måndag 14 september 2009

Yes, mer i sopsäckarna, tillväxt på g...

I detta lilla inslag från Ekot berättas i glada ordalag om att den ekonomiska tillväxten är på g....

Trafiken ökar, liksom koldioxidutläppen, och det ligger mer i sopsäckarna får vi höra. Yes, nu blir vi rikare igen.


Det stora pedagogiska problemet är att politiska kommentatorer, typ Mats Knutsson, aldrig förmår koppla ihop det man kallar ekonomi med miljö.

Politiska kommentatorer tycks fortfarande mena att miljö är ett särintresse och att ekonomiska teorier är naturlagar. Det finns någon sorts uppgivenhet, rent av vidskepelse av voodookaraktär, i dem som fastnat i denna tro.

35 kommentarer:

 1. Underbar bildkommentar! Vad får du alla idéer ifrån???
  Det är nog ett problem också att ännu efter 30 års miljödebatt så är de journalister som skriver och talar om politik väldigt okunniga när det gäller miljö och sambanden mellan ekonomi och miljö.

  SvaraRadera
 2. Det såg lite bekymmersamt ut i Agenda igår om man tittade på hur de tre rödgröna agerade kroppsligt vid tevebordet, Mona Sahlin måste stoppa att Ohly och Ereiksson breder ut sig också rent fysiskt, hon minskar till nästan ingenting.

  SvaraRadera
 3. Uppenbart är att Mp kommer att acceptera Förbifart Stockholm, Peter Eriksson sa i gårdagens Agenda att man i första hand vill bygga ut kollektivtrafiken, det vill säga först pengar till kollektivtrafik sedan pengar till Förbifart. Så blir kompromissen och frågan begravs i de två blocken.

  SvaraRadera
 4. Men Birger, visst blir vi rikare nu när hjulen börjar rulla igen. Detta måste väl även du se. Sedan har du rätt i att där finns en baksida som går ut över miljön. Men rikare blir vi. Förmodligen ser även du att i tider av ekonomisk nedgång blir många människor fattigare.

  Vad ska vi då göra åt "baksidan"? Tja, vi kan nog inte göra annorlunda än vad vi gjort hittills. ALL mänsklig aktivitet har effekter på miljön, detta är en mycket väsentlig utgångspunkt i varje miljödebatt. Vi har alltså INTE att göra med "miljövänner" på ena sidan och "miljöovänner" på den andra. Vi är nog miljövänner allihop, mer eller mindre.

  Det vi kan göra är att försöka förutse, förebygga och åtgärda uppkomna problem. Vi har blivit bättre på allt de seanste 50 åren. Men att vi skulle hitta en väg och en livsstil som helt och hållet förhindrar miljöproblem är en lögn.

  Så även dina resonemang och krav på den här bloggen är alltså relativa, inte absoluta. Därmed finns det utrymme för debatt. Här har du dock valt att ställa dig utanför; bloggar är ju inte det första man tänker på för en seriös miljödebatt. Varför stannade du inte kvar i politiken?

  Du har ju säkert också lagt märke till att du möter motstånd, även på den här bloggen. Dina åsikter och förslag är "radikala". Men det är alltså inte säkert att de just därför går hem hos de många. Det finns nämligen fler synsätt.

  Men din blogg är kul!

  SvaraRadera
 5. Såg just att Mona Sahlin bestämt säger NEJ till sänkt arbetstid till 6 timmar!

  SvaraRadera
 6. Mats Knutsson har svårt för helhetsbilder överhuvudtaget. Det märks när han rättar sina kolleger (kvinnor) som ibland ställer frågor som skulle kunna öppna för helhetsgrepp, men som han verkar avfärda som felställda. Det är lite pinsamt att se 2009.

  SvaraRadera
 7. Att Mona säger nej till sex timmars arbetsdag är bland de få saker hon har rätt om.

  Jag vill inte jobba sex timmar, jag trivs bra med åtta! Varför ska jag hindras från det? Ni som inte vill jobba åtta utan sex, gör det men klaga då inte heller på att pengarna inte räcker.

