fredag 2 juni 2023

Och nu ska vi försvara demokrati och rättssamhälle....

Gomorron! För att försvara demokratin - det sägs att det är skäl till att bli medlem i Nato - har vi anammat delar av Erdoğans syn på demokrati. Det må tycks aningen förbluffande.

 

Å andra sidan är väl ingenting längre förbluffande... för att få tyst på samtal och aningen kritisk analys av Natomedlemskapet har vi ju redan antagit delar av Vladimir Putins strategi: skräm till tystnad.

Tidigare försvarsminister Peter Hultqvist inledde denna putinistiska strategi 2017 i Sälen då han meddelade att all som framförde viss kritik av det så kallade värdlandavtalet mellan Sverige och Nato gick fiendens, det vill säga Kremls, ärenden. Så tystades de flesta som var mitt i karriären. Blott - i vart fall nästan bara - pensionerade diplomater och avdankade politiker vågade öppna näppen...

PS! Det är helt legitimt att förorda Nato-medlemskap etc. Det som inte är demokratiskt anständigt är att ha en strategi för att tysta debatt. Det borde såväl de som gillar medlemskap och de som inte gillar det väl kunna vara överens om?