fredag 24 september 2021

Cementa, kalkbrytning, grundvatten och storföretagets vilja att mörka

Mycket har sagts om kalkbrytningen på Gotland. Myndigheter och domstol har inte godkänt fortsatt brytning. Regeringen vill ändå godkänna. Lagrådet säger nej och konstaterar att regeringens remissförslag strider mot grundlagen. Regeringen vill ändå godkänna.


VARFÖR ÄR DET "BRÅK?"
Grundvattnet på Gotland hotas - det råder redan brist. Bolagets ansökan om att fortsätta bryta kalk är bristfällig.

ÄR CEMENTA SVENSKT? 
Nej. Jätten Heidelberg Cement Group med en årlig omsättning på cirka 200 miljarder kronor äger Cementa.
Den svenska efterfrågan av cement är för bolaget förhållandevis liten.
Så liten att det är ett märkligt påstående att Sverige skulle bli utan cement om brytningen på Gotland upphör. Heidelberg cement producerar 184 milj ton cement om året - 2,3 milj ton till svensk byggindustri.
Det råder ingen akut internationell brist på kalk som används för tillverkning av cement.

HUR ÄR DET MED JOBBEN? Påståenden om att "400000 jobb" hotas är rent falsarium, vilket till och med framgår av den ”konsekvens­analys” (på fyra tunna sidor och en tabell) som legat till grund för regeringens beslut att köra över Mark- och miljööverdomstolen.

VAD SÄGER MYNDIGHETER OCH DOMSTOL? 
Mark- och miljööverdomstolen godkände inte Cementas ansökan om fortsatt kalkbrytning trots tio månaders ältande.
Den ena expertmyndigheten efter den andra har avvisat Cementas begäran.
Cementas ägare har haft alla möjligheter att göra en ordentlig miljökonsekvensanalys, men valde uppenbart medvetet att inte göra det eftersom en sådan skulle visa på riskerna för Gotlands grundvatten och negativ påverkan på miljön i övrigt.

VAD SÄGER REGERINGEN? 
Regeringen vill ändra på Miljöbalken och bryta mot grundlagen för att Cementa ska få fortsätta.
Därmed legitimerar regeringen, och dessvärre även miljöministern, det ständiga hackande på miljöbalken som förekommit länge från näringslivets lobbyister.
Regeringen, och oppositionen, vill ändra lagen så att den anpassas till ett utvalt transnationellt företags intressen, vilket bryter mot alla goda principer eftersom lagar skall gälla generellt.
Regeringen kör över EU-rättens krav på ordentliga miljökonsekvensanalyser.

HUR ÄR DET FÖR MILJÖPARTIET? 
För Miljöpartiet är det oerhört illa att klimatministern, tillika språkrör, väljer att argumentera för regeringens beslut utan att meddela om han som miljöpartiets språkrör har en avvikande mening.
Det gör säkert ont i många MP-medlemmar, men värst för miljöpartisterna på Gotland som snarare vore värda uppbackning av språkrören.
Grundlagen (regeringsformen 7 kap, paragraf 6) är ändrad för 11 år sedan så att ministrar kan avge besked om att de inte står bakom regeringsbeslut. Varför gör klimatministern inte det?
Var och en begriper att ett litet parti inte kan köra över hela riksdagen.
Men det innebär inte att partiledare och språkrör ska låta bli att driva opinion för vad deras parti egentligen står för. Det är de skyldiga sina lokalavdelningar där medlemmar sliter utan grandiosa ersättningar. Det är också så, genom opinionsbildning, samhällsförändring kan ske.

VARFÖR ÄR DET SOM DET ÄR? 
Mark- och miljööverdomstolen meddelade att bolaget, med tillgång till hur mycket analytiker de vill, lämnat in en ansökan som var ”behäftad med så väsentliga brister att den inte kan utgöra grund för ett ställningstagande”.
Var och en kan nog begripa varför bolaget inte, trots påpekanden, lämnat en redig ansökan. Den skulle avslöja det som bolaget inte vill sätta på pränt.

HUR ANVÄNDS CEMENT? 
Ett argument som förekommit är att "det krävs cement för omställningen till ett fossilfritt samhälle". Vindkraft och järnvägsbygge kräver, med dagens dominerande teknik, cement.
Frågan är då om all cement borde använts till nya groteska konsumtionsgallerior, allt fler och större "logistikcentrum" med ökande omsättning av omlastning av varor och döda cementgårdar i nya bostadsområden medan gammal cement dumpas istället för att återvinnas.
Om vi rättat mun efter matsäck - istället för att leva i tron om evig tillväxt och ständigt större omsättning - hade planeten, inklusive Gotlands grundvatten, mått bättre. Det borde gröna språkrör säga. Högt och tydligt.

OCH NU? 
Ärendet är inte över... det kan överklagas till Högsta Förvaltningsdomstolen. Såväl miljöorganisationer som enskilda som berörs av beslutet har rätt att överklaga. Även EU-domstolen kan komma att behöva höras.
 
Affären är märklig och bottnar i ett gigantiskt bolags medvetna mifflande.