måndag 30 januari 2023

Timbro, sverigedemokrater och gröna ungdomar...

 – Jag har brutit ny mark, jag är den första sverigedemokraten som gått någon av Timbros utbildningar. Det är kul, säger Denice Westerberg, som även är vice nationell talesperson för SD:s ungdomsförbund Ungsvenskarna.

Men alla tyckte inte det var kul, Centerns och Liberalernas ungdomsförbund vägrar gå på Timbros kurser om sverigedemokrater deltar. Jaha, det går bra för liberaler att sitta på Tidö Slott och sälja sig till SD men inte att gå på kurs tillsammans . Det är ju intressant.Själv har jag inte gått på kurs i Timbros lokaler. Skulle inte falla mig in. Däremot har jag varit inbjuden som föreläsare några år - för att berätta varför liberalismen har så många svarta hål och så många brister.

På dessa kurser har jag till min förfäran träffat medlemmar i Grön Ungdom, det vill säga Miljöpartiets ungdomsförbund. De hade sökt, blivit antagna och som tack ska de få följa med på en USA-resa där de träffat republikaner i syfte att lära sig så mycket dumt som möjligt.

Kanske blev detta möjligt när språkrör som Maria Wetterstrand och Gustav Fridolin började kalla sig gröna liberaler, jag det hände till och med att höga tjänstepersoner i det som kallades "språkrörsstaben" skrev i Liberal Debatt om "vi liberaler". 

Jag hade aldrig blivit blivit vald till språkrör för MP om jag 1985 presenterat mig som grön liberal. Det vore otänkbart. Av flera orsaker:

1. Liberalismens är antropocentrisk, naturen har inget egenvärde. För mig som grön har naturen ett egenvärde.

2. Liberalismen har oändligt svårt att skilja på frihet för människor och frihet för kapital. Frihet för kapital leder till en blå (kapitalistisk) planekonomi där allt fler beslut tas inom bolagiserade sfärer.
För mig som grön handlar det om frihet för människor, vilket innebär att friheten för kapitalet måste begränsas och marknaden tyglas.

3. Liberalismen har äganderätten som främsta grundbult, som grön har jag istället naturvärden och sociala värden som främsta grundbultar. 

4. Liberalismen pläderar för globala investeringsavtal som stärker äganderättens grundprinciper trots att sådana flyttar makt från demokratiskt valda församlingar till kapitalvalda. Som grön värnar jag demokratin utifrån medborgarperspektiv.

5. Liberalismen definierar marknadsekonomi som sin centrala punkt trots att den drabbats av kortsiktighetens förbannelse. Som grön har jag socialekologisk blandekonomi som medel för att bygga ekologisk, social och demokratisk hållbarhet.

6.Liberalismen är ideologiskt kluven om externa effekter skall integreras i priset. Vilket har med liberalismens dilemma inför begreppet frihet att göra. För mig som grön är det självklart att externa effekter skall involveras i priset, därför skall marknadspriser kompletteras med miljö- och socialrelaterade skatter. 

7. Globalisering och frihandel utgör liberalismens kärna. För mig som grön är en kritisk hållning till globaliseringen självklar - av ekologiska, sociala och demokratiska skäl. För mig som grön är självtillit och minskad sårbarhet centrala värden.

8. Liberalismen är förknippad med tekniknaivism, som grön inser jag att tekniken inte räcker till - om inte annat hinner den inte med - för att förhindra människans negativa påverkan på klimatet och därmed de grundläggande förutsättningarna för människan att kunna bygga goda samhällen.

9. Liberalismen har kommit att allt mer förknippas med arbetslinjen och dess mantra: "skapa mer arbete". Som grön intar jag av ideologiska skäl en djupt kritisk hållning till arbetslinjen och betonar livslinjen i betydelsen att livskvalitet är central.

10. Liberalismen har mer än någon annan ideologi kommit att förknippas med tron på ekonomisk tillväxt som grund för god samhällsutveckling. Oavsett i vilket skede av samhällsevolutionen vi befinner oss. Som grön inser jag att ekonomisk tillväxt inte är möjlig i ett längre perspektiv, att det finns planetära och tidsmässiga begränsningar samt att vi istället för att ställa oss frågan "Hur får vi tillväxt?" skall ställa oss frågan "Hur får vi bättre liv?"

Jag anser att ett grönt parti inte är detsamma som ett liberalt parti med grönt som prefix. Det är två helt olika partier, på helt olika värdegrund. Jag anser att det behövs ett grönt parti på grön ideologisk grund. Om nu inte begreppet grönt blivit så reducerat i relation till hur det var tänkt att begreppet tappat sin mening.