söndag 10 januari 2021

En sorts terror som förstärker klimatkrisen

"När reklambranschens matadorer nu står i startgroparna för att få oss att leva som förr, unna oss weekendresa till London, shoppingtur till New York och allt snabbare byten av allt från glasögonbågar till kök så utgör de en sorts terrorister som medverkar till att skapa klimatkris och därmed drar undan förutsättningar för att vi ska kunna bygga goda samhällen med social anständighet och demokrati. De som anser att demokrati är en parentes i människans historia är beredda att krypa fram från bruna träsk.

Hur vore det om reklambranschen skulle fatta att de leker med elden, att de används som nyttiga idioter, att deras kreativitet är del av en betingande maktutövning för att få oss att leva på ett sätt som är allt annat än hållbart?

När så kallade ekonomiska experter hävdar att det gäller att snabbt komma på banan igen så ska det sättas i relation till att de inte vet ett smack om vad riktig ekonomi är...."

Läs fortsättningen här - förfäras eller inte...:-)