  SvaraRadera
 8. Hans B, jag förstår naturligtvis vad det är du skriver. Men jag skulle vilja påpeka att vi kanske bygger vår världsbild på lite olika grund. Ta bara begreppet "fattig". Du skriver att vi blir fattigare
  vid en ekonomisk nedgång: för det första anser jag att begreppet "fattig" inte bör användas om man går till en ekonomisk volym som motsvarar den vi hade 2006 - vilket är ungefär vad vi gjort i Sverige under den ekonomiska kris vi genomgått.

  För det andra bör vi också fundera på begreppet "rikare". Vad är det att vara "rik"? Är det enbart pengar och materiell konsumtion vi skall räkna in? Är det snarare så att den är rik som har balans i sin vardag - kanske mer fri tid, mer aktiv kultur, mer tid för sina barn och social närvaro - det vill säga sådant som snarast har en tendens att dra ner den ekonomiska utvecklingen mätt i de mått vi använder för att mäta tillväxt.

  Kanske bör vi också fundera över om man blir rikare om man lever på kapitalet, istället för på räntan? Om vår ekonomiska omsättning bygger på att naturresurser och andra baskapital reduceras i geografiska områden, från vilka vi importerar en växande del av våra konsumtionsvaror - blir vi rikare då?

  Du skriver: "Det vi kan göra är att försöka förutse, förebygga och åtgärda uppkomna problem. Vi har blivit bättre på allt de seanste 50 åren." Men här gör du ett allvarligt misstag eftersom du nog inte tänker din tanke helt färdigt: Det är sant att vi effektiviserar energi- och råvaruanvändning för att tillverka de produkter vi konsumerar - men den så kallade rekyleffkten slår tillbaka eftersom vi blir allt fler som konsumerar alltmer i sllt snabbare takt.
  I en budgetförhandling jag deltog i i slutet av 90-talet ville den socialdemokratiske finansministern nöja sig med gröna nyckeltal som meddelade hur mycket utläpp blev per omsatt krona, vilket ju är ett bedrägligt sätt att bedöma hur vi bär oss åt.

  Att vi inte kan hitta en livsstil som inte alls påverkar miljön negativt, kan jag hålla med dig om, men det är inte det jag diskuterat. Jag diskuterar det orimliga i en evigt jakt på ekonomiska volymökningar.

  SvaraRadera
 9. Historien om kapitalism grundar sig i en långt tillbaka utveckling av handel, som berikat kulturer i århundraden. Kapitalism är det med effektiva och framgångsrika sättet att nå högre ekonomiska (materiella, BNP etc) nivåer för alla (läs: genomsnitt).

  Miljö är inte en variabel i det kapitalistiska maskineriet.

  Miljö och miljöförstöring är däremot något som påverkar människan.

  Grundproblemet ligger således att tillräckligt många enskilda människor inte har ett problem med att skita ner naturen eftersom de väljer sin egen ekonomiska (materiella) framgång före majoritetens.

  Därför är lösningar såsom "minska arbetstiden" och "ändra systemet" utopier.

  Det finns helt enkelt inte tillräckligt många människor som vill ändra sina vanor.

  Lösningen på miljöproblemet som den senaste tidens industrialisering skapat är nya som teknologier som är miljövänliga och som människor väljer inte för att de blir tvingade, utan för att det är billigare, bättre och sundare för miljön.

  Det är denna utveckling som nu håller på att ske, människor väljer i större utsträckning varor bättre för natur och miljö, men fortfarande måste mycket göras.

  En grov men rättvis liknelse är att säga att det är pistolen som dödar, men det är ju faktiskt en människa som håller i den.

  På samma sätt gör var människa val, dag efter dag och påverkar miljön med sitt beteende.

  Tack för mig

  SvaraRadera
 10. Att vi bygger våra världsbilder på olika grund är helt klart, jag var inne på detta. Men jag vill dessutom hävda att någon evigt giltig grund inte existerar. Du kan ange skäl för din grund, jag kan ange skäl för min. Slutligen vill jag hävda att din grund är både dåligt underbyggd och har liten acceptans medan min grund omfattas av de flesta.

