måndag 25 februari 2008

Rätt steg av De gröna - men bara om man är villig att ta fler steg...

De grönas partistyrelse vill slå ihop a-kassa och sjukförsäkring - samtidigt som man avvecklar a-kassorna och finansierar alltihop via skatten. En ny myndighet får hand om detta - liksom socialbidragen.

Därmed sker en nödvändig samordning som gynnar både stat och individ. Något nytt är det knappast i det gröna tankegodset, det har funnits med från bildandet av partiet. Däremot är det ett välkommet förtydligande.

Det nya tycks snarast vara att man inte längre ser denna idé som ett första steg mot en framtida grundtrygghet lika för alla, som i sin tur skulle kunna följas av ett tredje, mer utopiskt, steg: basinkomst eller som det olyckligt nog kommit att kallas, medborgarlön.

Tvärtom tycks man nu vilja knyta mer an till lönearbetet som den styrande faktorn för hur människor skall värderas även i framtiden. Man tycks ansluta sig till den förhärskande synen på människan - värdet på henne sätts genom hennes duglighet som formell ekonomisk aktör i samhället.

I detta ligg
er en ideologisk omsvängning. Vilket förmodligen hänger ihop med att det under de senaste tio åren inte förekommit någon som helst kritisk debatt om huruvida arbetet är livets mening eller inte. Den sfär i vilken samhällsdebatten idag förs är snävare än kanske någonsin i modern tid.

Samtalet om det goda samhället har inskränkts till ett intellektuellt undermåligt prat om utanförskap, som skall definiera alla som inte har ett lönearbete. Som om livets grundläggande värde och mening bestod av arbete.


De gröna tycks således vilja ansluta sig till den idag förhärskande synen om att arbetet har ett egenvärde, utan att förstå att detta synsätt bottnar såväl i en undermålig syn på människan som anslutning till tanken om evig ekonomisk tillväxt och ständigt ökande konsumtion. I sådant fall ett historiskt nederlag för det enda parti som tidigare vågat bryta sig ut ur detta tidevarvs högsta normer som reducerat människan till en ekonomisk varelse.

Jag skulle inte bli förvånad om miljöpartiets kongress, som skall ta ställning i frågan, kommer att ta ett beslut som innebär att partistyrelsens förslag bara är att se som ett första steg som kan införas redan nu - men att målet är att omforma samhället och frigöra människan i ett system där en grundläggande basinkomst införs, vilket även aktiva miljöpartister i bloggsfären tycks mena. För detta krävs att den specifika skatten på arbete ersättas av skatt på produktion - oavsett om denna sker genom mänskligt arbete eller genom maskiner.

Dagens system, där skatten på arbete är det som främst finansierar välfärden, är ett missfoster - hur mycket vi än rationaliserar, automatiserar, effektiviserar, robotiserar och datoriserar så kommer vi ändå alltid att behöva arbeta för att finansiera välfärden. Detta är absurt. Självfallet är det produktionen som skall beskattas - kort sagt: staten skall få in lika mycket pengar oavsett om det är människa eller robot som utför arbetet.

Partiet har genomfört ett rådslag, där medlemmar fått tycka till om olika förslag. Upplägget var oerhört tendentiöst, bland annat genom att man valde att låtsas som om skatt på arbete var det som måste finansiera trygghetssystemen. Därmed blev alla förslag, utom det som föranlett De grönas nyss presenterade ställningstagande, orimliga att genomföra.

13 kommentarer:

 1. Knivskarp analys!

  SvaraRadera
 2. Håller med dig, Hasse!

  SvaraRadera
 3. en layout kommentar Birger

  Varför blir texten dvs fontstorleken mindre och mindre, det allra sista stycket har så liten text att den är vädigt svår att läsa.
  (Jag vet att jag kan ändra till större med webläsaren men då blir de stora fonterna väldigt stora)

  SvaraRadera
 4. "Självfallet är det produktionen som skall beskattas - kort sagt: staten skall få in lika mycket pengar oavsett om det är människa eller robot som utför arbetet."

