måndag 9 mars 2009

Gamla rör rostar aldrig...

... eller hur man nu skall uttrycka det lätt pinsamma faktum att det bara tycks vara avdankade gröna språkrör - Per Gahrton och jag - som harangerat Metall för att sänka arbetstiden. Johan har uppmärksammat detta.

Något bättre avstamp för att driva De grönas gamla krav på sänkt arbetstid har jag svårt att tänka mig. Men från Miljöpartiets sida har jag inte hört nåt... Det skulle ju såra Mona Sahlin och Östros.

Blockpolitiken dödar. Och politiken blir alltmer inskränkt.

Här finns riksdagsdebatten där MP:s företrädare till och med tar avstånd från, och förnekar, det gamla kravet på sänkt arbetstid! Ideologiskt dött, kan man tycka.
24 kommentarer:

 1. Det är ju ingen mer än du som i dag håller fast vid kravet på sänkt arbetstid. Alla andra har kommit på andra tankar. Redan nu ser vi ju vilken kris ekonomin seglar in i så snart vi arbetar mindre. Och det är ju otroligt märkligt detta att du inte inser att arbetet är grunden för hela välfärden. Var någonstans har lättjan lett till välstånd? Arbetat har människan gjort i alla tider, men det var när arbetet organiserades i lönearbete som välståndsutvecklingen tog fart. Vem, tror du, vill tillbaka till gamla tider? Sedan är det ju faktiskt så att vi egentligen har en väldigt kort effektiv arbetstid; våra ledigheter för allehanda ändamål är många i dag. För att inte tala om våra semestrar. Allt detta har vi därför att vi lönearbetar, vilket ger oss ett ekonomiskt utrymme. Många kan själva bestämma sin arbetstid, men många kan det inte. Här kan man tänka sig en förändring så att fler får den möjligheten. Men när du frågar människor om deras arbetstid så vill de allra flesta arbeta heltid. Varför är det så, tror du?

  SvaraRadera
 2. för att heltid är normen och vi tydligen bygger vår identitet på vårt arbete. Annars skulle man väl aldrig kunna vinna val på ett så idiotiskt ord som "utanförskap". Men normer lkan ändras och heltid kan BETYDA 30 timmar i veckan i stället för 40. Heltid i sverige är inte samma sak som i Danmark eller Frankrike eller i Sverige för ett par decennier sedan.

  SvaraRadera
 3. Andres O: I vilken värld lever du? Sänkt normalarbetstid ligger högt på önskelistan för många. Dessutom har mp:s kongress bekräftat att sänkt arbetstid är en prioriterad fråga, men partiledningen skiter i det!

  SvaraRadera
 4. Att vi bygger vår identitet ÄVEN på arbetet ser jag inget fel i. Arbetet är ju viktigt för våra liv.

  Som sagt, det kostar att gå ner i arbetstid. När vi ser det tror jag inte vi vill arbeta mindre.

  Jag lever i den värld där de flesta lever, d.v.s. inte i någon fantasivärld eller i en värld där luftiga teorier bestämmer åsikterna.

  Att miljöpartister önskar sänkt arbetstid är ju känt sedan länge. Men vill vi andra?

  SvaraRadera
 5. 1.
  Birger
  Inte så lätt för ett litet parti som vill få inflytande att vara lojala mot sian idela/ideer.Balansgång.
  2
  Anders O
  Peter Englund i "Förflutenhetens landskap":
  "Att arbeta åtta timmar per dag är givetvis vansinne. Människans naturliga arbetsrytm verkar vara högst ojämn och bestå av stråk med mycket hög aktivitet blandat med perioder av stilla lättja".
  Visst har lönearbetet skapat välfärd. Men vi får betala ett pris när vi avlägsnar oss från "vår ursprungliga natur". (Ett utrtryck som idag är oerhört politiskt inkorrekt.)
  Rek. Lasse Berg och Tomas Ljungberg
  3
  Folk mår inte dåligt av för många arbetstimmar. Man mår dåliggt att inte kunna påverka. Av att vara slav.

