måndag 6 februari 2023

Terror...

 

Ny lagstiftning är på gång. Riktad mot terrororganisationer. Som sådana räknas organisationer som är systemhotande till sin natur. Frågan är då om djurrättsorganisationer anses vara systemhotande…
Vi lever i ett system som uppenbart tillåter, och rent av bygger på, en typ av djurhållning som på intet sätt låter djuren leva något så när naturligt.

Det är bara att gå in i en uppfödningshall för kycklingar eller en gigantisk anläggning för att ”producera” ägg. Det är samhällets system för att försörja medborgare med sådant som kan ätas. Kritik, och aktioner, mot detta är onekligen systemhotande....

Var går gränsen för aktivism som juridiskt ska inlemmas i begreppet terrorism?  Vid Djurrättsalliansen, vid Djurens rätt eller Djurfront? Hur långt kan vi glida ner på det sluttande planet?

Nu kan man förstås vända på det. Och helt sonika säga att det system riksdag och regering i dag accepterar och försvarar är baserat på terror gentemot medvarelser.
 
Läs hela här: