måndag 7 juni 2021

Bra!

Sju av tio medborgare i Sverige motsätter sig att skattepengar går till vinstdrivande skolor. Men en majoritet i riksdagen anser att vinstuttag från skolor är klokt. 

Sverige är ensamt i världen om att tillåta detta. Ensamt. 

Nu håller det parti som hårdast försvarar skolbolag vars syfte är att dra ut pengar från verksamheten att åka ur riksdagen. Så bra. 

De så kallade Liberalerna är ett extremparti sett i en global jämförelse. Ett extremparti. 

Till och med på DN:s ledarsida har det gått upp ett ljus. Åtminstone hos en och annan.
 
Personligen anser jag att Liberalerna lika gärna kan hålla fast vid sin extremsynpunkt, åka ur riksdagen, läsa på vad socialliberalism är, byta partiledning och försöka börja på ny kula utanför riksdagen.