söndag 24 januari 2010

Haiti, coltan och våra hjärnors strategi...

Vi människor älskar att klassificera. Det är kanske rent av så att våra hjärnor är utvecklade för att just klassificera.

Vi klassificerar i såväl hierarkiska former som utifrån en koncentrisk världsbild, där vi själva utgör det normala och det främmande det onormala.


Jag kommer att tänka på detta när jag funderar över hur vi hanterar katastrofen i Haiti. Kanske är det så att Haiti får den uppmärksamhet det får beroende på att det ligger nära USA, att landet är kristet och den utlösande faktorn är tydlig.

Vi bryr oss mer om kriser vi förstår, skriver Hans Ingvar Roth i en understreckare (SvD) om Virgil Hawkins bok Stealth Conflicts - How the World´s Worst Violence Is Ignored.

Varför bryr vi oss inte om konflikten i Kongo där närmare en halv miljon människor dött i genomsnitt de senaste tio åren? Kanske är det så att Kongo ligger långt ner i de outtalade hierarkier vi byggt upp i våra hjärnor? Vi förstår oss dessutom inte på den konflikt som råder där, det är svårt att måla i svart och vitt - vilka krigsherrar ska man gilla och vilka samarbetar de med idag? Det saknas dessutom ett kittlande religiöst inslag i konflikten, de flesta är kristna.

Men Kongo är ju ändå ett rikt land! Vi är faktiskt i vår vardag beroende av Kongo. Ändå bryr vi oss inte. Där finns gott om naturresurser. Du håller förmodligen i dem varje dag, flera gånger. I mobiltelefoner finns nämligen coltan, och den hämtas från Kongo.

Men det är ingen risk att vare sig Nokia, Apple eller Sony Ericsson blir utan coltan. Krigsherrarna säljer gärna. De behöver pengar. Det är innehåll i din mobiltelefon som håller igång slakten i Kongo. Både krigsherrar och du och jag är således nöjda och glada. Och har vi pensionsfonder där mobilföretag skall ge avkastning så är det väl synd att bita de krigsherrar som föder oss...? För det är uppenbarligen inte lidande i sig vi reagerar på, det är ett visst lidande, lidande under vissa förutsättningar, vi reagerar på. Akademiker, biståndsorganisationer, skribenter inräknade. Vi klassificerar.

Det är för jävligt att vi inte bryr oss, skriver man i senaste Lancet, och påpekar att Haiti behövde hjälp långt innan jordbävninge och att den internationella hjälpen till Pakistan - som ju ligger långt ner på vår klassificeringsskala - i stort sett uteblev även efter den stora jordbävningen för fem år sedan. Biståndsorganisationerna var även de måttligt intresserade, eftersom medierna inte var intresserade: "Genom politikens, ekonomins, religionens och historiens förvrängda lins betraktas somliga liv som viktigare än andra – ett förhållande som inte blir hjälpt av inflytandet från nyhetsmedier, inräknat oss själva", skriver Lancet.

Och så är det då det där med hierarkier. Och hur vår hjärna fungerar. I Den omöjliga kedjan - av Thomas Malm - beskrivs hur vi människor rent biologiskt kan sägas vara ett klassificerande djur. Och vi klassificerar gärna genom att vår hjärna, för att orka med, sorterar i just hierarkiska former. Gud i toppen, amöban i botten. Den vite europén i toppen, de svarta vildarna i botten.

Och just nu kan vi konstatera att det också i Europa finns hierarkier: vilka medier bryr sig att skriva om översvämningarna i Albanien? Det landet är väl klassificerat som liggande längst ner på den europeiska skalan.

PS!
Mellan 1980 och 2004 inträffade drygt 6000 naturkatastrofer genom jordbävningar, översvämningar och stormar.
Drygt 4 miljarder människor påverkades och 1,5 miljoner dog. Mängden drabbade av torka, översvämningar och stormar har ökat år från år: från 1960-talet har antalet drabbade ökat med 4 procent årligen.

