torsdag 7 februari 2008

Sopberg stora som Amerika flyter i havet

Två sopberg, som tillsammans är dubbelt så stora som den amerikanska kontinenten, flyter omkring i Stilla Havet. Tjockleken är bitvis tio meter. Allt enligt amerikanska forskare. Resultat av människans härjningar.

Personligen hoppas jag på konsumtionssamhällets kollaps. Och är fly förbannad på fega politiker som inte vågar tala om masskonsumtionen som det största hotet för både klimat och miljö.

Problem är att när strålkastaren sätts på klimatet så klarar vi bara av den debatten. Gömmer oss bakom pladder om etanol, hybridbilar och teknisk utveckling. Politikerna är så uppfyllda av ordet klimat att de glömmer ordet miljö, och att det omfattar så mycket mer. Kemikaliseringen pågår precis som vanligt, tungmetallutsläppen pågår precis som vanligt, grundvattenbristen blir värre år från år. Men, hej och hå, SEB visar högre vinst än väntat, berättar DN.

Och mitt i detta talas det om att människan är den civiliserade arten. Som skapelsens krona. Magstarkt.

16 kommentarer:

 1. Smart bild för tt symbolisera Kina! Förr var det snörda fötter, nu är det sylvassa klackar. Kvinnan hålls på plats! Bra bild i sopberget också!

  SvaraRadera
 2. Utrota människan är vad Schlaug och andra "miljövänner" vill och låta djuren ta över jorden så allt blir bra. Skrämmande! Aldrig har så många människor som idag levt ett gott liv! Vi har alltid klarat miljöhoten. Skogarna grönskar än trots alla larm på 80-talet. Soporna i havet tar död på 1 miljon fåglar skrivs det i artikeln men det skrivs ingenting om att miljarder fåglar dör varje år genom att de blir käkade av andra arter än människan!

  SvaraRadera
 3. Är det inte detta som är ekofacism? Jag menar förstöra våra hav...

  SvaraRadera
 4. Problemet i frågan är också att konsumption är en del som inte går att separera från kaptalism. Att vara materiellt otillfredsställd, definiera sig genom prylar och att ha ett överdrivet behov av ägande är alla kärnstenar i kapitalism, så om vi ska få bukt med den överdrivna konsumptionen måste vi ifrågasätta kapitalism som igeologi. Och nej, anonym 2, det betyder in utrotning av människan. Bara ett radikalt skift av ideologi.

  SvaraRadera
 5. "Och är fly förbannad på fega politiker som inte vågar tala om masskonsumtionen som det största hotet för både klimat och miljö."

  Intressant att inget riksdagsparti kör den linjen rakt av! Jag tror att det skulle vara en riktig vinnarfråga för ett nytt grönt radikalt parti. Dagens gröna är för ljumma, suktar för mycket efter att vara salongsfähiga och vågar inte säga det säkert många tycker. När bildas det nya partiet? Före eller efter nästa val?

  SvaraRadera
 6. Hoppas före nästa val. Men isåfall börjar det bli brådis, för det behövs en startsträcka också. Gamla (numera dödströtta) Mp hade en jättelång uppförsbacke, innan det började hända saker.

  Så ett tack till Birger, som skrev några ord om Ja till EU-lägrets fula knep. Ja-sidan tänkte väl att "ändamålet helgar medlen", och drog sig därför inte från att nyttja lögnen (alko-frågan var blott ett exempel). De menade väl, att deras fula agerande glöms med tiden, särskilt när nya generationer tar över. Mp:s yngre medlemmar är bra exempel på att den sluga Ja-sidan räknade rätt. Samma sak gäller även kärnkraftsfrågan. Linje 2 räknade nog med att utfasningsbeslutet är glömt om någon generation. Det gäller bara att förhala frågan under väntetiden. Nu är de snart i mål, och kan börja bygga ut denna fasansfulla energi igen. De tar helt enkelt nacksving på nationen.

