torsdag 15 oktober 2020

Vi och Trumpland

Reuters Institute vid Oxfords universitet redovisade i somras en rapport som fått mycket lite uppmärksamhet i Sverige. Den visade att Sverige (9 procent) och USA (12 procent), var de länder där störst andel i befolkningen  inte alls oroade sig för klimatkrisen. 

Hur mycket har politikers retorik påverkat att just Sverige uppvisar ett sådant resultat? Jag tror att SD:s tillväxt påverkat. Men också att gröna ledande politikers ständiga tal om att "vi ligger i framkant", "marknaden har vaknat" och "vi har infört en klimatlag som gör att alla kommande regeringar måste driva bra klimatpolitik" påverkat.

Klimatlagen är ingen lag, ingen regering behöver följa den. Att marknaden skulle ha vaknat är djupt tveksamt, fortfarande gäller att konsumtionen ska öka, modena växla snabbt och reklamen få oss att aldrig vara nöjda. "Marknaden" bluffar så gott den kan, nu senast fälldes sportkedjan Stadium för att satt vilseledande hållbarhetsmärkning på sina prylar. 

Framkanten då? Inte mycket bevänt med den heller. Vi ligger på topplistan över länder vars befolkning per capita gör störst ekologiska fotavtryck. 

Politiker överdriver sina framgångar och det skapar en falsk bild. Som bland annat innebär just det som undersökningen visar.