onsdag 25 mars 2009

Mindre pengar till skolan ger Svenskt Näringsliv chansen att ta efter Öststaterna...

Fler än 1000 lärare är varslade, skolan får en miljard mindre att röra sig med och regeringen skjuter inte till de pengar kommunerna vädjat om. Hårda tider för skolan, men goda tider för propagandafolket på Svenskt Näringsliv.

I ett internt PM till Svenska Arbetsgivarföreningens (nuvarande Svenskt Näringslivs) styrelse 1971 skissades på ett rejält och långsiktigt fälttåg in i de svenska skolorna. Genom politikernas sviktade vilja att satsa fler skattekronor på skolan skulle dessa lättare hamna i händerna på kapitalstarka intressen.

Som pilotprojekt gav Arbetsgivarföreningen ut boken Onkel Enokenhalv där industrialismens och kapitalismens historia skrevs om på samma manipulerande sätt som kommunistpartierna lät skriva om Öststaternas historia.

Nu är det dags för en ny offensiv från Svenskt Näringsliv - denna gång för att propagera för sin udda syn på klimat- och miljöfrågan.

I boken Onkel Enokenhalv förknippades arbetarrörelsens företrädare med stora vulgära busar samtidgt som man gav sken av att det var arbetsgivarna som drivit fram semester, sänkt arbetstid, åtgärder för bättre arbetsmiljö etc. Bilden av vår historia var rent pervers. Nu är budskapet inte mindre perverst: ökad konsumtion skall rädda miljön. Detta skall tutas in i barn mellan 9 - 12 år. Målet är att nå 100 000 elever.

Svenskt Näringslivs skolbok Miljö - så funkar det beskrivs som en allmän lärobok i miljökunskap och har blivit en succé enligt dem själva. Boken skickas ut till skolor, som ivrigt tycks suga åt sig gratisupplagor när det är ont om pengar till böcker. Forskare och miljöorganisationer har reagerat kraftigt eftersom boken ger en verklighetsbild som är främmande för såväl FN:s klimatpanel som andra fristående forskare.

Lösningen på klimatproblemen är alltså, helt i enlighet med Svenskt Näringslivs häpnadsväckande reklamkampanj för något år sedan, att vi måste öka konsumtionen för att rädda miljön och klimatet.

Att vi som bor i Sverige släpper ut betydligt mer klimatgaser än individer i fattiga länder låtsas förstås inte Svenskt Näringsliv om, utan vänder helt fräckt på det och hävdar att dessa länder, som ännu inte kommit upp till vår konsumtionsnivå, är de stora bovarna. Och att ekologiskt jordbruk ger större klimatproblem än konventionellt! Kommunisternas propaganda i de gamla socialiststaterna har fått sina efterföljare. Och när man släpper nya propagandaböcker för skolorna så har man releaseparty för lärare - med gratis mat och finfint mingel med direktörer från Spendrup...

Å andra sidan: hade någon väntat något annat än att Svenskt Näringsliv skulle ta till sig de erfarenheter av maktutövning som kommunisterna ansåg vara bäst? Kenneth Galbraith skrev i sin klassiska Maktens anatomi: "Det finns ständiga krav från företag och affärsorganisationer att exemplet från socialiststaterna skall efterföljas, och att de skall förekomma mer av sådan utbildning i skolor och universitet...".

Här är listan över läroböcker - som naturligtvis ges ut i ett propagandiskt syfte - från Svenskt Näringsliv som skolorna kan beställa. Hur skall t ex Kristianstad göra som nu säger upp 20 lärare. MP i Linköping har tagit sig an frågan och interpellerar. Bra! I DN idag redovisas att en stor majoritet anser att friskolorna skall använda sin vinst till verksamhet istället för till utdelning till ägarna, bara KD-väljare har en annan uppfattning.

Jag vidhåller att en av de angelägnaste investeringar vi kan göra -viktigare än att öka den privata konsumtionen - är att utveckla skolorna till utbildnings- och kulturcenter.

22 kommentarer:

 1. Intressant med historien bakom Svenskt Näringslivs satsning på skolan!

  SvaraRadera
 2. 1971. Har du glömt hur Sverige såg ut då? Det var extremvänstern som styrde, överallt! Inte konstigt att kapitalet slog tillbaka. Det fria samhället måste försvaras!

