torsdag 30 mars 2023

Dubbelt pinsamt

Jaha, så har då regeringen visat upp sitt rätta ansikte som har förskräckande likheter med Jimmie Åkessons ansikte. 

Igår kom Klimatpolitiska rådets rapport som - förstås - visar att regeringens politik inte når upp till de låga klimatmål som finns utan tvärtom ökar avståndet. Helt i linje med vad Tidöpartierna kommit överens om - och faktiskt också i linje med vad dessa partier (utom Liberalerna) "lovade" inför valet. 

Men det räcker inte med det. I EU har nu Sverige skämt ut sig ännu en gång genom att inte rösta för det förslag som innebär att skogen ska skyddas på ett för klimatet rimligare sätt - den svenska regeringen menar att den kolinlagring det handlar om skulle vara ekonomiskt negativt för svenskt skogsbruk

Pinsamt, okunnigt och skamligt är några av de omdömen som ges av såväl oppositionspolitiker som miljörörelsen. Läs gärna mer här.

Möjligen fick Ungern en lite mer positiv bild av Sverige - den ungerska regeringen vill ju inte rösta in Sverige i Nato eftersom man tycker illa om att Sverige ifrågasätter delar av den ungerska demokratin. Ungern valde att inte heller rösta för. Så där gick Orbán och Kristersson hand i hand.

Sverige skämmer ut sig, Och det tragikomiska är att den regering som sitter, och den majoritet som finns i riksdagen, agerar i linje med vad dessa partier sa före valet. Folket har valt dem.

Eller kanske snarare valt bort de andra. Det som inte minst Miljöpartiets ledning bör fundera över är varför paritet är så illa omtyckt av så många - är det politikens innehåll, är det retoriken, är det språkbruket, är det partiledningens sätt att vara, är det byråkratiskt uppträdande, är det den totalt förödande svaga opinionsbildningen, är det den än mer förödande strategin?