  SvaraRadera
 7. Birger, du börjar enligt min mening bli alltmer desperat och irrationell. Det är en farlig väg du beträtt de senaste åren. Precis som alarmisterna på 50-, 60- och 70-talet, till vilka jag själv hörde, ser du inte framgångarna i miljöarbetet. Något eller några steg till för din del och du hamnar bland de gröna fascisterna. Redan i dag tycker jag mig märka att du hyser ett tilltagande förakt för människan, ett förakt som även uppenbarar sig bland alla dina aningslösa och historielösa beundrare på den här bloggsidan.

  Man vill se en värld utan människor där naturen får vara ifred. Men det unika med människan ligger framförallt i två företeelser. Hon är den enda arten som förmår lämna naturens tvång och därmed skapa sig en egen tillvaro - på gott och ont. Kunde hon inte göra detta, vore hon inte heller människa. Detta är det ena. Det andra är att hon, om någonting går snett, har förmågan att ställa till rätta. Dessa två företeelser utgör de grundvillkor som människan har att leva med i sin "mänsklighet". De kan inte tänkas bort eller göras osynliga på annat sätt. Miljöproblemen är med andra ord naturligt förenade med människans tillvaro, men det är även förmågan att lösa dem.

  Men här måste vi se upp! Den som tror att det går att skapa en mänsklig tillvaro utan miljöproblem, är ute på lika hal is som den som tror att miljöproblemen kan negligeras. I båda fallen kan vi, om vi inte ser upp, hamna i ett omänskligt samhälle. I det förra fallet utgår man från föreställningen om ett "bästa" miljötillstånd. Men ett sådant tillstånd existerar inte och har aldrig existerat. I det andra fallet är i stället utgångspunkten att miljön är osårbar. Det är den inte.

  Miljöpartiets agerande utgör ett utmärkt exempel på hur föreställningen om ett "bästa" miljötillstånd leder till rent löjeväckande krav. Om nämligen någon politiker från ett annat parti säger A, kommer det från miljöpartistiskt håll ett A+1, dvs miljöpartiets hela existensberättigande i dag grundar sig på kvantitativa resonemang. Kräver någon 30 procents minskning av något utsläpp, nog kommer timmen efter en miljöpartist och kräver 40 procents minskning. Som om där någonstans långt framme existerade en "bästa" miljö att sträva mot!

  SvaraRadera
 8. Tack för synpunkter. Till senaste Anonym:
  Nja, jag blir nog lite desperat, men inte irrationell. Låt mig kommentara din kommentar...

  1. Jag tillhörde inte alarminsterna på 50- och 60-talen. Tvärtom. Det var första i slutet av 70-talet jag började fundera och blev miljöteknikfreak, vilket jag fortfarande är.

  2. Du skriver att jag inte ser framgångarna i miljöarbetet. Nej, faktiskt inte om man ser till helheten. Vissa delar har man lyckats med - men totalt sett blir miljösituationen värre för vart år. Tyvärr visar det sig att den så kallade rekyleffekten slår till hårt och skoningslöst: när vi med ny teknik gör framsteg vad gäller utsläpp etc så äts dessa förbättringar upp av att vi konsumerar så mycket mer än tidigare. Det här är ett reellt problem.

  3.Självklart vill jag inte se en värld utan människor - det du gör är att du likställer människor med konsumtionssamhället. Min övertygelse är att vi kommer att växa ifrån det så småningom. Min tilltro till människan är således stor, frågan är bara när detta skifte skall ske. Jag vill se det nu. Därav viss desperation. vi är rikare än någonsin, har det materiellt bättre än någons - och rapporterna om att ungarna mår sämre än tidigare når oss... Det förekommer ett feltänk i samhällsbygget...

  4. Människan har alltid påverkat naturen. Självfallet. Tidigare var det lokalt, sedan blev det regionalt, nu är det globalt. Ozonskiktet var hotet för en tid sedan (för att ta ett exempel som ofta används för hur vi fixar problemet) - det var lätt att åtgärda, industrin hade redan färdiga alternativ till freoner, ingen sektor behövde förlora på det, ingen förändring av livsstil krävdes.

  5. Bästa miljötillstånd finns inte, skriver du. Helt rätt, har ägnat några minuter under nästan alla mina föreläsningar som politiker åt att berätta att det inte finns något sådant, att "balans i naturen" är ett mycket osakligt begrepp. Balans finns inte på det sättet. Har aldrig funnits. Så där är vi överens.

