måndag 14 september 2020

Gängkriminalitet... Nytt? Svar: Nej.

Nej, det är inget nytt. Med gängkriminalitet. Det har trappats upp, det är sant. Men det har tillåtits. Gängkriminalitet, som nu dominerar den politiska debatten, är inget nytt. För snart 25 år sedan skrev jag, i egenskap av språkrör för MP, en debattartikel om detta: 

"Antingen ger vi rättskedjan rimliga resurser eller också kommer vi att få se hur demokratins kärna ruttnar bort. En maffiainspirerad beskyddarverksamhet breder ut sig – jag möter allt oftare småföretagare som känner sig tvingade att köpa beskydd. Tendenser till privata medborgargarden bubblar lite varstans i Sverige. Det behövs inte mycket fantasi för att föreställa sig vad detta kan leda till. Ligor med fullkomlig avsaknad av empati har invaderat samhället. På tok för få våldsbrott hinner utredas på ett seriöst sätt."

Februari 1997

Här en längre del av artikeln:

”Vi i MP har kritiserat vidriga händelser vid Norrmalmspolisen och upplevt onödigt polisvåld mot miljöaktivister och fredsdemonstranter. Vi har, ibland med rätta, känt hur det saknats social kompetens inom hela rättssystemet.

Det som sker i samhället idag motiverar emellertid en ändrad attityd från miljörörelsens och Miljöpartiets sida. Jag hävdar mycket bestämt att det nu krävs ökade resurser till polisen och hela rättskedjan.

Visst kan vi politiker som vill se sociala åtgärder och en rättfärdig fördelningspolitik – som ett sätt att minska grogrunden för klyftor, konflikter och brottslighet i samhället – fortsätta att tala om våra visioner. Men vi får inte gömma oss bakom visionerna för att slippa ta i den verklighet som idag håller på att hota grundläggande demokratiska värden.

Antingen ger vi rättskedjan rimliga resurser eller också kommer vi att få se hur demokratins kärna ruttnar bort. En maffiainspirerad beskyddarverksamhet breder ut sig – jag möter allt oftare småföretagare som känner sig tvingade att köpa beskydd. 

Tendenser till privata medborgargarden bubblar lite varstans i Sverige. Det behövs inte mycket fantasi för att föreställa sig vad detta kan leda till. Ligor med fullkomlig avsaknad av empati har invaderat samhället.

På tok för få våldsbrott hinner utredas på ett seriöst sätt. Åklagare hinner inte arbeta fram tillräckliga underlag.

Såväl den ekonomiska som ekologiska brottsligheten ökar. Rena naturvårdsbrott är vi i Sverige synnerligen dåliga på att klara upp och förhindra. Den aktive politiker som besöker äldre människor får allt oftare höra hur rädslan breder ut sig. Självfallet kan man möta detta med att visa statistik som säger att det är inte är så farligt att gå på stan. Men det tar inte bort rädslan. Och rädslan hotar demokratin. Vi riskerar att få ett skadeskjutet samhälle och en söndrig demokrati. (-)

Polisen har kommit att förknippas med konservatism medan de som vill förändra samhället hyst en misstro. Men i själva verket är det så att vi som vill förändra samhället i demokratisk anda, som vill värna gamla humanistiska och grundläggande ekologiska värden måste se till att polisen och rättskedjan ges rimliga resurser. För att fungera. Så låt oss släppa gamla föreställningar, glömma gamla oförrätter och ta kamp för demokratin också på detta sätt."