lördag 25 oktober 2008

Hägglund, stå på dig!

Kristdemokraterna skall tvingas att acceptera könsneutrala äktenskap, hävdas i debatten. Varför i all sin dar skulle man behöva acceptera det?

Idén att en regering måste hålla ihop i frågor av denna art är i sig löjlig. Påståendet att regeringen skulle "tappa i auktoritet" om några statsråd reserverar sig är ännu löjligare.

Jag delar inte kristdemokraterns uppfattning i frågan, men jag respekterar deras rätt att tycka som de gör.

Vi har idag, och kommer också i framtiden att få, koalitionsregeringar. Då måste det finnas ventiler för statsråd att reservera sig. Annat var det när sossarna kunde regera med hjälp av sin lilla svans (v) under alla år. Finns inte ventiler för statsråd att reservera sig kommer vi allt snabbare att driva mot ett tvåpartisystem.

Skulle inte Reinfeldt acceptera reservationer från de tre kristdemokratiska statsråden så borde de lämna regeringen. Vore Reinfeldt lite smidig så hade han låtit bli att lägga någon proposition, och istället öppnat för c, fp och m att rösta för den motion från oppositionen som ligger på riksdagens bord. Det är inte att förlora prestige, det är vinna respekt. Och ingen jäkel kommer att bry sig om att Mona Sahlin och Co kommer att tala om en "regeringsmakt i förfall" på grund av detta.

I sak vore det bättre att staten sköter det juridiska förhållandet mellan de som avser att leva ihop, sedan kan de som så vill gå till kyrkor eller samfund för att ingå något sorts religiöst äktenskap bäst de vill. Fördelen med det är dessutom att vi slipper en massa hyckleri, det vill säga att människor som inte är ett dugg religiösa ingår äktenskap i kyrkan och har mage att lova något inför en gud de inte tror på. Även kristna Dagen tycks vara inne på denna åtskillnad mellan stat och kyrka.

En Aktionskommitté låter i ett uttalande meddela att Reinfeldt, genom att inte lyssna på kd, hotar samhälles utveckling och fortlevnad. Milde Moses! Trots detta, och trots att jag inte delar Hägglunds åsikter, anser jag att han skall stå på sig. Regeringen behöver inte lägga någon proposition. Det finns en gräns när man böjer ryggen så mycket att den går av. Åtminstone om man har någon ryggrad. Låt riksdagen rösta om oppositionens motion. Eftersom sex partier i sak stöder den så lär den gå igenom. Och kristdemokraterna kan, utan att kröka rygg, bli överkörda.

9 kommentarer:

 1. Helt rätt, Birger. Den här av journalister och många statsvetare omhuldade tesen att man alltid måste visa upp en fasad av konsensus i alla lägen, trots att alla vet att det inte är sant, den tesen vore det skönt om vi kunde lägga till handlingarna. Den parlamentariska demokratin var i en mening faktiskt mera levande kring förra sekelskiftet, då partierna ännu var ganska lösa i konturerna och riksdagsmän och regeringsledamöter hade en större frihet och integritet. Nu är de alla fångna i det evigt idisslade blocktänkandet. Vi behöver en öppnare attityd. / Hinke

  SvaraRadera
 2. Rätt, Birger!

  Man kan mycket väl ha respekt för den som anser att skruv & skruv resp. mutter & mutter kan gänga sig, utan att man måste förstå dem.

  På samma sätt ska man respektera dem som anser att skruv & mutter hör ihop.

  En blick på vissa detaljer i det senare fallet skulle kanske underlätta inte bara respekten, utan även förståelsen.

  SvaraRadera
 3. Schlaugs hållning skall ses mot bakgrund av att s-v-mp kommer att få ännu svårare till samkörning.

  SvaraRadera
 4. Birger

  Nu är det ju så att Hägglund själv inte vill att kd ska reservera sig alltså det alterantiv du förespråkar. Faktum är att Reinfeldt eller någon annan från m, c och fp aldrig uttalat sig negativt om att kd-ministrarna ska reservera sig och övriga regeringen föreslå en proposition om en könsneutral äktenskapslag. Det är bara Hägglund själv som argumenterat emot det.

  Ditt resonemang blir alltså besynnerligt. Istället borde du väl säga åt Hägglund att faktiskt ändra sig och ansluta sig till ditt reservationaalternativ.