  6. Jag känner inte till vad mp tycker så jag kan inte bedöma om det du säger sist är riktigt. Den tid jag själv har insyn i var i alla fall befriat från den typen av agerande. Vi utgick från vad vi uppfattade behövdes - vilket ofta samstämde med var miljörörelsens utomparlamentariska grenar ansåg - och la ribban där. I några fall blev det lägre, i något fall (grön skatteväxling) betydligt högre, vilekt visade sig vara en ganska god bedöming. Gjorde någon annan likadan bedömning så var det ju kanonbra.

  Min upplevelse av dagens mp är snarare motsatsen än din. Jag uppelever att man nu försöker samköra med s, i te x klimatberedningen. Vilket jag kan vara tveksamt om, huruvida det är ett mål i sig.

  SvaraRadera
 9. Du tycker att miljösituationen ”totalt sett” blir värre för vart år. Tänk, jag känner igen det resonemanget. Så sa nämligen jag själv också tidigare. Men jag har alltså kommit underfund med att jag hade fel. Dagens miljöaktivister, om sådana finns, kan nog inte göra sig en föreställning om vilken undergångsstämning som rådde på den tiden. Det var kört! Världen skulle med största sannolikhet gå under. Men det gjorde den alltså inte.

  Det har blivit bättre OCH sämre. ”Totalt sett” går inte att ha någon uppfattning om eftersom vi saknar kriterier för ett ”bästa” miljötillstånd. Därför blir alla bedömningar godtyckliga. Människan kan leva under väldigt varierande miljötillstånd, och alla tillstånd har både för- och nackdelar. Vi förstör delvis naturens funktionsförmåga, men vi kompenserar också, genom vår teknik, naturen. Sådana ser våra ”mänskliga” villkor ut, dvs detta är att vara människa.

  Det är ju beklämmande om de framsteg som görs äts upp av ökad konsumtion. Men på sikt är detta inget problem. Det finns ju gränser för vad en människa kan konsumera. Konsumtionen har även den två sidor. En bra sida är att dåliga, miljöförstörande och energislukande varor, processer och livsstilar sorteras ut kvickt. Detta är en ständigt pågående process. Och det är tur att den finns eftersom ett kvardröjande på en lägre nivå belastar miljön ännu mer. Förbättringar (tillväxt!) gör att allt fler människor kan leva ett bra liv. En vanlig invändning häremot är att jordens resurser och de biologiska systemen inte klarar av att ge alla människor en livsstil som ”vår nuvarande”. Men det har vår jord aldrig klarat av. Men när fler människor får bättre livsvillkor sker detta alltid på en högre nivå. Eftersom både energin och materialen kommer att finnas tillgängliga även i framtiden finns det egentligen inget hinder för en fortsatt utveckling. Vad som krävs är klokt ledarskap.

  Det är möjligt att vi kommer att växa ifrån konsumtionssamhället i den form detta har i dag. Men just nu talar ingenting för det. Tvärtom finns enorma uppdämda behov i utvecklingsländerna. Se vad som skett i öststaterna! Där möter du mängder av pryltokiga och lyckliga (!) människor i dag. Om någonting ska förändras härvidlag kan vi nog inte moralisera över denna utveckling utan måste börja med oss själva, vi som levt såhär en längre tid. Det går dock inte att slå sig till ro helt och hållet. Min TV är mer än 30 år gammal och behöver bytas ut, exempelvis. Stillastående och s k 0-tillväxt är ingen framkomlig väg.

  Jag tror inte heller att vi behöver skåpa ut en alldeles fantastisk utveckling därför att ”ungarna mår sämre än tidigare”. Jag tror nämligen att i jämförelse med villkoren för exempelvis 1800-talets barn så har våra barn det överlag oändligt mycket bättre. Och barnen ute i världen har fått det mycket bättre de senaste 20 åren av ekonomisk tillväxt.

  Du kräver ofta en förändring av vår livsstil, men du preciserar dig aldrig när det gäller på vilket sätt. Finns det något historiskt stadium som du föredrar? Eller har du en alldeles egen utopi?

