fredag 1 mars 2024

Avveckla Trafikverket om än med SD:s hjälp...

Så har då - äntligen - en offensiv kommit igång när det gäller att lägga ner Trafikverket. Motiveringen: Trafikverket klarar inte att sköta järnvägen. Jag var djupt kritisk till att Banverket och Vägverket slogs ihop för snart 15 år sedan. Banverket blev lillasyskon till det stora bullriga småfeta Vägverket. Så klart! De som haft med vägar att göra fick framskjutna positioner i det nya verket. 


Daniel Helldén påpekar nu helt riktigt att "Vägverket ätit upp Banverket". Det är gott att MP vaknar till liv i den här frågan. Och inte låter den ligga bara därför att SD anser samma sak. Man ska kunna ha samma uppfattning som fan själv om fan någon gång tänker rätt... så att säga.

Förslaget att slå samman Vägverket med Banverket togs av Alliansregeringen under Reinfeldts tid som statsminister. Beslutet togs trots att utredningen slog fast att man inte fått tid nog att göra en seriös analys. I samma veva privatiserades och bolagiserades en del av verksamheten. Av ideologiska skäl. Den stora krossen genomfördes...

Även Miljöpartiet ställde sig - tillsammans med alla de andra inkl V - bakom bildandet av Trafikverket om än med viss invändning av hur beslutet tagits. MP leddes då av Peter Eriksson och Maria Wetterstrand. Att de fick med sig riksdagsgruppen - och partistyrelse?? - beror nog mer på auktoritärt styre än på övertygelse hos ledamöterna.