onsdag 17 januari 2024

PM Nilsson - Strateg för utplåning...

 

Kurvorna: Moderaternas utveckling till vänster. Liberalernas och Kristdemokraternas till höger.

Mannen på bilden är PM Nilsson. Han har mer än någon annan, inte minst från sin plats som ledarskribent på Dagens Industri, pläderat för att de borgerliga partierna skulle samarbeta med Sverigedemokraterna. 
 
Vilket fått till följd
a) att SD legitimerats fullt ut och
b) ... att SD som legitimerade kunnat växa på de gamla borgerliga partiernas bekostnad vilket medfört
c) ... att ett parti med rötterna i nazismen är tongivande i Sverige och dompterar regeringen så...
d) ... att Sverige numera i rask takt river upp sådant som folkbildning, rättssystem och presstöd och...
e) ... att Sverige numera inom EU alltmer uppfattas som bromskloss när det gäller klimat och biologisk mångfald.
 
PM Nilsson var för övrigt den som gav tjuvfiske av ål ett ansikte. Numera är han chef för Timbro och kan titulera sig som Den Store Strategen För Utplåning Av De Gamla Borgerliga Partierna Såväl Som För Angrepp På Det Liberala Rättssystemet.