  Finns det något konkret förslag på hur det kan se ut? Har för mig att du i tidigare inlägg pratat om hur man kunde ersätta inkomstskatten med andra mer gröna skatteförslag. Vad sägs om att presentera dem lite mer tydligt på bloggen någon gång så att man kan få en hum om hur du menar...Det hade uppskattats...

  Själv blev jag smått irriterad över rådslaget när man sa att det inte fanns några andra alternativ än att höja inkomstskatten och att förslag nr2 inte ens innehöll det som föreslogs i förslag 3 förstår jag inte alls. (eller jo jag förstår ju helt och hållet varför det inte var med) Vilket är helt obegripligt om man nu skulle göra en förändring utav dagens system och alla i partiet vill ju i stort sett slå ihop de olika systemen. tror jag åtminstone...

  SvaraRadera
 5. Konstigt att inte någon från partiledningen ger sin synpunkt på den här bloggen som ju faktiskt läses av många journalister och andra. Fegar man ut? Vill man inte ge legitimitet åt bloggen som debattforum? Skiter man på sig? Dåligt, dåligt.

  SvaraRadera
 6. Eola! Jo, det är tänkt som längre ingress, sedan som brödtext och det finstilta är tänkt som ett ps för de som är intresserade. Jag vet själv hur det är när man surfar runt, man vill gärna veta hur mycket man a) behöver läsa för att få grepp om vad bloggaren vill och b) vad som uppenbart är extra om man skulle bli intresserad.

  Andreas: Ska utveckla det vid tillfälle. Idén är ju inte ny. Bland annat så fanns många motioner till sossekongresser om detta på åttiotalet, själva idén var självskriven när jag jobbade fackligt eftersom vi såg datoriseringen som ett sätt att sänka arbetetstiden utan att produktionen, och därmed som vi såpg på det: skatteinkomsterna, skulle minska. Av en rad olika skäl, framför allt det nyliberala paradigmskiftet som drabbat hela samhällsdebatten och förändrat samtliga partiernas agenda,har debatten om produktionskatt sedan försvunnit från dagordningen.

  SvaraRadera
 7. Vi har haft många språkrör, vi har två språkrör men vi har bara haft ett SPRÅKRÖR.

  SvaraRadera
 8. Neoliberal Agendatis feb. 26, 02:38:00 fm

  Ja, det vore kul att höra hur man ska skatta produktion, men inte arbete. Innebär det att skatterna ska öka mån tro?

  Sanningen är ju att skatterna redan har slagit taket. I USA konsumerar man mer välfärdstjänster än i Sverige(andel av BNP). Anledningen till det är att mer av produktionen sker i privat regi där. Om man tex. vill att 90% av all produktion ska vara välfärdstjänster och man nödvändigtvis måste ha ett skattefinansierat system så skulle man behöva ta ut så höga skatter att ingen vettig människa skulle arbeta vitt.

  Sänk skatten, för ökad välfärd!

  SvaraRadera
 9. Neoliberal: Skatt på arbete blir det förstås, eftersom arbetet ingår i produktionen. Däremot blir det betydligt mindre beskattning av arbetstid eftersom den skatt som idag utgår på just arbetstid fördelas på hela produktionsvärdet.

  Anonym: Vem du än menar skulle vara språkröret med stora bokstäver så vågar jag hävda att det funnits åtskilliga, som utifrån situationen i sin omvärld, gjort ett starkt och gediget arbete. Även de, vars åsikter och strategier man inte själv uppskattar fullt ut, kan ju göra ett bra jobb. Dessutom är det så att inget språkrör blir bättre än vad dess omgivning är. Att t ex skylla utvecklingen i mp, med dess avideologisering, på rören är alltför enkelt. Partistyrelse och riksdagsgrupp har alla möjligheter att ingripa och förändra - antingen genom majoritetsbeslut eller genom intern offentlig debatt på t ex den interna databasen, eller extern debatt genom medierna - om de vill. Vilket de uppenbarligen inte vill. Ingen i beslutande ställning - partistyrelse eller riksdagsgrupp - kan frånsäga sig sitt ansvar för sitt partis utveckling. Särskilt inte i miljöpartiet där man av ideologiska skäl alltid hänvisat till civilkurage, rätten att följa sitt samvete etc.