  SvaraRadera
 3. Minskad konsumtion och stagnerad ekonomi kan ju knappast utgöra lösningen på något enda problem. Och det första som tar stryk är miljön!

  SvaraRadera
 4. Läs gärna vår interpellation till ansvarigt kommunalråd i Linköping: http://mp.se/templates/Mct_78.aspx?avdnr=11255&number=166771

  Linköpings kommun har en policy för sponsring och gåvor till skolan. Enligt policyn får sponsring eller gåvor endast vara ett komplement till ordinarie undervisning. Sponsrade eller skänkta läromedel får endast innehålla fakta som är ”aktuell och opartisk” och får inte ha som huvudsakligt syfte att uppmuntra elever att påverka föräldrar eller andra till inköp av företagets varor och tjänster. Hur detta ska kunna bli mer än en from förhoppning, är svårt att förstå. För hur ska man följa upp alla läromedel? Vem ska göra det?

  På www.utbudet.se finns åtskilligt material från organisationeroch företag som har råd att producera och sprida material till skolelever. Förutom Svenskt Näringslivs skrifter finner men bland mycket annat skrifter från Svensk Fågel om "världens bästa kyckling", AstraZeneca om djurförsök, Svensk Kärnbränslehantering om hur kärnavfallet tas om hand och Vattenfalls syn på energi och klimat. Aktuell information? Ja, troligen. Opartisk? Inte alls.

  Läs också gärna lärarnas kommentarer om dessa gratis "läromedel" på http://www.utbudet.se/CorpBizMenu/340/6/About .

  "Det blir mer kopplat till verkligheten än de ordinarie läroböckerna, bra med den variation man kan ge eleverna. Fantastiskt i den här ekonomiskt pressade situationen skolan brottas med att det finns ett bra gratis alternativ. Allt för elevernas bästa!" säger Borlänge Resursskola. "Jag är säker på att eleverna blir påverkade av materialet när vi använder detta. Informativt och välgjort." säger någon på Mockfjärdsskolan.

  Kan det uttryckas tydligare?

  I förra veckan hade 70 000 exemplar av "Miljö - så funkar det" beställts...

  Vänliga hälsningar
  Annika Lillemets
  Gruppledare och språkrör för Miljöpartiet de Gröna i Linköping

  SvaraRadera
 5. Bra att Annika tagit uppp detta i kommunen. Svenskt näringslivs propaganda är en av orsakerna till att miljörörelsen tappade fart efter Bruntlandrapporten. Med inspiration från USA attackerade denna nyliberala organisation miljörörelsen med samma kraft som den attackerat vänsterrörelsen. Nu skolas våra barn till goda tillväxt- och konsumtionsbejakare. Traditionell reklam är i samanhanget harmlöst men detta påminner, som sagt, om öststatspropaganda. Läs Mattias Hagmans tidigare debattartikel i GP
  http://www.gp.se/gp/jsp/Crosslink.jsp?d=121&a=449594

  Leif Engström
  Lokalt språkrör för MIljöpartiet de gröna i Mölndal

  SvaraRadera
 6. Herregud! Det är ju "nyliberalismen" vi har att tacka för de senaste decenniernas häpnadsväckande utveckling i världen!

  SvaraRadera
 7. Mattias Hagmans invändningar är framförallt två:

  - Det finns MOTSÄGELSER i regeringens och socialdemokraternas budskap och agerande.

  - Miljöfrågan är UNDERORDNAD de flesta andra politikområden.

  Är det inte i stället så att motsägelserna är en synvilla bland dem som saknar en HELHETSSYN i politiken? Och hur kan man missa den tidigare historien där miljön verkligen var underordnad?

  SvaraRadera
 8. SE skriver: "Det är ju "nyliberalismen" vi har att tacka för de senaste decenniernas häpnadsväckande utveckling i världen!" Jag antar att du är ironisk. Den politik som lanserades av Milton Friedmann, och sedan genomfördes av Pinochet, Reagan och Thatcher har inte gjort annat än producerat kriser och nedskärningar. Den bör omgående förpassas till historiens skräpkammare.