  SvaraRadera
 6. Eric skriver att det inte är lätt att vara trogen sina ideal som litet parti. Detta med synen på arbetstid är väl mer än ideal! Det är ju en grundstomme för partiet, liksom för andra gröna partier! Genom att sänka arbetstiden (den lagstadgade formella) så växer nya normer fram som innebär att mer tid används i den informella sektorn i närområdet, liksom mer tid för barn och familj och en lägre konsumtionsökning än som annars skulle vara trolig. Miljö och sänkt arbetstid hänger faktiskt ihop!

  SvaraRadera
 7. Nu rasar en hel värld samman för de MP-ledamöter i riksdagen som uppmanat förespråkarna att inte driva frågan om mindre arbetstid. En har tydligen fått h sitt namn högt upp på listan inför EP-valet för MP: Ulf Holm. Kan det vara den höga lönen som hägrar? Den blir betydligt högre nu än då han satt där sist.

  SvaraRadera
 8. Det finns inget utbrett politiskt krav i dag om att sänka arbetstiden, varken bland väljarna eller partierna. Så vad håller du på med?

  SvaraRadera
 9. Man kan naturligtvis se på arbetet på olika sätt. En del väljer att se det som tvång, slaveri, o.s.v. Det finns dock en alternativ syn, som ju är mera näraliggande:
  Genom arbetet skapar människan allt det hon behöver i sitt liv. Det kan gälla ting eller tjänster. Utan dessa blir livet både svårare och fattigare. Tar vi bort allt arbete som utförts i historien blir ingenting kvar! Man kan följaktligen säga att arbetet ger oss frihet, och det är ju någonting annat än slaveri och ofrihet.

  När någon kräver att vi skall arbeta mindre, då gör man detta därför att man anser att de ting och tjänster, som skapas genom arbete och som vi behöver, kan klaras på kortare tid. Den tid som blir över sedan arbetstiden kortats skall då i stället användas av individen till frivilligt arbete eller till att ligga på sofflocket om man nu önskar det.

  Det säger sig självt att om vi arbetar kortare tid, kan vi inte få alla de ting och tjänster som vi har i dag. Mot bakgrund av ovanstående resonemang, kan man säga att friheten därmed blir mindre. Den fria tiden kan då i stället ses som en ny möjlighet till frihet. Mycket av de saker och tjänster som vi i dag åtnjuter via lönearbetet, måste då klaras av på ett mera informellt sätt.

  Historiskt sett innebär en sådan ordning en tillbakagång, och då handlar det om ett rejält kliv. En fullständig nedskärning av lönearbetet innebär återgång till självhushållning, d.v.s. vi närmar oss då tiden före industrialismens genombrott. Och det vi då måste göra allra först, är att åter sätta oss in i de argument som på den tiden motiverade övergången till industrialismen och lönearbetet. Hur levde man? Varför ville man lämna självhushållningen? Vad var det i industrialismen som attraherade människorna?

  Det fanns en enorm kraft i det nya samhälle som växte fram. En kraft som fortfarande gör sig gällande genom att innehålla en tro på framtiden, på vetenskap och teknik och på människans förmåga och möjligheter. Visst fanns det kritiska röster redan från början, men vem kunde stoppa de nya möjligheter som sattes i händerna på människorna?

  Blev det för mycket av det goda? Detta är ju en tanke som slår en när man läser vissa inlägg i dagens debatt. Man tittar tillbaka och letar efter sådant som gick förlorat när samhället förändrades i grunden. Utvecklingen har sitt pris och det priset vill några av oss inte betala. Frågan är vad som skall komma i stället. Frågan är också vad en sådan förändring har för pris.

  SvaraRadera
 10. Stackars Birger, hela tiden dyker det upp nya läsare av bloggen som börjar om där vi andra var för snart två år sedan, med samma motargument som smulats sönder gång på gång. Citat från ett schlaugs inlägg för länge sedan:

  "Hur i all sin dar kan det vara realistiskt att upprätta siffran 40 i lagen om normalarbetstid? Är det en naturlag? Trots att vi lyckats rationalisera, automatisera, robotisera, datorisera och effektivisera i rasande takt sedan vi införde lagen om 40-timmars normalarbetststid.

  Det måste vara upp till dem som hävdar att just 40-timmarsveckan är den den opitmala hur mycket vi än rationaliserar...!