  När det gäller fattigdomsbegreppet har du rätt i att detta måste granskas. Det finns absolut fattigdom och det finns relativ fattigdom. Men jag anser att när den absoluta fattigdomen nedkämpats, då blir den relativa fattigdomen viktigare. Alla har vi hört exemplet med Lisa som inte kan följa med på utfärden i skolan därför att hennes mamma inte har råd. Mitt i välfärden kan det alltså finnas fattiga människor, och vi ser ju tydligt nu hur många får det knapert.

  Motsatsen till fattig är rik. Kanske borde jag använt någon synonym, men vad jag avser är att vi med den ekonomiska utvecklingen ”fått det bättre”, mycket bättre om vi jämför med hur de flesta människor i Sverige hade det för bara 100 år sedan.

  Pengar och materiell konsumtion blir ofta underskattade när vi har tillgång till dem och omvänt blir de överskattade när vi inte har dem. Detta är mänskligt. Det är dock inte pengarna och den materiella konsumtionen i sig som är det viktiga, utan upplevelserna som blir möjliga tack vare denna materialistiska bas. Den som har pengar och materiella ting har ofta större möjligheter att uppnå balans i sin vardag, fri tid, aktiv kultur, osv. Jag ser således ingen motsättning mellan de värden du betonar och de värden som jag ser som en viktig utgångspunkt för ett bra liv. Men sedan är det naturligtvis upp till individen att hitta sin egen jämvikt. Att endast räkna pengar och lägga prylar på hög för dess egen skull ser även jag som en tämligen meningslös sysselsättning.

  Om naturresurserna tillfredsställer behov, då anser jag att vi blir rikare. Detta att vi nu importerar en växande andel av våra konsumtionsvaror är inte konstigare än att vi tidigare exporterade de naturresurser som människor i andra delar av världen behövde. Den ekonomiska utvecklingen ser olika ut vid olika tider och på olika platser i världen, och det som sker långsiktigt är en integrering av världsekonomin där, som jag ser det, på sikt alla är vinnare.

  Sedan förstår jag inte vad du menar när du skriver om att ”leva på kapitalet, i stället för på räntan”, ty det är ju så att även kapitalet växer. Det växer med vetenskapliga landvinningar och ny teknik. För 100 år sedan var kapitalet mycket mindre än i dag eftersom vi inte kunde utnyttja mer än bråkdelen av de resurser vi utnyttjar i dag. Det enda vi bör oroa oss för är en förstörelse av naturens förmåga att producera s k ekotjänster, en fråga som nu är på tapeten.

  Det är helt riktigt att vi har en s k rekyleffekt – tillvägagångssättet med förutseende, förebyggande och åtgärder blir då bara så mycket viktigare. Den här effekten har ju också gränser; vi kan inte konsumera hur mycket som helst under dygnets 24 timmar. Men visst, man kan diskutera hur snabbt utvecklingen ska gå, men alternativet är inte att ”stoppa” utvecklingen, exempelvis sitta med samma datorer i dag som vi byggde för 25 år sedan. Den livsstil vi har i dag har så oändligt många fördelar att det blir svårt att hitta alternativ. Och oavsett vilken livsstil vi väljer blir det problem.

  SvaraRadera
 11. jag blir mörkrädd av dylika inslag som ekots rapportering. Jag har en diger liten samling av sådana "sätta-i-hanlsen"-inslag och för varje gång känner jag mig för pannan och undrar om det är JAG som har blivit sjuk, om jag hörde fel osv. Men det är väl helt uppenbart att svensk media ska bli de sista att fatta vad vi är på väg att göra.

  Kanske borde journalisterna/redaktörerna skickas på bio?

  "Age of stupid" har snart premiär...

  http://www.greenpeace.org/sweden/kampanjer/klimat/age-of-stupid

  När ska Birger få sitt eget program som kan väga upp dagens dynga?

  /Slutar aldrig hoppas

  SvaraRadera
 12. "sätta-i-halsen"-inslag ska det vara... förlåt!

  SvaraRadera
 13. Birger: din blogg är långt ifrån nån dussinblogg så jag vill protestera mot den nya rubriceringen!

  Jag tror på att ekojournalisterna snart tröttnar, lägger ned sitt arbete och går ut och knackar ner muren. Det har hänt förr...

  Man blir inte journalist för att sitta och förmedla dynga på bästa sädningstid. Förhoppningsvis hittar de tillbaka till den där grävarglöden som en gång fick dem in på banan...