23 kommentarer:

 1. Vill gärna delge läsarna en liten dikt från tiden när vi fortfarande byggde upp vårt land.
  I Tistelby och Gråhult år dagen alltid lång. Där ser man ingen skratta där hör man aldrig sång.Men Tistelfolket stinger varann med hårda ord Och Gråhult är det gråaste som finns på denna jord.I Rosenhult och Solby är dagen alltid kort, med glada skratt och visor all sorg man jagar bort. Och Rosenfolket gläder varann med goda ord Och Solby är det ljusaste som finns på denna jord.
  Till Tistelby och Gråhult jag inte gärna far. Ty jag vill lustigt leva den korta tid jag har Ett rosenträd jag äger mitt hjärta till behag. Och än i frost och vintersnö det blommar varje dag. I Rosenhult och Solby min lilla stuga står I den vi bo tillsammans i alla våra år Där må ej sorgen rasta ej hatets tistel gro, Men ljusa drömmar värna om vår kärlek och vår tro.
  Kanske något för oss alla att tänka på och försöka efterlikna?

  SvaraRadera
 2. Neoliberal Agendasön jan. 24, 09:22:00 fm

  Mängden drabbade av torka, översvämningar och stormar har ökat år från år: från 1960-talet har antalet drabbade ökat med 4 procent årligen.

  Kan ju vara värt att nämna att jordens befolkning sedan 1960 har 2-3 faldigats. Ser man till antal döda per naturkatastrof så har det minskat kraftigt under samma tidsperiod.

  SvaraRadera
 3. Birger, du har ett universitet på din blogg! Tack för det!

  Kompis

  SvaraRadera
 4. Det glädjer mig att the Lancet tar upp dessa viktiga fakta.
  EWciasif

  SvaraRadera
 5. Anonym 09:06,
  vem skrev dikten?

  På vilket sätt anser du att vi ska gå till väga för att efterlikna diktens budskap?

  SvaraRadera
 6. Till Fred (och alla andra)
  Dikten skrevs av Emil Hagström.
  Om alla tänker på att vara vänliga mot varandra får vi säkert ett bättre samhälle.
  Eller vad tror ni?

  SvaraRadera
 7. Anonym 10.33,
  tack - den samklingar väl med Ferlins "När skönheten kom till byn".

  Tyvärr tror jag inte att vänlighet räcker för att samhället ska bli bättre - alltid finns nån ful, ovänlig fisk som lurar i vassen, ständigt beredd att lura skjortan av sina vänligt leende medmänniskor.
  Mot sådana fula fiskar hjälper endast ärlighet och - ibland - en reell dos elakhet.

  SvaraRadera
 8. Ja, kanske det, 10:33.

  F.ö. så kanske man får snylta på denna spalt och be en bön? I så fall lyder den:

  Gode Gud.
  Gör så att Globalpartiet drar till sig några av de gamla kändisarna, typ Domeij, Fridolin, Gahrton, Goës, Puhanka, Schlaug, Schlyter. Även partibytare må komma till GP, t.ex. Wijkman.
  Amen.

  SvaraRadera
 9. Birger! Tack för en elegant och spännande blogg! Veckans musikhistoria, här till vänster, är en extra krydda. Kul förra veckan och förunderligt denna vecka! 40 år sedan. Och Darfur då också! En liten radanmärkning: trummisen är verkligen lika dålig som du låter herr Presley påpeka i din bok om densamme. (Kul med mötet mellan den gamle rockkunge och beatlarna, hur mycket är sant av det som står i din bok när det gäller detta möte?)

  SvaraRadera
 10. Till Neiliberal vill jag gärna påtala att ur en liberals synvinkel är lidande individuellt, det vill säga din förskönande tes om att det är en mindre andel av den växande befolknignen som dör av naturkatastrofer är ointressant och mest att beteckna som socialistik retorik. Du skämmer ut liberalismen med ditt sätt att skriva här på bloggen!
  Rembrandt

  SvaraRadera
 11. Det är helt riktigt att våra hjärnor utvecklat system för klassificering. De som lyckats sortera nyttigt frn giftigt, fredligt från farligt, befrämjande från obefrämjande har haft bäst förutsättningar att överleva. Evolutionen har skapat en klassificerande arten människa, vilket i sin förlägning lett fram till rasism. Något som för övrigt redan Bibeln är full av genom att Gud sägs ha ett utvalt folk - ungefär som Hitler!! -och folkmord var ju legio när Gud fick bestämma enligt gamla testamentet.