  Vad gäller läroböckerna, som Boirger nämner, är det tveksamt om de är förenliga med läroplanen. Och vad gäller de lärare som använder dem okritiskt, är de antingen okunniga eller använder katedern för smygpropaganda. I ingendera fallet är de lämpliga för jobbet. Sakliga läromedel nämner båda sidors argument, och är i tillämpliga fall vetenskapligt grundade. Det vore inte på något sätt fel om det fanns krav på att endast de läromedel som Skolverket granskat och godkänt fick användas som grundläggande läromedel i skolan.

  Pedagogen

  SvaraRadera
 9. Sign Pedagogen tycks leva i en jordkällare. Det ÄR faktiskt den s k nyliberalismen som åstadkommit enastående utveckling i världen de senaste decennierna. Läs på, tack!

  SvaraRadera
 10. Håller med 16:02, det är nyliberalismens om åstadkommit den enastående utvecklingen i världen de senaste årtiondena. Klimatkris, finanskris, fler (i reala tal) fattiga, regnskogar som skövlas, elektronikskrotet som förgiftar grundvatten och människor i Afrika, den enastående girigheten vi ser hos direktörer. Visst är det så.

  SvaraRadera
 11. Med adress till "Kloker"
  Helhetssynen där begreppet ”hållbar utveckling” står för jämbördig hänsyn till ekonomi, sociala och miljömässiga hänsyn håller inte längre (om det någonsin har gjort det). Det finns en yttre gräns för vad det ekologiska systemet tål som inte är förhandlingsbar och som rimligen borde utgöra gränsen för vad vi kan göra på det ekonomiska planet. Tiden är förbi där det är möjligt att tänja de ekologiska gränserna utan att det förr eller senare kommer att slå tillbaka mot det ekonomiska systemet med en sådan orkan att dagens finanskris är rena sommarbrisen.

  Tyvärr sitter alla (de flesta) fast i ett ekonomiskt beroende av den s.k tillväxtcirkeln.
  Pensioner, husvärden, lån, företag, aktier och jobbet bygger i dag på evig tillväxt och ett ständigt ökat överuttag av ändliga naturresurser. Som om inte det vore nog är det dessutom nästan omöjligt att angripa någon del i tillväxtcirkeln utan att det får ekonomiska konsekvenser.
  Därför flyttas den aktiva miljöpolitiken till områden som inte stör tillväxthjulet. ”Omöjliga” miljöhandlingar från våra rikspolitiker blir då t ex:
  - Att uppmana till minskad materiell konsumtion
  - Införa en arbetstidsförkortning för att minska konsumtionen
  - Minskade satsningar på vägar
  - Införa miljöskatter som inte våra konkurrentländer omfattas av osv.
  - Att, som förr, uppmuntra och lära skolbarn att hushålla och spara.

  Om tillväxthjulets inbördes faktorer som bekräftar varandra och sätter snäva gränser för dagens miljöpolitik

  http://blogg.aftonbladet.se/20871/perma/979882/

  Leif Engström mp Mölndal

  SvaraRadera
 12. Miljöpartisten Leif Engström

  Det du skriver är kvalificerad rappakalja som dessutom innehåller stora portioner krav på disciplinering och hot om kommande katastrofer, ett alarmistiskt synsätt helt enkelt. Synsättet bygger på en statisk natursyn, som är felaktig och gammaldags. Människans samhällen kan aldrig helt anpassa sig till vad de s.k. ekologiska systemen ”tål” – om så skulle vara fallet hade vi fått säga adjöss till allt det som gör oss till just människor. I stället måste en stor del av utvecklingen ske på människans villkor, inte naturens. De ekologiska systemen har fungerat på sina egna villkor i miljarder år; människans inträde kullkastar delvis denna ordning. Någon ”hållbar utveckling” existerar emellertid inte, varken i naturen eller i de mänskliga samhällena. Varje förändring utgör ett ”svar” på någonting som är ohållbart.

  SvaraRadera
 13. "kvalificerad rappakalja som dessutom innehåller stora portioner krav på disciplinering och hot om kommande katastrofer,"

  Tja, varför inte skicka det till IPCC - jag förmodar att du anser att de platsar under din beskrivning"

  Leif E

  SvaraRadera
 14. Vilken härlig känsla det måste vara, att tänka som Kloker. Genom att se allting universellt och principiellt kan han(?) ju slappna av och veta att "marknaden" för beboeliga planeter osynligt och effektivt gör att de varelser som beter sig dåligt slås ut, och de som beter sig bra överlever.