  Kul att höra att du genomskådat begreppet ”balans i naturen”! Lik förbaskat är det ett icke redovisat bästa miljötillstånd som driver miljönissarna… Man borde alltså lugna ner sig.

  Sedan är det ju intressant att av dig få höra att du inte känner till vad miljöpartiet tycker. Ett f d språkrör säger alltså så. Hur som helst mynnar ju mitt resonemang ut i att miljöpartiet är ett tämligen oseriöst politiskt parti. Man kan måla upp vilka miljöbilder man vill, man kan föreslå vad man vill i åtgärdsväg – allt för att behålla väljarna och tillskansa sig inflytande. När miljöpartiet bildades fanns där en viss legitimitet i agerandet, eftersom man var först ute så att säga. Man hade kvalitativa budskap. När sedan de övriga partierna också blev miljöpartier, fick vi kvantitativa budskap i stället. Miljöpartiet har inget ”grönt” samhälle att erbjuda, däremot bjuder man alltid över alla miljökrav från de övriga partierna. 20 blir 30 och A blir A+1. Löjligt!

  SvaraRadera
 10. Anonym: du skriver Men när fler människor får bättre livsvillkor sker detta alltid på en högre nivå. Eftersom både energin och materialen kommer att finnas tillgängliga även i framtiden finns det egentligen inget hinder för en fortsatt utveckling.
  Vad menar du med detta? Att materialen och energin kommer att finnas i framtiden. Är du så säker på det?
  Dels är materialen inte oändliga. Sedan när vi förstör materialen och ekosystemen, så att det blir helt kocko -då kan man väl inte vara säker på något?

  SvaraRadera
 11. Till Milla

  Jag menar helt enkelt att det inte kommer att finnas någon brist varken på energi eller råvaror. Ur mänsklig synvinkel är solen en oändlig energikälla och jorden en oändlig råvarukälla. Därtill kommer att det mesta materialet kommer att återvinnas. Exempelvis så listade man på 1970-talet alla kända metaller och den tid det med dåvarande utveckling skulle ta innan de "tog slut". I dag skrattar vi åt det förfarandet.

  SvaraRadera
 12. På tal om fega politiker som inte vågar tala om problemen med masskonsumtion så läste jag nyligen ett förslag i Frankrike att slopa 35 timmars arbetsvecka. Man vill öka den. Förflytta fokus från fri tid till att öka konsumtionen. Jag har ännu inte hunnit kolla upp andra artiklar om denna nyhet. Men om det är sant så säger de ju mycket om Franska regeringen.

  SvaraRadera
 13. Anonym: Solen kan jag hålla med om att den kommer väl finnas (får vi hoppas!).
  Men, vaddå jorden? Det finns inte obegränsat med jord man kan odla på. Sedan har vi utarmat jorden på många håll med kemikalier och dylikt, så att det knappt går att odla på den.
  Att vi sedan bygger motorvägar på fin åkermark, som vi inte har överflöd av i Sverige, gör inte saken bättre.

  SvaraRadera
 14. Självklart, äntligen någon som säger som det är klimathotet är ett stickspår för att kunna fortsätta på samma sätt, köp o köp, nu ska vi köpa allt med prefixet miljö- eller klimat- framför och sen lever vi lyckliga i alla våra dagar... Jag har sagt länge att de långsiktiga hoten mot livet på jorden är vår tillverkning och spridning av onaturliga ting som genmanipulerade grödor, syntetiska kemikalier, däribland hormoner, gifter gödningsämnen mm. Till dessa onaturliga produkter hör de extremt giftiga och radioaktiva ämnen vi tillverkar i våra kärnkraftverk. Ingen av dessa onaturliga ämnen hör inte hemma i biosfären, livet som vi känner det har inget försvar, inga sinnen för att detektera och inga nedbrytningsprocesser för dessa ämnen. I detta perspektivet är det bättre att elda kol än att klyva atomer, men vi behöver självklart inte göra något av det om vi inte vill.