  SvaraRadera
 12. Reflexion: Där har vi den konstanta tillväxten på 4% som så ivrigt efterfrågas i vissa läger. Är vi inte i mål nu och kan börja rita kartan efter den reella tillväxten i stället för någon slags hypotetisk ekonomiskmateriell önskemodelltillväxt?

  Reaktion: Om man inte ingår i detta "VI" och inte ett ögonblick tror att vi av biologiska skäl börjar sortera hierarkiskt eftersom man lika gärna kan säga att allt i vår kultur pekar på att vi BORDE fatta att vi ska lära oss att sortera hierarkiskt - och om vi ändå inte gör det så kan ju lika gärna den böjelsen vara biologisk, som orkar stå emot kulturens betingande reflexer.


  Vision: Moderaternas högst oförankrade utspel i veckan om att de öppnar för kvotering i bolagsstyrelser förbereder oss på ett litet oväntat sätt på vilka frågor som faktiskt kommer att ha betydelse i valrörelsen. Det nya vindflöjelpartiet vill nog faktiskt ha kvar makten till varje pris och de kommer snart att inse att det inte räcker att öppna för de förslag om jämställdhet etc som oppositionen driver och som de aldrig kommer att få förtroende för ändå. Då kommer den enda riktigt urskiljande frågan vara den om tillväxtekonomins avskaffande. Att Anders Borg var ute i veckan och orerade om höjd tillväxt har i detta sammanhang ingen betydelse. Kan de vända om profilfrågan kvoterade styrelser kan de vända om allt på en femöring. Forskningen finns, rapporterna finns, föregångarna finns. Och vi ska ju ändå dit så småningom så det är ju bara att fånga upp dem och lansera en egen linje i valrörelsen. Schlingman är mer än förutsägbar så kom ihåg var ni läste det först...

  SvaraRadera
 13. Hej Anso! Jag tror att det underlättar att unvika klassificering på det negativa sättet om vi är medvetna om vilka spratt hjärnan spelar oss utan att vi "tänker" på det! Tror att det är just det som Birger är ute efter.
  HB

  SvaraRadera
 14. Vi bryr oss först och främst om de människor som står oss närmast. Ur ett utvecklingshistoriskt perspektiv är detta förklarligt. Det är också bl a därför som vi är misstänksamma mot invandrare. Det har i historien varit till fördel för oss att handla på det här sättet. Ingenting att moralisera över alltså.

  Klassificeringar ska också gynna oss. Människan är den enda arten som värderar sin omgivning. Utan människan är således hela naturen fullständigt meningslös och värdelös.

  Att, slutligen, göra åtskillnad mellan människor hänger väl mycket samman med utvecklingstanken. När européerna mötte "vildarna" såg de att dessa inte anammat de kriterier för utveckling som fanns i Europa, således ansåg man att den vita rasen stod över alla andra. I dag kan vi förkasta ett sådant synsätt, men det var minsann inte lätt att göra på den tiden.

  SvaraRadera
 15. 10:50 Ber du verkligen till Gud och vågar erkänna i denna spalt? Så trevligt
  Vi är många som gör så, mer eller mindre regelbundet.
  Vill inte utveckla mig mer innan jag vet att du tror på Gud.

  SvaraRadera
 16. 10:50 bör nog läsa lite bättre... Birger är troende ateist, som dock verkar vara nyfiken på både filosof och teologi.
  Grrreenline

  SvaraRadera
 17. Kära 14:40, här får du svar av 10:50.

  Jag "tror" inte på Gud. Jag är "viss" om Gud, trots att det inte passar in i vetenskapens provrör.

  Men begreppet Gud tolkas på lika många sätt som det finns filosofier om begreppt. Det är väl därför som en del bloggskrivare känner sig tryggare, om de kallar sig ateister, eller troende dito, fast de egentligen uttrycker sig i de mest gudomliga termer i sina naturbeskrivningar.

  Det fattas uppenbarligen ord, som täcker det man egentligen vill nå i samtalet.

