onsdag 7 juni 2023

Skogen ser dig...

 

Har du vägarna förbi Läppe vid Hjälmarens södra strand så kan du hitta en konststig i skogen där bland annat Lena har några installationer - här en detalj på temat "skogen ser dig". Vilket svenska ledande politiker nu borde fundera över när de motverkar de skogliga miljökrav som EU ställer... Sverige är numera bakåtsträvaren i EU.