tisdag 12 januari 2021

Förunderliga argument från flera håll...

Senaste krönikan handlar om ny teknik och hur en sorts medborgarlön, eller basinkomst, vore en rimlig utveckling av våra trygghetssystem. Hur ska annars vinsterna från den nya tekniken medborgarna till del? 

Och nog är det märkligt att ett liberalt argument mot basinkomst är att "man ska inte leva på andras arbete" - liberaler försvarar ju just det i andra sammanhang. Och hur grön språkrörskandidat kan avfärda basinkomst som hon gör är både okunnigt, historielöst och nästan lite infamt. Läs krönikan här: