torsdag 17 september 2020

Strul


Nej, det är inte "bråk" i frågan om migrationspolitik. Det är olika uppfattningar. S har en uppfattning. MP en annan. Hur vore det om medier och andra skulle lära sig att politisk demokrati och parlamentarism innebär att åsikter ska debatteras - också öppet. Det är en kärna i den liberala samhällsordningen. Inte bråk. Demokrati. 

Politisk kommentatorer som inte kan skilja på detta bör antingen få vidareutbildning eller omplaceras...