  /Anso

  SvaraRadera
 14. Neoliberal Agendamån sep. 14, 08:52:00 em

  Det finns ingen motsättning mellan en bra miljö och en god ekonomisk utveckling. Titta runt i världen och ni kommer märka att miljön är bäst i de mest rika länderna. Att förstöra egendom eller andra hälsa är inte bra för ekonomin.

  De evenska koldioxidutsläppen toppade någon gång på 70-talet och när det gäller utsläpp från biltrafiken så är de ca 1/10 mot vad de var för 30 år sedan. Miljö blir inte sämre - den blir bättre!

  Och går vi tillbaka ännu längre så blir det ännu värre. För 100 år sedan var nästan alla hus försedda med rykande eldstäder som spred sot, kolmonoxid och cancerframkallande kolväteföreningar och inne städerna släppte fabrikerna ut helt orenad skorstensrök.

  SvaraRadera
 15. Neoliberal Agendamån sep. 14, 08:57:00 em

  Att media inte tar upp det konstiga samband mellan miljö och ekonomi som ni tror finns, är inte konstigare än att de inte tar upp berättelser om tomtar och troll.

  Det är ni som lever i en myt/vidskepelse.

  SvaraRadera
 16. "Titta runt i världen och ni kommer märka att miljön är bäst i de mest rika länderna"

  Men den är INTE oförstörd! Tittar man över hela jorden så är miljön förstörd där Människan far fram, framför allt vi i väst.

  Sverige räknas väl som ett RIKT land. Sverige har STORA problem med försurade sjöar & marker, övergödning likaså & någon skog finns inte kvar som man kan kalla SKOG. Undrar när tyskarna ska komma på det. Och tyskarna kommer till Sverige eftersom deras MILJÖ är förstörd. Tyskland är väl ett rikt land? listan kan göras lång.

  Dessutom har Sverige Neoliberal agender/or, Karnerforsare, Starvidare, Hans Beare, Hans rosling, Anders Carlgren,m,m & vilket oxo bidrar till förstörd miljö. Deras tro på tekniken & tillväxten. För det är tekniken tillsammans med tillväxten som förstör miljön.

  / Realist

  SvaraRadera
 17. Hej Neoliberal Agenda, vilken planet bor du på? Men snälla, är du blind och döv som inte ser samband mellan ekonomisk aktivitet och negativ miljöpåverkan? Det är ju hemskt att det finns människor som inte känner till de mest elementära i såväl naturvetenskap som ekonomi.

  SvaraRadera
 18. Bästa Neoliberal, din uppfattning om att koldioxidutsläppen är en tiondel av vad de var för 30 år sedan är ju rent nonsens. Koldioxidutsläppen beror på bensinförbrukningen, varje liter ger upphov till cirka 2 kg koldioxid.

  SvaraRadera
 19. I mig bor en liten Taoist, en liten Kristus, en liten Odysseus, en liten feg stackare och en rebell, som ber taoisten att ibland lämna vilstolen, och ber Jesus att med korset slå ihjäl Romarna, och ber Odysseus att ta kompassen ifrån kvinnorna och lyfta den 80 cm, därefter ta ut en ny kurs mot ITAKA för skeppet JORDEN.
  För mig finns inget att förlora, så därför kan bokstävarna, stava sig fram på detta sätt!

  SvaraRadera
 20. Neoliberal Agendamån sep. 14, 11:57:00 em

  Men den är INTE oförstörd! Tittar man över hela jorden så är miljön förstörd där Människan far fram, framför allt vi i väst.

  Om du definierar bra miljö som en där inte människor lever så har miljön blivit sämre. Detta anser jag dock var en helt sjuk människosyn, fullt i klass med nazismen. Om valet står mellan en skalbagge och en människa så väljer jag människan. Du väljer skalbaggen. En bra miljö är en där vi lever i god hälsa utan skador från utsläpp i hav, luft etc..

  är en tiondel av vad de var för 30 år sedan är ju rent nonsens.
  Jag skrev "utsläppen", inte koldioxidutsläppen, men jag kan förstå att det kan missuppfattas med tanke på vad jag skrev innan. Jag syftade på minskade halter av svaveldioxid, kväveoxider, bly etc.