  Bengt

  SvaraRadera
 5. Bengt, det är nog så att grundlagen slår fast att regeringens beslut skall tas kollektivt. En av de få gånger man reserverat sig är nog när några center-statsråd reserverade sig mot Öresundsbron, medan deras partiledare Olof Johansson valde att avgå ur regeringen.

  BM

  SvaraRadera
 6. Sympatiskt skrivet, Birger. Och helt riktigt det där om ryggraden. Jag kan grundlagen för dåligt för att veta om BM har rätt - har han det innebär det ju problem för regeringen och kd.

  Men jag anser nog att hela lagförslaget är dåligt grundat - mest på vulgärtänk kring "diskriminering". Bara för att äktenskapsbegreppet tolkats olika genom tiderna behöver vi väl inte ta bort den enda gemensamma nämnaren: att det alltid varit könsgränsöverskridande.

  Och inte minst av könskampsskäl kommer skillnaden mellan tvekönade och enkönade relationer alltid att betraktas som synnerligen signifikativ. I äktenskapet "sover man med fienden". (I framtiden ska vi alltså nödgas skriva "heteroäktenskapet" eller vad?).

  Och har man övergivit den enda begripliga bakgrunden till äktenskapet - att det är det sociala uttrycket för det biologiska faktum att vi ALLA (som inte klonats) har vårt ursprung i en man och en kvinna - så får vi ju, som Grön Ungdom och SSU helt riktigt konstaterat, svårt att porta övriga intressanta kärlekskonstellationer som t.ex. syskonäktenskap och polygami. All kärlek är bra kärlek och staten ska inte "diskriminera" några vuxna frivilliga sexuella relationer. Eller hur nu det ogenomtänkta eller för denna sak irrelevanta snacket brukar gå.

  SvaraRadera
 7. När staten går in och tycker till om vilka som ska få gifta sig ska den också gå steget ut och se till att giftemål är en juridisk handling som de påverkar genom statliga beslut och lämna de religiösa samfunden utanför.
  Om sedan religiösa samfund har andra åsikter, låt dem ha det och låt de personer som vill ingå religiösa äktenskap få göra det som ett extra tillägg när de har ingått det gällande juridiska äktenskapet. Låt även personer som är intresserade av religion i de samfund de hör hemma påverka innehållet där och låt oss andra slippa delta.

  SvaraRadera
 8. "Bengt, det är nog så att grundlagen slår fast att regeringens beslut skall tas kollektivt. En av de få gånger man reserverat sig är nog när några center-statsråd reserverade sig mot Öresundsbron, medan deras partiledare Olof Johansson valde att avgå ur regeringen."

  Precis som du säger så är regerings beslut kollektiva om inte någon eller några ministrar reserverar sig. Och som du säger har det hänt och kan hända igen. Att Olof Johansson avgick var en politisk markering och hade inte något med formella krav att göra, då hade de andra tre c-ministrarna ju inte heller kunnat bli kvar i den dåvarande regeringen vilket de blev.

  Bengt

  SvaraRadera
 9. Låt äktenskapet ingå som en underavdelning i lagen om ekonomiska samfälligheter och där registreras som vilken firma som helst.

  Huvudsaken är, att stat och enskild är trygga i förhållande till diverse rättigheter och skyldigheter (bostadsbidrag, arvsrätt, beskattning etc.).

  Den som sedan önskar sig en andlig vigselbekräftelse, fixar detta privat hos något passande samfund.

  SvaraRadera

KOMMENTERA GÄRNA DET AKTUELLA BLOGGINLÄGGET- MEN LÅT BLI KOMMENTARER OCH INLÄGG OM ANNAT.

LÄGG INTE IN LÄNKAR I KOMMENTARSFÄLTET.

MÅNGA SOM VELAT FÖRA EN KONSTRUKTIV SAKDEBATT HAR UNDER ÅRENS LOPP MEDDELAT ATT DE TRÖTTNAT PÅ ATT FÅ INVEKTIV OCH STRUNT TILL SVAR FRÅN ANDRA KOMMENTATORER.

VI SOM ADMINISTRERAR BLOGGEN HAR DESSUTOM TRÖTTNAT PÅ ATT RENSA UT RASISTISKA OCH GENTEMOT MEDKOMMENTATORER KRÄNKANDE INLÄGG.

DET ÄR SCHYSST OM DU TAR HÄNSYN. OCH HELST ANVÄNDER DITT NAMN.

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.