande bolagiserade skolor och till och med en försiktig förklaring om att sänkt arbetstid är målet. Varför målet uttalas som 6 timmar om dagen, istället för 30 timmar i veckan, är däremot totalt obegripligt, rent av korkat.

Som jag ser det är vänsterns krav på att alla skall ha laglig rätt till heltid inte bara uttryck för glorifiering av lönearbetet utan också rent förfärande sett ur småföretagarperspektiv. Det finns småföretag som helt enkelt inte kan anställa någon på heltid. Risken att anställa någon som vill jobba deltid i kiosken, på fiket eller som samordnare för den lilla orkestern blir oöverstiglig om den anställde efter några år kan kräva att få jobba heltid. Socialister har en blind fläck. Och vänstern tycks dessutom se rätten till deltid som något småborgerligt bjäfs...

Dessutom: så länge inte vänstern kräver ett slut på oskicket med delade turer inom t ex vården visar man att kampen för tillväxt är viktigare än kampen för livskvalitet - att arbeta heltid 8 timmar om dagen uppdelat i två pass med 3 timmars paus emellan innebär att individen än mer betraktas som en kugge i ett ekonomiskt hjul.

Vänsterns lyckomål att alla kommuner skall erbjuda barnomsorg även på nätter är ytterligare ett steg mot ekonomiseringen av människan. Målet bör istället vara att ingen småbarnsförälder skall behöva jobba på nätter överhuvudtaget eftersom forskningen visar att det är ohälsosamt och stressande.

Och så klimatet. Vänstern anser, enligt Ohlys tal, att klimatpolitik kommer att leda till ekonomisk tillväxt. Så är inte alls fallet. Det är tvärtom så - vilket den ena forskarrapporten efter den andra visar - att det finns en tydlig konflikt mellan en hållbar miljöpolitik och ekonomisk tillväxt.

Denna konflikt har inte något av de tre partier, som än så länge talat i Almedalen, vågat beröra. Klarar vi inte att hejda klimat- och miljöhoten som forskarna till 98 procent är överens om så blir de flesta andra frågor tämligen marginella.

Totalt sett har partiledarna/språkrören talat i cirka 120 minuter, två av dessa minuter har flegmatiskt verbalt rört klimatfrågan. Inte undra på att människor börjar tro att klimathotet är avvärjt och att det bara är att brassa på som vanligt.

PS! Så här förklarar Jonas själv det där med truten.

20 kommentarer:

 1. Klimathot? Finns det ett hot mot klimatet?

  SvaraRadera
 2. Klockren grön argumentation.

  SvaraRadera
 3. Hot mot klimat och miljö?

  I dagens Guardian (England) finns en artikel - "Scientists finally get angry about indifference to climate change".

  Någon borde översätta den till svenska.

  SvaraRadera
 4. Att anmärka på uttrycket "klimathot" - mer än bara på skoj ?
  XXX-hot = hot mot XXX
  XXX-hot = hot från/av XXX ?

  Vi hotas av fattigdom, men kallar det inte fattigdomshotet, vi hotas av överbefolkning men kallar det inte överbefolkningshotet.
  Genom att kalla det för "klimathotet" vill vi (omedvetet) få det att framstå som en ond, självständig motståndare, det framhäver vår oskuld ?
  Har frame-mästaren Schlingman haft ett finger med ?

  Borde vi istället tala om Människohot ?
  Inte i betydelsen hot mot, utan hot från.

  SvaraRadera
 5. Sjöstedt försvarar sig:
  http://jonassjostedt.se/?p=3671

  Apropå arbetstid minns jag att V fick kritik av MP för något val sedan. Detta för att de förstnämnda valde att driva frågan om 30-timmarsvecka utan att kunna "finansiera det på ett ansvarsfull sätt". Det kan mycket väl ha varit när MP:s egna mål ändrades från 30 timmar till 35. Jag har utan framgång försökt att hitta någon artikel om saken. Någon?

  SvaraRadera
 6. "Vänstern anser, enligt Ohlys tal, att klimatpolitik kommer att leda till ekonomisk tillväxt. Så är inte alls fallet".

  Jag vet inte vad som menas med "leda till ekonomisk tillväxt". Däremot vet jag att klimatpolitik kan verka i "tillväxtens riktning", eller hur man nu ska uttrycka det...

