Ett tänkt Förstamajtal

Kära åhörare!Problemet är att det inte någon artskillnad mellan den rödgröna regeringen och de som kallar sig opposition. Det är gradskillnad.
Världsbilden är densamma.

Problembeskrivningen densamma. Visionerna är snarlika. Ordvalen identiska. När nu Miljöpartiet lanserar "den nya arbetslinjen" är förfallet totalt.

Problembeskrivningarna blir inskränkta, och rent av infantila. Grundproblemen är inte de som vi får beskrivna i vare sig riksdagen eller annan offentlig debatt.

• Grundproblemet är inte att tillväxten sviktar – grundproblemet är att politiska och ekonomiska beslutsfattare inbillar sig att det är möjligt med ständigt ökande ekonomiska volymer. Jag skulle vilja höra ett grönt språkrör uttala detta!

• Grundproblemet är inte att vi skulle bli fattiga därför att vi “bara” är lika rika som 2003 – grundproblemet är att man byggt upp system och idévärld på falska premisser. Jag skulle vilja höra ett grönt språkrör uttala detta!

• Grundproblemet är inte sviktande aktivitet i samhället – grundproblemet är att man inbillar sig att ekonomin kan och bör fördubblas var artonde år (vilken den gör med 4 procent tillväxt). Jag skulle vilja höra ett grönt språkrör uttala detta!

• Grundproblemet är inte att vi i den redan rika delen av världen konsumerar för lite – grundproblemet är att vi konsumerar över våra ekonomiska och ekologiska resurser. Jag skulle vilja höra ett grönt språkrör uttala detta!

• Grundproblemet är inte att vi har en ökande arbetslöshet – grundproblemet är att man envisas med att uppfatta 40 timmars arbetsvecka som en naturlag trots att vi ständigt rationaliserar, effektiviserar och automatiserar. Jag skulle vilja höra ett grönt språkrör uttala detta!

• Grundproblemet är inte att vi genom ökad arbetslöshet minskar skatteinkomsterna – grundproblemet är att det är arbetstiden, och inte produktionen som helhet, som finansierar välfärden. Jag skulle vilja höra ett grönt språkrör uttala detta!


• Grundproblemet är inte att vi får mer fri tid genom minskad mängd formellt arbete – grundproblemet är vi blivit så mentalt handikappade att vi inte vet vad vi skall göra med den fria tiden. Jag skulle vilja höra ett grönt språkrör uttala detta!

• Grundproblemet är inte vikande siffror i oranga kuvertet – grundproblemet är att vi känner tillit till siffror på konton! Jag skulle vilja höra ett grönt språkrör uttala detta!

• Grundproblemet är inte att det finns för lite järnväg och för små vägar - grundproblemet är att vi utgår från att antalet transporter skall öka, att mängden gods skall öka, att avståndet från bostad till arbete skall öka, att lokaliseringen av företagen skall styra människor istället för tvärtom. Jag skulle vilja höra ett grönt språkrör uttala detta! För visst är det väl så att ekonomin skall vara människors tjänare, inte dess herre...

• Grundproblemet är inte att världens redan konsumtionsstinna inte konsumerar lika mycket som i går – grundproblemet är att det finns de som tror att världens rikaste måste bli rikare för att det ska droppa ner till de fattiga. Jag skulle vilja höra ett grönt språkrör uttala detta!

• Grundproblemet är inte att vi tappat styrfart – grundproblemet är att vi styr åt fel håll. Jag skulle vilja höra ett grönt språkrör uttala detta!

• Grundproblemet är att vi fastnat i en konservativ tro på tillväxtsamhället, och inte förstår att nästa steg i samhällets evolution är... utvecklingssamhället

Jag skulle vilja höra ett grönt språkrör uttala detta! Och gå till angrepp mot de krafter till höger och vänster som hävdar att livskvalitet är tillbakagång... Gå till angrepp mot de krafter till höger och vänster som hävdar att den som är hemma hos sjukt barn är förlorare, som om barn var en belastning.... Gå till angrepp mot de krafter till höger och vänster som hävdar att ensamstående småbarnsföräldrars livskvalitet ökar om de tvingas till oregelbundet arbete på nätter och obekväma arbetstider trots att all forskning visar att det är förödande... Gå till angrepp mot de krafter till höger och vänster som hävdar att allt kan mätas i pengar.

Tillväxtsamhället är en fas, en på många sätt god fas, på vägen i den samhällsevolution som pågår. Problemet är att så starka, så många, så infantila maktcentra envisas med att hålla fast vid tron att tillväxt- och konsumtionssamhället är något för evigt givet. Ingenting kan vara mer fel. De har fastnat i tillväxtmani och konsumtionsfundamentalism.

Problemet uppstår när man inte förstår att det materiellt mogna samhället har en fantastisk möjlighet att växla över till det socialt och kulturellt goda samhället. På det sätt som i stort sett alla gamla tänkare – oavsett ideologisk hemvist – var överens om. 

När vi nått det materiellt mogna samhället skulle det bli andra saker som skulle växa: fri tid, kultur och icke-materiell värden som närvaro, omsorg och sociala nätverk IRL…Det är detta som är utveckling! Det är detta som är steg framåt! Det är detta som är det gröna alternativet till de två blockens visioner!

Tänk vad skönt det skulle vara att väcka upp John Stuart Mill, Karl Marx och, varför inte, Staffan Burenstam Linder - den gamla moderaten som skrev om tillväxtmani i sin bok Den rastlösa välfärdsmänniskan 1968. Och sedan be dem berätta lite om sina visioner för dagens politiker.

Ja, väck upp de tyska grönas Petra Kelly också. Dagens svenska miljöpartister skulle behöva höra ett och annat. Jag tror att många av dem fortfarande har det i ryggmärgen, att de innerst inne förstår, men de är så rädda att bli betraktade som orealistiska och naiva - som anomalier i en ideologiskt förkrympt värld - av dem som verkligen är just orealistiska och naiva. 


Riksdagens partier färdas åt samma håll på samma motorväg, enda skillnaden är att det ena far fram i högerfil, det andra i vänsterfil. Men målet är detsamma: evig ekonomisk tillväxt. Ett samhälle med detta mål är såväl visionslöst som mentalt fattigt - och vad värre: det leder i sin förlängning till att planeten riskerar att kollapsa medan människor reducerar sig själv till ekonomiska varelser. Men vi är biologiska, sociala och kulturella varelser. Och det är en oändlig skillnad på att bygga samhälle för ekonomiska varelser och riktiga människor.


Talet fortsatte här medan publiken verkligen spann och sträckte på sig i solen!

Som avslutning sade jag: "Ta gärna för er av maten, den står i skålarna i köket. Det är det vanliga torrfodret, men denna gång också med några färska abborrar från viken. Kära Nelson och Kizel , nu är ni fria att ägna er åt era kattliv igen. Tack för att ni lyssnade!"

Jag bjuder på läsarnas elaka kommentarer om att det bara är katter som lyssnar på mig nuförtiden...:-) Men å andra sidan har ju just du läst ända hit...!