  "Vågar erkänna i denna spalt"?
  Ja du, det vågas allt! I det gröna lägret finns nog fler andligt sinnade vänner, än man trott. Det finns enligt min mening ett direkt samband mellan grönt sinnelag och respekt för livets helighet.

  Men visst lever vi mitt i materialismens tidevarv, vilket effektivt gynnar ateismen.

  Men låt oss då utgöra sköna gröna oaser, där det är helt okej att bedja, och dit alla av god vilja är välkomna, oavsett filosofi.

  SvaraRadera
 18. Tack 15:14. Då tar vi med den politiska utvecklingen som en punkt i kvällens aftonbön. Gud hör bön, det vet vi, även om svaret inte alla gånger är det vi i första hand tänkt oss.
  En kristen tro är dock åtminstone för mig en stor trygghet. Man behöver inte vara ensam i jämmerdalen.

  SvaraRadera
 19. En tanke slog mig här om dagen, att nu när vi ser hur grymm världen kan vara på egen hand, så tycks det om möjligt än mer obegripligt att vi människor anstränger oss så mycket för att göra den ännu grymmare...

  Vihar våra medmänniskor över hela jorden och det är vårt ansvar att ta hand om varandra och den jord vi lever i. Vi människor har mycket att städa upp efter oss...
  ( att skriva det här är kanske "som att predika för radan frälsta" men som farmor sa: Jag måste ändå ha sagt ett"

  SvaraRadera
 20. Att klassificera, generalisera och förenkla är nödvändigt för att över huvud taget lära sig något. Våra hjärnor är måhända begränsade, men om jag förstod dig rätt Birger så var det hierarkin med vilket vi gör det som upprör dig. Och mig också. Det görs ju systematiskt av de maktstrukturer vi omger oss av. Medierna är en av dessa. Men, till skillnad från dig så tror jag faktiskt att man hade rapporterat lika flitigt om en jordbävning i Kongo som i Haiti, helt enkelt därför att den är lätt att förstå - det kräver ett minimum av analys. Det är en tragedi utan annan avsändare än den hänsynslösa naturen, något vi har tillräcklig inlevelseförmåga och erfarenhet att förstå utan att det kräver så mycket mer än några foton. Krigsherrarna i Kongo däremot kräver så mycket mer från journalistens sida, mer research, mer analys och där subjektet som skall beskrivas är svårt för att inte säga omöjligt att komma i kontakt med.

  /Jocke

  SvaraRadera
 21. 16:30

  Rätt tänkt! Men vi får inte glömma alla nödställda som aldrig får möjlighet att betala människosmugglare för att nå oss i den välbärgade delen av världen.

  Dessa nödlidande är i en förkrossande majoritet, och behöver våra insatser i sitt närområde. Men dem talas det mer sällan om.

  SvaraRadera
 22. Bibeln talar om att det i den sista tiden skall jordbävningar svält och krig bara öka.
  På tal om krig så har det bara varit fred på på hela jorden 12 dagar sen andra världskriget slutade ,dystert men sant.
  Det är ca 1950 år sen dom sista raderna skrevs i bibeln kan det vara så att denna bok har något att säga oss i vår tid.
  Thommy Bergenwall

  SvaraRadera
 23. 15:04 har antagligen adresserat sitt inlägg till fel klockslagssignatur.

  SvaraRadera

KOMMENTERA GÄRNA DET AKTUELLA BLOGGINLÄGGET- MEN LÅT BLI KOMMENTARER OCH INLÄGG OM ANNAT.

LÄGG INTE IN LÄNKAR I KOMMENTARSFÄLTET.

MÅNGA SOM VELAT FÖRA EN KONSTRUKTIV SAKDEBATT HAR UNDER ÅRENS LOPP MEDDELAT ATT DE TRÖTTNAT PÅ ATT FÅ INVEKTIV OCH STRUNT TILL SVAR FRÅN ANDRA KOMMENTATORER.

VI SOM ADMINISTRERAR BLOGGEN HAR DESSUTOM TRÖTTNAT PÅ ATT RENSA UT RASISTISKA OCH GENTEMOT MEDKOMMENTATORER KRÄNKANDE INLÄGG.

DET ÄR SCHYSST OM DU TAR HÄNSYN. OCH HELST ANVÄNDER DITT NAMN.