onsdag 23 september 2020

Om konsten att vara mentalt blind på ena ögat...


l

Batterier kräver råvaror. Råvaror tas från gruvor. De bil råvarorna tas där såväl miljölagstiftning som sociala regelverk är svaga. Visst pågår utveckling av allt bättre, mer effektiva och mindre miljönegativa processer. Men, om vi nu ska titta med båda ögonen, så har panikproduktionen av batterier – för att minska klimatpåverkan – också en allvarlig baksida.

Utsläppen från själva tillverkningen kan pressas ner rejält, särskilt om grön el används för framställningen. Det är sant. Men att använda grön el är ännu ovanligt i global batteritillverkning. Gruvdriften för att få fram de metaller som än idag krävs för batteriframställning är ingen vacker verksamhet. Ofta är det tvärtom. Ska vi blunda för det? Vi får se upp så inte batterijakten blir det som palmoljan är. Löser ett problem, skapar andra.

Helgens ledare i ETC handlar om de batterier som nu svämmar över samhället - och vars produktionskedja vi inte vill höra talas om... För att rädda klimatet - utan att behöva förändra livsstil och levnadsmönster - håller vi på att skapa andra miljöproblem. Det tycks svårt för de flesta av oss, även för många av oss som är engagerade i klimat- och miljöfrågor, att se helheter.

Läs gärna ledaren som finns här.