söndag 25 juli 2021

Grönt v/s liberalt

Miljöpartiet bildades för 40 år sedan – inte minst som reaktion på liberalers och socialisters oförmåga att ideologiskt förstå sig på den ekologiska dimensionen och för att vidga begreppet solidaritet i såväl tid som rum.

Det sistnämnda uttrycktes som solidaritet med kommande generationer och solidaritet med det ekologiska systemet. Medan liberaler och socialister ägnade all sin kraft åt att diskutera balansen i samhället var de – enligt oss gröna – totalt blinda för balansen mellan samhälle och natur. Totalt oförmögna att, när vägval skulle göras, förstå att vi själva som art är beroende såväl av våra medarter som de planetära processer vi lever under.

Kampen mellan Centern och Miljöpartiet om skog och strandskydd bygger således på ideologiska motsättningar. Läs hela ledaren här:

https://www.etc.se/ledare/annie-loof-ser-hela-varlden-utifran-ett-agarperspektiv