  Vi kan ju ändå inte ta gemensamt ansvar och påverka någonting, när vi springer omkring som små autonoma konsumenter utan inbördes relationer. Det vore ju att inskränka marknaden.

  Hoppas nu det finns intelligentare liv där ute i universum som klarar sig lite längre än oss.

  SvaraRadera
 15. Lösningen är att man gör alla ansvariga för att framtiden får finnas.

  SvaraRadera
 16. Lösningen är att jag gör alla ansvariga för att framtiden får finnas.

  SvaraRadera
 17. Jag måste skapa ett revir och visa hur jorden ska förvaltas.

  SvaraRadera
 18. Det är fruktansvärt att se dessa böcker på utbud.se! Utgivna av svenskt näringsliv! Och gratis! Det drar verkligen kalla vindar över landet. Har det gått så långt?! Hur långt kan vi låta oss manipuleras egentligen, finns det ingen gräns?

  SvaraRadera
 19. Lärarförbundet skriver om läromedel, inte minst de sponsrade, i sitt färska temanummer:
  http://www.lararnastidning.net/

  Ett litet klipp:
  "Varför lägger man då ut stora pengar på gratis undervisningsmaterial till lärare?
  Frågan går till Kristina Scharp, chef på organisationens avdelning för skola och utbildning.
  — Vi vill bidra med de kunskaper och erfarenheter vi har på områden där det saknas en balanserad syn i de vanliga läromedlen, säger hon och nämner klimat- och miljödebatten, synen på företagande och den ekonomiska politiken som exempel.
  — För oss är det ett problem att skolböckerna inte tar upp företagandet och dess betydelse. Vi anser också att det förekommer direkta felaktigheter
  i vissa läromedel, säger Kristina Scharp."

  Annika Lillemets

  SvaraRadera
 20. De pratade på radion i dag om att det eventuellt finns/funnits vatten på mars..

  kan inte ni nyliberaler som envist festar på likt de Nazisoldater i bunkern i filmen Der Untergang (som dränkte de allt närmare skottsalvorna där ovanför med ett allt större rus - och fortsätte planera för framtiden enligt den ursprungliga planen), snälla ta och pröva om det går att leva på Mars. Då kan ni genomföra era experiment där och rapportera ner till oss andra sedan hur det går och så kan vi få försöka göra en ärlig chans att rädda de ekologiska system som finns kvar? Med er tekniktro så måste ni väl kunna lösa de inledande problemen med föda/luft osv galant!

  SvaraRadera
 21. Vem skall bestämma vilket material som skall få användas i skolan. MP distribuerar massvis av "information" inför valet, en självklarhet. Men när Svenskt näringsliv informerar i skolan, då är det inte bra...

  Vi har fantastiskt bra lärare, lita på att dom har kompetens att använda informationsmaterial från olika avsändare.

  SvaraRadera
 22. som Reinfeldt sa redan 1993 i "det sovande folket":

  ”Finns det någon uppdelning som är relevant för hur framtiden kommer att gestalta sig så är det att tala om de som kan tillgodogöra sig informationen och utnyttja den på rätt sätt i kunskapssamhället och de som å andra sidan står mer eller mindre utanför.”

  Nu är vi där, I Reinfeldtssamhället, där de som har "förmåga" (kapital) att utnyttja informationen på rätt sätt sätter dagordningen...

  SvaraRadera

KOMMENTERA GÄRNA DET AKTUELLA BLOGGINLÄGGET- MEN LÅT BLI KOMMENTARER OCH INLÄGG OM ANNAT.

LÄGG INTE IN LÄNKAR I KOMMENTARSFÄLTET.

MÅNGA SOM VELAT FÖRA EN KONSTRUKTIV SAKDEBATT HAR UNDER ÅRENS LOPP MEDDELAT ATT DE TRÖTTNAT PÅ ATT FÅ INVEKTIV OCH STRUNT TILL SVAR FRÅN ANDRA KOMMENTATORER.

VI SOM ADMINISTRERAR BLOGGEN HAR DESSUTOM TRÖTTNAT PÅ ATT RENSA UT RASISTISKA OCH GENTEMOT MEDKOMMENTATORER KRÄNKANDE INLÄGG.

DET ÄR SCHYSST OM DU TAR HÄNSYN. OCH HELST ANVÄNDER DITT NAMN.

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.