  SvaraRadera
 15. Här är några beskrivande rader om bioplast

  1 Polymera material är uppbyggda av långa kedjor som mikroorganismer inte kan bryta ner. Det behövs därför som första steg en kedjeklyvning utan mikroorganismer
  Hos hydro-bionedbrytbara material sker detta genom hydrolys av vissa bindningar som t ex C-O-C
  Hos oxo-bionedbrytbara material sker detta genom termo- eller foto-oxidation

  2 Bionedbrytbara material kommer sannolikt att ersätta de flesta av de gamla materialen i applikationer som plastpåsar, livsmedelsförpackningar, blöjor etc

  3 Den allmänna trenden är att gå från gamla fossila råvaror till förnyelsebara

  När bioplasten hamnar i en kompost eller jord så bryts materialet ner av mikroorganismer till vatten, biomassa och CO2 som växter kan ta upp på nytt

  /Alla kan dra sitt strå till stacken, Bali 2007


  NYHET! - Miljöpåsen (100% nedbrytbara d2w™-plastpåsar)

  Låt mig presentera, den nya nedbrytbara plastfolien!
  Nu finns tillgång till årets mest spännande plastfolielösning

  Nedbrytbara d2w™-plastfolier programmeras till att börja
  brytas ner från 60 dagar till fem -sex år. Vanligtvis väljs
  18-36 månader. Plastens alla egenskaper bibehålls såsom
  styrka, klarhet, svetsfog, gas-/fuktresistens och tryckbarhet
  Efter given hållbarhetstid (brukstiden) bryts plasten ner i
  naturliga beståndsdelar. Nedbrytningsprocessen efter bruks-
  tiden, fullbordas med syre (vår vanliga luft) och avger inga
  växthusgaser. Obs! Det är inte en resurskrävande biopåse
  som förmultnar, utan en fossil polyeten- eller polypropylen-
  påse som äts upp av mikroorganismer när plasten oxiderar
  efter programmerad användningstid - Det gillar vår planet!

  Plastpåsens alla kvalitativa egenskaper bibehålls. Dvs
  styrka, tryck och svetsfog - ingen skillnad! Och den är även
  livsmedelsgodkänd som en vanlig PE-/PP-påse, och miljömärkt

  d2w™-materialet är mjukt, starkt och bra

  Plastpåsen bryts ner av syre, vanlig luft, från 60 dagar till fem-sex år. Slutligen återstår vatten, CO2 och fuktmottaglig biomassa (mull) - Klimatsäkert!


  återhållsamhet, återanvändning, återvinning & kåmpostering

  d2w™-produkter håller sig helt till dessa grundläggande miljöprinciper. Materialet avger inte klimathöjande gaser och bidrar inte till koldioxideffekten. Plastpåsen blir ingen miljöbelastning. d2w™ kan återvinnas och komposteras

  Den nedbrytbara plastfolien är ett nytt intressant alternativ

  Lösningen på den miljövänliga plastens nedbrytning är här nu!
  /Miljöpåsen (d2w™)

  SvaraRadera
 16. Nu går det att få tag i Oxo-bionedbrytbara plastpåsar. Plastmaterialet som bryts ner och försvinner efter ca 3 år utan att släppa metangaser. Om 5-10 år kommer effekten att märkas i mätbara områden. Alla sk vardagspåsar går att få i Oxo-plast. Besök sidan för Vardagsplaster !
  /Miljöpåsen (d2w)

  SvaraRadera

KOMMENTERA GÄRNA DET AKTUELLA BLOGGINLÄGGET- MEN LÅT BLI KOMMENTARER OCH INLÄGG OM ANNAT.

LÄGG INTE IN LÄNKAR I KOMMENTARSFÄLTET.

MÅNGA SOM VELAT FÖRA EN KONSTRUKTIV SAKDEBATT HAR UNDER ÅRENS LOPP MEDDELAT ATT DE TRÖTTNAT PÅ ATT FÅ INVEKTIV OCH STRUNT TILL SVAR FRÅN ANDRA KOMMENTATORER.

VI SOM ADMINISTRERAR BLOGGEN HAR DESSUTOM TRÖTTNAT PÅ ATT RENSA UT RASISTISKA OCH GENTEMOT MEDKOMMENTATORER KRÄNKANDE INLÄGG.

DET ÄR SCHYSST OM DU TAR HÄNSYN. OCH HELST ANVÄNDER DITT NAMN.

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.