måndag 20 juli 2020

Liberal kullerbytta

Sakine Madon skriver i Uppsala Nya Tidning:

"Birger Schlaug påminner i sin bok ”Vad ska vi ha samhället till?” (Verbal förlag) om hur det kunde låta under Nya Moderaternas glansdagar. Schlaug beskriver hur tidigare moderatledaren Fredrik Reinfeldt, som ”likt en pastor” och ”nästan i religiös hänryckning” på en moderatstämma 2014 fick nära 3000 åhörare att ”hoppa på tre för arbetslinjen”.

Sakine Madon citerar med anledning av att hon skriver om arbetslinje och medborgarlön.
Hon menar, klokt nog, att överdrivet hyllande av plikt och arbete inte är önskvärt. Intressant med nutida iberaler som som kommit dithän, gamlingar som John Stuart Mill hade nickat bifall. Om medborgarlön skriver Sakine att förespråkarna aldrig kommer "runt att det innebär att leva på andra människors slit och arbete."

Några invändningar mot detta:

1. De marknadsliberaler som påpekar att det är fel att människor skall "leva på andras arbete" genom att få en grundläggande medborgarlön/basinkomst brukar instinktivt däremot försvara kapitalägares rätt att leva på andras arbete. Så det kan inte vara själva principen man är emot, utan tanken på fördelning. Att obegåvade slynglar kan ärva enorma förmögenheter utan att göra ett dyft har man heller inget emot.

2. Vad är det som säger att en medborgarlön/basinkomst skall betalas av andra människors direkta arbete? Genom att beskatta produktionen (eller omsättningen) oavsett om det är människor, robotar, hybrider, AI eller något annat som står för arbetet så är det snarare så att robotar, hybrider och AI som finansierar merkostnad för medborgarlönen... Vilka ska annars få ut vinsten av teknikutvecklingen? Bara ägarna av kapital? Så att slynglarna kan leva gott i kapitalägandets nya klaner?

3. Hur ska trygghetssystem se ut i framtiden när allt fler människor kommer att pendla mellan studier, lönearbete, arbetslöshet på ett helt annat sätt än tidigare? Dagens socialförsäkringssystem är uppbyggt kring en helt annan verklighet, kräver massor med byråkrati, kontroll och ändå ramlar människor mellan stolarna.