  SvaraRadera
 21. Neoliberal Agenda
  "Om BS har sagt si eller så så har han en sjuk människosyn, fullt i klass med nazismen."

  Vad är detta? Det är bland de undermåligaste och insinuantaste argument jag har sett på denna blogg!

  Hej Birger, jag tänkte att du låg och sussade, så jag gjorde ett litet inhopp. Har du något att ...

  SvaraRadera
 22. En stor och hälsosam insats för vår framtid tror jag, vore om vi kunde förtså hur en sådan uppfattning som Neoliberal Agenda representerar har kunnat uppstå, och hur en sådan uppfattning som Birger Schlaugh representerar, har kunnat uppstå. (Själv skulle jag bli förbaskad om jag blev utsatt för historisk forskning, men nu drabbar det ju bara de som tål det)
  När jag med lite fjärrsyn tittade på resultatet av forskningen så såg jag att där inbäddat, nergrävt, ursprungligt så fanns där ett embryo till en brygga mellan DÅ-tid och FRAM-tid!

  SvaraRadera
 23. Hej Nina, det är världen som är galen, inte DU, håll ut en liten stund till!

  SvaraRadera
 24. Nu har det gått en stund.
  Lösningen är att vi människor skaffar oss ett medvetande och en livstil som passar till den planet som vi bebor. Du var ledsen och trodde att det var kört, men det är ju hur enkelt som helst. Vi bygger ett litet större hus, där vi kan lära oss, en dag i veckan hur vår planet fungerar, sedan tar vi med oss våra insikter och bygger kulturer som passar till vår planet, där teori och praktik växelverkar under det jordiska medvetande som ser saker och ting som överordnade. Om någon inte är nöjd med slutet så är det fritt fram!

  SvaraRadera
 25. Att MP kommer att säga ja till den nya trafikleden är givet. Men det gäller då att linda in beslutet i en förpackning som är säljande.

  Sålunda kommer MP att kräva förbud mot avgasutsläpp. Det blir nog inte heller så svårt att efterleva, eftersom vi så långt fram i tiden inte har så många petroliumdrivna fordon kvar.

  SvaraRadera
 26. Neoliberal agenda, Hans B
  Vill ni att vi fortsätter på den inslagna linjen - att hela tiden eftersträva ekonomisk tillväxt ?
  I sådana fall varför ?
  1. För att det behövs ?
  2. För miljön ?
  3. För att ni uppskattar det ?
  4. För att det inte går att ändra på ? För att marknaden kräver det ?

  Själv tror jag miljön och jag själv (kan inte tala för fler) skulle må bättre om vi släppte fixeringen vid ekonomisk tillväxt. Jag krymper sakta mina anspråk på pengar och materia. Och det känns DJÄVLIGT bra. På ALLA sätt.

  SvaraRadera
 27. Eric.

  Vad anser du om sjukhus, drivna ideellt av typ munkar och nunnor?

  Så var det ju i början.

  I vår tid skulle det väl heta stiftelsedrift, typ Vidarkliniken.

  Men även Läkare utan gränser jobbar ideellt. Dylika former verkar alltså funka.

  Gröna tankar

  SvaraRadera
 28. Neoliberal Agendatis sep. 15, 11:08:00 fm

  Vill ni att vi fortsätter på den inslagna linjen - att hela tiden eftersträva ekonomisk tillväxt?
  Tillväxt är inget självändamål för mig. Ytterst måste individen själv få bestämma över vad den vill göra med sitt liv. Vill man leva som Amish-folket så är det ett val man ska ha rätt att göra. Med det sagt, så vill dock de flesta kunna köpa mer saker, till allt bättre kvalité för en allt mindre arbetskraftsinsats.

  Det jag vänder mig emot är tron att tillväxt skulle vara något negativt och att vi hela tiden får en allt sämre miljö* allteftersom BNP/capita stiger. Det stämmer inte.