  /FT

  SvaraRadera
 7. FT: Jag är ganska övertygad om att du har fel, av den enkla anledningen att klimatpolitik värd namnet också måste innefatta en övergång för materiellt rika länder till andra modeller än tillväxt- och konsumtionsmodellen. Begreppet "utveckling" innebär bland annat att människor får bättre liv. För de flesta på jorden är materiellt ökad standard fortfarande detsamma som bättre liv, i vår del av världen kan bättre liv vara mer fri tid, mer social närvaro, mer kulturellt engagemang. En utveckling som de facto inte leder till ekonomisk tillväxt, enligt de mått som denna mäts i.

  Eric: Jag har också funderat en del på den frågeställningen. Får väl fundera ett tag till, för du har ju i sak rätt, retoriskt är begreppet "klimathot" enkelt, i sak är det tveksamt på de grunder som du nämner. Begreppet "människohot" leder lätt in i tankesfärer som hör hemma i de ekofascistiska kretsarna, där "hotet människa" mer eller mindre skall utsättas för kinesiskt ettbarnspolitik, tvångssterilisering och ekonomiska bestraffningar för de mödrar som föder fler barn än de godkända.

  SvaraRadera
 8. Fred: intressant artikel, det kokar hos allt fler forskare, många börjar inse att det varit fel att vara så försiktiga i sin attityd gentemot den politiska sfären. Man har trott att politiker skulle vara svårare att informera om man berättade hela sanningen, man har faktiskt tonat ner hotet snarare än tonat upp det. Något som bland annat Johan Rockström med allt större frustration redovisar i boken Den stora förnekelsen.

  SvaraRadera
 9. Sanningen i vitögatons juli 06, 01:22:00 em

  Tonat ner hotet, vad det det som Climategate handlade om?

  Förövrigt är det kul att se hur vänstern nu återigen sliter sig sönder och samman internt.

  SvaraRadera
 10. Helt riktigt att forskarvärlden närmast tonat ner hotet inför klimatförhandlingarna. Genom att tiga om att den politiska kompromissen om att genomsnittstemperaturen högst för öka med 2 grader för att inte mycket stora konsekvenser kommer att uppträda är bevis på det. Den som läser forskningens resultat vet att två grader inte alls är någon garanti.

  SvaraRadera
 11. "...klimatpolitik värd namnet också måste innefatta en övergång för materiellt rika länder till andra modeller än tillväxt- och konsumtionsmodellen".

  Jag är ganska övertygad om att Birger har rätt. ☺
  Men jag tror att han missförstod mitt inlägg. Jag menade bara att enskilda klimatpolitiska åtgärder kan bidra till en ökning av BNP.

  Avsikten med mitt inlägg var bl.a. att påminna om att tillväxtdebatten karaktäriseras av ständiga missuppfattningar och missförstånd, vilket är förödande för en så viktig fråga.
  Min förhoppning är att Birger m.fl. (MP, GP) lägger kraft på att definiera begreppen som man använder i tillväxtdebatten.
  Debatten skulle definitivt tjäna på att man definierade åtminstone följande tre begrepp:
  tillväxt, hållbar, långsiktig.

  (Vad jag förstår så avses med "tillväxt" vanligen en "bokföringsterm i nationalräkenskaperna". När man räknar ut tillväxten så utgår man från förädlingsvärdena. Detta innebär t.ex. att en klimatpolitisk åtgärd som, allt annat lika, lyckas förmå industrin att ta fram energisnålare, och därmed billigare, processer kan bidra till tillväxten. Eftersom förädlingsvärdet ökar om energikostnaden minskar).

  /Ft

  SvaraRadera
 12. Glöm inte ozonlagret, glöm inte ozonlagret!!
  För att inte tala om försurningen.

  Går visst mode i miljöpolitik...

  SvaraRadera
 13. Klotet behöver ett förståndons juli 06, 09:20:00 em

  För fyrtio år sedan, läste jag en bok, som heter Resan till Jorden.

  Där skrev Sven Fagerberg bland annat,
  ungefär så här:

  -"En promille av en promille
  förstår vad som händer med vår Jord och med våra Psyken."

  -Visst har det blivit mycket bättre sedan dess?

  SvaraRadera
 14. Anonym; Definitioner på tillväxt, hållbar, långsiktig.

  Politik handlar om försäljning. Likt försäljning på den vanliga marknaden finns det produkter som inte håller måttet men som ändå säljs. Ofta genom oseriös marknadsföring.
  Manipulering, hel- eller halvlögner gagnas inte av att vi har mycket tydliga och gemensamma definitioner på ord och uttryck. I stället blandar man och ger för att skönmåla den egna politiken.
  Det som för den oinvigde kanske framstår som kristallklart är i själva verket luddigt vilket gör det möjligt för avsändaren att i efterhand definiera vad som ska levereras och slingra sig undan från obehagliga sanningar.

