tisdag 6 september 2022

Tjaha, då fick vi det bekräftat en gång till

 

Kristdemokraternas värdegrund, enligt deras program

Kristdemokrati är demokrati byggd på kristen människosyn och värdegrund. Med kristna värden avses de allmänt giltiga värden som inspirerats och förvaltats av den kristna traditionen. Kristdemokratin är värdeorienterad. Med detta menas en politik som har människovärdet och de etiska grundvärdena i centrum.