  Det kan också vara värt att notera att om man nu vill ha ett samhälle där mer än bara ett fåtal ska ha möjlighet att leva som Amish, så måste välfärdsstaten ryka. 60% av våra inkomster går till stat/kommun för att finansiera offentlig sektor och olika transfereringssystem. Om människor ska leva på morötter de har odlat på gården så kan man inte finansiera sjukvården, dagis, äldrevård, pensioner etc.

  * enligt den definition jag gav ovan.

  SvaraRadera
 29. Gröna tankar,

  Ersta diakoni, där jag arbetar, grundades av ideela människor. Drivna av ambitionen att hjälpa behövande.
  Vi fick nyligen gå en s.k värdegrundsutbildning för att bli påminda om den bakgrunden. Det var väldigt gripande. Och vi var alla överens om, dels att vi önskade att det vore så idag, dels att det här förgiftade klimatet med affärsmässighet på alla områden omöjliggör en sådan inriktning.Att låtsas att vi lever efter de gamla idealen blir förstås hyckleri.

  Som svar på din fråga. Ja, jag tror på det. Men jag tycker samtidigt att den solidariska, offentligt finansierade sjukvården är en lysande ide. Folk inom den sektorn är mycket mer ideeela än vi vill tro, och inte bara ineffektiva som det gärna framstår.
  Jag tror på Göran Rosenberg och hans tankar i Plikten, profiten och konsten att vara människa.
  Har haft några GR-inlägg på min hemsida.Att göra skillnad mellan behov och efterfrågan.

  SvaraRadera
 30. Hej Birger!

  Jag tycker det börjar bli oroväckande tendenser på din blogg.
  Här sprids helt öppet uppfattningar som i sin konsekvens utesluter människan. Någon gjorde en jämförelse med nazismen, men detta är ju ännu värre. Nazisterna lät åtminstone tyskarna vara kvar!

  Varifrån kommer denna falska omsorg om "jorden", "naturen" och "miljön"? Det är ju klart som korvspad att naturen inte förstörs av människan om hon försvinner! Kastar vi ut humanismen och ett mänskligt perspektiv, då hamnar vi som du vet i en ekologism eller ekofascism. Sådana idéer tycks ha spridning i dag bland vissa unga människor på vänsterkanten. Vad gör du för att förhindra detta? Vad gör du för att underlätta spridningen av dessa tokiga idéer?

  Du har ett ansvar, Birger!!!

  SvaraRadera
 31. Neoliberal agenda: Jag citerar dig: "Om du definierar bra miljö som en där inte människor lever så har miljön blivit sämre. Detta anser jag dock var en helt sjuk människosyn, fullt i klass med nazismen"

  Om man vänder på det så är det sjukt att Människan ska äga allt & alla. Hon utrotar andra arter både fysiskt & psykologiskt, det är i full klass med nazismen!
  Frågan är vem som vill ta på sig rollen som Adolf Hitler gentemot övriga arter, du kanske?

  "Om valet står mellan en skalbagge och en människa så väljer jag människan. Du väljer skalbaggen"

  Fel! Jag väljer helheten. Ingen kan överleva SJÄLV! Inte ens som egen art.

  "En bra miljö är en där vi lever i god hälsa utan skador från utsläpp i hav, luft etc.."

  Här får man ett kvitto på din nazistiska inställning gentemot andra arter. Det är skitsamma om hav, luft etc....blivit skadade av utsläpp & att andra arter blir lidande bara VI MÄNNISKOR lever i godhälsa utan skador från dem.