  "Hållbar tillväxt"
  Påhittat uttryck som ger sken av att det handlar om "hållbar utveckling"
  Hållbar tillväxt där "hållbar"står för "ekologisk hållbarhet" har vi inte sett ännu. Trots det så används uttrycket i tid och otid som om vi redan hade löst tillväxtproblematiken.
  Jag konfronterade en gång en talare – och frågade vad han egentligen menade. Jag fick ett svävande svar om att tillväxten skulle vara hög under en lång, lång tid. Då var den hållbar!

  Grön tillväxt
  Ett begrepp som många i MP använder, ofta för att försöka glida bort från huvudproblematiken.
  Fortsatt exponentiell BNP-ökning framställs som möjlig bara den är grön. Att bejaka mer resurssnål produktion är en självklarhet. Att sälja produkten ”grön tillväxt” som en lösning på tillväxtproblematiken visar antingen på bristande förmåga att tolka fakta och kunskaper alternativt brist på moral.

  Så dessvärre spelar det ingen roll att Birger m fl definierar - allt för många vill sälja konserverad gröt med falska etiketter. Tack och lov finns det motkrafter.

  SvaraRadera
 15. Leif

  Det kan finnas kulturer som har varit tillbakapressade, men som nu kan visa vägen, för en vilsen värld!

  SvaraRadera
 16. "Politik handlar om försäljning".

  Och försäljning handlar om att skapa förväntan. Politik handlar alltså om att skapa förväntan.
  D.v.s. man kommer inte långt med att hänvisa till vad man redan uträttat.

  När det gäller begreppen i tillväxtdebatten så ska man förstås kräva att de definieras under pågående debatt.

  Helst skulle jag för övrigt vilja ha en stor tillväxtdebatt i TV. Av politikerna i Almedalen är det väl bara Carl Schlyter (MP) som tagit upp tillväxtproblematiken:

  http://www.caminomagasin.se/bloggar/ingemar-gustafsson/bortom-tillvaxtens-dilemman

  /Ahmedovic

  SvaraRadera
 17. "Att sälja produkten ”grön tillväxt” som en lösning på tillväxtproblematiken visar antingen på bristande förmåga att tolka fakta och kunskaper alternativt brist på moral."

  Snyggt!!!!

  SvaraRadera
 18. Achmedovic.
  Tack för bra länk. Fastnar mest för det som angriper systemfelet, typ "Social banking", som JAK:

  " Medlemmarna i banken sparar och lånar ut pengar till varandra utan ränta. På lånen betalas enbart en avgift som täcker bankens kostnader. Liknande banker finns på flera håll i världen – tillsammans bevisar de att människor, om de får möjlighet, inte enbart stirrar sig blinda på ekonomisk avkastning. "

  Varför detta tassande ? Varför inte fler debattörer som likt Nina Björk talar klartext och ifrågasätter det KAPITALISTISKA systemet. Människor KAN drivas och motiveras av annat än ekonomisk vinning.
  Men kapitalism och tillväxtekonomi håller oss i ett järngrepp så länge vi tror att det enda alternativet är sovjetkommunism.
  Vi styrs av rädsla och skrämsel ?

  Eric

  SvaraRadera
 19. Vi styrs av rädsla och skrämsel?

  Vi styra av frimod,Klotförstånd och av Jävlar och av Namma!

  SvaraRadera

KOMMENTERA GÄRNA DET AKTUELLA BLOGGINLÄGGET- MEN LÅT BLI KOMMENTARER OCH INLÄGG OM ANNAT.

LÄGG INTE IN LÄNKAR I KOMMENTARSFÄLTET.

MÅNGA SOM VELAT FÖRA EN KONSTRUKTIV SAKDEBATT HAR UNDER ÅRENS LOPP MEDDELAT ATT DE TRÖTTNAT PÅ ATT FÅ INVEKTIV OCH STRUNT TILL SVAR FRÅN ANDRA KOMMENTATORER.

VI SOM ADMINISTRERAR BLOGGEN HAR DESSUTOM TRÖTTNAT PÅ ATT RENSA UT RASISTISKA OCH GENTEMOT MEDKOMMENTATORER KRÄNKANDE INLÄGG.

DET ÄR SCHYSST OM DU TAR HÄNSYN. OCH HELST ANVÄNDER DITT NAMN.

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.