måndag 8 augusti 2022

Urkopplade rör i Fokus

Maria Wetterstrand, Gustav Fridolin och jag skriver krönikor i tidningen Fokus inför valet. 

Jag definierar mig som grön, vilket jag betonar i krönikan. 

Maria skriver i sin senaste krönika att hon är grön liberal. Vilket också Gustav definierade sig som i sitt Almedalstal 2015.

Det där gör mig bekymrad, rent av ledsen.

Under årtionden var MP noga med att såväl i sak som i retoriken betona att partiet byggde på grön ideologi. Det som hände under åren då Maria och Peter Eriksson var språkrör - plötslig vurm för vinstdrivande skolor som ett exempel - förklaras väl just genom att grönt av en del i ledningen reducerades till ett prefix till liberal.

DEN LIBERALA SAMHÄLLSMODELLEN
Den liberala samhällsmodellen är till stora delar värd att älska. Jag gör det. Yttrandefrihet, organisationsfrihet, pressfrihet, religionsfrihet. Allt detta utgör onekligen ett verkligt medborgarperspektiv. 

Men när liberalismens företrädare inte förstår skillnaden mellan frihet för människor och frihet för kapital så överger de medborgarperspektivet och ställer sig på marknadsperspektivets sida. 

Liberaler har alltid försökt skydda frihetsrummet när staten försökt reducera medborgaren till undersåte. Men de blundar allt hårdare med sitt högra öga, de vill inte se hur kapitalets frihet försöker reducera medborgaren till undersåte. 

De tycks ha så svårt att se hur den globaliserade sentida kapitalismen faktiskt urholkar demokratin, försätter människor i tvångssituationer och göder anonymisering av den reella makten. (Socialister i den hårda kärnan har alltid haft fäbless för att blunda med sitt vänstra öga, de vill inte se hur staten kunnat urholka demokratin och reducerat människan till undersåte).

Dessvärre medför Marias senaste krönika att begreppet grönt urvattnas till det prefix som just liberala och socialistiska partier vill. De vill att "grönt" reduceras till klimat och natur. 

Jag tror att urvattningen av begreppet grönt bidragit till att MP uppfattas som ointressant. Gröna trådar hänger och slänger i retoriken utan att fästa i en helhet.

MP:S FRÄMSTA STYRKA JUST NU
Nu är främsta styrkan för MP att partiet krävs i riksdagen för att hålla borta en moderatledd regering styrd av SD:s krav. Jag anser att den anledningen i sig motiverar att rösta grönt även för den som har invändningar mot partiets framtoning och agerande i en rad frågor

Maria och jag skiljer oss åt i krönikorna även när det gäller detta. Maria menar att man ska rösta på det parti vars idéer man tycket bäst om. Jag anser att man i röstbåset måste lägga till vad konsekvenserna blir när det gäller regeringsbildning. 

Ju fler som delar Marias uppfattning, ju färre kommer att rösta grönt vilket kan medföra att partiet åker ur riksdagen och makt över såväl klimat och miljö som fördelningspolitik läggs i händerna på de som vill minst.