  / Realist

  SvaraRadera
 32. Neoliberal agenda,

  1
  Även om tillväxt inte är något självändamål för dig så kan man väl säga att faktiskt blivit det i samhället. Uppfattar du det inte så ?
  Eller menar du att folk verkligen vill köpa mer saker till högre kvalite för en allt mindre arbetskraftsinsats i det oändliga ? Finns det ingen gräns när man inte längre tillgodogör sig mer och bättre saker/prylar ?
  I min föreställningsvärd, (jag är vidöppen för att det inte nödvändigtvis gäller andra) så är vi lurade. Inte i bemärkelsen att man kan skylla på något, man får skylla sig själv. Manipulerade kanske är ett bättre ord. Framförallt pga av att vi inte står emot att hela tiden jämföra oss med omgivningen. Grupptrycket, tillsammans med den massiva reklamvärld som omger oss, är det väldigt få som står emot. Även om man skulle vilja.
  På väg hem idag såg jag två flickor i åttaårsåldern på väg hem från skolan. Båda var helt upptagna av sina mobiler. Många barnfamiljer kämpar hårt för att förhindra att all barnens tid blir framför TV eller dator. Jag tror , i det här fallet barnen, skulle må lika bra utan TV, datorspel och mobiler. Om det inte vore så att alla kompisar har.
  Den minskade arbetskraftsinsatsen borde medföra att det blir tid över för fria aktiviteter. Men den ökade konsumtionen verkar skapa väldigt mycket stress. Varorna skall intjänas, utnyttjas och kanske underhållas.
  Även de områden som är avsedda att vara fria zoner, där man lever under lite enklare och ursprungliga förhållanden, ockuperas numera av våra bekvämligheter. Det s.k friluftslivet innebär idag att man tar med sig telefonen, kanske TV:n, helt säkert datorn och för att inte gå vilse är GPS numera obligatoriskt .
  Jag kallar det för lurade. Du kallar det för framsteg ?
  2.
  Är det fel att säga att ju högre konsumtion/BNP desto större belastning på jordens resurser ?
  Brukar det inte heta att egentligen skulle det behövas (minst) ett jordklot till om alla skall lägga sig till med vår konsumtionsnivå.
  Hur menar du ?

  3.
  Om man förordar att vi hejdar oss, taggar ner lite grann i vår strävan efter ständigt mer saker så kommer det ofelbart en "tillbaka-till-stenåldern-beskyllan". Det blir lite larvigt,faktiskt.

  4.
  Jag vill också bekänna mig till tron att vara och en skall få bli salig på sin tro. Tro inget annat :-)

  För övrigt anser jag att Kartago skall förstöras,
  blir i modern tappning-
  För övrigt anser jag att alla borde läsa Staffan Burenstam Linder "Den rastlösa välfärdsmänniskan

  SvaraRadera
 33. För den som vill komma fram till lösningen hur vi kan leva både med materiellt välstånd och leva i hänsynstagande till de biologiska förutsättningarna för ett bra liv för alla och orsaken till varför det inte funkar nu, ett par tips:
  http://www.ekonomiskreform.se/index.php?page=plan

  ett kort klipp med en verklig expert(en bit ner på sidan):
  http://standelion.wordpress.com/bernard-lietaer/

  SvaraRadera
 34. Neoliberal Agendalör sep. 19, 03:28:00 em

  1. Alla tycker olika. Jag tex. känner mig inte det minsta stressad över att konsumera.

  2. Den där typen av extrapoleringar säger inte så mkt. Råvarukonsumtionen är inte statisk. En välbärgad stenåldersmänniska skulle för 10000 år sedan kunna ha sagt att om alla kom upp på vår konsumtionsnivå så skulle stenen, saltet och pälsarna ta slut...

  Dessutom är det så att avtrycket per capita minskar, om man bortser från CO2-utsläppen.

  3. Men varför ska vi hejda oss? Samma sak skulle kunnat ha sagts för 30 år sedan, 50 år sedan eller 100 år sedan. Hade vi hejdat oss då sa hade utsläppen varit värre idag.

  SvaraRadera

KOMMENTERA GÄRNA DET AKTUELLA BLOGGINLÄGGET- MEN LÅT BLI KOMMENTARER OCH INLÄGG OM ANNAT.

LÄGG INTE IN LÄNKAR I KOMMENTARSFÄLTET.

MÅNGA SOM VELAT FÖRA EN KONSTRUKTIV SAKDEBATT HAR UNDER ÅRENS LOPP MEDDELAT ATT DE TRÖTTNAT PÅ ATT FÅ INVEKTIV OCH STRUNT TILL SVAR FRÅN ANDRA KOMMENTATORER.

VI SOM ADMINISTRERAR BLOGGEN HAR DESSUTOM TRÖTTNAT PÅ ATT RENSA UT RASISTISKA OCH GENTEMOT MEDKOMMENTATORER KRÄNKANDE INLÄGG.

DET ÄR SCHYSST OM DU TAR HÄNSYN. OCH HELST ANVÄNDER DITT NAMN.

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.