måndag 17 maj 2021

Blunda och köra...

Kolla bilden. 3 procent av de som jobbar i skogen kommer från Sverige. Och exploatering av "utländsk arbetskraft" är stor...  Och arbetslöshet i Sverige är hög. Och statens vilja att minska exploatering är minimal. 

Och de stor bolagen pressar på för att lönerna skall hållas nere och exploateringen kan fortsätta. Se där en del av globaliseringens avarter.  

Så står det till i det "moderna Sverige". Där allt fler människor reduceras till kuggar i ett ekonomistiskt hjul som snurrar. 

Bilden är från dagens DN som intervjuat flera utländska skogsarbetare, i olika delar av Sverige. De vågar inte citeras med sina riktiga namn av rädsla för att inte få fler jobb. Precis samma sak gäller för övrigt det inhemska prekariat som rings in, kör ut mat och lever i grav underställt beroende. 

Vi behöver bygga upp medborgarideal, medborgarperspektiv där människor tas på allvar. Det är otillständigt att marknadsperspektivet fått tugga i sig allt mer av samhällets funktioner och verksamheter.