onsdag 6 december 2023

LUCKA 6

 

LUCKA 6
Utdrag ur kapitel 6 

"Det är i religiösa sammanhang människor anser att svar är bevisade som riktiga om de är formulerade i heliga urkunder. 


Jag ska väl inte vara alltför retorisk men känner ett lustfyllt behov av att hävda: tron på ekonomisk tillväxt ligger i samma härad som den religiösa fundamentalismen.

 

Inom vetenskapen hävdas till och med att det är bekymmersamt att söka efter liv i universum eftersom det är så svårt att veta hur liv kan vara beskaffat på andra planeter. 

 

Liv kan nämligen vara något som vi inte ens kan föreställa oss. 

 

När vetenskapen kan erkänna att något så grundläggande som liv kan vara något som vi inte ens kan föreställa oss, så borde politiker och ekonomer åtminstone kunna erkänna att god utveckling för individer, samhälle och planet kan ske på annat sätt än genom fortsatt ekonomisk tillväxt."

 

VAD SKA VI HA SAMHÄLLET TILL? Verbal förlag.