  SvaraRadera
 10. Att akassan skulle kunna finasieras statligt är långt ifrån medborgarlöner.
  Ett långt, långt steg.
  RS
  kulturbloggen.com

  SvaraRadera
 11. "värdet på henne sätts genom hennes duglighet som formell ekonomisk aktör i samhället".

  Ett människovärde har alla (enligt naturrätten, dvs grunden till dagens liberala demokratiska samhälle). Att frikoppla inkomst från arbetsprestation leder dock till stagnation av ett samhälle.

  Individuell prestation bör leda till belöning = incitament. Detta leder till kollektiv nytta i form av utveckling och välstånd. Denna formel är överlägsen tanken om basinkomst. Dvs individuell prestation är obetydlig vilket innebär ingen kollektiv nytta, snarare minskad utveckling och välstånd eftersom ekonomin är dynamisk (högre produktivitet är det enda som leder till ökade reallöner/köpkraft). Kraftspelet mellan produktion och konsumtion bär samhället.

  Eller säg såhär, sätt hundra personer på en öde ö. Enligt vilket system tror du de kan överleva längst? Incitament eller basinkomst?

  SvaraRadera
 12. Jag tycker att skatt på produktion och medborgarlön är två utmärkta tankefrön som MP har sått. Det är frågor som måste drivas i framtiden. Tyvärr har ni en alltför liberal syn på privat ägande samt friskolor etc och om man inte vill slänga sin röst i havet är det svårt att hitta ett lämpligt parti att lägga sin röst på.

  SvaraRadera
 13. Det sk rådslaget var inte bra. Huvudsakligen berodde det på att vi inte anlitade utomsvensk expertis i frågan om basinkomst. Inte ens utom-miljöpartistisk kompetens. Jag var med på ett hörn, men hade i praktiken mkt liten makt att förändra ngt. I huvudsak handlar det om två saker. Dels en ideologisk klyfta inom mp och dels olika syn på strategi. Men vad vill vi egentligen med Europa? Idag har vi ett system som gynnar insiders och folk som är bra på att fuska med systemen. Det missgynnar outsiders av olika slag samt folk som inte kan eller vill fuska med systemen. Det missgynnar också folk som råkar vara födda i fel hörn av Europa. Jag föreslår att vi, som start, driver kravet på en europeisk basinkomst. Man kan starta på en låg nivå, t.ex. 500-1000 kr per månad, och t.o.m. enbart i de fattigaste länderna. Stegvis ökas nivån så att ingen, slutligen, har en inkomst under 3-4000 kr per månad. Detta kan finansieras till 75-100 procent inom nuvarande EU-budget, om man rensar bort strukturfonder mm. Jag har gjort en namninsamling om detta och i dagsläget har jag ca 400 namn. Om ni skriver under så uppskattar jag om ni också kommenterar varför ni gillar iden, vad som också måste till osv.

  http://www.petitiononline.com/qd4e/

  SvaraRadera

KOMMENTERA GÄRNA DET AKTUELLA BLOGGINLÄGGET- MEN LÅT BLI KOMMENTARER OCH INLÄGG OM ANNAT.

LÄGG INTE IN LÄNKAR I KOMMENTARSFÄLTET.

MÅNGA SOM VELAT FÖRA EN KONSTRUKTIV SAKDEBATT HAR UNDER ÅRENS LOPP MEDDELAT ATT DE TRÖTTNAT PÅ ATT FÅ INVEKTIV OCH STRUNT TILL SVAR FRÅN ANDRA KOMMENTATORER.

VI SOM ADMINISTRERAR BLOGGEN HAR DESSUTOM TRÖTTNAT PÅ ATT RENSA UT RASISTISKA OCH GENTEMOT MEDKOMMENTATORER KRÄNKANDE INLÄGG.

DET ÄR SCHYSST OM DU TAR HÄNSYN. OCH HELST ANVÄNDER DITT NAMN.