  SvaraRadera
 11. DEBATTEN BORDE VÄL HANDLA OM DEN FRÅGA BIRGER TAR UPP: HUR KOMMER DET SIG ATT MP:S PARTILEDNING INTE NÄMNER PARTIETS PARADFRÅGA NU NÄR METALL FÖRSTÅTT ATT SÄNKT ARBETSTID MEDFÖR ATT FLER KAN FÅ JOBB/BEHÅLLA JOBBET!
  MILJÖPARTIETS LEDNING BORDE SVARA OCH GE EN FÖRKLARING!

  SvaraRadera
 12. Det är ju inte så att motargumenten ”smulats sönder”, Mia. Argumenten för att ha den ordning vi har är emellertid starka, och få är de som övertygats av någonting annat. Om vi i stället haft 45 eller 35 timmars arbetstid så hade ju Birger Schlaug rest samma invändningar…

  SvaraRadera
 13. håller med anonym 14:23. Jag vill också ha svar av MP:s ledning. Det är en av våra absolut viktigaste kärnfrågor och vi som fortfarande är med i partiet och inte har den plattform som ett avhoppat språkrör har, vart ska vi vända oss om vi nu lämnar partiet på grund av partiledningens totala tystnad och förnekande av det vi tror och kämpar för?

  SvaraRadera
 14. Självklart skapar arbete välstånd...

  och/men...idag sliter unga småbarnsföräldrar nästan livet av sig....fr.a. mödrar...för att få "livspuzzlet" ...förhatliga ord...att gå ihop....

  Jag tycker att vi har all anledning att reflektera över vad som är viktigt här i livet i nådens år 2009 då vi effektiviserat så mycket .....

  Detta ligger mig så varmt om hjärtat att jag måste få citera Bibeln:"Om du vinner hela världen men förlorar din själ...."

  Jag tycker att alla småbarnsföräldrar ska ha max 6 timmars arbetsdag med bibehållen lön. Det har vi råd med i vårt rika land....vad vi inte har råd med är barn som inte blir sedda av sina uttröttade föräldrar och ser till att bli uppmärksammade på destruktiva sätt.....

  SvaraRadera
 15. Du har så rätt, Birger - "Gamla rör rostar aldrig".

  Är det inte dags att du ovanför din bild på denna blogg byter ut "Avdankad politiker" mot ovanstående sanna rubricering? :-)

  Anneli

  SvaraRadera
 16. Att arbete skapar välstånd och att arbete kan vara positivt för folk är väl inget som någon motsätter sig här... för ingen vill avskaffa allt arbete bara be folk att tänka över möjligheten att dela på dom jobb som finns.

  SvaraRadera
 17. Anders O: Tja, även om det vore så att det bara var jag som ansåg att det är absurt att hålla fast vid en snart 50-årig lagstiftning om 40-timmars arbetsvecka så har jag väl min fulla rätt att skriva om det på min egen blogg. Eller?

  Som nästan alla gamla tänkare - liberaler, socialister och konservativa - varit överens om bör vi när vi uppnått det materiellt mogna samhället gå vidare i utvecklingen och därmed satsa på mer fri tid, mer kultur etc.

  Du skriver också om luftiga teorier. Men snälla! Vad är det som gör det mer luftigt med en arbetstidsnorm på 30 timmar än på 40 timmar? Var det luftig teori när man sänkt från 48 timmar till 40 också?

  Vem vill tillbaka till gamla tider, skriver du. Vem har talat om det? Den nya teknik vi utvecklat - datorisering, automatisering, robotisering, etc - skapar ju utrymme för mer fri tid i ett modernt samhälle.

  Eric: Balansgång, javisst. Det är något självklart i riksdagens praktiska arbete. Men det kan väl inte innebära att man glömmer politikens andra ben: opinionsbildning.

  Människor mår dåligt av att inte kunna påverka, skriver du. Förvisso är det många gånger så, dock inte alltid. Det finns mängder med saker man kan påverka, men som man frivilligt väljer bort att göra något åt. Jag tror att människor mycket väl kan må dåligt av för många arbetstimmar: det kan ge dåligt samvete för att man inte hinner med sina barn, att man inte orkar besöka sina föräldrar, att man inte kan ta på sig det där uppdraget i idrottsklubben eller kulturföreningen, att man känner att man inte orkar laga riktig mat...

  Hasse Bildoktor: Exakt.

  Ludde: Och?

