torsdag 1 juni 2023

Om att recensera i tiden...

 

Det har kommit ut en balanserad bok som retar gallfeber på de som tagit sig rollen som recensenter i tiden. De där recensenterna tycks inte kunna läsa, inte vilja se vad där står utan använda recensionen i retoriskt syfte. 

Även de som vanligen besitter läskunskap – som till exempel Göran Rosenberg – ägnar sig åt medvetna missförstånd för att göra recensionen till en anklagelseakt.
 
Boken, som heter Illusionen om den amerikanska freden, är skriven av Frida Stranne och Trita Parsi. Författarna har inget till övers för det ryska militära kriget i Ukraina, det finns inte ett uns av försvar för Putins agerande. 
 
Men det är tydligen alltför hemskt att försöka sätta in utvecklingen i ett större sammanhang – inte för att försvara men för att förklara. En hygglig vetenskaplig metod…
 
Varför blev det så här i den svenska debatten? Kanske kan rädsla förklara. Inte främst rädsla för Ryssland utan för att bli anklagad för att gå Kremls ärenden. Det hela sjösattes i mer burdus form av den tidigare försvarsministern, Peter Hultqvist, i ett tal i Sälen redan 2017... LÄS HELA HÄR.