  Hans L: Jag menar också att vi måste skilja på lönearbete och arbete. De flesta av oss arbetar för fullt utanför lönearbetet, i den lokal vardagen.
  Det är inte heller någon som sagt att vi skall ta bort allt arbete - och jag håller med dig om att arbete också ger frihet, men frågan vi har olika uppfattningar om är var den rimliga balansen finns.Och som sagt: bara för att vi skulle sänka normalarbetstiden innebär det ju inte att all teknisk utveckling skulle försvinna...

  Jag tror att du missuppfattat varför jag "rest mina invändningar". Jag säger att all den tekniska utveckling vi skapat ger oss möjlighet att sänka arbetstiden och få ett bättre liv. Det är något märkligt i tesen att just 40 timmars arbetsvecka skulle vara det för evigt optimala oavsett hur omvärlden ser ut.

  SvaraRadera
 18. Det mesta av avkastningen av ditt dagliga arbete går till att finansiera saker som gör det möjligt för dig att fortsätta arbeta nästa dag! Maskiner, lokaler, fordon, vägar, kontorsutrustningar och allt annat du behöver för att arbeta finansieras med lånade pengar via finansinstitut. Det mesta av dina arbetade timmar går alltså åt till att betala för möjligheten att jobba imorgon också.

  SvaraRadera
 19. Det börjar röra sig.Tyska IG Metall var faktiskt än av de starkaste Förespråkarna för Ideén
  och drev på och franska Facket
  CGDT(LO)ocså.Minns när Gunna Adler Karlsson var ute och "härjade" för
  ideen.Nu sitter fine gamle Gentlemannen isolerad ute på Capri och det tycker jag är stor skam.En sympatisk "färgklick" Gunnar A-K!Han är förespråkar fortfarande ideen
  om arbeta mer och "Tankar om den Fulla sysselsättningen" (vilken går att finna att läsa och ladda ner gratis på han hemsida).Han blir glad om folk skriver till honom vet jag
  och har sin Filosofiska Park på Capri!Kolla gärna hans hemsida Gunnar Adler Karlsson Capri.it
  Janne M. Göteborg.

  SvaraRadera
 20. Alla nya besökare, vilka inte har följt Birgers argument, och som försöker "mosa" Birgers åsikter, skulle ju kunna få en enkel folder med de grundläggande tankarna, som svar.

  Då behövde Birger inte ideligen upprepa argumenten i det gröna tänket, ifråga om arbetstid och annat.

  En pappersfolder kostar dock pengar. Men det går väl att göra den elektroniskt och bara med ett knapptryck få in den på bloggen, eller?

  Gröna tankar

  SvaraRadera
 21. Birger Schlaug får nog finna sig i att bemötas, om och om igen. Hans åsikter är udda och långtifrån accepterade i samhället. Om hans blogg inte fullständigt ska förvandlas till ett sällskap för inbördes beundran, måste förslag som Gröna tankars förkastas.

  SvaraRadera
 22. Mp fegar ur något otroligt.

  Metall gör det svårt för sig genom att bryta ett fackligt löfte till alla sina medlemmar, men annars är lägre löner och kortare arbetstid en bra grej, speciellt för dem som har löner med en viss marginal.

  SvaraRadera
 23. Å andra sidan borde de kräva att det ska gälla rakt över, även för cheferna.

  SvaraRadera

KOMMENTERA GÄRNA DET AKTUELLA BLOGGINLÄGGET- MEN LÅT BLI KOMMENTARER OCH INLÄGG OM ANNAT.

LÄGG INTE IN LÄNKAR I KOMMENTARSFÄLTET.

MÅNGA SOM VELAT FÖRA EN KONSTRUKTIV SAKDEBATT HAR UNDER ÅRENS LOPP MEDDELAT ATT DE TRÖTTNAT PÅ ATT FÅ INVEKTIV OCH STRUNT TILL SVAR FRÅN ANDRA KOMMENTATORER.

VI SOM ADMINISTRERAR BLOGGEN HAR DESSUTOM TRÖTTNAT PÅ ATT RENSA UT RASISTISKA OCH GENTEMOT MEDKOMMENTATORER KRÄNKANDE INLÄGG.

DET ÄR SCHYSST OM DU TAR HÄNSYN. OCH HELST ANVÄNDER DITT NAMN.

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.